Primaria Comunei Sinesti - judetul Iasi » Telefon: 0232-325.100 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014
Loghin NancySecretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Dispozitii 2017

Documente pdf
Dispozitia nr.1/03.01.2017 privind programarea concediului de odihna in anul 2017 pentru primarul si viceprimarul comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.2/03.01.2017 privind programarea concediului de odihna in anul 2017 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.3/03.01.2017 privind delegare atributii de serviciu aferente postului de asistent social
Dispozitia nr.4/03.01.2017 privind numirea domnului Perdeica-Discultu Iulian in functia publica de executie de consilier, grad profesional debutant
Dispozitia nr.5/20.01.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 26 ianuarie 2017
Dispozitia nr.6/25.01.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.7/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.8/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.9/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.10/25.01.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.11/25.01.2017 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.12/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.13/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.14/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.15/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.16/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.17/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.18/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.19/03.02.2017 privind desemnarea domnului Ciocan Iorgu responsabil cu activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.20/07.02.2017 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurare de medicamente
Dispozitia nr.21/07.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.22/07.02.2017 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.23/09.02.2017 privind delegare atributii si responsabilitate catre viceprimar
Dispozitia nr.24/09.02.2017privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui BUZILA ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.25/10.02.2017privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.25/1972
Dispozitia nr.26/15.02.2017privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 24 februarie 2017
Dispozitia nr.27/15.02.2017privind majorarea incepand cu data de 01 februarie 2017, a cuantumului brut al salariilor de baza precum si a sporurilor de care beneficiaza personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SI
Dispozitia nr.28/16.02.2017privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna LOGHIN ELENA MIHAELA asistent medical comunitar
Dispozitia nr.29/21.02.2017privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.16/1988
Dispozitia nr.30/21.02.2017privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.31/21.02.2017privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.32/21.02.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.33/21.02.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.34/21.02.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.35/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.36/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.37/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.38/21.02.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.39/21.02.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.40/23.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.41/01.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 6 martie 2017
Dispozitia nr.42/14.03.2017 privind constituirea la nivelul primariei locale Sinesti judelul Iasi, a comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
Dispozitia nr.43/14.03.2017 privind desemnarea doamnei Carcea Melania responsabila pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public
Dispozitia nr.44/14.03.2017 privind desemnarea persoanei responsabile pentru relatia cu societatea civila si punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
Dispozitia nr.45/14.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara de urgenta la data de 16 martie 2017
Dispozitia nr.46/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.47/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.48/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.49/16.03.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.50/16.03.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.51/16.03.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.52/16.03.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.53/16.03.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.54/16.03.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.55/16.03.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.56/17.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara de urgenta la data de 28 martie 2017
Dispozitia nr.57/27.03.2017 privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna LOGHIN ELENA MIHAELA asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.58/31.03.2017 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru perioada martie 2017 a ajutorului pentru incalzirea locuintei, beneficiarul prestatiei Nastasiu Lucica
Dispozitia nr.59/31.03.2017 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru perioada martie 2017 a ajutorului pentru incalzirea locuintei, beneficiarul prestatiei Poftala Vasile
Dispozitia nr.60/31.03.2017 privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajulorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 priv
Dispozitia nr.61/19.04.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 27 aprilie 2017
Dispozitia nr.62/19.04.2017 privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat gsi in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Regis
Dispozitia nr.63/19.04.2017 privind desemnarea persoanelor imputernicite pentru a constata si aplica in cadrul comunei Sinesti, judetul Iasi contraventiile prevazute la art.20 alin (1) din O.G.R. nr.28/2008 privind registrul agricol
Dispozitia nr.64/19.04.2017 privind desemnarea la nivelul unitatii administrativ teritoriale Sinesti judetul Iasi a agentului de inundatii
Dispozitia nr.65/24.04.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.66/24.04.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.67/24.04.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.68/24.04.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.69/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.70/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.71/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.72/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.73/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.74/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.75/24.04.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.76/24.04.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.77/25.04.2017 privind modificarea Anexei nr.2 la Dispozitia primarului nr.477/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in munca, datorate prezentei radiatiilor neionizate
Dispozitia nr.78/03.05.2017 privind numirea unui curator special pentru minora Matrescu Diana-Mihaela in vederea reprezentarii in fata notarului public pentru procedura de acceptare a mostenirii dupa Matrescu Dumitru
Dispozitia nr.79/03.05.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.80/03.05.2017 privind desemnarea responsabilului de caz de prevenire si interventie in orice situatie care impune acordarea de prestatii si/sau de servicii in vederea respectarii dreptului copilului
Dispozitia nr.81/03.05.2017 privind masuri de aplicare a HGR.nr.691/2015 la nivelul Serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispozitia nr.82/05.05.2017 privind constituirea comisiei speciale de organizare si urmarire a lucrarilor de dezafectare a cladirii vechi cu fosta destinatie Casa Tineretului din satul si comuna SINESTI judetul IASI
Dispozitia nr.83/05.05.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 11 mai 2017
Dispozitia nr.84/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.85/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.86/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.87/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.88/09.05.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.89/09.05.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.90/11.05.2017 privind stabilirea componentei Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial din cadrul Primariei comunei Sinesti
Dispozitia nr.91/11.05.2017 privind stabilirea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.97/16.05.2017 privind desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al primarului care vor sprijini prestatorul de servicii contractat pentru realizarea Planului de Amenajament pastoral al pajistilor din cadrul UAT. Sinesti
Dispozitia nr.98/23.05.2017 privind desemnarea membrilor Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Intretinere a drumurilor pietruite prin sacrificari si cilindrari cu adaos de material pietros, pana la 600 m3/km, pentru anul 2
Dispozitia nr.99/23.05.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 30 mai 2017
Dispozitia nr.100/29.05.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.37/1977
Dispozitia nr.101/06.06.2017 privind majorarea in procent de 30% a cuantumului indemnizatiei lunare a domnului HOLICOV PETRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de primar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.102/06.06.2017 privind majorarea in procent de 30% a cuantumului indemnizatiei lunare a domnului CARCEA DUMITRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.103/08.06.2017 privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.14/1926
Dispozitia nr.104/09.06.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 15 iunie 2017
Dispozitia nr.105/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.106/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.107/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.108/16.06.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.109/16.06.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.110/16.06.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.111/19.06.2017 privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi pentru perioada 23.06.-10.07.2017
Dispozitia nr.112/19.06.2017 privind delegarea unor atributii d-nei Iacob Cristina consilier principal comuna Sinesti judetul Iasi pentru perioada 03.07.-07.07.2017
Dispozitia nr.113/19.06.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.114/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.115/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.116/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.117/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.118/19.06.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.119/26.06.2017 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurare de medicamente
Dispozitia nr.120/04.07.2017 privind actului de stare de civila de nastere nr.83/1927
Dispozitia nr.121/04.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.29/1948
Dispozitia nr.122/04.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.3/1956
Dispozitia nr.123/10.07.2017 privind desemnarea reprezentantilor Primarului si Consiliului local Sinesti ca observatori la concursul pentru ocuparea functiilor de director pentru Scoala Gimnaziala Veniamin Costachicomuna Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.124/iulie 2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare domnului HOLICOV PETRU pentru indeplinirea func[iei de demnitate publica de primar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.125/iulie 2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare domnului CARCEA DUMITRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.126/12.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.20/1985
Dispozitia nr.127/18.07.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.128/18.07.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.129/18.07.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.130/18.07.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.131/18.07.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul Iasi in sedinta ordinara la data de 27 iulie 2017
Dispozitia nr.132/18.07.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.133/18.07.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.134/18.07.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.135/21.07.2017 privind delegarea temporara a atributiilor pentru functie de executie de paznic d-lui Abaza Florin - muncitor cu atributii de cantonier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.136/25.07.2017 privind stabilirea ca zi nelucratoare pentru personalul salariat din aparatul de specialitate al primarului a zilei de luni 14 august 2017
Dispozitia nr.137/2017-privind stabilirea cu data de 01 .07.2017 a salariului de baza pentru functia publica de conducere de secretar al comunei Sinesti
Dispozitia nr.138/2017 privind reîncadrarea d-nului TOMUSESCU OCTAVIAN in functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5,în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.139/2017 privind reîncadrarea d-nei PRICOP VIOLETA in functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.140/2017 privind reincadrarea doamnei IACOB CRISTINA in functia publicã de executie de consilier grad profesional principal, gradaţia 5 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.141/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei MUNTEANU MARIA in functia publicǎ de executie de consilier asistent cu atribuţii de ofiţer de stare civilǎ în aparatul de specialitate al Primarului
Dispozitia nr.142/2017 privind reincadrarea cu data de O1 iulie 2017 a d-lui RADU MIHAI in functia publica de executie de consilier grad profesional asistent, gradatia 3, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jude{ul Iasi
Dispozitia nr.143/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui Perdeica-Discultu Iulian in functia publica de executie de consilier, grad profesional debutant, gradatia 5, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti
Dispozitia nr.144/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei RADU ELENA in functia publicǎ de executie de referent, grad profesional superior, gradaţia 5, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.145/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei PRICOP ANGELICA in functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 5, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.146/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei SIMION LARISA in functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 1, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.147/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei POFTALA MONICA in functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 1, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.148/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui LOGHIN MIHAI in functia contractualǎ de executie de consilier al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.149/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui CIOCAN IORGU in functia contractualǎ de executie de referent, treapta II in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.150/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei CARCEA MELANIA in functia contractualǎ de executie de referent, treapta II in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.151/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 d-lui SIGNEANU GHEORGHE in functia contractualǎ de executie de muncitor, treapta II in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.152/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui GAFTON PETRU in functia contractualǎ de executie de muncitor, treapta I in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.153/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui ABAZA FLORIN in functia contractualǎ de executie de muncitor, treapta III in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.155/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei TOMUŞESCU ELENA in functia contractualǎ de executie de referent, treapta IA in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.156/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui IORDẮCHESCU MIRCEA in functia contractualǎ de executie de muncitor, treapta III la Centrul de zi sat Osoi, comuna Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.157/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei COGEANU LUMINIŢA in functia contractualǎ de executie de coordonator personal de specialitate la Centrul de zi sat Osoi, comuna Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.158/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei LOGHIN ELENA MIHAELA in functia contractualǎ de executie de asistent medical comunitar, grad principal, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești
Dispozitia nr.159/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a PINẮU MIHAELA in functia contractualǎ de executie de muncitor, treapta IV la Centrul de zi sat Osoi, comuna Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.160/2017 Privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.161/2017 privind modificarea cuantumuIui aIocatie de sustinere
Dispozitia nr.162/2017Privind incetarea alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.163/2017 privind incetarea alocatiei de sustinere
Dispozitia nr164/2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.165/2017 -privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.166/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.167/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitie nr.168/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitie nr.169/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitie nr.170/2017 privind reorganizarea programului de lucru și de acordare a audienţelorla Primăria comunei Sinești judeţul lași
Dispozitie nr.171/2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTIjudetul lASl in sedinta ordinara la data de 24 august 2017
Dispozitie nr.172/2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitie nr.173/2017 -privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitie nr.174/2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.31/1976
Dispozitia nr.175/2017 privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti judetul lasi pentru perioada 31 august-11 septembrie 2017
Dispozitia nr.176/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la unele capitole pe trimestrul III 2017
Dispozitia nr.177/2017 privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.178/2017 privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta (C.L.S.U.) din cadrul comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.179/2017 -privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.25l2010
Dispozitia nr.180/2017 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTljudetul lASl in Sedinta ordinara la data de 29 septembrie 2017
Dispozitia nr.181/2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.182/2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.183/2017 privind incetarea aiutorului social
Dispozitia nr.184/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.185/2017 -privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.186/2017 -privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.187/2017 -privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.188/2017 -privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.189/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.190/2017 privind delegarea temporara a atributiilor privind inregistrarea documentelor in registrul general precum si primirea si distribuirea corespondentei oficiale
Dispozitia nr.191/2017 privind desemnarea reprezentantilor primarului in consiliile de administratie ale unitatilor de invdtdmant preuniversitar cu personalitate juridica din comuna Sinesti,judetul lasi, pentru anul scolar 2017 -2018
Dispozitia nr.192/2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SlNEST|judetul lASl in sedinta ordinara la data de 5 octombrie 2017
Dispozitia nr.193/2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.194/2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.195/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.196/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.197/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.198/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.199/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.200/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.201/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.202/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.203/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.204/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.205/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.206/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.207/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.208/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.209/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.210/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.211/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.212/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.213/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.214/2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.215/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.216/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.217/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.218/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.219/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.220/2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.221/2017 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale pentru gradinita
Dispozitia nr.222/2017-privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.226/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei COGEANU LUMINITA in functia conrractuala de coordonator Centru de zi din satul Osoi, comuna Sinegti, judetul lasi
Dispozitia nr.227/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-lui IORDACHESCU MIRCEA in functia contractuala de executie de muncitor, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.228/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a lui PINAU MIHAELA in functia contractuala de executie de muncitor, treapta lV in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.229/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei POFTALA ELENA in functia contractuala de executie de referent, treapta I in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.230/2017 privind reincadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei TOMUSESCU ELENA in functia contractualA de executie de referent, treapta lA in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.231/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.232/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.233/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.234/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.235/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.236/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.237/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.238/2017 privind modificarea reprezentantului alocatiei de sustinere a familiei
Dispozitia nr.239/2017 privind modificarea reprezentantului alocatiei de sustinere a familiei
Dispozitia nr.240/2017 privind modificarea reprezentantului alocatiei de sustinere a familiei
Dispozitia nr.241/2017 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei
Dispozitia nr.223/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.224/2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI judetul lASI in sedinta extraordinara la data de 13 octombrie 2017
Dispozitia nr.225/2017 privind acordarea unui ajutor financiar pentru cazuri speciale
Dispozitia nr.242/2017 privind constituirea comisiei pentru receptia lucrarilor de legatorie si arhivare executate de catre SC TYALY SRL
Dispozitia nr.243/2017 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI, judetul lASl in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2017
Dispozitia nr.244/2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTIjudetul lASI in sedinta extraordinara la data de 9 noiembrie 2017
Dispozitia nr.245/2017 -privind actualizarea componentei Grupului de lucru P.O.A.D 2017-2018 la nivelul comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.246/2017 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.247/2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.248/2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.249/2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.250/2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.251/2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.252/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.253/2017 rivind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.254/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.255/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.256/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.257/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.258/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.259/2017 -privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.260/2017 -privind suspendarea ajutorului social
Dispozitia nr.261/2017 privind acordarea platii ajutorului privind incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.262/2017 -privind convocarea Consiliului Local al comunei SlNESTIjudetul IASI in sedinta ordinara la data de 27 noiembrie 2017
Dispozitia nr.263/2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru perioada sezonului rece, familiilor si persoaneror singure beneficiare de ajutor social
Dispozitia nr.264/2017 dispune schimbarea reprezentantului legal al minorului pentru incasare alocatie de stat pentru copii
Dispozitia nr.265/2017 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul lASI in sedinta ordinara la data de 04 decembrie 2017
Dispozitia nr.266/2017 privind desemnarea domnlui Tomusescu Octavian pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.267/2017 rectificare buget trim. IV 2017
Dispozitia nr.268/2017 -privind rectificarea unui actului de stare de civila de nastere
Dispozitia nr.269/2017 -privind rectificarea unui act de stare de civila de nastere
Dispozitia nr.270/2017 -privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.271/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.272/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.273/2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.274/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.275/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.276/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.277/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.278/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.279/2017 privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.280/2017 privind desemnarea doamnei Pricop Violeta pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.281/2017 privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.282/2017 -privind rectificarea unui act de stare de civila de nastere
Dispozitia nr.283/2017 -privind rectificarea unui act de stare de civila de casatorie
Dispozitia nr.284/2017 privind rectificarea unui act de stare civila de casatorie
Dispozitia nr.285/2017 privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti, judetul lASI in sedinta ordinara la data de 15 decembrie 2017
Dispozitia nr.286/2017 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei
Dispozitia nr.287/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.288/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.289/2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.290/2017 privind incetarea acordarii platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.291/2017 privind incetarea acordarii platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.292/2017 privind acordarea dreptului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.293/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.294/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.295/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.296/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.297/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.298/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.299/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.300/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.301/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.302/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.303/2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.304/2017 privind desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Procesul verbal incheiat in urma controlului ptr. verificarea stadiului implementarii proiectului lasi-SIGRA 3
Dispozitia nr.305/2017 privind acordarea unui ajutor financiar
Dispozitia nr.306/2017 privind rectificarea bugetului local pentru trim. IV anul 2017
Dispozitia nr.307/2017 -privind constituirea Comisiei de casare si valorificare a bunurilor mijloace fixe sau obiecte de inventar care alcatuiesc domeniul privat al UAT comuna SINESTI iudetut lASI
Dispozitia nr.308/2017 privind inventarierea anuala a patrimoniului public si privat al comunei Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.309/2017 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizari: 141
Data creare: 30-07-2017 16:46:35
Dispozitii 2016

Documente pdf
Dispozitia nr.337/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.338/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.339/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.340/24.10.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.341/24.10.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.342/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.343/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.344/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.345/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.346/24.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti jud. Iasi in sedinta ordinara la data de 31.10.2016
Dispozitia nr.347/24.10.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.348/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.349/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.350/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.351/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.352/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.353/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.354/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.355/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.356/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.357/24.10.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.358/26.10.2016 privind stabilirea drepturilor salariale pentru asistent medical comunitar
Dispozitia nr.359/31.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 04 noiembrie 2016
Dispozitia nr.360/08.11.2016 privind delegare drept de semnatura PRIMAR in lipsa acestuia
Dispozitia nr.361/08.11.2016 privind constituirea Comandamentului local privind organizarea interventiilor in vederea prevenirii si combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice comune
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.363/10.11.2016 privind constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate a
Dispozitia nr.364/10.11.2016 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 11 decembrie 2016
Dispozitia nr.365/11.11.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.366/11.11.2016 privind suspendarea acordarii stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.367/11.11.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.368/11.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.369/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.370/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.371/11.11.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.372/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.13 din 08.02.1923
Dispozitia nr.373/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.75 din 03.09.1920
Dispozitia nr.374/17.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara la data de 23 noiembrie 2016
Dispozitia nr.375/17.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.376/17.11.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.377/17.11.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.378/24.11.2016 privind stabilirea ca zi nelucratoare pentru personalul salariat din aparatul de specialitate al primarului a zilei de vineri 2 decembrie 2016
Dispozitia nr.379/25.11.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.380/25.11.2016 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurarea de lemne in vederea incalzirii locuintei
Dispozitia nr.381/28.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 08 decembrie 2016
Dispozitia nr.382/12.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare inregistrarii nasterii si decesului unui copil a carui mama se afla in situatie de risc social
Dispozitia nr.383/12.12.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.384/12.12.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.385/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.386/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.387/12.12.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.388/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui SIGNEANU ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.389/ 13.12.2016privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui GRIGIRESCU VASILE - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.390/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui BOGHEAN GEORGIANA-ANDREEA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.391/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui CARARG IVONA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.392/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui RADU GABRIELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.393/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui APOSTOL MIRUNA-ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.394/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui VIERU PETRU-IULIAN - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.395/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui MIRON DUMITRITA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.396/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.397/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.398/13.12.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.399/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.400/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.401/13.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.403/13.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privi
Dispozitia nr.404/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.405/13.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.406/14.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 19 decembrie 2016
Dispozitia nr.407/14.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare obtinerii cartii de identitate de catre Onalau Maria-Magdalena - minora gravida aflata in situatia de risc social
Dispozitia nr.408/19.12.2016 privind reactualizarea Comisiei pentru receptia achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari, din cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.409/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.410/21.12.2016 privind constituirea comisiei de inventariere
Dispozitia nr.411/28.12.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.90/1954
Dispozitia nr.412/28.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.413/30.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 06 ianuarie 2017

Vizualizari: 125
Data creare: 03-08-2017 15:10:45
Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.
Starea vremii
Localitatea: Sinesti
Latitudine -> 47.116001°
Longitudine -> 27.19161°
Astazi
Sambata 18-08-2018
Furtuni
Furtuni
Temperatura
23°C
Minima zilei --> 18°C
Maxima zilei --> 31°C
Presiune atmosferica --> 1.01 Bar
Umiditate --> 65 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 14.00 km/h
Directie vant --> VNV
Soarele rasare --> 6:12 am
Soarele apune --> 8:16 pm
Maine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 18°C
Maxima zilei --> 30°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 18°C
Maxima zilei --> 29°C