Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Acte utile

Acte utile Inregistrarea nasterii: Termene pentru declararea si inregistrarea nasterii: • 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata; • 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort; • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti. Acte solicitate: • Certificatul medical constatator al nasterii, formular tip, cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama; • Certificatul de casatorie al parintilor copilului (daca parintii sunt casatoriti). • Declaratia de recunoastere semnata de ambii parinti, în cazul în care copilul este rezultat din afara casatoriei; declaratia se da în fata ofiterului de stare civila si din ea trebuie sa rezulte numele si prenumele pe care îl va purta copilul. Transcrierea certificatelor de nastere ale copiilor minori. Cererea de transcriere trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte: • dovada calitatii de cetatean roman a titularului actului; • certificatul de nastere in original, fotocopie si traducere in limba romana, legalizata; • declaratia parintelui care solicita transcrierea data in fata ofiterului de stare civila sau in forma autentica daca cererea de transcriere este depusa prin imputernicit cu procura speciala, cu privire la faptul ca nu mai exista un alt act transcris sau reconstituit in registrele de stare civila romane in conformitate cu dispozitiile art.74 alin.(1), lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G. nr. 64/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; • declaratia parintelui care solicita transcrierea, cu privire la domiciliul copilului, in cazul in care parintii acestuia au domicilii diferite, data in fapt ofiterului de stare civila sau in forma autentica daca cererea de transcriere este depusa prin imputernicit cu procura speciala, in conformitate cu dispozitiile art. 74 alin. (1) lit.c) din Metodologia aprobata prin H.G. nr. 64/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu dispozitiile art.22 alin.(2) din Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu titlul de calatorie fara mentiunea «identitate incerta» sau cu certificatul sau de nastere, insotit de buletinul ori cartea de identitate, dupa caz, sau pasaportul oricaruia dintre parinti, ori cu documentele prevazute la art. 23. In cazul in care numai unul dintre parinti dobandeste cetatenia romana, parintii vor hotari, de comun acord, cu privire la cetatenia copilului. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 4 ani este necesar consimtamantul acestuia. Copilul dobandeste cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele sau. In aceste conditii, in situatia in care copilul care nu a implinit varsta de 14 ani nu a dobandit cetatenia romana in conditiile art.9 alin. (2) din legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta este inclus in certificatul de cetatenie al parintelui sau, astfel incat, este implicit faptul ca a existat consimtamantul celuilalt parinte in acest sens, nefiind necesara o declaratie suplimentara din partea acestuia. Oficierea casatoriei: Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Acte necesare, pentru înregistrarea (oficierea) casatoriei: • Actele de identitate ale solicitantilor; • Certificatele de nastere, in original si copie xerox; • Certificatele prenuptiale (medicale, eliberate de cabinetul de planing familial din cadrul policlinicii), valabile 14 zile de la data emiterii, din care sa rezulte mentiunea expresa se poate casatori; certificatul prenuptial se elibereaza (de regula) în aceeasi zi. Dupa caz, mai sunt necesare: • sentinta de divort ramasa definitiva (hotarârea judecatoreasca) - original; • certificatul de deces (copie si original) al fostului sot (dupa caz); • decizia Delegatiei permanente a Consiliului judetean pentru încuviintarea casatoriei (pentru tânara care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani). Actele se depun la Oficiul Starii Civile cu 10-14 zile înainte de data fixata pentru oficierea casatoriei, fiind necesara prezenta ambelor persoane care doresc sa se casatoreasca. In momentul oficierii casatoriei este necesara prezenta a doi martori, care sa aiba asupra lor actele de identitate (carte de identitate sau buletin). Declararea decesului Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, o ruda de gradul I (sot, sotie, parinti, copii), in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. Acte necesare: • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari; • Actul de identitate, al celui decedat; • Certificatul de nastere si casatorie, al celui decedat; • Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare; • Actul de identitate al persoanei care declara decesul. Inregistrarea deceselor care au o cauza naturala se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violenta în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseste conform legii. Indemnizatia de nastere: Beneficiari: indemnizatia de nastere se acorda, o singura data, incepând cu al doilea copil nascut, la cerere (conf. art. 19 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social). Acte necesare: • Cerere tip, care se ridica de la serviciul de stare civila si tot acolo se depune; • Actul de identitate al mamei in copie si original; • Certificatul de nastere al ultimului nascut, copie si original; • Certificatul de nastere al altui copil, copie si original; • Dosar. Banii se pot ridica de la Consiliul local pe baza actului de identitate. Schimbarea numelui: Sunt necesare urmatoarele acte: • Cererea de solicitare a schimbarii numelui, bine motivata; • Certificatele de stare civila, în original, de nastere, casatorie precum si de nastere ale copiilor minori (daca este cazul); • Un exemplar din Monitorul Oficial al României in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui; • Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale. Dupa emiterea deciziei de schimbare a numelui sau prenumelui se va achita taxa de schimbare de nume sau prenume. Sunt scutite de taxa numele formate din expresii indecente sau ridicole.