Primaria Comunei Sinesti - judetul Iasi » Telefon: 0232-325.100 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014
Loghin NancySecretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Publicatie

Documente pdf
Publicatie de vanzare

Vizualizari: 2
Data creare: 19-06-2018 09:39:17
Comunicarea prin publicitate

Documente pdf
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV

Vizualizari: 8
Data creare: 30-05-2018 14:03:13
Cont de executie

Documente pdf
Cont de executie

Vizualizari: 10
Data creare: 17-05-2018 10:17:33
Primarul comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs in vederea ocuparii unor funcţii contractuale vacante, de execuție de coordonator si muncitor-fochist la Centrul de asistenţǎ pentru copii, sat Osoi, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Probele concursului:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;
Calendarul concursului este urmatorul :
- data limita de depunere a dosarelor de înscriere : 18.05.2018, ora 15,00.
- data și ora organizării probei scrise : 30.05.2018, ora 09,00;
- data și ora interviului : 31.05.2018 , ora 11,00;
- locul organizării probelor concursului - Primǎria comunei Sinești, județul Iași.
Condiții generale de participare: art.3 HGR nr.286/2011.
Condiții spe Citeste mai mult...

Vizualizari: 16
Data creare: 07-05-2018 10:42:10
Invitatie!

Foto
Invitatie!

Vizualizari: 19
Data creare: 27-04-2018 11:52:07
Buget 2018

Documente pdf
Buget 2018

Vizualizari: 15
Data creare: 27-04-2018 09:58:57
UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA

Primavara 1918 pentru Basarabia, a fost primavara redesteptarii nationale, un act justificat, deoarece Sfatul Tarii, elita basarabeana, a luat o decizie istorica de a se reuni cu Patria Mama Romania, intr-un context istoric dificil, finalul unui razboi mondial in care Romania infrunta momente foarte grele privind integritatea sa.
Asadar la 27 martie 2018 se implinesc 100 de ani de la infaptuirea noului Stat National care cuprindea in granitele sale toate marile provincii. Sfatul Tarii vota Unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei, sintetizand conceptia de baza a tuturor romanilor basarabeni, hotarand ca teritoriul dintre Prut si Nistru, sa revina practic in sanul tarii.
Cu acest prilej, elevii scolilor din S Citeste mai mult...

Foto
Unirea

Vizualizari: 60
Data creare: 30-03-2018 10:47:11
,, Impreuna pentru dezvoltare"
Strategia de Dezvoltare Locala a ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,STEJARUL" 2014-2020
SEDIUL: sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Tel.0784252376
E-mail: gal.stejarul@yahoo.com
Wbsite:www.galstejarul.ro
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,STEJARUL" este un parteneriat format din 21 reprezentanti publici Citeste mai mult...

Vizualizari: 79
Data creare: 02-02-2018 10:52:57
Procese verbale sedinte 2018

Documente pdf
Proces verbal sedinta din 19.01.2018
Proces verbal sedinta din 28.02.2018
Proces verbal sedinta din 13.03.2018

Vizualizari: 64
Data creare: 31-01-2018 15:16:51
Hotarari Consiliului Local 2018

Documente pdf
H.C.L. nr.1 din 19.01.2018-privind alegerea,Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele din perioada trimestrului I- 2018
Hotararea nr.2-2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI,judetul lASI, din data de 15 decembrie 2017
Hotararea nr.3-2018-privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul lASl, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.4-2018-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca,in anul 2018
Hotararea nr.5-2018-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI iudetul lASl pentru anul 2018
HCL nr.6/2018 -privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI, judetul lASl
HCL nr.7/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI,judetul IASI, din data de 19 ianuarie 2018
HCL nr.8 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.9/2018-privind aprobarea bugetului pentru anul 2018
HCL nr.10/2018--privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, in suprafata de 52,93 mp apartinand domeniului public al u.a.t. comuna SINESTI judetul IASI
HCL nr.11/2018-privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi.
HCL nr.12/2018-privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilorin Judetul Iasi
HCL nr.13/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 14 februarie 2018
HCL nr.14/2018-privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2018
HCL nr.15/2018- privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Sinesti judetul lasi
Anexa 1 la HCL 15-2018
Anexa 1.a-la HCL 14-2018
Anexa 1.b-la HCL 14-2018
HCL nr.16/2018-privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2018
Anexe la HCL 16-2018
HCL nr.17/2018-privind transformarea gradului profesional al unui post de consilier debutant in consilier grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Juridic, stare civila, asistenta sociala, registru agricol si cadastru, pentru un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu
HCL nr.18/2018-privind aprobarea cheltuielilor cu participarea la programele de formare profesionala asgurate in conditiile art. 194 din Codul muncii pentru salariatul Ciocan lorgu -sef S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi
HCL nr.19/2018-privind analiza stadiului de inscriere al datelor in Registrul agricol in anul 2017 si aprobarea masurilor pentru eficientizarea acestei activitdti in anul 2018
HCL nr.20/2018-pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflati in evidentele serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti desfasurata in semestrul ll al anului 2017
HCL nr21/2018-pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in cadrul comunei Sinesti, judetul lasi semestrul ll al anului 2O17
HCL nr.22/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI, judetul lASI, din data de 28 februarie 2018
HCL nr.23/2018-privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 06 03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cofinantarea proiectului REABITITARE, EXIINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI, SAT SINESTI, JUDETUL IASI.

Vizualizari: 74
Data creare: 31-01-2018 15:04:17
BIBLIOTECA PUBLICA SINESTI

,,O biblioteca nu este un lux, ci una din necesitatile vietii"
Henry Ward Beecher

Datele confirma ca biblioteca noastra activeaza din 1949 si actualmente are sediul in satul Sinesti. A fost creata pentru a satisface cerintele de documentare ale membrilor comunei noastre, in masura posibilitatilor existente data fiind perioada comunista, o mare incercare pentru institutia BIBLIOTECA, trecand apoi la jumatate de norma sau deloc.
Bibliotecarii care si-au adus contributia la mentinerea acestei institutii sunt: Silvia Comanici Patrascu, Olguta Popa, Aurica Potop, Loldia Signeanu Voitinovici, Livia Adamachi, activand c Citeste mai mult...

Foto
Biblioteca

Vizualizari: 70
Data creare: 29-01-2018 14:05:54
LOGHIN NANCY - secretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi.

Stare civila: casatorit, 2 copii.

Studii: licentiat in stiinte juridice.

Contact: -tel 0232-325100; 0784-287 779
-e-mail: loghinnancy@gmail.com

Foto
Loghin Nancy-secretarul comunei Sinesti

Vizualizari: 144
Data creare: 04-01-2018 12:58:04
Dispozitii 2018

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2018-privind stabilirea salariului de baza pentru Abaza Florin muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.1/2017-privind stabilirea salariului de baza pentru Pinau Mihaela muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.3/2018 privind programarea concediului de odihna in anul 2018 pentru primarul si viceprimarul comunei Sinesti
Dispozitia nr.4/2018 privind programarea concediului de odihna in anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.5/2018 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a domnului HOLICOV PETRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de primar al comunei Sinesti,judetul lasi
Dispozitia nr.6/2018 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a domnului CARCEA DUMITRU pentru indeplinirea functiei de dermnitate publica de viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.7/2018 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248 2015
Dispozitia nr.8/2018 privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabililor, persoane fizice si juridice, de catre compartimentul impozite si,taxe locale din aparatul de specialitate al
Dispozitia nr.9/2018 privind desemnarea persoanei responsabile pentru relatia cu presa a autoritatilor locale din comuna Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.10/2018 privind constituirea la nivelul primariei locale Sinesti judelul lasi, a comisiei de analiza a reclamaliilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
Dispozitia nr.11/2018 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTIjudetul lASl in sedinta ordinara la data de 19 ianuarie 2018
Dispozitia nr.12/2018-privind modificare cuantum alocatie de sustinere
Dispozitia nr.13/2018-privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.14/2018-modifica cuantum ajutor social
Dispozitia nr.15/2018-privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.16/2018-privind desemnarea persoanei responsabile cu administrarea paginii de internet a Primariei comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.17/2018-privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.18/2018-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi
Dispozitia nr.19/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.20/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de casatorie
Dispozitia nr.21/2018- privind constituirea comisiei pentru receptia lucrarilor de legatorie si arhivare executate de catre SC "TYALy" SRL
Dispozitia nr.22/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul ABAZA FLORIN-muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.23/2018--privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru d-na Carcea Melania-referent
Dispozitia nr. 24/2018 --privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Ciocan Iorgu-referent
Dispozitia nr.25/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Gafton Petru-muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.26/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Iordachescu Mircea-muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.27/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Loghin Mihai-consilier personal al primarului
Dispozitia nr.28/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Pinau Mihaela-muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.29/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domana Poftala Elena-referent in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.30/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domana Cogeanu Luminita-coordonator Centru de zi sat Osoi
Dispozitia nr.31/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Signeanu Gheorghe-muncitor in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.32/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Loghin Nancy-secretar UAT comuna Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.33/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Iacob Cristina-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.34/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Pricop Violeta-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.35/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Tomusescu Octavian-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.36/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Munteanu Maria-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.37/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Radu Mihai-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.38/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru domnul Perdeica-Discultu Iulian - functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.39/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Poftala Monica-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.40/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Pricop Angelica-functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.41/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Simion Elena Larisa -functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.42/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Radu Elena -functionar public in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.43/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Loghin Elena Mihaela -asistent comunitar in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.44/2018-privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2018 a salariului de baza pentru doamna Tomusescu Elena- referent in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitie-45-2018-privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTIjudetul lASI in sedinta ordinara la data de 14 februarie 2018
Dispozitia nr.46/2018/-privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.14/1957
Dispozitia nr. 47/2018-privind acoradrea ajutorului de incalzire a locuintei
Dispozitia nr.48/2018-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi pentru perioada 19.02-23.02.2018
Dispozitia nr.49/2018-privind suspendarea patii ajutorului social
Dispozitia nr.50/2018--privind incetarea ajutorului social
Dizpozitia nr.51/2018--privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.52/2018--privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.53/2018--privind acordarea ajutorului social
Dispozitia nr.54/2018-Privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.55/2018-Privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.56/2018-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.57/2018-privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.58/2018-privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.59/2018-privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.60/2018-privind constituirea comisiei de licitatie publica in vederea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, in suprafata de 52,93 mp apartinand domeniului public
Dispozitia nr.61/2018-privind constituirea comisiei pentru receptia lucrarilor de legatorie si arhivare executate de catre SC "TYALY" SRL
Dispozitia nr.62/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de casatorie
Dispozitia nr.63/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.64/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.65/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.66/2018-privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI pentru sedinta din 28.02.2018
Dispozitia nr.67/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de nastere
Dispozitia nr.68/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de casatorie
Dispozitia nr.69/2018-privind rectificarea unui act de stare civila de casatorie
Dispozitia nr.70/2018-privind instituirea serviciului de permanenta la sediul Primariei comunei Sinesti pentru intervalul 26.02.2018 ora 03,00 - 01,03,2018 ora 10,00
Dispozitia nr.71/2018-privind numirea definitiva a unui functionar public stagiar
Dispozitia-72/2018--privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 13 martie 2018
Dispozitia-73/2018-dispune constituirea comisiei pentru recepţia finala la obiectivul Modernizare drum comunal DC81B Sinesti-Stornesti, jud. Iasi.
Dispozitia-74-2018- instituirea curatelei pentru un adult cu handicap grav și numirea unui curator special
Dispozitia-75-2018-desemneazǎ pe Loghin Mihaela -asistent medical comunitar,cu responsabilitatea asigurării asistenţei medicale în timpul unor manifestări și competiţii sportive organizate ȋn cadrul comunei Sinești judeţul Iași
Dispozitia-76-2018-dispune constituirea comisiei pentru recepţia finala la obiectivul Construire centru de asistenţǎ copii dupǎ programul școlar, sat Osoi, comuna Sinești, jud. Iasi.
Dispozitiaa-77-2018-suspenda plata ajutorului social stabilit pentru beneficiarul Poftalǎ Vasile
Dispozitia-78-2018-dispune reluarea plǎţii ajutorului social stabilit pentru beneficiarul Ilieaș Petricǎ
Dispozitia-79-2018-dispune modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiarul Ilieaș Petricǎ
Dispozitie-80-2018-acordǎ dreptul de ajutor social pentru beneficiarul Miron Ilie
Dispozitia-81-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar Onǎlǎu Teodora
Dispozitia-82-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar Bǎiceanu Bianca Mihaela
Dispozitia-83-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar Vieriu Ioan
Dispozitia-84-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar David Iuliana Roxana
Dispozitia-85-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar Radu Daniela
Dispozitia-86-2018-acordǎ dreptul de alocaţie de susţinere a familiei pentru beneficiar Baciu Vasile
Dispozitia-87-2018-dispune modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiar Valeriu Violeta
Dispozitia-88-2018-dispune modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiar Boghian Paraschiva
Dispozitia-89-2018-dispune modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiar Carcea Ioan
Dispozitia-90-2018-dispune modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiar Vieriu Vasile
Dispozitia-91-2018-dispune încetarea plǎţii alocaţiei de susţinere stabilitǎ pentru beneficiarul Pricop Mihai Bogdan
Dispozitia-92-2018-dispune încetarea plǎţii alocaţiei de susţinere stabilitǎ pentru beneficiarul Vartic Elena Beatris
Dispozitia-93-2018-dispune modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiar Todiraș-Ursachi Mirela
Dispozitia-94-2018-convocarea ședinţei ordinare a Consiliului local Sinești pentru data de 30.03.2018
Dispozitia-95-2018-dispune constituirea Comisiei de inventariere generalǎ a bunurilor din patrimoniul Consiliului local Sinesti
Dispozitia-96-2018-aproba rectificarea actului de nastere nr.28/1934 (exemplarul II) privind pe Ilieaș Petru
Dispozitia nr.97-2018- privind stabilirea ca nelucratoare a zilelor de 05 si 10 aprilie 2018

Vizualizari: 338
Data creare: 03-01-2018 12:16:57
Programul de audiente Institutia Prefectului judetul Iasi

Documente pdf
Programul de audiente Institutia Prefectului judetul Iasi

Vizualizari: 95
Data creare: 06-12-2017 12:39:15
Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, judeţului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum și funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate. (alineat introdus prin art. unic din Legea nr. 131/2008, în vigoare de la Citeste mai mult...

Vizualizari: 102
Data creare: 07-11-2017 20:28:35
Date de contact salariati

Documente pdf
Date de contact personal

Vizualizari: 93
Data creare: 25-10-2017 12:19:09
Procese verbale sedinte Consiliu local

Vizualizari: 107
Data creare: 28-09-2017 12:05:38
1-TOMUSESCU LUCIAN:LUNI 12,00 -16,00 MAGAZINUL SINESTI.
2-CARCEA DUMITRU:MIERCURI 8,00 - 14,00 PRIMARIA SINESTI.
3-GRIGOROVICI DAMIANA:JOI 11,00 - 15,00 SCOALA „V.COSTACHI".
4-IACOB BEBI:LUNI 12.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
5-MARGINEANU ROZICA 8,00 -12,00 PRIMARIA SINESTI.
6-PRICOP IONUT: 10.00-13.00 PRIMARIA SINESTI.
7-PAFTALA ADRIAN: 10.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
8-POFTALA PAUL: 14.00-16.00 SALA DE SPORT SINESTI.
9-RADU CONSTANTIN: 10.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
10-PRICOP MIHAELA:12.00-15.00 SCOALA SAT OSOI.
11-PRISACARIU CRISTINEL:09.00-13.00 SALA DE SPORT SINESTI.
12-ATASIEI VASILE: 10.00-14.00 PRIMARIA SINESTI.
13-SARGHE GABRIEL:10.00-14.00 PRIMARIA SINESTI.

Vizualizari: 99
Data creare: 28-09-2017 11:25:59
Programul de audiente acordate de către personalul cu functii de conducere este:

Primar:-joi intre orele:-9,00 - 12,00
Viceprimar:-marti intre orele:-9,00 - 12,00
Secretar:-zilnic intre orele:-8,30 - 13,00

Vizualizari: 122
Data creare: 24-08-2017 13:14:17
Zilele
saptamanii Programul stabilit
Dimineata Dupa amiaza
LUNI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
MARTI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
MIERCURI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
JOI 7,30 - 12.00 14.00 - 18.00
VINERI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
SAMBATA LIBER LIBER
DUMINICA LIBER LIBER

Vizualizari: 121
Data creare: 24-08-2017 13:08:59
Oficierea casatoriei:
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Acte necesare, pentru înregistrarea (oficierea) casatoriei:
-Actele de identitate ale solicitantilor;
-Certificatele de nastere, in original si copie xerox;
-Certificatele prenuptiale (medicale, eliberate de cabinetul de planing familial din cadrul policlinicii), valabile 14 zile de la data emiterii, din care sa rezulte mentiunea expresa se poate casatori;
Certificatul prenuptial se elibereaza (de regula) în aceeasi zi.
Dupa caz, mai sunt necesare:
-sentinta de divort ramasa definitiva (hotarârea judecatoreas Citeste mai mult...

Vizualizari: 123
Data creare: 24-08-2017 11:26:02
Termene pentru declararea si inregistrarea nasterii:
-15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
-24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile.
Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti.
Acte solicitate:
-Certificatul medical constatator al nasterii, formular tip, cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
-Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
-Certificatul de casatorie al parintilor Citeste mai mult...

Vizualizari: 126
Data creare: 24-08-2017 11:21:57
Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale in anii anteriori

Documente pdf
Hotararea nr.31/06.11.2015 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti judetul Iasi
Anunt Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Anunt Proiect de hotarare 29.04.2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 29.04.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 01.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Referat Proiect de hotarare 01.05.2008 (Anexe) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Hotararea nr.1/22.01.2007 privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.2/22.01.2007 privind aprobarea pentru anul 2007, a numarului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
Hotararea nr.3/22.01.2007 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe
Hotararea nr.4/22.01.2007 privind aprobarea organigramei si statului de functiii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.5/22.01.2007 privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea de catre beneficiarii de ajutor social, a bunurilor proprii care fac obiectul listei anexe nr.6 la Normele metodologice de aplicare a Legii
Hotararea nr.8/22.02.2007 privind aderarea comunei Sinesti la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr.10/29.03.2007 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
Hotararea nr.11/29.03.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal intocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti comuna Sinesti
Hotararea nr.12/29.03.2007 privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
Hotararea nr.13/26.04.2007 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CARP MIHAI si declararea ca vacant a locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
Hotararea nr.14/26.04.2007 privind aprobarea asocierii consiliului local SINESTI la asociatia de dezvoltare intercomunitara Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi
Hotararea nr.15/26.04.2007 privind organizarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor
Hotararea nr.16/26.04.2007 privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National 6/2007
Hotararea nr.17/26.04.2007 privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialiatate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.18/28.05.2007 privind modificarea art.3 din Hotararea nr.23/2004 a Consiliului local Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.19/28.05.2007 privind rectificarea bugetului local al comunei
Hotararea nr.20/28.05.2007 privind trecerea unui teren de 957,2485 ha, situat in extravilanul comunei, din domeniul public in domeniul privat
Hotararea nr.21/28.05.2007 privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Hotararea nr.22/28.05.2007 privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
Hotararea nr.23/28.05.2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietii Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces Verbal din 22.01.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere bugetul local pentru anul 2007, numarul de asistenti personali angajati pentru anul 2007, componenta Comisiei locale de casare si valorificare a mijlocelor
Proces Verbal din 29.03.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere organizarerea pasunatului in sezonul pastoral 2007, planurilor zonale de urbanism pentru unele suprafete de teren situat in intravilanul satelor Sinesti si
Proces Verbal din 26.04.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere incetarea de drept a unui mandat de consilier local, aprobarea participarii Consiliului local la Asociatia Serviciilor de Apa Canal, stabilirea modalitatii
Proces Verbal din 28.05.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere depunerea juramantului consilierului Vartic Gheorghe, modificarea Hotararii nr.23/2004, proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului local pe trimes
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
Hotararea nr.3/24.02.2006 privind asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii in localitatile comunei Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.4/24.02.2006 privind aprobarea Programului Activitatilor Edilitar - Gospodaresti pentru anul 2006
Hotararea nr.5/24.02.2006 privind organizarea pasunatului, administrarea si folosirea pajistilor, stabilirea taxelor de pasunat in anul 2006.
Hotararea nr.6/09.03.2006 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a comunei Sinesti, judetul Iasi, in perioada 2006-2007
Hotararea nr.8/27.03.2006 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local Sinesti, judetul Iasi; Planul de masuri privind prevenirea si combaterea gripei aviare pe teritoriul comunei Sinesti
Hotararea nr.33/08.09.2006 privind suplimentarea bugetului local pentru trimestrul III 2006
Hotararea nr.34/06.10.2006 privind initierea si elaborarea proiectului "Reabilitarea sistemului de iluminat public in satele din comuna Sinesti, judetul Iasi"
Hotararea nr.35/06.10.2006 privind "Programul de lucrari de interes comunitar in domeniul gospodaririi comunale pentru perioada 01.11-15.12.2006" si angajarea pentru perioada determinata a unui numar de 21 de someri din cadrul comunei Sines
Hotararea nr.36/06.10.2006 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV 2006
Hotararea nr.37/13.11.2006 privind aprobarea implicarii Consiliului Local Sinesti in proiectul "Economia bazata pe Cunoastere"

Vizualizari: 118
Data creare: 04-08-2017 14:10:53
Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.
Starea vremii
Localitatea: Sinesti
Latitudine -> 47.116001°
Longitudine -> 27.19161°
Astazi
Luni 25-06-2018
Partial noros
Partial noros
Temperatura
12°C
Minima zilei --> 11°C
Maxima zilei --> 23°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 88 %
Vizibilitate --> 16.00 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 4.00 km/h
Directie vant --> V
Soarele rasare --> 5:16 am
Soarele apune --> 9:11 pm
Maine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> 14°C
Maxima zilei --> 25°C
Poimaine
Tunete si Fulgere izolate
Tunete si Fulgere izolate
Minima zilei --> 16°C
Maxima zilei --> 21°C