Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publiculAnunt concurs agent fiscal

Anunt concurs agent fiscal

Documente pdf
Anunt concurs consilier debutant
Bibliografie si tematica

Vizualizari: 14
Data creare: 24-08-2021 11:30:24

Anunt concurs consilier juridic

concurs consilier juridic

Documente pdf
Anunt concurs
Bibliografie si tematica

Vizualizari: 23
Data creare: 13-08-2021 11:48:54

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

Documente pdf
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 2021-2027

Vizualizari: 21
Data creare: 13-07-2021 13:29:24

Anunt concurs post asistent social

Autoritatea publica locala Primaria comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţie publice de execuție vacante, pentru perioada nedeterminata, cu norma intreaga de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara.
Probele: selecţia de dosare, probă scrisă şi interviul.
Condiţii de desfăşurare:
- data limita depunere dosare de înscriere : 27.05.2021 ora 16,00.
- data și ora organizării probei scrise : 07.06.2021, ora 10,00;
- data și ora interviului : 10.06.2021, ora 10,00;
- locul organizării probei concursului - Primǎria comunei Sinești județul Iași.
Condiţii de participare la concurs:
1.Condiții generale: conform a Citeste mai mult...

Documente pdf
Bibliografie si tematica post asistent social

Vizualizari: 81
Data creare: 06-05-2021 09:57:03

Anunt concurs consilier achizitii publice

Primaria comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţie publice de execuție vacante, pentru perioada nedeterminata, cu norma intreaga, de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic, Resurse Umane, Achizitii Publice si Proiecte Locale.
Probele: selecţia de dosare, probă scrisă şi interviul.
Condiţii de desfăşurare:
- perioada pentru depunere dosare de înscriere: 14.04-05.05.2021.
- data și ora organizării probei scrise : 17.05.2021, ora 10,00;
- data și ora interviului: 21.05.2021, ora 10,00;
- locul organizării probei concursului - Primǎria comunei Sinești județul Iași.
Condiţii de participare la concurs :
1.Condiții generale Citeste mai mult...

Documente pdf
Bibliografie si tematica-post consilier achizitii publice

Vizualizari: 89
Data creare: 13-04-2021 09:56:49

Anunt organizare examen de promovare functionari

Primarul comunei Sinesti judetul Iasi,

Face cunoscuta organizarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi cu urmatorul calendar:
• -20.04.2021 ora 16,00 –ultima zi de depunere a dosarelor de inscriere la examen
• -05.05.2021 ora 10,00 –proba scrisa,
• -07.05.2021 –proba de interviu.

Probele anuntate se vor desfasura in sala de sedinte a Consiliului local Sinesti.
Condiţii de participare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea pe Citeste mai mult...

Vizualizari: 74
Data creare: 30-03-2021 11:10:52

Hotarari 2021

Hotarari 2021

Documente pdf
Hotararea nr.1/2021- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 nrin Actul Adiţional nr.41.
Hotararea nr.2/2021 - organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Sineşti judeţul laşi în anul şcolar 2021-2022.
Hotararea nr.3/2021- modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Sineşti judeţul laşi.
Hotararea nr.4/2021- aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI. din data de 22 decembrie 2020.
Hotararea nr.5/2021-privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI ,din data de 29 ianuarie 2021.
Hotararea nr.6/2021 privind actualizarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe teritoriul UAT comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.7/2021 -privind aprobarea pentru anul 2021 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezantantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.8/2021-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001,persoane apte de munca ,in anul 2021.
Hotararea nr.9/2021-pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport de persoane,pe raza U.A.T comuna SINESTI,judetul IASI.
Hotararea nr.10/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei '' Construire put forat ,rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea avizului de sanatate publica pentru scoala 4 clase in sat Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.11/2021 -privind aprobarea amplasarii de catree S.C Delgaz Grid S.A a instalatiilor electrice pentru lucrarea '' Buclare LEA MT derivatie 20 Kv Osoi- Catargaci (din LEA 20 Kv Tg.Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti -Madarjac''.
Hotararea nr.12/2021 -privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a comunei Sinesti Judetul Iasi pentru perioada 2021-2027''.
Hotararea nr.12/2021 -Anexa.
Hotararea nr.13/2021-privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti nr.72/23.10.2020.
Hotararea nr.14/2021-privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi ,pentru trimestrul IV al anului 2020.
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 1
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 2.
Hotararea nr.15/2021-privind aprobarea de principiu,a concesionarii unei suprafete de 10 mp aflat in proprietatea publica a comunei Sinesti judetul Iasi ,catre S.C Gauss S.R.L.
Hotararea nr.16/2021-privind aprobarea Procesului al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, din data de 19 ianuarie 2021.
Hotararea nr.17/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul 'Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.18/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SlNESTI judetul IASl, din data de 23 martie 2021.
Hotararea nr.19/2021-privind alegerea ''Președintelui de ședință'' al Consiliului local Sinesti Judetil Iași,pentru ședințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.II al anului 2021.
Hotararea nr.20/2021 -privind aprobarea demararii procedurii de achizitie in vederea cumpararii unui teren situat in intravilanul satului Stornești, comuna Sinești,Județul Iași.
Hotararea Nr.21/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SINEȘTI judetul IASI, din data de 25 martie 2021.
Hotararea nr.22/2021-privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.23/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022.
Hotararea nr.24/2021-privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2021.
Hotararea nr.25/2021-privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal lasi - ARSACIS si aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lasi-ARSACIS.
Hotararea nr.26/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul,,Construire sală de sport in localitatea Bocnița comuna Sinesti județul lași"
Hotararea nr.27/2021-privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 plivind Codul fiscal,precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Hotararea nr.28/2021-privind implementarea proiectului ''REABILITARE TERMO-ENERGETICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VENIAMIN COSTACHI STRUCTURĂ ȘCOALĂ PRIMARĂ BOCNIȚA,COMUNA SINEȘTI ,JUDEȚUL IAȘI.
Hotararea nr.29/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotararea nr.30/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 aprilie 2021
Hotararea nr.31/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SINEȘTI județul Iași,din data de 11 mai 2021
Hotararea nr.32/2021-privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești,județul lași pentru anul 2021- forma finala.
Hotararea nr.33.2021-privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2021.
Hotararea nr.34/2021-pentru aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor inregistrate la autoritățile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2020.
Hotărarea nr.35/2021-privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în semestrul II ,anul 2020.
Hotărarea nr.36/2021-acordarea catre S.C. Gauss S.R,L. a dreptului de acces aferente proiectului ,,Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe nga - si racordarea la reteaua de energie electrici existente printr-un brangament nou".
Hotararea nr.37/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020
Hotararea nr.38/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.39/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
Hotararea nr.40/2021-privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Sinești nr.62/28.08.2020.
Hotararea nr.41/2021-privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior Scoala Bocnita, din comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.42/2021-privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu nr.cadastral 60973 inscris in cartea funciara nr.60973,aflat in proprietatea publica comunei Sinești,județul Iași .
Hotararea nr.43/2021-privind modificarea contractului de inchiriere nr.3212016 pentru suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.44/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin 3 din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sinesti judetul Iasi , din data de 28 iunie 2021
Hotararea nr. 45/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti judetul Iasi, din data de 27 mai 2021.
Hotararea nr.46/2021 -privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru anul scolar 2021-2022.
Hotararea nr.47/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.lll al anului 2021.
Hotararea nr.48/2021-privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.49/2021-privind alegerea in conditiile art.123, alin (3) din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021.
Hotarararea nr.50/2021-privind aprobarea Provesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi din data de 28 iunie 2021.
Hotararea nr 51/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul,, Reabilitare termo-energeticA Scoala gimnazialA Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita'comuna sinesti, judelul lasi"
Hotararea nr.52/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT comuna SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul lasi, in perioada 2014 - 2020"

Vizualizari: 73
Data creare: 25-01-2021 10:28:21

Publicatii sedinte 2021

Publicatii sedinte 2021

Documente pdf
Publicatie nr.1
Publicatie nr.2
Publicatie nr.3
Publicatie nr.4
Publicatie nr.5
Publicatie nr.6
Publicatie nr.7

Vizualizari: 42
Data creare: 07-01-2021 13:49:16

Proiecte de hotarare 2021

Proiecte de hotarare 2021

Documente pdf
Proiect stabirire taxe si impozite anul 2022

Vizualizari: 75
Data creare: 07-01-2021 10:50:59

Dispozitiile Primarului anul 2021

Dispozitiile Primarului anul 2021

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.2/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.3/2021-delegare atributii viceprimar.
Dispozitia nr.4/2021-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Carp Constantin.
Dispozitia nr.5/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.6/2021- privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ a Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.7/2021-schimbare reprezentant legal pentru incasare alocatie de stat.
Dispozitia nr.8/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Buzincu Anica Ana.
Dispozitia nr.9/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.10/2021-incetare alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.11/2021-incetare acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap, beneficiar Cotin Mihai.
Dispozitia nr.12/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr. 4/2021 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.19/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.20/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.21/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.22/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr23/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.24/2021 - privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.25/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.26/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Cogeanu Aurel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.27/2021-delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sineşti, d-nei IACOB CRISTINA, consilier superior cu atributii de agent agricol în aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti județul Iaşi.
Dispozitia nr.28/2021-privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.29/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.28/06.10.1998.
Dispozitia nr.30/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.9/25.09.2006.
Dispozitia nr.31/2021-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.38/25.12.2020.
Dispozitia nr.32/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2021.
Dispozitia nr.33/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.72/28.08.1921.
Dispozitia nr.34/2021-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ailincăi Eugen.
Dispozitia nr.35/2021-privind constituirea Comitetului de coordonare in vederea realizarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sinesti, judetul Iasi pentru perioada 2021-2027.
Dispozitia nr.36/2021-privind incetarea contractului individual de munca pentru d-na Pavel Georgeta avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.37/2021-privind modificarea cuantumului pentru beneficiarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav.
Dispozitia nr.38/2021-privind acordarea stimulentului sub forma de tichete sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.39/2021-privind stabilirea regulilor de asigurare a securitatii si integritatii registrelor si certificatelor de stare civila pentru situatiile de oficiere a casatoriilor in afara sediului primariei locale.
Dispozitia nr.40/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 19 februarie 2021.
Dispozitia nr.41/2021-delegare atributii catre viceprimar pentru perioada 22-26.02.2021.
Dispozitia nr.42/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Carcea Ioana.
Dispozitia nr.43/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Lita Mihai.
Dispozitia nr.44/2021-privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Abaza Irina Florentina.
Dispozitia nr.45/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numitul Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.46/2021-privind prelungirea raportului de serviciu pentru d-nul Tomusescu Octavian consilier superior avand functia de contabil in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.47/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole C Constantin.
Dispozitia nr.48/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole P Constantin.
Dispozitia nr.49/2021-privind incetarea ajutorului social pentru beneficiar Cristea Maria.
Dispozitia nr.50/2021-privind mofificarea cuantumului ajutorului social pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.51/2021-privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judeţul laşi.
Dispozitia nr.52/2021- privind desemnarea Comisiei pentru verificarea respectarii cerintelor legale si a conditiilor stabilite prin autorizatiile de executare a lucrărilor de construcţii.
Dispozitia nr.53/2021- privind numirea domnului Năpȋrlică Benone in funcţia de consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.54/2021-privind acordarea de ajutoare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.
Dispozitia nr.55/2021-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numita Belibou Mariana.
Dispozitia nr.56/2021- constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor realizate conform contractului nr.127/26.05.2008 pentru obiectivul "Construire put forat, rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea obtinerii avizului de sanatate publica pentru Scoala cu 4 clase Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.57/2021-privind incetarea acordarii sporului in cuantum de 25% la indemnizatia primarului.
Dispozitia nr.58/2021- desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 81 Sinesti-Osoi”.
Dipsozitia nr.59/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.60/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.61/2021-privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare din comuna Sinesti Judetul Iasi.
Dispozitia nr.62/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA
Dispozitia nr.63/2021 -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.64/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Horleanu Mihaela.
Dispozitia nr.65/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.66/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA MIHAI.
Dispozitia nr.67/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul CARCEA IOAN.
Dispozitia nr.68/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilitpentru beneficiarul HORLEANU MIHAELA .
Dispozitia nr.69/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei beneficiarului ANTON PAULA.
Dispozitia nr.70/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.71/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELIA -ALINA .
Dispozitia nr.72/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul MANOLE CONSTANTIN.
Dispozitia nr.73/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VALERIU VIOLETA .
Dispozitia nr.74/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul TACHE PETRU.
Dispozitia nr.75/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI pentru sedinta extraordinara din data de 23 martie 2021.
Dispozitia nr.76/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 25 martie 2021.
Dispozitia nr.77/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.78/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia ABAZA IOAN.
Dispozitia nr.79/2021 -privind rectificarea actlui de stare civila de casatorie nr.32 din 06.10.1990.
Dispoziția Nr.80/2021-privind recuperarea unor sume incasate necuvinet,cu titlul de alocație de susținere a familiei de catre beneficiarul BUZINCU ELENA.
Dispoziția nr.81/2021-privind reevaluarea activelor fixe corporale și activele fixe corporale in curs,aflate in patrimoniul comunei Sinești,județul Iași.
Dispoziția nr.82/2021-privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a domnlui Petru Holicov,primar al comunei Sinești,județul Iași.
Dispozitia nr.83/2021-privind constituirea Comisiei de examen, respectiv a Comisiei de soluționare a contestatiilor, pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.84/2021-privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime, doamnei Carcea Melania avand functia contractuala de executie de referent, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judelul lasi.
Dispoziția nr.85/2021-privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare a domnului Petru Holicov, primar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.86/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitei lonita Mihaela -Ana.
Dispoziția nr.87/2021-privind stabilirea programului de functionare si al celui de lucru cu publicul, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.88/2021-privind qcordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitului Chiriac lftime.
Dispoziția nr.89/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinești judetul Iași in sedinta ordinară pentru data de 23 aprilie 2021.
Dispoziția nr.90/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHEL CLAUDIA.
Dispoziția nr.91/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BRAHARIU MARIA.
Dispoziția nr.92/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CHIRILA LILIANA.
Dispoziția nr.93/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L CHIRIAC GABRIEL.
Dispoziția nr.94/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L VIERIU GHEORGHE.
Dispoziția nr.95/2021 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.96/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicatia WebGIS
Dispozitia nr.97/2021-privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Carcea Gheorghe.
Dispozitia nr.98/2021-privind încetarea CIM nr.3561/2020 al d-lui Cogeanu Aurel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Trofin Dumitru.
Dispozitia nr.99/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier achizitii publice.
Dispozitia nr.100/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.101/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta extraordinara din data de 11 mai 2021.
Dispozitia nr.102/2021-acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei numitei Horleanu Florica.
Dispozitia nr.103/2021-constituirea comisiei speciale de constatare a situației de viabilitate si funcționalitate a clǎdirii anexa C3-grup sanitar exterior Scola BOCNIȚA, comuna SINESTI, județul IASI.
Dispozitia nr.104/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.105/2021-privind incetarea contractului de munca nr.3502 din 10.07.2018 al d-nei Onalau Ana avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.106/2021-desemnare diriginte de santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere Scoala Veniamin Costachi din sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.107/2021-privindangajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a d-nei Ilias Gabriela in calitate de asistent personal pentru minorul Ilias Valentin Andrei, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.108/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 27 mai 2021.
Dispozitia nr.109/2021-privind numirea d-nei Simion Elena Larisa in functia publica de consilier achizitii publice, grad professional debutant.
Dispozitia nr.110/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.111/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.112/2021-privind modificarea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.113/2021- îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.114/2021 -privind numirea domnului Perdeica Discultu Iulian in funcţia publică de consilier, grad profesional principal.
Dispozitia nr.115/2021-privind palata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice din aparatul de spiecialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi organizat la data de 17 mai 2021.
Dispozitia nr.116/2021-privind constituirea echipei locale de interventie si sprijin de la nivelul comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.117/2021-privind modificarea dispozitiei primarului cu nr.109/20 mai 2021 a Primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.118/2021-privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) de la nivelul comunei SINESTI, judetul IASI.
Dispozitia nr.119/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei CURTEANU MARIA.
Dispozitia nr.120/2021-privind ajutorului social pentru familia/ D-L HRITCU IOAN.
Dispozitia nr.121/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BOGHIAN PARASCHIVA .
Dispozitia nr.122/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul VIERIU MARIA-SILVIA.
Dispozitia nr.123/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru PINAU MARIA
Dispozitia nr.124/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Pinau Elena in calitate de asistent personal pentru Pinau Daniela, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.125/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia PINAU MARIA
Dispozitia nr.126/2021-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.127/2021 -privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetrul lasi, organizat la data de 07 iunie 2021.
Dispozitia nr.128/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T Sinesti d-nei IACOB CRISTINA avand functia publica de consilier superior cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.129/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de28 iunie 2021.
Dispozitia nr.130/2021 privind numirea doamnei Prisacariu Bianca Elena in functia publica de consilier clasa I , grad profesional debutant,gradatie de vechime 0, avand atributii de asistent social in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.131/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.13 din 24.02.1923
Dispozitia nr.132/2021-privind desemnarea persoanei cu responsabilitatea agentului de inundatii de la nivelul UAT comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.133/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul lASl pentru sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021.
Dispozitia nr.134/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHELUTA PETRU.
Dispozitia nr.135/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul HRITCU RELU.
Dispozitia nr.136/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul GAVRIL FLORINA-ANDREEA.
Dispozitia nr.137/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA
Dispozitia nr.138/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Baiceanu Bianca-Mihaela.
Dispozitia nr.139/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Signeanu Constantin in calitate de asistent personal pentru Plamada Emilia, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.140/2021-privind delegarea exercitarii temporare a atributiilor de stare civila viceprimarului comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.141/2021-privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.142/2021-privind modificarea contractului -individual de munca nr.3504 din 10.07.2018 incheiat intre Comuna Sinesti si doamna Pinau lonela, asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.143/2021-privind acordarea gradatiei de vechime 1 salariatei Pinau Ionela ,avand calitatea de asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.144/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia VIERIU GHEORGHE.
Dispozitia nr.145/2021-privind incetarea ajutoralui social pentru familia MIRON PAVEL
Dispozitia nr.146/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr.147/2021-privind acodarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA.
Dispozitia nr.148/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.

Vizualizari: 101
Data creare: 04-01-2021 10:33:20

Anunt concurs asistent medical comunitar

Primarul comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs pentru ocuparea pentru perioada determinata, a postului contractual de asistent medical comunitar.
Probele concursului:
- selecţia de dosare;
- proba scrisă;
- interviu;
Calendarul concursului:
- perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 06-12 noiembrie 2020.
- data probei scrise : 20.11.2020 ora 10,00.
- interviul : in maxim 4 zile lucratoare de la data probei scrise.
- locul desfǎşurǎrii concursului - Primǎria comunei Sinești, județul Iași.
Condiții generale de participare: art.3 HGR nr.286/2011.
Condiții specifice:
- Studii postliceale în domeniul asistenței medicale generale.
Bibliografia si celelalte informatii Citeste mai mult...

Vizualizari: 155
Data creare: 05-11-2020 10:41:13

Info Coronavirus


Info Coronavirus

Foto
Poarta masca.

Linkuri externe
Info Coronavirus
https://is.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/

Vizualizari: 265
Data creare: 30-10-2020 13:12:28

PRIMARUL COMUNEI SINESTI


PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Foto
PETRU HOLICOV - Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi. Stare civila: casatorit, 2 copii. Studii: licentiat in asitenta sociala. Contact: -tel 0232-325100; -email:sinestiprimaria@yahoo.com

Vizualizari: 57
Data creare: 03-10-2020 21:50:12

ROF aparat de specialitate primar

ROF aparat de specialitate primar

Documente pdf
ROF aparat de specialitate primar-Anexa la HCL 48/2018

Vizualizari: 170
Data creare: 11-08-2020 15:34:49

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate 2020

Documente pdf
Informatii munca in strainatate

Vizualizari: 429
Data creare: 29-04-2020 13:08:30

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Vizualizari: 0
Data creare: 24-04-2020 12:58:38

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Vizualizari: 0
Data creare: 24-04-2020 12:56:03

ANUNTURI DIVERSE

Alte documente ce fac obiectul aducerii la cunostinta publica

Documente pdf
Anunt privind depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul "Achizitie dotari utilaje pentru comuna Sinesti, judetul Iasi".

Vizualizari: 311
Data creare: 19-02-2020 13:01:57

Hotarari 2020

Hotarari 2020

Documente pdf
Descriere: HCL nr.1/2020 aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 20.12.2019.
HCL nr.2/2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr.310/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pe trim.IV al anului 2019.
HCL nr.3/2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr.313/30.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pe trim.IV al anului 2019.
HCL nr.4/2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unitǎţilor de învǎţǎmant din comuna Sineşti, judeţul Iaşi în anul şcolar 2020-2021.
HCL nr.5/2020 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor comunei SINESTI, judetul IASI.
HCL nr.6/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I.” S.A a amplasamentului teren in suprafata de 4.400 mp şi asigurarea condiţiilor in vederea realizării obiectivului de investiţii ”Construire Sala de Sport cu tribuna 180 locuri-Proiect tip ȋn satul Storneşti, comuna Sineşti judeţul Iaşi”.
HCL nr.7/2020 privind aprobarea salariilor de bază incepand cu data de 01 ianuarie 2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI judeţul IASI.
HCL nr.8/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020.
HCL nr.9/2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav ȋncadraţi cu contract de muncă şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap.
HCL nr.10/2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 28.01.2020.
HCL nr.11/2020 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.34.
HCL nr.12/2020 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.35.
HCL nr.13/2020 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru anul 2020.
HCL nr.14/2020 privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice de la nivelul comunei Sineşti, judeţul Iaşi pentru anul 2020 - forma finala.
HCL nr.15/2020 privind aprobarea unor modificari in ceea ce priveste structura organizatorica si organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
HCL nr.16/2020 privind atribuirea suprafetelor de pasuni comunale disponibile si ramase nealocate, aflate in proprietatea privata a comunei Sineşti, judeţul Iaşi catre crescatorii de animale persoane fizice sau juridice.
HCL nr.17/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „LUCRĂRI DE REFACERE ȘI PREVENIRE DUPĂ CALAMITĂȚI ÎN COMUNA SINEȘTI, JUDETUL IASI”.
HCL nr.18/2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “LUCRARI DE REFACERE SI PREVENIRE DUPA CALAMITATI IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
HCL nr.19-aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 21.02.2020.
HCL nr.20-aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la A.R.S.A.C.I.S.
HCL nr.21-privind actualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe teritoriul UATcomuna Sinesti județul Iași.
HCL nr.22-analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în anul 2019.
HCL nr.23-aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ȋnregistrate la autorităţile publice locale ȋn perioada anului 2019.
HCL nr.24-ȋnsuşirea raportului Primarului comunei SINESTI judeţul IASI pe anul 2019.
HCL nr.25 -ȋnsuşirea raportului viceprimarului comunei SINESTI judeţul IASI pe anul 2019.
HCL nr.26-aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti în anul 2020.
HCL nr.26/2020 - Anexa nr.1
Hotararea nr. 26-2020-anexa 2
HCL nr.27-aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în cadrul comunei Sineşti judeţul Iaşi ȋn anul 2019.
HCL nr.28-aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale" cod SMIS 126924.
HCL nr.29-aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 16.03.2020.
HCL nr.30-alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II anul 2020.
HCL nr.31- aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul I al anului 2020.
HCL nr.32- introducerea în domeniul public a bunurilor aferente investiției „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Sinesti, judetul Iasi“ și punerea acestora la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/14.07.2009.
HCL nr.33- modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36.
HCL nr.34-acceptarea de către UAT comuna Sinești județul Iași a ofertelor de donaţii și sponsorizări constând în bunuri materiale ( arbuști ornamentali) în proiectul ”Amenajare parcuri în satele comunei Sinești, judetul Iasi."
HCL nr.35-aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 martie 2020.
HCL nr.36-aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 31 martie 2020.
HCL nr.37- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020.
HCL nr.38- aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
HCL nr.39-stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
HCL nr.40-acordarea mandatului special reprezentantului comunei Sinesti în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a de
HCL nr.41-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi, pentru trimestrul II anul 2020.
HCL nr.42- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 30.04.2020.
HCL nr.43- aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020.
HCL nr.44-aprobarea demararii procedurii de achizitie publica pentru implementarea proiectului privind obiectivul de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sineşti, judetul Iasi’’
HCL nr.45- aprobarea devizului actualizat aferent proiectului de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sineşti, judetul Iasi".
HCL nr.46- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.37.
HCL nr.47- aprobarea aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024.
HCL nr.48- aprobarea asocierea comunei Sinesti, judetul Iasi la la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BRĂEŞTI -LUNGANI.
HCL nr.49- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi din data de 15.05.2020.
HCL nr.50- alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2020.
HOTARARE nr.51 privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 25 iunie 2020
HOTĂRÂRE Nr.52 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 39
Hotarare Nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Construire sală de sport în localitatea Bocniţa comuna Sinești județul Iași”
HOTĂRÂRE Nr.54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Construire teren de sport în localitatea Sinești, comuna Sinești, județul Iași”
HOTĂRÂRE Nr.55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Reabilitare si modernizare scoala în localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotarare Nr.56 privind aprobarea transformarii unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judetul Iaşi
HOTĂRÂRE nr.57 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020
HOTARARE Nr.58 privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 08 iulie 2020
HCL nr.59/2020-alegerea în condiţiile art.123 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 a Preşedintelui pentru şedinţa ordinara a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI, din data de 28 august 2020
HCL nr.60/2020-neasumarea de către Consiliul local al comunei Sineşti, judeţul Iaşi a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli pentru anul scolar 2020-2021.
HCL nr.61/2020-aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA "VENIAMIN COSTACHI" IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI”.
HCL nr.62/2020-aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Reabilitare si modernizare scoala în localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”
HCL nr.63/2020-aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020.
HCL nr.64/2020-aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 iulie 2020.
HCL nr.65/2020-privind aprobarea atribuirii pentru folosinta gratuita a unei suprafete de 400 mp de teren, proprietate publica a comunei Sinesti, judetul Iasi, catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi.
HCL nr.66/2020-privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal.
HCL nr.67/2020- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020.
HCL nr.68- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
HCL nr.69/2020- privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 august 2020.
HCL nr.70- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2020.
HCL nr.71- pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Sinesti nr. 43 din 15 mai 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 – 2020.
HCL 73- privind alegerea viceprimarului comunei SINESTI, judetul IASI, mandatul 2020-2024.
HCL 74-privind stabilirea numãrului, denumirii si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local SINESTI judetul IASI –mandatul 2020-2024.
HCL 75-privind alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce se vor desfasura ȋn urmatoarele 3 luni ale anului 2020.
HCL 76-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
HCL 77-privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cadrul comunei Sinesti județul Iași.
HCL 78-privind completarea componentei Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul Iasi cu mandatul consilierului supleant din partea Partidului National Liberal, d-nul Prisăcariu Cristinel.
HCL 79-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi si a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Sinesti, judetul Iasi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS.
HCL 80-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi si a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Sinesti, judetul Iasi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate – ADIS Iasi.
HCL 81-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din comuna Sinești în vederea Gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”.
HCL 82-privind modificarea continutului art.2 alin.(1) din Hotararea consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi nr. 32 din 10.04.2020.
HCL 83-privind modificarea Hotararea consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi nr. 34 din 10.04.2020.
HCL 84-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 25 septembrie 2020.
HCL 85-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local SINESTI judetul IASI, mandatul 2020-2024 din data de 23 octombrie 2020.
HCL 86-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 octombrie 2020.
HCL 87-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul IV al anului 2020
HCL 88-privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei comunei Sineşti, judetul Iaşi, pentru trimestrul III al anului 2020
HCL 89-privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.40
HCL 90-privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul comunei Sineşti, judeţul Iaşi pentru anul 2021
HCL 91-privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata
HCL 92-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 13 noiembrie 2020
HCL 93-privind alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.I al anului 2021
HCL 94-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul IV al anului 2020
HCL 95-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 18 decembrie 2020

Vizualizari: 313
Data creare: 28-01-2020 13:03:48

R.O.F.-Consiliu Local

Regulament de Organizare si Functionare Consiliu Local

Documente pdf
Regulament de Organizare si Functionare Consiliu Local

Vizualizari: 369
Data creare: 13-01-2020 12:23:32

Dispozitiile Primarului anul 2020

Dispozitiile Primarului anul 2020

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019 din excedent.
Dispozitia nr.2/2020 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Radu Raluca-Madalina.
Dispozitia nr.3/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.4/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.5/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.6/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.7/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.8/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.9/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.10/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.11/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.12/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pavel Georgeta avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Pinau Marta persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pinau Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Pinau Sandu Cristinel persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.19/2020-aproba acordarea stimulentului educational pentru perioada decembrie-iunie 2020
Dispozitia nr.20/2020-privind programarea concediului de odihna in anul 2020 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi
Dispozitia nr.21/2020-privind programarea concediului de odihna in anul 2020 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.22/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia Obrijanu Ioan.
Dispozitia nr.23/2020-desemneaza persoana responsabila cu activitatea de arhiva in cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.24/2020-convocarea sedintei ordinare din 28.01.2020
Dispozitia nr.25/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Apostol Viorica.
Dispozitia nr.26/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Lita Mihai.
Dispozitia nr.27/2020 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Baciu Mihaela.
Dispozitia nr.28/2020-privind modificarea reprezentantului legal pentru beneficiul social alocatie de stat pentru copii.
Dispozitia nr.29/2020-privind incetarea ajutorului social stabilit pentru beneficiar Buzila Anica
Dispozitia nr.30/2020-privind numirea doamnei Iacob Cristina in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, gradaţia 5, cu atribuţii de agent agricol în cadrul compartimentului Registru agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.31/2020-privind numirea doamnei Poftala Monica in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de asistent social în cadrul compartimentului Asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.32/2020-privind numirea doamnei Pricop Angelica in funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de tehnician cadastrist în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.33/2020-privind numirea doamnei Munteanu Maria in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, gradaţia 5, cu atribuţii de ofiter de stare civila în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.34/2020-privind numirea domnului Perdeica-Discultu Iulian in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de agent agricol în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.35/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Lita Constantin
Dispozitia nr.36/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Abaza Florin–muncitor, cantonier în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.37/2020-privind stabilirea salariului de baza brut pentru d-na Carcea Melania –referent, în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.38/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Ciocan Iorgu –referent, şef SVSU în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.39/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Cogeanu Luminita – coordonator Centru de zi Osoi.
Dispozitia nr.40/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Gafton Petru –muncitor, guard în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.41/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Iordachescu Mircea –muncitor, şofer în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.42/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Signeanu Gheorghe –muncitor paznic în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.43/2020 -stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Loghin Nancy – secretar general al U.A.T. Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.44/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Tomusescu Octavian – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.45/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Iacob Cristina – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.46/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Pricop Violeta – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.47/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Munteanu Maria – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.48/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Perdeica –Discultu Iulian - functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.49/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Poftala Elena –referent cultural în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.50/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Poftala Monica – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.51/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Pricop Angelica – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.52/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Radu Mihai – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.53/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Tomuşescu Elena –referent în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitie nr.54/2020 -stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Stefan Marian – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.55/2020-privind acordarea stimulentului sub forma tichetelor sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.56/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Valeriu Gheorghe –muncitor sofer în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.57/2020-privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari aferente proiectului "Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi."
Dispozitia nr.58/2020-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Alexandru Natalia.
Dispozitia nr.59/2020-acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate prin programul POAD.
Dispozitia nr.60/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiar Nicai Camelia Alina.
Dispozitia nr.61/2020-privind acordarea ajutorului social pentru persoana singura Hritcu Vasile.
Dispozitia nr.62/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Prodan Mara Cristina.
Dispozitia nr.63/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Vieru Gica.
Dispozitia nr.64/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Boghian Paraschiva.
Dispozitia nr.65/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Nicai Camelia Alina.
Dispozitia nr.66/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Savu Elena.
Dispozitia nr.67/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Hritcu Relu.
Dispozitia nr.68/2020-privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Bita Draceanu Anuta.
Dispozitia nr.69/2020-privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Ramascanu Cristina.
Dispozitia nr.70/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.71/2020-convocarea sedintei ordinare din 21.02.2020.
Dispozitia nr.72/2020-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Timofti Aurel.
Dispozitia nr.73/2020-convocare C.L.S.U. si instituirea permanentei la Primaria comunei Sinesti
Dispozitia nr.74/2020-privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.75/2020-constituie Comisia de concurs, respectiv Comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de consilier juridic.
Dispozitia nr.76/2020-privind verificarea si evaluarea obligatiilor de plata aferente drepturilor salariale pentru anii 2018 si 2019.
Dispozitia nr.77/2020-privind reincadrarea d-nei Carcea Melania in cadrul compartimentului Monitorul Oficial Local, Informatii pentru cetateni, Registratura si Arhiva.
Dispozitia nr.78/2020-privind desemnarea dirigintelui de şantier, în vederea urmăririi din punct de vedere tehnic a proiectului de lucrǎri „Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.79/2020-constituie Comisia comunala pentru recensamantul agricol runda 2020.
Dispozitia nr.80/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru proiectul de investitie "Infiintare retea de apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.81/2020-convocarea sedintei extraordinare din 16.03.2020.
Dispozitia nr.82/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru familia Canaragiu Roxana-Ioana.
Dispozitia nr.83/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Anton Paula.
Dispozitia nr.84/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Ailincai Petronel.
Dispozitia nr.85/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Cojocaru Rusu Neculai.
Dispozitia nr.86/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Pinau Maria.
Dispozitia nr.87/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Tache Gheorghe.
Dispozitia nr.88/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.89/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Onalau Teodora.
Dispozitia nr.90/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.91/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Tache Petru.
Dispozitia nr.92/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.93/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.94/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Mezerus Mariana.
Dispozitia nr.95/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Baiceanu Gheorghe.
Dispozitia nr.96/2020-convocarea sedintei ordinare din 27.03.2020.
Dispozitia nr.97/2020-rectificare actului de stare civila de nastere nr.26/1964.
Dispozitia nr.98/2020-convocarea sedintei extraordinare din 31.03.2020.
Dispozitia nr.99/2020-privind numirea d-nei Monica Mariana Olteanu in functia publica de consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.100/2020-acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Obrijanu Victoria.
Dispozitia nr.101/2020-acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Cotin Ileana.
Dispozitia nr.102/2020-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei, pentru beneficiar Mirzu Catinca.
Dispozitia nr.103/2020-convocarea sedintei extraordinare din 10.04.2020
Dispozitia nr.104/2020- acorda zile libere conform Legii nr.19/2020 d-nei Olteanu Monica Mariana, avand functia publica de consilier juridic.
Dispozitia nr.105/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.47/1925.
Dispozitia nr.106/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.44/1926.
Dispozitia nr.107/2020-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.8/1944.
Dispozitia nr.108/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.62/1955.
Dispozitia nr.109/2020-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.17/2006.
Dispozitia nr.110/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Radu Larisa.
Dispozitia nr.111/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Valeriu Violeta.
Dispozitia nr.112/2020-privind aprobarea transferului in interesul serviciului al d-nei Olteanu Monica Mariana, avand functia publica de consilier juridic.
Dispozitia nr.113/2020-aproba plata indemnizatiei pentru membrii Comisiei de concurs pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier juridic.
Dispozitia nr.114/2020-convocarea sedintei ordinare din 30.04.2020.
Dispozitia nr.115/2020-privind reorganizarea Comitetului local pentru situații de urgență în domeniul managementului fenomenului meteorologic de secetă pedologică la nivelul teritoriului comunei Sinești județul Iași.
Dispozitia nr.116/2020-aproba acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei pentru familia numitei Valeriu Vileta.
Dispozitia nr.117/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav, Manole Elena.
Dispozitia nr.118/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav, Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.119/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru proiectul de investitie "Corpuri de iluminat cu led 30 de W , cu montaj inclus, in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.120/2020-inceteaza acordarea ajutorului social stabilit pentru familia Miron Constantin.
Dispozitia nr.121/2020-dispune acordarea ajutorului social pentru beneficiar Miron Pavel.
Dispozitia nr.122/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in ap. de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.123/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 15 mai 2020.
Dispozitia nr.124/2020-inceteaza alocatia de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Savu Elena.
Dispozitia nr.125/2020-dispune recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire familiei Buzila Anica.
Dispozitia nr.126/2020-dispune recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire familiei Nica Constantin.
Dispozitia nr.127/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Vieru Gica.
Dispozitia nr.128/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrarilor investitiei de „Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sineşti, judeţul Iaşi”.
Dispozitia nr.129/2020-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Chilcos Denis-Mihai.
Dispozitia nr.130/2020-privind actualizarea componentei Grupului de lucru POAD 2019-2021.
Dispozitia nr.131/2020-privind prelungirea CIM al numitei Pinau Ionela avand calitatea de asistent personal pentru minora Pinau Larisa-Petronela.
Dispozitia nr.132/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Gafton Mariana.
Dispozitia nr.133/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.134/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.135/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in ap. de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.136/2020-aprobă incetarea suspendarii raporilor de serviciu pentru d-na Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.137/2020-convocarea sedintei ordinare din 25.06.2020.
Dispozitia nr.138/2020-aproba prelungire Contract de munca consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.139/2020-privind incetarea raportului de serviciu incheiat pentru perioada determinata al d-lui Stefan Marian.
Dispozitia nr.140/2020-constituie Comisia comunala pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021.
Dispozitia nr.141/2020-convocarea sedintei extraordinare din 08.07.2020.
Dispozitia nr.142/2020-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ramascanu Gheorghe.
Dispozitia nr.143/2020-constituie Comisia de examen, respectiv Comisia de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad a functionarilor publici.
Dispozitia nr.144/2020-dispune acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru familia Signeanu Duta.
Dispozitia nr.145/2020-stabileste lista de beneficiari pentru produse alimentare - POAD.
Dispozitia nr.146/2020- privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Cogeanu Aurel in calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.147/2020-stabileste lista de beneficiari pentru produse de igiena - POAD.
Dispozitia nr.148/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Hritcu Relu.
Dispozitia nr.149/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Boghian Paraschiva.
Dispozitia nr.150/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Ionita Maria.
Dispozitia nr.151/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Gafton Vasilica Ana.
Dispozitia nr.152/2020-privind stabilirea salariului de bază pentru d-na POFTALA MONICA avand functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 2 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.153/2020-stabilirea salariului de bază pentru d-na PRICOP ANGELICA avand functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 5 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.154/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 28 iulie 2020.
Dispozitia nr.155/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Carp Constantin.
Dispozitia nr.156/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Voion Anisoara.
Dispozitia nr.157/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.158/2020-constituie Comisia de selectionare a arhivei Primariei si Consiliului Local Sinesti.
Dispozitia nr.159/2020- privind incetarea contractului individual de munca, prin demisie, al numitei Pinau Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.160/2020- privind desemnarea persoanelor responsabile cu tinerea evidentei persoanelor aflate in carantina sau izolare.
Dispozitia nr.161/2020-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Cojocaru Rusu Rodica.
Dispozitia nr.162/2020-privind numirea domului Radu Mihai in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 2, avand atribuţii de casier în Compartimentul Financiar-Contabil Taxe si Impozite locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.163/2020-privind numirea doamnei Munteanu Maria in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5, avand atribuţii de ofiter de stare civila în Compartimentul Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.164/2020-privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor de "Intretinere drumuri prin pietruire cu piatra concasata, cu transport, asternere si compactare in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.165/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.166/2020-constituie Comisia de receptie la documentatia PTH aferenta proiectului Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi in sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.167/2020-desemnare personal tehnico-auxiliar in cadrul Biroului de circumscriptie comunala nr.77 Sinesti.
Dispozitia nr.168/2020-privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-lui Nancy Loghin secretar general al U.A.T. Sineşti, județul Iaşi.
Dispozitia nr.169/2020-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi pentru perioada 17-21 august 2020.
Dispozitia nr.170/2020-stabilirea salariului de bază pentru d-nul Mihai Radu avand functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 3 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.171/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 28 august 2020.
Dispozitia nr.172/2020-privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru numitul Brasovanu Vasile.
Dispozitia nr.173/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.174/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Anton Paula.
Dispozitia nr.175/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Cojocaru Daniela.
Dispozitia nr.176/2020-privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
Dispozitia nr.177/2020-actualizare componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.).
Dispozitia nr.178/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2020.
Dispozitia nr.179/2020- interzicerea comercializării si consumului băuturilor alcoolice în ziua votării - 27 septembrie 2020 - în spaţiul de protecţie ale secţiilor de votare precum si pe o distanţă de 500 metri în jurul sediilor acestora, aflate pe raza comunei Sinesti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.180/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Dodan Constantin, in cuantum de 800 de lei.
Dispozitia nr.181/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 25.09.2020.
Dispozitia nr.182/2020-constituie Comisia de receptie pentru lucrarile realizate conform Contractului nr.44/11.09.2020 - Lucrari de eliminare burdusiri si readucere la cota parapet de siguranta.
Dispozitia nr.183/2020-privind recuperarea unor sume incasate necuvenit, cu titlu de alocatie de sustinere a familiei, de catre beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.184/2020-privind recuperarea unor sume incasate necuvenit, cu titlu de alocatie de sustinere a familiei, de catre beneficiarul Vieru Gica.
Dispozitia nr.185/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.186/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Margineanu Vasile.
Dispozitia nr.187/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.188/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Vieriu Gica.
Dispozitia nr.189/2020-privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.190/2020-constituie Comisia de receptie pentru lucrarile realizate conform Contractului nr.45/11.09.2020 - Executii instalatii electrice utilizare SPAU 1 si rezervor + statie de clorinare.
Dispozitia nr.191/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Darabaneanu Vasile, in cuantum de 1000 de lei.
Dispozitia nr.192/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Lita Florentina, in cuantum de 1000 de lei.
Dispozitia nr.193/2020-privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea contractului de furnizare “Agregate naturale concasate de balastiera 0-63mm, 24-63mm pentru drumuri-achizitionare si transport”, in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.194/2020-constata suspendarea de drept a contractului individual de munca al salariatei Loghin Elena Mihaela pentru plecare in concediu de creşterea a copilului în vârstă de până la 2 ani.
Dispozitia nr.195/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 27.10.2020.
Dispozitia nr.196/2020- privind desemnarea reprezentanţilor primarului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din comuna Sineşti judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2020-2021.
Dispozitia nr.197/2020-privind desemnarea personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.198/2020-aproba organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar;
Dispozitia nr.199/2020-desemnarea responsabilului pentru relatia cu Directia Judeteana de Statistica Iasi in vederea sectorizarii teritoriului pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021.
Dispozitia nr.200/2020-incetare contract de munca consilier personal primar.
Dispozitia nr.201/2020-privind delegarea atributiilor de stare civila.
Dispozitia nr.202/2020-privind delegarea de atributii domnului Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.203/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Gafton Mariana.
Dispozitia nr.204/2020-privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru numita Roman Paraschiva.
Dispozitia nr.205/2020-privind prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe perioada determinata între ComunaSinesti și doamna Boghean Adriana Petronela in calitate de asistent personal pentru minora Boghean Georgiana Andreea, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.206/2020-desemneaza membrii comisiilor de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical comunitar.
Dispozitia nr.208/2020-actualizare componenta comisiei pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarealucrărilor recensământului populației şi locuinţelor din România în anul 2021la nivelul uat.comuna Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.209/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 13.11.2020.
Dispozitia nr.210/2020-privind prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe perioada determinata între ComunaSinesti și doamna Carare Irina in calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.211/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Buzila Elena.
Dispozitia nr.212/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Gavril Florina Andreea.
Dispozitia nr.213/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Lupascu Maria.
Dispozitia nr.214/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Smerea Cristina.
Dispozitia nr.215/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Obrijanu Ioan.
Dispozitia nr.216/2020-privind incetarea acordarii platii alocatiei pentru sustinerea familiei, stabilita pentru beneficiarul Apostol Viorica.
Dispozitia nr.217/2020-privind incetarea acordarii platii alocatiei pentru sustinerea familiei, stabilita pentru beneficiarul Radu Daniela.
Dispozitia nr.218/2020-desemneaza Comisia de evaluare a ofertelor si expertii cooptati pentru achizitia de lucrari „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.219/2020-privind desemnarea personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din comuna Sinesti, judetul Iasi in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”.
Dispozitia nr.220/2020-privind desemnarea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente contractului de servicii nr.56/01.10.2020 pentru „Furnizare eurocontainer 31.9 mp si prestare servicii de montaj la Scoala generala Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.221/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Driscu Petronela.
Dispozitia nr.222/2020-desemnarea responsabilului pentru relatia cu Directia Judeteana de Statistica Iasi in vederea sectorizarii teritoriului pentru Recensamantul general agricol runda 2020.
Dispozitia nr.223/2020- privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020.
Dispozitia nr.224/2020- privind interzicerea comercializării si consumului băuturilor alcoolice în ziua votării 06 decembrie 2020, în spaţiul de protecţie ale secţiilor de votare precum si pe o distanţă de 500 metri în jurul sediilor acestora, aflate pe raza comunei Sinesti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.225/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.226/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat beneficiarului Roman Paraschiva.
Dispozitia nr.227/2020-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.228/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Carare Irina.
Dispozitia nr.229/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Apostol Liliana.
Dispozitia nr.230/2020-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Obrijanu Adrian.
Dispozitia nr.231/2020-stabileste ajutorul pentru incalzirea pentru sezonul rece – lista anexa.
Dispozitia nr.232/2020- privind angajarea pentru perioada determinata a doamnei Grosu Adina Gabriela in functia contractuala de executie, de asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.233/2020-desemnare personal auxiliar sectii de votare.
Dispozitia nr.234/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Ilias Gabriela.
Dispozitia nr.235/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Baiceanu Andreea Lavinia.
Dispozitia nr.236/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Todiras Ursachi Mirela.
Dispozitia nr.237/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Buzincu Elena.
Dispozitia nr.238/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Ciornei Maria.
Dispozitia nr.239/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Margina Marinela.
Dispozitia nr.240/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Nicai Mirabela.
Dispozitia nr.241/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Agrigoroaie Ana.
Dispozitia nr.242/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Binca Elena.
Dispozitia nr.243/2020-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
Dispozitia nr.244/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Miron Gabriel.
Dispozitia nr.245/2020- privind constituirea comisiei de inventariere fondului de carte aflat in Biblioteca comunala Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.246/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Vieru Maria.
Dispozitia nr.247/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Signeanu Petronela.
Dispozitia nr.248/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Boghean Adriana Petronela.
Dispozitia nr.249/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Cogeanu Aurel.
Dispozitia nr.250/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Radu Emil.
Dispozitia nr.251/2020- desemnarea persoanei responsabile cu site-ul propriu al autoritatii locale Primaria comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.252/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Iordachescu Maria.
Dispozitia nr.253/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Onofrei Alina.
Dispozitia nr.254/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 18.12.2020.
Dispozitia nr.255/2020-constituie Comisiei de receptie a lucrarilor pentru obiectivul – "Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII sat Osoi, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.256/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020.
Dispozitia nr.257/2020-privind privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Iordachescu Mircea, având functia de muncitor șofer in aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.258/2020-aproba acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 de lei pentru Ilieas Petronela din sat Osoi, comuna Sinesti.
Dispozitia nr.259/2020- privind privind incetarea raporturilor de munca ale doamnei Tomusescu Elena, având functia de bibliotecar in aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.260/2020- constituie Comisie receptie lucrari de modernizare spatii cu destinatia cabinete medicale.

Vizualizari: 472
Data creare: 13-01-2020 12:13:25

Buget anul 2020

Buget anul 2020

Vizualizari: 268
Data creare: 10-01-2020 13:25:30

Statutul comunei Sinesti

Statutul comunei Sinesti

Documente pdf
Statutul comunei Sinesti
Statutul comunei Sinesti, judetul Iasi-actualizat 2021

Vizualizari: 356
Data creare: 04-10-2019 12:31:07

Program cu publicul

Programul cu publicul si cel de audiente la Primaria comunei Sinesti

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marţi și Miercuri: 08:00 - 12:30 și 13.00-16.30 (12.30-13.00 pauzǎ).
Joi: 08:30 - 18:30; (12.30-13.00 pauzǎ).
Vineri: 08:30 - 14:00

PROGRAMUL DE AUDIENTE

Primar -joi ȋntre orele 10,00 - 12,00
Viceprimar - marţi ȋntre orele 10,00- 12,00
Secretar -miercuri ȋntre orele 10,00-12,00

Vizualizari: 633
Data creare: 14-08-2019 09:55:35

Atributiile Primarului conform Codului administrativ

ARTICOLUL 155
Atribuţiile primarului
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind org Citeste mai mult...

Vizualizari: 57
Data creare: 03-07-2019 21:37:26

Regulamente locale

Regulamente locale

Documente pdf
Regulament privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii

Vizualizari: 477
Data creare: 02-04-2019 10:50:23

Regulament de organizare si functionare Consiliul Local - 2016-2020

Regulament de organizare si functionare Consiliul Local - 2016-2020

Documente pdf
Regulament de organizare si functionare Consiliu Local - 2016-2020

Vizualizari: 413
Data creare: 02-04-2019 10:44:39

Raport de activitate pentru anul 2018

Raport de activitate pentru anul 2018

Documente pdf
Raport de activitate pentru anul 2018

Vizualizari: 400
Data creare: 19-03-2019 12:05:47

SIPOCA 35

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

Linkuri externe
Proiectul SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 399
Data creare: 19-03-2019 10:22:38

Hotarari Consiliul Local 2019

Hotarari Consiliul Local 2019

Documente pdf
HCL nr.1/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 18 decembrie 2018
HCL nr.2/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,Infiintare Sistem de Alimentare cu Apa"
HCL nr.3/2019 privind indemnizatia lunara de sedinta a consilierilor locali
HCL nr.4/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti
HCL nr.5/2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a taxei speciale de salarizare in sarcina utilizatorilor persoane fizice si juridice din Sinesti
HCL nr.6/2019 privind transformarea unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici
HCL nr.7/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei,,REABILITARE, EXTINDERE si ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ,,VENIAMIN COSTACHI" Sinesti
HCL nr.8/2019 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pa raza teritoriala a comunei Sinesti
HCL nr.9/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001
HCL nr.10/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 28 ianuarie 2019
HCL nr,11/2019 privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada desfasurarii proiectului ,,Masuri integrale pentru participare si reintegrare scolara in structuri scolare defavorizate in vederea cresterii participarii la educatie"
HCL nr.12/2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract de munca
HCL nr.14/2019 privind transformarea unui post de executie de natura contractuala, ca urmare a sustinerii examenului de promovare pentru absolvirea unei forme de invatamant superior
HCL nr.15/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare din 30 ianuarie 2019
HCL nr.16 privind aprobarea asocierii dintre comuna Sinesti si comunele Lungani si Popesti in vedera constituirii unei asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru realizarea unor proiecte de interes local
HCL nr.17/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
HCL nr.18/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in anul 2018
HCL nr.19/2019 pentru aprobarea Raportului privind seviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara
HCL nr.20/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale in sem. II 2018
HCL nr.21/2019 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sinesti pe anul 2018
HCL nr.22/2019 privind insusirea Raportului de activitate proprie, desfasurata in anul 2018 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.23/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, la data de 31.12.2018
HCL nr.24/2019 privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2019
HCL nr.25/2019 pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Sinesti
HCL nr.26/2019 pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport persoane
HCL nr.27/2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Sinesti prin infiintarea unui post de natura contractuala
HCL nr.28/2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli de catre consiliul local
HCL nr.29/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti din 28 februarie 2019
HCL nr.30/2019 privind propunerea evaluarii informatiilor profesionale individuale pentru secretarul unitatii administrativ- teritoriale de catre primarul comunei in calitate de evaluator pe anul 2018
HCL nr.31/2019 privind infiintarea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei
HCL nr.32/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2019
HCL nr.33/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consilului local pentru sedintele din trim.II/2019
HCL nr.34/2019 privind alegerea in conditiile art.47 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 18 aprilie 2019
HCL nr.35/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din 28 martie 2019
HCL nr.36/2019 privind incheierea unui contract de comodat intre comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala ,,Stejarul"
HCL nr.37/2019 privind aprobarea bugetului initial de ventituri si cheltuieli pentru anul 2019, al comunei
HCL nr.38/2019 privind stabilirea impozitelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
HCL nr.39/2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti pentru anul 2019
HCL nr.40/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consilului local din 18 aprilie 2019
HCL nr.41/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.30
HCL nr 42/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.31
HCL nr.43/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trim.I al anului 2019
HCL nr.44 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA SINESTI"
HCL nr.45/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 30 mai 2019.
HCL nr.46/2019 privind indreptarea erorii materiale inscrisa in preambulul Hotararii Consiliului local Sinesti, nr.33 din 18 aprilie 2019.
HCL nr.47/2019 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pe perioada 2016-2019.
HCL nr.48 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.III-2019
HCL nr.49/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 25 iunie 2019.
HCL nr.50/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti, Iasi".
HCL nr.51/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl,
HCL nr.52/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judetul lASl"
HCL nr.53/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl, din data de 13 august 2019
HCL nr.54 privind mandatului special reprezentantului UATcomuna Sinesti, judeful Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificdrii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si aprobdrii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si imputernicirea Pregedintelui ADIS Iasi
HCL nr.55/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.56/2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS
HCL nr.57/2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul ll al anului 2019
HCL nr.58/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASl, din data de 30 august 2019
HCL nr.59/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judelul lasi pentru trimestrul lll al anului 2019
HCL nr.60/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl, pentru sedintele din perioada trimestrului lV - 2019
HCL nr.61/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judelul lASl,,
HCL nr.63/ 2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din 18 sptembrie 2019
HCL 64/2019 privind desemnarea reprezenlantilor Consiliului local Sinesti in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii si cea pentru prevenirea si combaterea violentei in scoliale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti iudetul lasi
HCL nr.65/2019 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 218 din 27 'O9'2O19 privind rectificarea bugetului local pe trim. III, anul 2019
HCL nr.66/2019 privind aprobarea Procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 07 octombrie
HCL nr.67/2019 privind aprobarea reorganizarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei SINESTI. iudetul lASl
HCL nr.68/2019 privind aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si starea de viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare agricola)
HCL nr. 69/2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligaliilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL 70 privind incadrarea zonei de siguranta si de protectie a drumurilor de pe raza comunei Sinesti in vederea predarii amplasamentelor catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publce prin Compania Nalionala de Investitii "CNI" S A'
HCL nr.71/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 31 octombrie 2019
HCL nr.72/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2019
HCL nr.73/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului looal SlNESTl judetul lASl, din data de 18 noiembrie 2019
HCL nr. 74/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti iudetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2019
HCL nr.75/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SlNESTl, judetul IASI din data de 17 decembrie 2019
HCL nr.76/2019 privind aprobarea indreptarii erorilor materiale cuprinse in dispozitivul Hot. nr. 55 din 31.08.2019
HCL nr.77/2019 privind alegerea,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sediniele din perioada trimestrului I al anului 2020
HCL nr.78/2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul aditional nr.33
HCL nr.79/2019 privind punerea la dispozitie a proiectului "Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul lasi" a unor suprafete de teren pentru constructia noilor investitii aferente acestuia
HCL nr.80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul lasi
HCL nr.81/2019 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2020
HCL nr.82/2019 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizari: 456
Data creare: 22-02-2019 10:08:06

Strategia anuala de achizitii publice

Strategia anuala de achizitii publice

Documente pdf
Strategia anuala de achizitii publice-anul 2019

Vizualizari: 394
Data creare: 16-01-2019 10:14:11

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

Info Coronavirus

Informatii coronavirus.Coronavirus