Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Documente pdf
HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 19 decembrie 2016
HCL nr.2 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetulul local a deficitului anual al sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016
HCL nr.3 din 26.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 06 ianuarie 2017
HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sinesti, jud. Iasi, nr.7/15.O3.2O16
HCL nr.5 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici ai investitiei INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.6 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.7 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Sinesti, Judetul Iasi
HCL nr.8 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei CONSTRUIRE PUT FORAT, REZERVA APA POTABILA SI RETELE EXTERIOARE IN VEDERIA OBTINERII AVIZULUI DE SANATATE PUBLICA PENTRU SCOALA 4 CLASE IN SAT BOCNITA, COMUNA SINESTI,
HCL nr.9 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei REABILITAREA CORP SCOALA SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SCOALA STORNESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.10 din 24.02.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 26 ianuarie 2017
HCL nr.11 din 24.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL nr.12 din 24.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2017
HCL nr.13 din 24.02.2017 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 in comuna Sinesti judetul Iasi
HCL nr.14 din 24.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.15 din 24.02.2017 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul IASI, pentru anul scolar 2017-2018
HCL nr.16 din 24.02.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea de catre primar a unor ajutoare de urgenta
HCL nr.17 din 24.02.2017 privind aprobarea incheierea unui contract de comodat intre Comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala STEJARUL
HCL nr.18 din 24.02.2017 privind stabilirea unor masuri referitoare la asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare a comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.19 din 06.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 februarie 2017
HCL nr.20 din 06.03.2017 privind aprobarea valorii totale reactualizate a investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna SINESTI, judetul IASI
HCL nr.21 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.22 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.23 din 16.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 6 martie 2017
HCL nr.24 din 16.03.2017 privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de 19% TVA, respectiv a indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru restul lucrarior de executat la obiectivul de investitii ai proiectului REABILITARE SI
HCL nr.25 din 16.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.26 din 16.03.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI, judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II - 2017
HCL nr.27 din 28.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 16 martie 2O17
HCL nr.28 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.29 din 28.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.30 din 28.03.2017 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul IASI pe anul 2016
HCL nr.31 din 27.04.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 martie 2017
HCL nr.32 din 27.04.2017 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Sinesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate - A.D.I.S. Iasi
HCL nr.33 din 27.04.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, a unui bun - mijloc fix in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificarea acestuia in conditiile legii
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017
HCL nr.36 din 11.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 aprilie 2017
HCL nr.37 din 11.05.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.38 din 11.05.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Sinesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
HCL nr.39 din 11.05.2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate
HCL nr.40 din 30.05.2017 privind alegerea Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai2017
HCL nr.41 din 30.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 11 mai 2017
HCL nr.42 din 30.05.2017 privind masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.43 din 30.05.2017 privind instituirea unei taxe speciale reprezentand costul serviciilor de copiere in cazul in care solicitarea de informatii potrivit Legii nr.544/2001 implica realizarea de copii de pe documente
HCL nr.44 din 15.06.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai 2017
HCL nr.45 din 15.06.2017 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative cu caracter normativ ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aplicarea principiilor de transparenta prin aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la documentatiile tehnico-economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ teritoriala a comu
HCL nr.47 din 15.06.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.48 din 15.06.2017 privind aprobarea actualizarii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.49 din 15.06.2017 privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2
HCL nr.50 din 15.06.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de aur 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
HCL nr.51 din 15.06.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2017
HCL nr.52/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi,din data de 15 iunie 2017
HCL nr.53/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local
HCL nr.54 privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.55/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti,judetul lasi trimestrul III, anul 2017
HCL nr.56 din 24.08.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl, din data de 27 iulie 2017
HCL nr.57 din 24.08.2017 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 prin Actul Aditional nr,20
HCL nr.58 din 24.08.2017 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.4812009 prin Actul Aditional nr.21
HCL nr.59 din 24.08.2017 privind transmiterea in folosinta gratuita Scolii Osoi,comuna Sinesti a unui spatiu situat in corpul imobilului Centru de zi sat Osoi
HCL nr.60 din 24.08.2017 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pe semestrul I al anului 2017
HCL nr.61 din 24.08.2017 privind aprobarea programului de audiente al consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI iudetul lASl
HCL nr.62/2017-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI din data de 24 august 2017
HCL nr.63/2017-privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SlNESTI pentru sedintele din perioada trimestrului IV - 2017
HHCL nr.64/2017-pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul lasi"
HCL nr.65/2017-privind aprobarea procedurii de achizitie publica de servicii organizate in vederea atribuirii contractului de delegare a activitatii de colectare si transport deseuri
HCL nr.66/2017-privind aprobarea Acordului de cooperare intre Comuna Sinesti judetul lasi din Romania si Comuna Condratesti, Raionul Ungheni din Republica Moldova
HCL nr.67/2017-privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judelul lasi pe trimestrul III al anului 2017
HCL nr.68/2017-Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si ai primarului comunei Sinesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial
HCL nr.69/2017 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul lAS1, din data de 05 octombrie 2017
HCL nr.70/2017 privind aprobarea Contractului de delegare a activitatii de colectare si transport deseuri in cadrul comunei Sinesti judetul lasi catre SC. EDIL INDUSTRY S.R.L.
HCL nr.71/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI, judetul lASl, din data de 29 septembrie 2017
HCL nr. 72/2017 privind oportunitatea incheierii Acordului de cooperare intre Comuna Sinesti judetul Iasi din Romania si comuna MILESTII MICI raionul IALOVENI-Republica MOLDOVA
HCL nr.73/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl, din data de 05 octombrie 2017
HCL nr.74/2017 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractele de,inchiriere pentru teren cu destinatia de pasune (pajisti) aflate in proprietatea privata a comunei Sineati,judetul lasi
HCL nr.75/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASI, din data de 13 octombrie 2017
HCL nr.76/2017 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.22
HCL nr.77/2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de arare a Com.Prajeni,jud. Botosani la ARSACIS IaSi si aprobarea Actelor Aditionale nr,19 si 20
HCL nr.78/2017 privind predarea catre M.D.R.A.P.F.E.prin Compania Nationala de Investilii "C.N.I." S.A a terenului si asigurarea conditiilor in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire Camin Cultural in comuna Sinesti, jud.
HCL nr.79/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 30 octombrie 2017
HCL nr.80/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl,din data de 09 noiembrie 2017
HCL nr.81/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul lasi pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.82/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl,din data de 04 decembrie 2017
HCL nr.83/2017 privind aprobarea desemnarii reprezentantului comunei Sinesti in Adunarea Generala a Actionarilor a APAVITAL S.A. lasi, in vederea exercitarii drepturilor de actionar
HCL nr.84/2017 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotarea spatiilor verzi si de agrement public din satele comunei Sinesti, judetul lasi"
HCL nr.85/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 04 decembrie 2017
HCL nr.86/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice Ia nivelul comunei Sinesti. judetul lasi, pentru anul 2018
HCL nr.87/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.88/2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Sinesti, judetul Iasi in vederea casarii si valorificarii
HCL nr.89/2017 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Sinesti nr.267 din 29.11.2O17 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HCL nr.90/2017 privind aprobarea modificarilor aduse Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L. Sinesti nr.34/2o17 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2018

Vizualizari: 804
Data creare: 30-07-2017 21:51:01

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase