-


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul

Alegeri prezidentiale 2019

Publicatie-delimitare, numerotare sectii de votare comuna Sinesti, Iasi

Documente pdf
Delimitare si numerotare sectii de votare-alegeri prezidentiale 2019

Vizualizari: 36
Data creare: 11-10-2019 09:29:28

Statutul comunei Sinesti

Statutul comunei Sinesti

Documente pdf
Statutul comunei Sinesti

Vizualizari: 19
Data creare: 04-10-2019 12:31:07

Hotarari 2019

Hotarari 2019

Linkuri externe
Hotărâri ale Consiliului Local Sinesti 2019
https://www.primariasinesti.ro/ari2_4529-hotarari_2019.html

Vizualizari: 54
Data creare: 04-10-2019 09:31:02

Hotarari 2018

Hotarari 2018

Linkuri externe
Hotarari 2018
https://www.primariasinesti.ro/ari2_3628-hotarari_2018.html

Vizualizari: 19
Data creare: 04-10-2019 09:21:42

Hotarari 2017

Hotarari 2017

Linkuri externe
Hotarari 2017
https://www.primariasinesti.ro/ari2_2149-hotarri_2017.html

Vizualizari: 18
Data creare: 04-10-2019 09:20:49

Hotarari 2016

Hotarari 2016

Linkuri externe
Hotarari 2016
https://www.primariasinesti.ro/ari2_2642-hotarri_2016.html

Vizualizari: 16
Data creare: 04-10-2019 09:11:42

Hotarari Consiliu Local 2016

Hotarari Consiliu Local 2016

Vizualizari: 19
Data creare: 04-10-2019 09:02:00

Procese verbale sedinte de consiliu local - ani anteriori

Procese verbale sedinte Consiliul Local Sinesti

Linkuri externe
Procese verbale sedinte Consiliu local 2016
https://www.primariasinesti.ro/ari2_3101-2016.html
Procese verbale sedinte Consiliu local 2017
https://www.primariasinesti.ro/ari2_3118-2017.html
Procese verbale sedinte Consiliu local 2018
https://www.primariasinesti.ro/ari2_3645-2018.html
Procese verbale sedinte Consiliu Local-2019
https://www.primariasinesti.ro/ari2_4495-2019.html

Vizualizari: 26
Data creare: 25-09-2019 11:51:26

Dispozițiile primarului comunei Sinești, județul Iași

  Dispozițiile primarului comunei Sinești, județul Iași anii 2018-2019

Linkuri externe
Dispozițiile primarului comunei Sinești, județul Iași
https://www.primariasinesti.ro/ari2_313-dispozitii.html

Vizualizari: 21
Data creare: 21-09-2019 23:24:05

Program cu publicul

Programul cu publicul si cel de audiente la Primaria comunei Sinesti

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marţi și Miercuri: 08:00 - 12:30 și 13.00-16.30 (12.30-13.00 pauzǎ).
Joi: 08:30 - 18:30; (12.30-13.00 pauzǎ).
Vineri: 08:30 - 14:00

PROGRAMUL DE AUDIENTE

Primar -joi ȋntre orele 10,00 - 12,00
Viceprimar - marţi ȋntre orele 10,00- 12,00
Secretar -miercuri ȋntre orele 10,00-12,00

Vizualizari: 51
Data creare: 14-08-2019 09:55:35

Anunt concurs post contractual de sofer

Primarul comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs in vederea ocuparii funcţiei contractuale vacante, de execuție de muncitor-sofer in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Probele concursului:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;
Calendarul concursului este urmatorul :
- perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 06-17 mai 2019, ora 14,00.
- data și ora organizării probei scrise : 28.05.2019, ora 10,00;
- data și ora interviului : 30.05.2019 , ora 10,00;
- locul organizării probelor concursului - Primǎria comunei Sinești, județul Iași.
Condiții generale de participare: art.3 HGR nr.286/2011.
Condiții specifice:
- Studii : medii c Citeste mai mult...

Vizualizari: 86
Data creare: 02-05-2019 08:50:32

Regulamente locale

Regulamente locale

Documente pdf
Regulament privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii

Vizualizari: 78
Data creare: 02-04-2019 10:50:23

Regulament de organizare si functionare Consiliul Local - 2016-2020

Regulament de organizare si functionare Consiliul Local - 2016-2020

Documente pdf
Regulament de organizare si functionare Consiliu Local - 2016-2020

Vizualizari: 80
Data creare: 02-04-2019 10:44:39

Raport de activitate pentru anul 2018

Raport de activitate pentru anul 2018

Documente pdf
Raport de activitate pentru anul 2018

Vizualizari: 74
Data creare: 19-03-2019 12:05:47

SIPOCA 35

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

Linkuri externe
Proiectul SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 78
Data creare: 19-03-2019 10:22:38

Hotarari Consiliul Local 2019

Hotarari Consiliul Local 2019

Documente pdf
HCL nr.1/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 18 decembrie 2018
HCL nr.2/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,Infiintare Sistem de Alimentare cu Apa"
HCL nr.3/2019 privind indemnizatia lunara de sedinta a consilierilor locali
HCL nr.4/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti
HCL nr.5/2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a taxei speciale de salarizare in sarcina utilizatorilor persoane fizice si juridice din Sinesti
HCL nr.6/2019 privind transformarea unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici
HCL nr.7/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei,,REABILITARE, EXTINDERE si ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ,,VENIAMIN COSTACHI" Sinesti
HCL nr.8/2019 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pa raza teritoriala a comunei Sinesti
HCL nr.9/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001
HCL nr.10/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 28 ianuarie 2019
HCL nr,11/2019 privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada desfasurarii proiectului ,,Masuri integrale pentru participare si reintegrare scolara in structuri scolare defavorizate in vederea cresterii participarii la educatie"
HCL nr.12/2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract de munca
HCL nr.14/2019 privind transformarea unui post de executie de natura contractuala, ca urmare a sustinerii examenului de promovare pentru absolvirea unei forme de invatamant superior
HCL nr.15/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare din 30 ianuarie 2019
HCL nr.16 privind aprobarea asocierii dintre comuna Sinesti si comunele Lungani si Popesti in vedera constituirii unei asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru realizarea unor proiecte de interes local
HCL nr.17/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
HCL nr.18/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in anul 2018
HCL nr.19/2019 pentru aprobarea Raportului privind seviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara
HCL nr.20/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale in sem. II 2018
HCL nr.21/2019 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sinesti pe anul 2018
HCL nr.22/2019 privind insusirea Raportului de activitate proprie, desfasurata in anul 2018 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.23/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, la data de 31.12.2018
HCL nr.24/2019 privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2019
HCL nr.25/2019 pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Sinesti
HCL nr.26/2019 pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport persoane
HCL nr.27/2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Sinesti prin infiintarea unui post de natura contractuala
HCL nr.28/2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli de catre consiliul local
HCL nr.29/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti din 28 februarie 2019
HCL nr.30/2019 privind propunerea evaluarii informatiilor profesionale individuale pentru secretarul unitatii administrativ- teritoriale de catre primarul comunei in calitate de evaluator pe anul 2018
HCL nr.31/2019 privind infiintarea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei
HCL nr.32/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2019
HCL nr.33/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consilului local pentru sedintele din trim.II/2019
HCL nr.34/2019 privind alegerea in conditiile art.47 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 18 aprilie 2019
HCL nr.35/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din 28 martie 2019
HCL nr.36/2019 privind incheierea unui contract de comodat intre comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala ,,Stejarul"
HCL nr.37/2019 privind aprobarea bugetului initial de ventituri si cheltuieli pentru anul 2019, al comunei
HCL nr.38/2019 privind stabilirea impozitelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
HCL nr.39/2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti pentru anul 2019
HCL nr.40/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consilului local din 18 aprilie 2019
HCL nr.41/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.30
HCL nr 42/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.31
HCL nr.43/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trim.I al anului 2019
HCL nr.44 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA SINESTI"
HCL nr.45/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 30 mai 2019.
HCL nr.46/2019 privind indreptarea erorii materiale inscrisa in preambulul Hotararii Consiliului local Sinesti, nr.33 din 18 aprilie 2019.
HCL nr.47/2019 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pe perioada 2016-2019.
HCL nr.48 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.III-2019
HCL nr.49/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 25 iunie 2019.
HCL nr.50/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti, Iasi".
HCL nr.51/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl,
HCL nr.52/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judetul lASl"
HCL nr.53/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl, din data de 13 august 2019
HCL nr.54 privind mandatului special reprezentantului UATcomuna Sinesti, judeful Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificdrii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si aprobdrii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si imputernicirea Pregedintelui ADIS Iasi
HCL nr.55/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.56/2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS
HCL nr.57/2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul ll al anului 2019
HCL nr.58/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASl, din data de 30 august 2019
HCL nr.59/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judelul lasi pentru trimestrul lll al anului 2019
HCL nr.60/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl, pentru sedintele din perioada trimestrului lV - 2019
HCL nr.61/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judelul lASl,,
HCL nr.63/ 2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din 18 sptembrie 2019
HCL 64/2019 privind desemnarea reprezenlantilor Consiliului local Sinesti in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii si cea pentru prevenirea si combaterea violentei in scoliale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti iudetul lasi
HCL nr.65/2019 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 218 din 27 'O9'2O19 privind rectificarea bugetului local pe trim. III, anul 2019
HCL nr.66/2019 privind aprobarea Procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 07 octombrie
HCL nr.67/2019 privind aprobarea reorganizarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei SINESTI. iudetul lASl
HCL nr.68/2019 privind aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si starea de viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare agricola)
HCL nr. 69/2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligaliilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL 70 privind incadrarea zonei de siguranta si de protectie a drumurilor de pe raza comunei Sinesti in vederea predarii amplasamentelor catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publce prin Compania Nalionala de Investitii "CNI" S A'
HCL nr.71/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 31 octombrie 2019
HCL nr.72/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2019

Vizualizari: 95
Data creare: 22-02-2019 10:08:06

Strategia anuala de achizitii publice

Strategia anuala de achizitii publice

Documente pdf
Strategia anuala de achizitii publice-anul 2019

Vizualizari: 70
Data creare: 16-01-2019 10:14:11

Program anual achizitii publice

Program anual achizitii publice

Documente pdf
Programul anual de achizitii publice-anul 2019

Vizualizari: 78
Data creare: 16-01-2019 10:13:07

Dispozitii 2019

Dispozitii 2019

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2019
Dispozitia nr.2/2019
Dispozitia nr.3/2019
Dispozitia nr.4/2019
Dispozitia nr.5/2019
Dispozitia nr.6/2019
Dispozitia nr.7/2019
Dispozitia nr.8/2019
Dispozitia nr.9/2019
Dispozitia nr.10/2019
Dispozitia nr.12/2019
Dispozitia nr.13/2019
Dispozitia nr.14/2019
Dispozitia nr.15/2019
Dispozitia nr.16/2019
Dispozitia nr.17/2019
Dispozitia nr.18/2019
Dispozitia nr.19/2019
Dispozitia nr.20/2019
Dispozitia nr.21/2019
Dispozitia nr.22/2019
Dispozitia nr.23/2019
Dispozitia nr.24/2019
Dispozitia nr.25/2019
Dispozitia nr.26/2019
Dispozitia nr.27/2019
Dispozitia nr.28/2019
Dispozitia nr.29/2019
Dispozitia nr.30/2019
Dispozitia nr.31/2019
Dispozitia nr.32/2019
Dispozitia nr.33/2019
Dispozitia nr.34/2019
Dispozitia nr.35/2019
Dispozitia nr.36/2019
Dispozitia nr.37/2019
Dispozitia nr.38/2019
Dispozitia nr.39/2019
Dispozitia nr.40/2019
Dispozitia nr.41/2019
Dispozitia nr.42/2019
Dispozitia nr.43/2019
Dispozitia nr.44/2019
Dispozitia nr.45/2019
Dispozitia nr.46/2019
Dispozitia nr.47/2019
Dispozitia nr.48/2019
Dispozitia nr.49/2019
Dispozitia nr.50/2019
Dispozitia nr.51/2019
Dispozitia nr.52/2019
Dispozitia nr.53/2019
Dispozitia nr.54/2019
Dispozitia nr.55/2019
Dispozitia nr.56/2019
Dispozitia nr.57/2019
Dispozitia nr.58/2019
Dispozitia nr.59/2019
Dispozitia nr.60/2019
Dispozitia nr.61/2019
Dispozitia nr.62/2019
Dispozitia nr.63/2019
Dispoztitia nr.64/2019
Dispozitia nr.65/2019
Dispozitia nr.66/2019
Dispozitia nr.67/2019
Dispozitia nr.68/2019
Dispozitia nr.69/2019
Dispozitia nr.70/2019
Dispozitia nr.71/2019
Dispozitia nr.72/2019
Dispozitia nr.73/2019
Dispozitia nr.74/2019
Dispozitia nr.75/2019
Dispozitia nr.76/2019
Dispozitia nr.77/2019
Dispozitia nr.78/2019
Dispozitia nr.79/2019
Dispozitia nr.80/2019
Dispozitia nr.81/2019
Dispozitia nr.82/2019
Dispozitia nr.83/2019
Dispozitia nr.84/2019
Dispozitia nr.85/2019
Dispozitia nr.86/2019
Dispozitia nr.87/2019
Dispozitia nr.88/2019
Dispozitia nr.89/2019
Dispozitia nr.90/2019
Dispozitia nr.91/2019
Dispozitia nr.92/2019
Dispozitia nr.93/2019
Dispozitia nr.94/2019
Dispozitia nr.95/2019
Dispozitia nr.96/2019
Dispozitia nr.97/2019
Dispozitia nr.98/2019
Dispozitia nr.99/2019
Dispozitia nr.100/2019
Dispozitia nr.101/2019
Dispozitia nr.102/2019
Dispozitia nr.103/2019
Dispozitia nr.104/2019
Dispozitia nr.105/2019
Dispozitia nr.106/2019
Dispozitia nr.107/2019
Dispozitia nr.108/2019
Dispozitia nr.109/2019
Dispozitia nr.110/2019
Dispozitia nr.111/2019
Dispozitia nr.112/2019
Dispozitia nr.113/2019
Dispozitia nr.114/2019
Dispozitia nr.115/2019
Dispozitia nr.116/2019
Dispozitia nr.117/2019
Dispozitia nr.118/2019
Dispozitia nr.119/2019
Dispozitia nr.120/2019
Dispozitia nr.121/2019
Dispozitia nr.122/2019
Dispozitia nr.123/2019
Dispozitia nr.124/2019
Dispozitia nr.125/2019
Dispozitia nr.126/2019
Dispozitia nr.127/2019
Dispozitia nr.128/2019
Dispozitia nr.129/2019
Dispozitia nr.130/2019
Dispozitia nr.131/2019
Dispozitia nr.132/2019
Dispozitia nr.133/2o19
Dispozitia nr.134/2019
Dispozitia nr.135/2019
Dispozitia nr.136/2019
Dispozitia nr.137/2019
Dispozitia nr.138/2019
Dispozitia nr.139/2019
Dispozitia nr.140/2019
Dispozitia nr.141/2019
Dispozitia nr.142/2019
Dispozitia nr.143/2019
Dispozitia nr.144/2019
Dispozitia nr.145/2019
Dispozitia nr.146/2019
Dispozitia nr.147/2019
Dispozitia nr.148/2019
Dispozitia nr.149/2019
Dispozitia nr.150/2019
Dispozitia nr.151/2019
Dispozitia nr.152/2019
Dispozitia nr.153/2019
Dispozitia nr.154/2019
Dispozitia nr.155/2019
Dispozitia nr.156/2019
Dispozitia nr.157/2019
Dispozitia nr.158/2019
Dispozitia nr.159/2019
Dispozitia nr.160/2019
Dispozitia nr.161/2019
Dispozitia nr.162/2019
Dispozitia nr.163/2019
Dispozitia nr.164/2019
Dispozitia nr.165/2019
Dispozitia nr.166/2019
Dispozitia nr.167/2019
Dispozitia nr.168/2019
Dispozitia nr.169/2019
Dispozitia nr.170/2019
Dispozitia nr.171/2019
Dispozitia nr.172/2019
Dispozitia nr.173/2019
Dispozitia nr.174/2019
Dispozitia nr.175/2019
Dispozitia nr.176/2019
Dispozitia nr.177/2019
Dispozitia nr.178/2019
Dispozitia nr.179/2019
Dispozitia nr.180/2019
Dispozitia nr.181/2019
Dispozitia nr.182/2019
Dispozitia nr.183/2019
Dispozitia nr.184/2019
Dispozitia nr.185/2019
Dispozitia nr.186/2019
Dispozitia nr.187/2019
Dispozitia nr.188/2019
Dispozitia nr.189/2019
Dispozitia nr.190/2019
Dispozitia nr.191/2019
Dispozitia nr.192/2019
Dispozitia nr.193/2019
Dispozitia nr.194/2019
Dispozitia nr.195/2019
Dispozitia nr.196/2019
Dispozitia nr.197/2019
Dispozitia nr.198/2019
Dispozitia nr.199/2019
Dispozitia nr.200/2019
Dispozitia nr.201/2019
Dispozitia nr.202/2019
Dispozitia nr.203/2019
Dispozitia nr.204/2019
Dispozitia nr.205/2019
Dispozitia nr.206/2019
Dispozitia nr.207/2019
Dispozitia nr.208/2019
Dispozitia nr.209/2019
Dispozitia nr.210/2019
Dispozitia nr.211/2019
Dispozitia nr.212/2019
Dispozitia nr.213/2019
Dispozitia nr.214/2019
Dispozitia nr.215/2019
Dispozitia nr.216/2019
Dispozitia nr.217/2019
Dispozitia nr.218/2019
Dispozitia nr.219/2019
Dispozitia nr.220/2019
Dispozitia nr.221/2019
Dispozitia nr.223/2019
Dispozitia nr.224/2019
Dispozitia nr.225/2019
Dispozitia nr.226/2019
Dispozitia nr.227/2019
Dispozitia nr.228/2019
Dispozitia nr.229/2019
Dispozitia nr.230/2019
Dispozitia nr.231/2019
Dispozitia nr.232/2019
Dispozitia nr.233/2019
Dispozitia nr.234/2019
Dispozitia nr.235/2019
Dispozitia nr.236/2019
Dispozitia nr.237/2019
Dispozitia nr.238/2019
Dispozitia nr.239/2019
Dispozitia nr.240/2019
Dispozitia nr.241/2019
Dispozitia nr.242/2019
Dispozitia nr.243/2019
Dispozitia nr.244/2019
Dispozitia nr.245/2019
Dispozitia nr.246/2019
Dispozitia nr.247/2019
Dispozitia nr.248/2019
Dispozitia nr.249/2019
Dispozitia nr.250/2019
Dispozitia nr.251/2019
Dispozitia nr.252/2019
Dispozitia nr.253/2019
Dispozitia nr.254/2019
Dispozitia nr.255/2019
Dispozitia nr.256/2019
Dispozitia nr.257/2019
Dispozitia nr.258/2019
Dispozitia nr.259/2019
Dispozitia nr.260/2019
Dispozitia nr.261/2019
Dispozitia nr.262/2019
Dispozitia nr.263/2019
Dispozitia nr.264/2019
Dispozitia nr.265/2019
Dispozitia nr.266/2019
Dispozitia nr.267/2019
Dispozitia nr.268/2019
Dispozitia nr.269/2019

Vizualizari: 106
Data creare: 11-01-2019 11:43:26

Anunt examen de promovare in grad

Anunt examen de promovare in grad functionari publici

Documente pdf
Anunt promovare in grad functionari publici de executie

Vizualizari: 85
Data creare: 10-12-2018 10:16:55

Anunt consultare proiect HCL

Anunt consultare proiect HCL Strategia anuala de achizitii publice-2019 si Program initial de achizitii publice 2019

Documente pdf
Anunt consultare proiect HCL - Strategie achizitii publice 2019

Vizualizari: 110
Data creare: 31-10-2018 12:56:09

Anunturi rezultate

Anunturi rezultate

Documente pdf
Rezultat solutionare contestatie proba interviu post referent asistent

Vizualizari: 164
Data creare: 04-10-2018 13:06:51

Publicatie de vanzare

Publicatie

Documente pdf
Publicatie de vanzare

Vizualizari: 144
Data creare: 19-06-2018 09:39:17

ANUNT COLECTIV

Comunicarea prin publicitate

Documente pdf
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV
ANUNT COLECTIV

Vizualizari: 141
Data creare: 30-05-2018 14:03:13

Cont de executie la 30 martie 2018

Cont de executie

Documente pdf
Cont de executie

Vizualizari: 185
Data creare: 17-05-2018 10:17:33

Anunt concurs

Primarul comunei SINESTI județul IASI, organizează concurs in vederea ocuparii unor funcţii contractuale vacante, de execuție de coordonator si muncitor-fochist la Centrul de asistenţǎ pentru copii, sat Osoi, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Probele concursului:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;
Calendarul concursului este urmatorul :
- data limita de depunere a dosarelor de înscriere : 18.05.2018, ora 15,00.
- data și ora organizării probei scrise : 30.05.2018, ora 09,00;
- data și ora interviului : 31.05.2018 , ora 11,00;
- locul organizării probelor concursului - Primǎria comunei Sinești, județul Iași.
Condiții generale de participare: art.3 HGR nr.286/2011.
Condiții specific Citeste mai mult...

Vizualizari: 244
Data creare: 07-05-2018 10:42:10

Va asteptam la biblioteca!


Invitatie!

Foto
Invitatie!

Vizualizari: 231
Data creare: 27-04-2018 11:52:07

Buget 2018

Buget 2018

Documente pdf
Buget 2018

Vizualizari: 207
Data creare: 27-04-2018 09:58:57

UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA


UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA

Primavara 1918 pentru Basarabia, a fost primavara redesteptarii nationale, un act justificat, deoarece Sfatul Tarii, elita basarabeana, a luat o decizie istorica de a se reuni cu Patria Mama Romania, intr-un context istoric dificil, finalul unui razboi mondial in care Romania infrunta momente foarte grele privind integritatea sa.
Asadar la 27 martie 2018 se implinesc 100 de ani de la infaptuirea noului Stat National care cuprindea in granitele sale toate marile provincii. Sfatul Tarii vota Unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei, sintetizand conceptia de baza a tuturor romanilor basarabeni, hotarand ca teritoriul dintre Prut si Nistru, sa revina practic in sanul tarii.
Cu acest prilej, elevii scolilor din S Citeste mai mult...

Foto
Unirea

Vizualizari: 307
Data creare: 30-03-2018 10:47:11

Strategia anuala de achizitii publice

Strategia anuala de achizitii publice

Documente pdf
Strategia anuala de achizitii publice-2019
Strategia anuala de achizitii publice-anul 2019

Vizualizari: 106
Data creare: 15-02-2018 11:10:06

Planul anual de achizitii publice

Planul anual de achizitii publice

Documente pdf
Planul de achizitii publice-anul 2019

Vizualizari: 103
Data creare: 15-02-2018 11:02:35

Primaria Sinesti

,, Impreuna pentru dezvoltare"
Strategia de Dezvoltare Locala a ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,STEJARUL" 2014-2020
SEDIUL: sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Tel.0784252376
E-mail: gal.stejarul@yahoo.com
Wbsite:www.galstejarul.ro
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,,STEJARUL" este un parteneriat format din 21 reprezentanti publici si privati din Citeste mai mult...

Vizualizari: 349
Data creare: 02-02-2018 10:52:57

Hotarari ale Consiliului Local 2018

Hotarari Consiliului Local 2018

Documente pdf
H.C.L. nr.1 din 19.01.2018-privind alegerea,Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele din perioada trimestrului I- 2018
Hotararea nr.2-2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI,judetul lASI, din data de 15 decembrie 2017
Hotararea nr.3-2018-privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul lASl, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.4-2018-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca,in anul 2018
Hotararea nr.5-2018-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI iudetul lASl pentru anul 2018
HCL nr.6/2018 -privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI, judetul lASl
HCL nr.7/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI,judetul IASI, din data de 19 ianuarie 2018
HCL nr.8 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.9/2018-privind aprobarea bugetului pentru anul 2018
HCL nr.10/2018--privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, in suprafata de 52,93 mp apartinand domeniului public al u.a.t. comuna SINESTI judetul IASI
HCL nr.11/2018-privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi.
HCL nr.12/2018-privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilorin Judetul Iasi
HCL nr.13/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 14 februarie 2018
HCL nr.14/2018-privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2018
HCL nr.15/2018- privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Sinesti judetul lasi
Anexa 1 la HCL 15-2018
Anexa 1.a-la HCL 14-2018
Anexa 1.b-la HCL 14-2018
HCL nr.16/2018-privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2018
Anexe la HCL 16-2018
HCL nr.17/2018-privind transformarea gradului profesional al unui post de consilier debutant in consilier grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Juridic, stare civila, asistenta sociala, registru agricol si cadastru, pentru un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu
HCL nr.18/2018-privind aprobarea cheltuielilor cu participarea la programele de formare profesionala asgurate in conditiile art. 194 din Codul muncii pentru salariatul Ciocan lorgu -sef S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi
HCL nr.19/2018-privind analiza stadiului de inscriere al datelor in Registrul agricol in anul 2017 si aprobarea masurilor pentru eficientizarea acestei activitdti in anul 2018
HCL nr.20/2018-pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflati in evidentele serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti desfasurata in semestrul ll al anului 2017
HCL nr21/2018-pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in cadrul comunei Sinesti, judetul lasi semestrul ll al anului 2O17
HCL nr.22/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI, judetul lASI, din data de 28 februarie 2018
HCL nr.23/2018-privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 06 03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cofinantarea proiectului REABITITARE, EXIINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI, SAT SINESTI, JUDETUL IASI.
HCL nr.24/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din 13.03.2018
HCL nr.25/2018 privind modificarea si completarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice al comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.26/2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in cadrul comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.27/2018 privind stabilirea unor normative de cheltuieli potrivit O.G.R. nr.80/2001 in cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul iasi
HCL nr.28/2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru a fi incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav
HCL nr.29/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentelor de asistenta sociala
HCL nr.30/2018 privind aprobarea modelului legitimatiei alesilor locali in autoritatile locale ale comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.31/2018 privind aprobarea modificarilor in Contractul de delegare a gestiuniii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
HCL nr.23/2018 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.24
HCL nr.33/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiluiului local Sinesti, trim.II 2018
HCL nr.34/201 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu, a comunei Sinesti judetul Iasi pe anul 2017
HCL nr.35/2018 pentru aprobarea raportului Primarului comunei Sinesti privind situatia gestionarii bunurilor U.A.T.
HCL nr.36/2018 privind insusirea Raportului de activitate proprie desfasurata in anul 2017 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.37/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale, sem. II 2017
HCL nr.38/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.25/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.39/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 30 martie 2018
HCL nr.40/2818 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.41/2018 privind stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor si operatorilor economici la realizarea activitatilor de buna gospodarire in cadrul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.42/2018 privind actualizarea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna
HCL nr.43/2018 privind organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
HCL nr.44/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
HCL nr.46 privind reactualizarea Statului U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.47/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consilului local al comunei sinesti, judetul Iasi
HCL nr.48/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.45/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti- Iasi, din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.49/2018 privind aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii seviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.26
HCL nr.50 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a COM. Bozieni- Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.21 si nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statul ARSACIS
HCL 52/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor si autovehiculelor de pe raza com. Sinesti - Iasi care nu se supun inmatriculari
HCL 53/2018 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al com. Sinesti pentru trim.I al anului 2018
HCL nr.54/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire teren de sport in loc. Sinesti, com. Sinesti, jud. Iasi
HCL nr.55/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.56/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.57/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consilului local Sinesti, judetul Iasi din 26 iunie 2018
HCL nr.58/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 31 mai 2018
HCL nr.59/2018 privind majorarea cu 0,05 a coeficientului de salarizare stabilit prin HCL nr.53/2017 pentru persoanele autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral de la nivelul comunei Sinesti
HCL nr.60/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consilului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim III 2018
HCL nr.61/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 26 iunie 2018
HCL nr.62/2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS si SC APAVITAL SA, prin Actul Aditional nr.28
HCL nr.63/2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari, Neamt, la Asociatia regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.23 si nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
HCL nr.64/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti - Iasi prntru trim. III al anului 2018
HCL nr. 65/2018 privind alegerea in conditiile art. 47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei extraordinare a Consilului local Sinesti din 10 august 2018
HCL nr.66/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din data de 26 iulie 2018
HCL nr.67/2018 privind aprobarea reamplasarii unui numar de cinci stalpi de iluminat aflati pe domeniul privat al Consilului loca Sinesti - Iasi
HCL nr.68/2018 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinesti - Iasi
HCL nr.69/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei eztraordinare a Consiliului local Sinesti din data de 10 august 2018
HCL nr.70/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti pentru trim.III al anului 2018
HCL nr.71/2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 28 august 2018
HCL nr.72/2018 privind revocarea Hotararii Consilului local al comunei Sinesti nr.59/26 iunie 2018
HCL nr.73/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consilului local al comunei Sinesti si ai Primarului comunei Sinesti in consiliile de administrare ale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.74/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Sinesti, Iasi din data de 14 septembrie 2018
HCL nr.75 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Sinesti nr.5/2018
HCL nr.76/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, Iasi pentru trim.IV al anului 2018
HCL nr.77/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti, Iasi pentru sedintele din perioada trim.IV 2018
HCL nr.78/2018 privind aprobarea demararii procedurilor legale pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului - cuveta iazul Podobita si a luciului de apa aferent, in suprafata de 22,590 ha, aflat in proprietatea publica a comunei
HCL nr.79/2018 privind aprobarea proiectului ,,ACHIZITIE DOTARI UTILAJE PENTRU COMUNA SINESTI, Iasi
HCL nr.80/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 27 septembrie 2018
HCL nr.81/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 01 octombrie 2018
HCL 82/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului scolar, proprietatea comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.83/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, Iasi din data de 15 octombrie 2018
HCL nr.84/2018 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Sinesti in anul scolar 2019-2020
HCL nr.85/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 05 noiembrie 2018
HCL nr.86/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti, Iasi in ARSACIS,referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creanga, Neamt la ARSACIS
HCL nr.87/2018 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern prin intermediul platformei ,,Solutia - SCIM"
HCL nr.88/2018 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr.287 din 20.11.2018, privind rectificarea bugetului local pe 2018
HCL nr.89/2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non - casnice din Sinesti
HCL nr.90/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului initial de achizitii publice de la nivelul comunei pentru anul 2019
HCL nr.91/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 28.XI.2018
HCL nr.92/2018 privind acordarwa unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti in ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Stanita, Neamt la ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.27 si 28 la Actul Constitutiv, respectiv ARSACIS
HCL nr.93/2018 privind alegerea ,, Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.I 2019
HCL nr.94/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pentru trim IV 2018

Vizualizari: 313
Data creare: 31-01-2018 15:04:17

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Alegeri prezidentiale 2019

Publicatie-delimitare, numerotare sectii de votare comuna Sinesti, Iasi