Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publiculUltimele documente incărcate


Documente pdf
Dispoziția nr.53 / 2023 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul lASl in sedinta extraordinară pentru data de 13 februarie 2023 .
Dispoziția nr.52/2023 - -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia COJOCARIU-RUSU NECULAI .
Dispoziția nr. 51/ 2023 - privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime actuale, doamnei Elena Mihaela Loghin avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judetul lași .
Dispoziția nr.50/2023 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ailincăi Eugen .
Dispoziția nr.49/ 2023 - privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi
Dispoziția nr.48 / 2023 - privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou - nascuți .
Dispoziția nr.47/ 2023 - privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Manole C, Constantin in calitate de asistent personal pentru minora ..., persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.46/2023 - privind modificarea Dispozitiei cu nr.40/ 2023 a Primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispoziția nr.45/ 2023 privind modificarea raporturilor de munca ale salariatei contractuale Cogeanu Luminita prin mutarea definitiva din cadrul compartimentului Centru de asistentă pentru copii Osoi in cadrul compartimentului Monitorului Oficial, Informatii pentru cetățeni, Registratura si arhiva .
Raportul de activitate al primarului comunei Sinesti - anul 2021
Raport viceprimar
Raport taxe si impozite
Raport stare civila
Raport responsabil petitii
Raport registru agricol
Raport contractuali-norme de conduita
Raport consilier juridic
Raport asistenta sociala
Raport activitate asistenti personali sem.II 2021
Raport activitate asistent medical comunitar
Raport achizitii publice
F 9-Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu
F 8-Declaratie ca nu s-a afla in insolventa
F 7-Declaratie ca nu a incheiat un contract castigat din culpa proprie
F 6-Declaratie privind respectarea obligatiilor pe timpul concesionarii
F 5-Acord de asociere
F 4-Formular de oferta
F 3-Informatii privind ofertantul
F 2-Declaratie de participare
F 1-Scrisoare de inaintare

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta

Linkuri externe
fiipregatit.ro
https://fiipregatit.ro/

Vizualizari: 16
Data creare: 01-03-2023 12:26:29

Dispozitii Primar 2023

Dispozitii Primar 2023

Documente pdf
Dispoziția nr.1/2023 -privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul lASi in sedinta extraordinară pentru data de 09 ianuarie 2023 .
Dispoziția nr.2/2023 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav ,Cotin Petru .
Dispoziția nr.3/2023 - -privind rectificarea actului de stare de civilă de deces nr. ... din 23.O9.2O2
Dispoziția nr.4/2023 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara pentru data de 13 ianuarie 2023 .
Dispoziția nr.5/2023 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar D-na CROITORU CECILIA .
Dispoziția nr.6/2023 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar D-na ROMAN PARASCHIVA .
Dispoziția nr.7/2023 -privind acordarea ajutorului social pentru familia D-na SIMION V. ELENA .
Dispoziția nr.8/2023 - privind numirea doamnei Mihaela Hrișcă in functia publica de consilier, grad profesional debutant, gradație de vechime 5, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, județul lași.
Dispoziția nr.9/2023 - privind desemnarea indrumătorului de stagiu și aprobarea programului de desfășurare al perioadei de stagiu pentru funcționarul public Mihaela Hrișcă .
Dispoziția nr.10/2023 - privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-lui Nancy Loghin, secretar general al comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispoziția nr.11/2023 - privind modificarea Dispozitiei Primarului cu nr.282/30.12,2022 privind numirea domnului Valeriu Ștefan Eusebiu in funcția de consilier personal al viceprimarului .
Dispoziția nr.12/2023 - privind incetarea contractului individual de munca nr.6091 din 05.11 .2019 al doamnei Carare lrina asistent personal pentru persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.13/2023 - privind recuperarea sumelor incasate necuvenit de catre d-na Carare lrina asistent personal pentru persoana cu handicap .
Dispoziția nr.14/2023 - privind recuperarea zilei de 23 ianuarie 2023 stabiliti ca zi liberă .
Dispoziția nr.15/2023 - privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2023 a salariului de bază pentru domnul ABAZA FLORIN avand functia contractuală de executie de muncitor calificat, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, județul lași.
Dispoziția nr.16/2023- privind majorarea incepand cu data de 01.01 .2023 a salariului de bază pentru domnul SIGNEANU GHEORGHE avand functia contractuală de executie de muncitor, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, județul lași .
Dispoziția nr.17/2023 - Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit legii nr.248/2015 .
Dispoziția nr.18/2023 - privind acordarea unui aiutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitei Croitoru Andrei .
Dispoziția nr.19/2023 - privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R,nr.144712022 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru Belibou Doina, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.20/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru Apostol Miruna Elena, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.21/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru Boghian Georgiana Andreea, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.22/2023- privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr. 1447/2022 pentru numita Drișcu Petronela avand calitate de asistent personal pentru Loghin Viorica, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.23/2023- privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Gafton Carmen avand calitate de asistent personal pentru ......., persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.24/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.25/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru Onel Elena, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.26/2023-privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R nr.1447/2022 pentru numita Pinău Elena avand calitate de asistent personal pentru Pinău Daniela, persoană cu handicap grav .
Dispoziția nr.27/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Pinau lonela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.28/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru Radu Gabriela, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.29/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numitul Signeanu Constantin avand calitate de asistent personal pentru Plamadă Emilia, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.30/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr.1447/2022 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru Signeanu Profira,persoana cu handicap grav.
Dispoziția nr.31/2023 - privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R.nr.1447/2022 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru Palie Gabriela, persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.32/2023 - privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Perdeică-Disculțu Elena în calitate de asistent personal pentru Obrijanu Victoria, persoana adulta cu handicap grav .
Dispoziția nr.33/2023 - privind acordarea gradatiei 3 corespunzatoare transei de vechime actuale, domnului Valeriu Ștefan Eusebiu avand functia contractuala de consilier personal al Viceprimarului comunei Sinești, județul lași .
Dispoziția nr.34/2023 - privind stabilirea ajutorului pentru incălzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinești, judetul lași .
Dispoziția nr.35/2023 - privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinești, judetul lași .
Dispoziția nr.36/2023 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinară pentru data de 20 ianuarie 2023 .
Dispoziția nr.37/2023 -- privind incetarea acordării ajutorului social stabilit pentru beneficiar NICAI CAMELIA-ALINA .
Dispoziția nr.38/2023 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul TINTEANU FLORIN .
Dispoziția nr.39/2023 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul HRITCU RELU .
Dispoziția nr.40/2023 - privind modificarea cuuntumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul MANOLE CONSTANTIN .
Dispoziția nr.41/2023 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul IONITA MARIA .
Dispoziția nr.42/2023 - privind acordarea ajutorului social pentru familia ONALAU VIOREL .
Dispoziția nr.43/2023 - privind acordarea ajutorului social pentru familia / D-na GILCA LIA
Dispoziția nr.44/2023- privind acordarea ajutorului social pentru d-na Carp Maria .
Dispoziția nr.45/ 2023 privind modificarea raporturilor de munca ale salariatei contractuale Cogeanu Luminita prin mutarea definitiva din cadrul compartimentului Centru de asistentă pentru copii Osoi in cadrul compartimentului Monitorului Oficial, Informatii pentru cetățeni, Registratura si arhiva .
Dispoziția nr.46/2023 - privind modificarea Dispozitiei cu nr.40/ 2023 a Primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispoziția nr.47/ 2023 - privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Manole C, Constantin in calitate de asistent personal pentru minora ..., persoana cu handicap grav .
Dispoziția nr.48 / 2023 - privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou - nascuți .
Dispoziția nr.49/ 2023 - privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi
Dispoziția nr.50/2023 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ailincăi Eugen .
Dispoziția nr. 51/ 2023 - privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime actuale, doamnei Elena Mihaela Loghin avand functia contractuala de executie de asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judetul lași .
Dispoziția nr.52/2023 - -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia COJOCARIU-RUSU NECULAI .
Dispoziția nr.53 / 2023 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul lASl in sedinta extraordinară pentru data de 13 februarie 2023 .

Vizualizari: 50
Data creare: 27-01-2023 09:33:53

Anunt concurs post ofiter stare civila

Concurs post ofiter stare civila

Documente pdf
Anunt concurs ofiter stare civila
Bibliografie si tematica

Vizualizari: 37
Data creare: 09-12-2022 10:29:14

ANUNT PUBLIC: OBLIGATIVITATEA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUA

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotă Citeste mai mult...

Documente pdf
DESCARCA – PDF Formular de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT comuna Sinesti

Vizualizari: 122
Data creare: 04-10-2022 14:13:58

Alte rapoarte

Alte rapoarte

Documente pdf
Raport anual privind respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual

Vizualizari: 73
Data creare: 01-09-2022 13:05:57

Anunt proiect de hotarare stabilire taxe si impozite anul 2023

Anunt proiect de hotarare stabilire taxe si impozite anul 2023

Documente pdf
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 .

Vizualizari: 159
Data creare: 28-03-2022 08:41:21

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase -numai in anumite condiții și numai cu acordul APM Iași.

Documente pdf
Arderea miriștilor și a vegetației ierboase.
Fermierii care solicită sprijin pe suprafată, incepand cu anul 2023.

Vizualizari: 234
Data creare: 23-02-2022 09:01:57

Alte rapoarte

Alte rapoarte

Vizualizari: 79
Data creare: 01-02-2022 12:31:59

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi
-tablete
-laptopuri
-table interactive
-proiectoare
-camere web conferibta
-ecrane proiectie
-routere wireless
Valoare totala proiect 1.293.341,42 lei.

Documente pdf
ANUNT FINALIZARE PROIECT TABLETE

Linkuri externe
fonduri europene
http://www.fonduri-ue.ro.

Vizualizari: 243
Data creare: 13-01-2022 10:53:20

Hotarari 2022

Hotarari 2022

Documente pdf
Hotararea nr.1/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 decembrie 2021.
Hotararea nr.2/2022-privind aprobarea modificarii H.C.L. Sinesti nr.74/23.10.2020 privind stabilirea numarului,denumirii si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local SINESTI judetul IASI mandatul 2020-2024.
Hotararea nr.3/2022- privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Sinesti judetul Iasi, in anul scolar 2022-2023.
Hotararea nr.4/2022-privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr' 2 din 04.O1.2O22 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor anteriori.
Hotararea nr.5/2022- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI,din data de 10 ianuarie 2022.
Hotararea nr.6/2022- privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2022.
Hotararea nr.7/2022 -privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.
Hotararea nr.8/2022- privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca precum si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.9/2022 - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2022.
Hotararea nr.9/2022-ANEXA 1 -BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI INITIAL PE ANUL 2022 PE SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE.
Hotararea nr.9/2022-ANEXA 2- privind programul obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare partiala sau integrala de la buget.
Hotararea nr.10/2022- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI,din data de 11 Februarie 2022.
Hotararea nr.11/2022-privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. Sinesti nr.9/2022 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi, pentru anul 2022.
Hotararea nr.12/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 25 februarie 2022.
Hotararea nr.13/2022 - privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022 - forma finala.
Hotararea nr.14/2022 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2022 .
Hotararea nr.15/2022 - privind nominalizarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sinesti pentru anul 2021
Hotararea nr.16/2022 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in semestrul ll, anul2021 .
Hotararea nr.17/2022 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2021 .
Hotararea nr. 18 / 2022 - privind aprobarea Regulamentului pentru achizitia de imobile, constructii si/sau terenuri,de catre comuna Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.19/2022 - privind insusirea Raportului de activitate proprie desfasurata in anul 2021 de catre viceprimarul comunei SINESTi judetul IASI.
Hotararea nr.20/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi,din data de 16 martie 2022
Hotararea nr.21/2022 -privind alegerea ,,Presedintelui de sedință" al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.ll al anului 2022 .
Hotararea nr.22/2022 -privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, in Comisia de evaluare/negociere pentru achizitia de imobile , constructii si/sau terenuri, de catre comuna Sinesti, județul Iași.
Hotararea nr.23/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 25 martie 2022 .
Hotararea nr.24 -privind aprobarea achizitiei unui imobil constand in teren si constructii aferente in suprafață de 1748 mp. , situat in intravilan sat Stornești,comuna Sinești,județul Iași, inscris in C.F.nr. 61012 cu nr. cadastral 61012 .
Hotararea nr.25/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 30 martie 2022 .
Hotararea nr. 26 / 2022 privind reactualizarea devizului aferent proiectului ,, Reabilitare si modernizare scoală in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iași"
Hotărarea nr.27/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru proiectul de investitii ,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinești,județul Iași '' - cod SMIS 122868 .
Hotararea nr.28/2022 -pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflali in evidentele serviciului de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinești, judetul Iași aferent semestrului ll al anului 2021 .
Hotararea nr.29 / 2022 pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitătile de asistentă medicală comunitară derulate in cadrul comunei Sinești județul lași in semestrul ll al anului 2021 .
Hotararea nr.30 / 2022 - pentru aprobarea organizarii pazei comunale in comuna Sinești, judetul Iasi .
Hotararea nr.31/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Sinești județul IASI , din data de 12 aprilie 2022 .
Hotararea nr.32 / 2022-privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Reabilitare termica a cladirii Primaria comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.33 / 2022 -Privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Actualizare Plan Urbanistic General ( P.U.G) comuna Sinești, județul Iași .
Hotararea nr.34 / 2022 -privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Realizare piste de biciclete in comuna Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.35 / 2022 -privind declararea unor terenuri din comuna Sinesti, judetul Iasi, ca bunuri de uz si de interes public local.
Hotararea nr.36 / 2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 20 aprilie 2022.
Hotararea nr.37/2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul Iasi, pentru trimestrul I al anului 2022 .
Hotararea nr.37/2022 - ANEXA
Hotararea nr.38/2022 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023 .
Hotararea nr.39/2022 - privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ''Modernizare teren de sport pentru copii si tineret in comuna Sinesti, judetul Iasi" si a cofinantarii Proiectului prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024 .
Hotararea nr.39- ANEXA
Hotararea nr.40/ 2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 29 aprilie 2022 .
Hotararea nr.41/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 13 mai 2022 .
Hotararea nr.42 / 2022 - privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative ,aferente Programului pentru școli pentru anul școlar 2022-2023 .
Hotararea nr.43/2022 -privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul lASl pe anul 2021 .
Hotararea nr.44/2022 - privind inventarierea materiei impozabile la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Sinesti, judeJul Iasi, pentru anul fiscal 2022 .
Hotararea nr.45/2022 - privind aprobarea Regulamentului cadru al concesionarii si inchirierii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sinesti ,judetul Iasi.
Hotararea nr.46/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 27 mai 2022.
Hotararea nr.47/2022 - privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ('Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi" .
Hotararea nr.48/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 31 mai 2022 .
Hotararea nr.49/2022 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea moderata a Primariei Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi", a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local .
Hotararea nr.50/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 07 iunie 2022 .
Hotararea nr.51/2022 - privind aprobarea transformarii unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.52/2022 - privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta," al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.III al anului 2022 .
Hotararea nr.53/2022 -privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.54/2022 -privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul ll al anului2022 .
Hotararea nr.55/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 24 iunie 2022 .
Hotararea nr.56/2022 - privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in gestiunea U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.57/2022 - pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Sinesti nr.13/2022 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022 .
Hotararea nr.58/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2022 .
Hotararea nr.59/2022 - privind alegerea in condițiile art..123 alin.3 din O.U.G nr.57/2019 a Președintelui pentru ședința ordinara a Consiliului Local Sinești județul Iași din data de 22 iulie 2022 .
Hotararea nr.60/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 07 iulie 2022 .
Hotararea nr.61/2022 - privind punerea la dispozitia beneficiarului PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INF.RASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL IASI IN PERIOADA 2OI4-2020, A UNOR terenuri necesare pentru realizarea acestuia .
Hotararea nr.62/2022- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotararea nr.63/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 22 iulie 2022 .
Hotararea nr.64/2022- privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.65/2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești, judetul lași, pentru trimestrul II al anului 2022 .
Hotararea nr.66/2022 - privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa 60005-C3 grup sanitar exterior Scola "Veniamin Costachi" Sinesti, situata in satul Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.67/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 25 august 2022 .
Hotararea nr.68/2022 - privind aprobarea Contractului de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii'(Modernizare teren de sport pentru copii si tineret in comuna Sinesti, judetul lasi" prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociali Iași pentru perioada 2021-2024 .
Hotararea nr.69/2022 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti, judetul lași .
Hotararea nr.70/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 08 septembrie 2022
Hotararea nr.71/2022 - privind alegerea ,,Presedintelui de sedință" al Consiliului local Sinești, judetul lași, pentru sedințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim. IV al anului 2022 .
Hotararea nr.72/2022 - privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții iMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN COMUNA SINEȘTI, JUDETUL IAȘI''
Hotararea nr.73/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 15 septembrie 2022 .
Hotararea nr.74 / 2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotărarea nr.75/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local SINESTI judetul IASi, din data de 23 septembrie 2022 .
Hotararea nr.76/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotararea nr.77/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 27 septembrie 2022 .
Hotararea nr.78/2022 - privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.79/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 14 octombrie 2022 .
Hotararea nr.80/2022 - privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.81/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 01 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.82/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului2022 .
Hotararea nr.83/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 04 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.84/2022 - privind aprobarea predarii amplasamentului destinat constructiei, pe perioada realizarii investitiei ,,Construire si dotare dispensar in comuna Sinesti, localitatea Sinesti, judetul lasi", catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii S.A.
Hotararea nr.85/2022 - privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.86/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA ÎN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI".
Hotararea nr.87/2022 - privind modificarea si completarea H.C.L. Sinesti nr.38/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023 .
Hotararea nr.88 / 2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul lASl,din data de 15 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.89/2022 - privind acordarea dreptului de uz și servitute, in favoarea S.C" DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținind domeniului public al comunei Sinesti, judetul Iasi .
Hotararea nr.90/2022 - privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru intreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S. A.
Hotararea nr.91/2022 - pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sinesti nr.13/2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice de la nivelul comunei Sinești, județul Iași pentru anul 2022 .
Hotărârea nr.92/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.93/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului "Infiintare facilitate de producție de energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi" .
Hotărârea nr.94/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 29 noiembrie 2022 .
Hotărârea nr.95/2022 - privind aprobarea documentatiei tehnice (faza S.F,) pentru proiectul de investitie "Inființare facilitate de producție de energie electrica din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi"
Hotărârea nr.96/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 02 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.97/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.98/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 08 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.99/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești judetul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.100/2022-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 19 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.101/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.102/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 21 decembrie 2022 .
Hotărârea 103/2022 - privind alegerea Presedintelui de sedinței al Consiliului local Sinești, judetul Iași pentru sedințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.I al anului 2023 .
Hotărârea nr.104/2022 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești, județul Iași pentru anul 2023 .
Hotărârea nr.105/2022 - privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata .
Hotărârea nr.106/2022 -privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotărârea nr.107/2022 - privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Hotărârea nr.108/2022 -privind organizarea retelei școlare a unităților de invătământ preuniversitar din comuna Sinești județul Iași, in anul școlar 2023-2024 .

Vizualizari: 166
Data creare: 06-01-2022 11:06:24

Dispozitii Primar 2022

Dispozitiile Primarului anul 2022

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2022 privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 10 ianuarie 2022.
Dispozitia nr.2/2022-privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor anteriori.
Dispozitia nr.3/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.'1071/2021 pentru numita Pinau Elena avand calitate de asistent personal pentru Pinau Daniela, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.4/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.5/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.6/2022- privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numita Pinau lonela in calitate de asistent personal pentru minora .......persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.7/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R nr.1071/2021 pentru numita Gafton Carmen avand calitate de asistent personal pentru ..... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.8/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R nr.1071/2021 pentru numitul Signeanu Constantin avand calitate de asistent personal pentru...persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.9/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R nr.1071/ 2021 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru....persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.10/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru ... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.11/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru .... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.12/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R. nr.1071/2021 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru...persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.'1071/2021 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru Loghin Viorica, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numita lordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru Gafton Eugenia, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.1071/2021 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru ..... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R.nr.'1071/2021 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru ... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2022-privind stabirirea salariului de baza conform H.G.R nr.1071/2021 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru ....persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2022-privind stabilirea salariului de baza conform H.G.R. nr.1071/2021 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru... persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.19/2022-privind constituirea Comisiei de Inventariere anuala a Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.20/2022-privind programarea concediului de odihna in anul 2022 pentru primarul si viceprimarul comunei Sinesti judetul lasi.
Dispozitia nr.21/2022-privind programarea concediului de odihna in anul 2022 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi.
Dispozitia nr.22/2022-rivind aprobarea si alocarea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic precum si in registru suport de hartie pentru anul 2022 contribuabililor, persoane fizice si juridice, de catre functionarii publici din cadrul compartimentului Contabilitate,Taxe Si Impozite Locale.
Dispozitia nr.23/2022-privind modificarea Dispozitiei Primarului nr.202/2020 privind delegarea unor atributii d-lui Constantin Carcea, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.24/2022-privind incetarea contractului individual de munca nr.3497 din 10.07.2018 al d-nei Dochita Ana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav.....
Dispozitia nr.25/2022-Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248 /2015.
Dispozitia nr.26/2022-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Carp Constantin.
Dispozitia nr.27/2022-privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar TACHE GHEORGHE.
Dispozitia nr.28/2022-privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.29/2022-privind acordarea ajutorului social pentru familia Lita Mihai.
Dispozitia nr.30/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul APOSTOL CRISTIAN.
Dispozitia nr.31/2022-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.32/2022-privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti, judelul lasi.
Dispozitia nr.33/2022 - privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei STEFAN CRISTINA.
Dispozitia nr.34/2022-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Ailincai Eugen.
Dispozitia nr.35/2022-privind acordarea unei indemnizatii compensatorie persoanelor cu dizabilitati din comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.36/2022-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti județul Iasi in sedinta ordinara pentru data de 11 februarie 2022.
Dispozitia nr.37/2022-privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Amorăriței Ioan.
Dispozitia nr.38/2022-privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului LEUȘTEAN IANCU.
Dispozitia nr.39/2022-privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului PRICOP CONSTANTIN.
Dispozitia nr.40/2022-privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului COZMA PETRU.
Dispozitia nr.41/2022- privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului CANARAGIU VIOREL.
Dispozitia nr.42/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L GAVRIL CRISTIAN.
Dispozitia nr.43/2022 - privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Catalina Mihaela Cazacu consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi.
Dispozitia nr.44/2022-privind desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul "LUCRARI DE ELIMINARE BURDUSURI SI READUCERE LA COTA PARAPET DE SIGURANTA".
Dispozitia nr.45/2022 - privind stabilirea locatiilor si a programului de lucru aferent desfasurarii activitatii de autorecenzare asistata pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
Dispozitia nr.46/2022 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar NICAI CAMELIA-ALINA.
Dispozitia nr.47/2022- Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BAICEANU ANDREEA -LAVINIA.
Dispozitia nr.48/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul GAFTON VASILICA-ANA
Dispozitia nr.49/2022- Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BAICEANU BIANCA-MIHAELA.
Dispozitia nr.50/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul SURDU IRINA.
Dispozitia nr.51/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul SMEREA CRISTINA.
Dispozitia nr.52/2022-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul PUIU CRISTINEL .
Dispozitia nr.53/2022-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinar pentru data de 25 februarie 2022.
Dispozitia nr.54/2022- privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti, judelul lasi.
Dispozitia nr.55/2022-privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sinesti.
Dispozitia nr.56/2022 - privind mentinerea domnului Tomusescu Octavian in functia publica de consilier, grad profesional superior cu atributii de contabil in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, dupa indeplinirea varstei de pensionare.
Dispozitia nr.57/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 16 martie 2022.
Dispozitia nr.58/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Horleanu Ioan.
Dispozitia nr.59/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia Doamnei CROITORU CECILIA.
Dispozitia nr.60/2022- privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Spataru Viorica.
Dispozitia nr.61/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Buzincu Constantin
Dispozitia nr. 62/2022-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Mariana POFTALA in calitate de asistent personal pentru d-nul Constantin BURCIU, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.63/2022 - privind actuatizarea cuantumului reprezentand alocatie pentru sustinerea familiei, stabilit pentru beneficiarii din comuna Sinesti, judetul lasi, in conformitate cu noua valoare a indicatorului social de referinta (ISR)
Dispozitia nr.64/2022 - privind actualizarea in conformitate cu noua valoare a indicatorului social de referinta (ISR), a cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiarii din comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.65/2022 -Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BUZILA ELENA .
Dispozitia nr.66 /2022 -Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BUZINCU MIHAI .
Dispozitia nr. 67/ 2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul DODAN VIORICA .
Dispozitia nr.68/2022 - privind modul de organizare al examenului de promovare in grade sau trepte profesionale pentru salariatii contractuali din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr. 69/2022-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara (de indata) pentru data de 25 martie 2022.
Dispozitia nr.70 / 2022 -privind constituirea Comisiei de negociere pentru achizitia unui imobil constand in teren intravilan si constructii aferente, situat in satul Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.71 / 2022 privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 30 martie 2022.
Dispozitia nr.72 / 2022 - privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr. 31 din 05.10.1990 .
Dispozitia nr. 73/ 2022 -privind rectificarea actului de stare civila de naștere nr. 23 din 04.03.1973.
Dispozitia nr.74 / 2022 -privind rectificarea actului de stare civila de naștere nr.8 din 11.05.1992 .
Dispozitia nr.75 /2022 - privind incetarea contractului individual de muncă nr.3499 din 10.07.2018 al d-nei MARIA IORDĂCHESCU,asistent personal pentru persoana cu handicap grav doamna Eugenia Gafton.
Dispozitia nr.76/2022 - privind constituirea comisiei speciale de constatare a situatiei de viabilitate si functionalitate a cladirii P.A.P.I din satul Sinești,comuna Sinești, județul Iași.
Dispozitia nr.77/2022- privind convocarea Consiliului local al Comunei Sinești,județul Iași in ședința extraordinară pentru data de 12 aprilie 2022.
Dispozitia nr.78/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Radu Larisa .
Dispozitia nr.79/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Ciornei Maria .
Dispozitia nr.80/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Carcea Dumitru .
Dispozitia nr.81/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul MIRON COSTICA .
Dispozitia nr.82/2022 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANTON PAULA .
Dispozitia nr.83/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul COTIN IOAN.
Dispozitia nr.84/2022 -privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTI judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 20 aprilie 2022 .
Dispozitia nr.85/2022 - privind angajarea cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată a d-nei MIHAELA RADU in calitate de asistent personal pentru d-nul Costachi Mihalachi, persoana adultă cu handicap .
Dispozitia nr.86/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nului COZMA MIHAI .
Dispozitia nr.87/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nului MUNTEANU PETRU .
Dispozitia nr.88/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia d-lui CURCA GH. ADRIAN .
Dispozitia nr.89 / 2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia D-nei NICAI CAMELIA ALINA .
Dispozitia nr. 90/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia DARABANEALA MADALINA- CRISTINA .
Dispozitia nr.91/2022 - privind încetarea acordării ajutorului social stabilit pentru beneficiar COTIN IOAN.
Dispozitia nr.92/2022- privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar GAVRIL CRISTIAN.
Dispozitia nr.93/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Gavril Cristian .
Dispozitia nr.94/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Lupascu Veronica .
Dispozitia nr.95/2022 - Privind convocarea Consiliului Local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2022 .
Dispozitia nr.96/2022- privind acordarea ajutoarelor persoanelor defavorizate - POAD .
Dispozitia nr.97/2022 - privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei , numitei ILIAS PETRONELA .
Dispozitia nr.98/2022 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Mihăilă Maria .
Dispozitia nr.99/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 13 mai 2022.
Dispozitia nr.100/2022 - pentru aprobarea Politicii privind administrarea impozitelor si taxelor locale in cadrul U.A.T. Sinesti .
Dispozitia 101 / 2022 -privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar HRITCU VASILE .
Dispozitia nr.102 / 2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-na GHIOC MARIANA .
Dispozitia nr. 103/2022 -privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitului Hritcu Relu .
Dispozitia nr.104/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul PINAU MARIA .
Dispozitia nr.105 /2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul GAFTON VASILICA ANA .
Dispozitia nr.106/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul VIERIU VASILE .
Dispozitia nr.107/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 27 mai 2022 .
Dispozitia nr.108/2022 - privind desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea si actualizarea procedurilor la nivelul compartimentelor aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.109 / 2022 -privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.99 din 16.05.1959 .
Dispozitia nr.110/2022 - privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.5 din 01.02.1985 .
Dispozitia nr. 111/2022 - privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente Contractului de lucrari nr.31/27.04.2022 '' Umplutura de pamant sala de sport Stornesti"
Dispozitia nr.112/2022 - privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.8 / 07.02.1979 .
Dispozitia nr.113/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Sirghe Adrian .
Dispozitia nr.114/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTI judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 31 mai 2022 .
Dispozitia nr.115/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Chilcos Denis Mihai .
Dispozitia nr.116 / 2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei Sinești judetul Iași in ședinta extraordinara pentru data de 07 iunie 2022 .
Dispozitia nr.117 /2022 -privind incetarea suspendarii contractului de munca si reluarea activitatii de catre doamna Loghin Elena Mihaela, asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti .
Dispozitia nr.118/2022 - privind desemnarea comisiei de examen, respectiv a celei de solutionare a contestatiilor, pentru examenul de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispozitia nr.119 /2022 -privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispozitia nr.120/2022 -privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Catalina Mihaela Cazacu consilier.iuridic in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi .
Dispozitia nr.121/2022 - privind modificarea Dispozitiei Primarului comunei Sinesti, judetul lasi, cu nr.l18 din 02 iunie 2022 .
Dispozitia nr.122 / 2022 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar GILCĂ CONSTANTIN .
Dispozitia nr.123 / 2022 -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru,familia OBRIJANU IOAN .
Dispozitia nr.124 / 2022 --privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA .
Dispozitia nr.125/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul COTIN PETRONELA .
Dispozitia nr.126 / 2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul SMERIA DAN .
Dispozitia nr.127 /2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTI judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 24 iunie 2022 .
Dispozitia nr.128/2022 - privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitului BACIU VASILE.
Dispozitia nr.129 / 2022 -pentru abrogarea Dispozitiei Primarului cu nr.113 / 27.05.2022 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Sirghe Adrian .
Dispozitia nr.130 / 2022 - privind incetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Lupașcu Constantin .
Dispozitia nr.131/2022 - privind aprobarea Planului de integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025 precum si pentru desemnarea coordonatorului si a persoanelor responsabile cu implementarea S. N.A. 2021-2025 .
Dispozitia nr.132 / 2022 -privind numirea doamnei Simion Elena Larisa in functia publica de executie de consilier, grad profesional asistent, gradatia2, avand atributii de consilier achizitii publice in compartimentul Juridic, Resurse Umane, Achizitii Publice si Proiecte Locale Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, .iudetul Iasi .
Dispozitia nr.133/2022- privind numirea doamnei Poftala Elena in functia contractuala de executie de consilier, treapta I, gradatia 5, in compartimentul Cultură din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispozitia nr.134 / 2022 - privind numirea doamnei Carcea Melania in functia contractuala de executie de referent, treapta I, gradatia 5, in compartimentul Monitorul Oficial, Informatii pentru cetateni, Registratura si Arhiva din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispozitia nr.135 / 2022 -privind numirea domnului Abaza Florin in functia contractuala de executie de muncitor calificat,treapta II, gradatia 3, in compartimentul Administrativ-gospodăresc din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispozitia nr.136 / 2022 - privind constituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar aflate in gestiunea U.A.T. comuna Sinesti, judetul lasi .
Dispozitia nr.137 /2022-privind atribuirea unor responsabilitati d-nei Petronela Barabasa, agent fiscal in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi .
Dispozitia nr.138/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 07 iulie2022 .
Dispozitia nr.139/2022 - privind desemnarea reprezentantului U.A.T, comuna Sinesti, judetul Iasi in comisia de constatare si evaluare a pagubelor produse de seceta pedologica la culturile agricole .
Dispozitia nr.140 / 2022 - privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Catalina Mihaela Cazacu consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi .
Dispozitia nr.141/2022 - privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei Mocanu Mariana- Natalia.
Dispozitia nr.142/2022 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar STEFAN CRISTINA .
Dispozitia nr.143/2022 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar DARABANEALA MADALINA-CRISTINA .
Dispozitia nr.144/2022 - -privind modificarea cuantumului ajutorulai social pentru familia NICAI CAMELIA-ALINA .
Dispozitia nr.145 /2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-na SMEREA RODICA .
Dispozitia nr.146/2022 -privind desemnarea comisiei de examen, respectiv a celei de solutionare a contestatiilor, pentru examenul de promovare a personalului contractual.
Dispozitia nr.147/2022 -privind constituirea Comisiei de examen, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru functionarii publici.
Dispozitia nr.148/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 22 iulie 2022 .
Dispozitia nr.149 / 2022 -privind delegarea unor atributii dlui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinești,jud.Iasi
Dispozitia nr.150/2022 -privind acordarea unui ajutor de urgență in cuantum de 1000 lei numitei Barzu Maria.
Dispozitia nr.151/2022 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul PRISACARU MARIANA.
Dispozitia nr.152/2022 - privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de investitii "Construire sala de sport in localitatea Bocnita,comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.153/2022 - privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de investitii "Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comunei Sinesti,juietul lasi,,
Dispozitia nr.154/2022 - privind constituirea comisiei de evaluare ofertelor si a expertilor pentru proiectul de investiții ''Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti , com.Sinesti,jud.Iasi''
Dispozitia nr.155/2022 - privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru achizitia de furnizare echipamente de protectie ulterior semnarii contractului de finantare.
Dispozitia nr.156/2022 -privind constituirea comisiei speciale de constatare a situatiei de viabilitate si functionalitate a cladirii C3 grup sanitar exterior Scoala "Veniamin Costachi" Sinesti, judelul IASi.
Dispozitia nr.157/2022 -privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea platformei informatice SALT la nivelul comunei Sinesti judetul Iasi .
Dispozitia nr.158/2022 -privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-nei Mihaela Catalina Cazacu, consilier juridic in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.159/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul FURNICA MARIA.
Dispozitia nr.160/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul IONITA MARIA .
Dispozitia nr.161 / 2022 -privind modificarea cuartumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANTON PAULA .
Dispozitia nr.162/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA .
Dispozitia nr.163/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul SURDU IRINA .
Dispozitia nr.164/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ONALAU TEODORA .
Dispozitia nr.165/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.166/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul COJOCIA ANDREEA-OLIVIA.
Dispozitia nr.167/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 25 august 2022.
Dispozitia nr.168/2022 - privind modificarea Dispozitiei nr.132 din 28 iunie 2022 a Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.169/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Bita Dumitru .
Dispozitia nr.170/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia D-nul FISAN IONUT
Dispozitia nr.171/2022 - privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA
Dispozitia 172/2022-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIHAILA PARASCHIVA.
Dispozitia nr.173/2022- privind incetarea acordării ajutorului social stabilit pentru beneficiar - CANARAGIU ROXANA- IOANA .
Dispozitia nr.174/2022 - privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispozitia nr.175/2022 - privind numirea doamnei Pricop Angelica in functia publica de executie de referent, clasa a III-a, grad profesional principal, in cadrul compartimentului Cadastru, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iași.
Dispozitia nr.176/2022 - privind numirea doamnei Poftala Monica in functia publica de executie de referent, clasa a III-a, grad profesional principal, in cadrul compartimentului Asistenta sociala si Autoritate Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinești, județul Iași .
Dispozitia nr.177/2022 - privind numirea domnului Ciocan Iorgu in functia contractuala de executie de referent, treapta I, gradatia 5, in compartimentul Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta (S.V.S.U,) din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iași .
Dispozitia nr.178 / 2022 - privind numirea doamnei Cogeanu Luminita in functia contractuală de executie de referent, treapta I, gradatia 4, in compartimentul Centru de asistenta pentru copii Osoi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinești, județul Iași.
Dispoziția nr.179/2022 - privind constituirea Comisiei de receptie a lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi in sat Sinesti, comuna Sinesti, judelul lasi"
Dispoziția nr.180/2022- privind constituirea Comisiei de receptie a punerii in functiune a echipamentelor si instalatiilor la obiectivul ,,Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi in sat Sinesti, comuna Sinesti, județul Iași"
Dispoziția nr.181/2022 - privind numirea doamnei Prisacariu Bianca Elena in functia publica de executie de consilier, grad profesional asistent, gradația 0, avand atributii de asistent social in compartimentul Asistenta sociala si Autoritate Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinești, județul Iași.
Dispoziția nr.182/2022 - privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea bazei de date si a documentelor referitoare la situatiile de urgenta .
Dispoziția nr.183 / 2022 - privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor și a experților pentru proiectul de "Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi" cod SMIS 122868 .
Dispoziția nr.184/2022 - privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluare a ofertelor și a experților pentru achizitia de furnizare echipamente de protectie ulterior semnarii contractului de finantare pentru obiectivul "Consolidarea capacitatii unitătilor de invatamant din comuna comuna Sinesti, judetul lasi in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV- 2 2020" cod SMIS 146024
Dispoziția nr.185/2022 - privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor și a experților pentru proiectul de investitii "Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi" cod SMIS 122869 .
Dispozitia nr.186/2022 - privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor qi a expertilor pentru proiectul de investitii "Construire sala de sport in localitatea Bocnita,comuna Sinesti, judetul Iasi" cod SMIS 122852
Dispozitia nr.187/2022 -privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinară pentru data de 08 septembrie 2022 .
Dispozitia nr.188/2022 - privind desemnarea d-nei Elena Larisa Simion ca manager de proiect pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi" cod SMIS 122869 .
Dispozitia nr.189/2022 - privind acordea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA .
Dispozitia nr.190/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia / D-L TROFIN GHEORGHE .
Dispozitia nr.191/2022 - -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA .
Dispozitia nr.192 / 2022 -privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,,Veniamin Costachi" SineEsti, pentru anul scolar 2022-2023 .
Dispozitia nr.193/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTi judetul IASI in sedinta extraordinara pentru data de 15 septembrie 2022 .
Dispozitia nr.194 / 2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul GAVRIL FLORINA -ANDREEA .
Dispozitia nr.195/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul SURDU IRINA .
Dispozitia nr.196 / 2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BOGHIAN NINA .
Dispozitia nr.197/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BOGHIAN PARASCHIVA .
Dispozitia nr.198/2022- Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BIRICA TEODORA -CRISTINA .
Dispozitia nr.199 / 2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU ANDREEA- LAVINIA .
Dispozitia nr.200/2022 - Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU BIANCA-MIHAELA .
Dispozitia nr.201/2022 - privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-nei Mihaela Catalina Cazacu, consilier juridic in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispozitia nr.202/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 23 septembrie 2022 .
Dispozitia nr.203/2022 - privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judetul laSi .
Dispozitia nr.204/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 27 septembrie 2022 .
Dispozitia nr.205/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Prisacariu Maricica .
Dispozitia nr.206/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Todirascu Maria .
Dispozitia nr.207/2022 - privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea Registrului de evidenta a sistemelor individuale adecvate la nivelul comunei Sinesti judetul lasi.
Dispozitia nr.208/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 14 octombrie 2022 .
Dispozitia nr.209/2022 - privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Catalina Mihaela Cazacu, consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.210/2022 - privind acordarea sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou - născuți.
Dispozitia nr.211 / 2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-nul SIGNEANU PETRONEL .
Dispozitia nr.212/2022 - Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale .
Dispozitia nr.213/2022 -privind rectificarea actului de stare de civila de deces nr. 20 din 18.08.2022 .
Dispozitia nr.214/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BUZINCU VICTORIA.
Dispozitia nr.215/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul DODAN ROXANA-LENUTA .
Dispozitia nr.216/2022 - privind incetarea plătii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Catana Mihaela .
Dispoziția nr.217/2022 - privind incetarea plătii dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Pinau Maria .
Dispozitia nr.218/2022 - privind numirea doamnei Barabașa Petronela in funcția publică de execuție de consilier, grad profesional asistent, gradație de vechime 4, avand atribuții de agent fiscal in compartimentul Financiar-Contabil ,Taxe si lmpozite Locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinești, județul lași.
Dispoziția nr.219/2022 - privind constatarea incetarii raportului de serviciu al doamnei Maria Munteanu avand functia publica de executie de consilier, grad profesional principal cu atributii de ofiter de stare civila in cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispoziția nr.220 / 2022 - privind delegarea atributiilor de ofiter de stare ciyila doamnei Mihaela Cătălina Cazacu, consilier juridic, grad profesional superior in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispoziția nr.221/2022 - privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Tache Ecaterina .
Dispozitia nr.222/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTi judetul IASI in sedinta extraordinară pentru data de 01 noiembrie 2022 .
Dispoziția nr.223/2022- privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispozitia nr.224/2022 - Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr. 248/2015 .
Dispoziția nr.225/2022 - privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea si transmiterea anunturilor de concurs in format online catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici .
Dispozitia nr.226/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTi judetul IASi in sedinta extraordinară pentru data de 04 noiembrie 2022 .
Dispoziția nr.227/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinară pentru data de 15 noiembrie 2022 .
Dispozitia nr.228 /2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Radu Emil, asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.229/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Pinău Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.230/2022 - privind stabilirea ajutorului pentru incălzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinești, judetul lași.
Dispoziția nr.231/2022 - privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinești, judetul lași .
Dispoziția nr.232/2022- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Onofrei Alina- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006
Dispoziția nr.233/2022 - privind rectificarea actului de stare de civilă de căsătorie nr.22 din 25.09.1959 .
Dispoziția nr.234/2022 - privind rectificarea actului de stare civilă de naștere nr.92/25.08.1937
Dispoziția nr.235/2022 - privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime actuale, doamnei Catalina Mihaela Cazacu avand functia publica de executie de consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, județul lași .
Dispoziția nr.236/2022 - privind constituirea Comisiei de receptie a lucrărilor pentru obiectivul ,,Lucrări reparatii curente drumuri comunale si sătesti in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispoziția nr.237/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Pinău lonela - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.238/2022 - privind stabilirea programului de functionare si al celui de lucru cu publicul, pentru compartimentul Stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispoziția nr.239/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Boghean Adriana Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizaliei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.240/2022 - privind constituirea Comisiei pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate in patrimoniul comunei Sinesti, judetul lasi .
Dispoziția nr.241/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 29 noiembrie 2022
Dispozitia nr.242/2022 -privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Apostol Liliana- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizației conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.243/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Belibou Monica- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizației conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.244/2022 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Carare lrina- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.245/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Drișcu Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.246/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Gafton Carmen- asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizației conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.247/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Miron Gabriel - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.248/2022 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Poftală Mariana - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.249/2022 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Radu Mihaela - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 .
Dispoziția nr.250/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Signeanu Constantin - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.251/2022 - privind aprobarea concediului de odihnă pentru salariatul contractual Signeanu Petronela - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 .
Dispoziția nr.252/2022 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Vieru Maria - asistent personal al persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispoziția nr.253/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul BIRZU DUMITRU .
Dispoziția nr.254/2022 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul CARCEA IOANA .
Dispoziția nr.255/2022 - privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ABAZA IRINA -FLORENTINA
Dispoziția nr.256/2022- Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul HRISCA MIRELA-LARISA .
Dispoziția nr.257/2022 - Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul GORGOS CRISTINA .
Dispoziția nr.258/2022 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Manole Mihaela .
Dispoziția nr.259/2022 - privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Perdeică-Discultu Coculeana in calitate de asistent personal pentru Mihăilă Maria, persoana adulta cu handicap grav .
Dispoziția nr.260/2022 privind transferul in interesul serviciului al d-nei Cătălina Mihaela Cazacu, numita in functia publica de executie de consilier juridic, grad profesional superior, in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinești județul lași .
Dispoziția nr.261/2022 - privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-nei Cristina lacob, consilier, grad profesional superior in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi .
Dispoziția nr.262/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinară pentru data de 02 decembrie 2022 .
Dispoziția nr.263/2022 - privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publică de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud, lasi .
Dispoziția nr.264/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASi in sedinta extraordinară pentru data de 08 decembrie 2022
Dispoziția nr.265/2022 - privind aprobarea desemnării personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit ''Înființare facilitate de productie de energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul comunei Sinesti, judelul IaSi"
Dispoziția nr.266/2022-privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-na BIRICA TEODORA-CRISTINA
Dispoziția nr.267/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia./D-na BOGHIAN TANIA-ELENA .
Dispoziția nr.268/2022 - privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L CHETROI MIHAI
Dispoziția nr.269/2022 - privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MANOLE P CONSTANTIN .
Dispozitia nr.270/2022- privind incetarea acordării ajutorului social stabilit pentru beneficiar D-na ROMAN MARIA .
Dispoziția nr.271/2022 - privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar MANOLE C.CONSTANTIN .
Dispoziția nr.272/2022 - privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului comunei Sinesti cu nr,263/06.12.2022 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publică de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud. Iasi .
Dispoziția nr.273/2022 - privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T, Sinești, d-nei Cristina Iacob consilier superior in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti județul Iași .
Dispoziția nr.274/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinară pentru data de 19 decembrie 2022 .
Dispoziția nr.275/2022 - privind stabilirea ajutorurui pentru incălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru consumatorii vurnerabili din comuna Sinești,județul Iași .
Dispoziția nr.276/2022 -privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinești, județul lași .
Dispoziția nr.277 / 2022 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Macovei Maria .
Dispoziția nr.278/2022 - privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinară pentru data de 21 decembrie 2022 .
Dispoziția nr.279 / privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTI judetul IASi in sedinta ordinară pentru data de 29 decembrie 2022 .
Dispoziția nr.280/2022 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Grosu Dumitru .
Dispoziția nr.281/2022- privind acordarea ajutoarelor persoanelor defavorizate- POAD

Vizualizari: 762
Data creare: 06-01-2022 11:04:57

Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale

Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale

Vizualizari: 160
Data creare: 03-12-2021 11:44:01

Regulament proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Regulament proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sinesti

Documente pdf
Regulament proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sinesti

Vizualizari: 153
Data creare: 26-11-2021 11:40:05

Informare probleme de interes public in dezbatere

Informare probleme de interes public in dezbatere

Documente pdf
Informare probleme de interes public in dezbatere-2021

Vizualizari: 174
Data creare: 25-11-2021 14:09:12

Registru consemnare propuneri/sugestii la proiecte

Registru consemnare propuneri/sugestii la proiecte

Documente pdf
Registru consemnare propuneri/sugestii la proiecte-2021

Vizualizari: 165
Data creare: 25-11-2021 14:01:00

Registru refuzurilor semnare/contrasemnare acte

Registru refuzurilor semnare/contrasemnare acte administrative

Documente pdf
Registru refuzurilor semnare/contrasemnare acte-2021

Vizualizari: 180
Data creare: 25-11-2021 13:58:11

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Documente pdf
Registru evidenta proiecte de hotărâri-2019
Registru evidenta proiecte de hotărâri-2020

Vizualizari: 309
Data creare: 25-11-2021 13:13:06

Regulament privind proiectele de dispoziții emise de primar

Anexa la Dispozitia nr.236/2021

Documente pdf
Regulament privind proiectele de dispoziții emise de primar

Vizualizari: 148
Data creare: 23-11-2021 12:48:05

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

Documente pdf
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI SINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 2021-2027

Vizualizari: 219
Data creare: 13-07-2021 13:29:24

Alte rapoarte

Alte rapoarte

Vizualizari: 72
Data creare: 01-02-2021 12:56:36

Rapoarte compartimente

Rapoarte compartimente

Vizualizari: 78
Data creare: 01-02-2021 12:44:15

Hotarari 2021

Hotarari 2021

Documente pdf
Hotararea nr.1/2021- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 nrin Actul Adiţional nr.41.
Hotararea nr.2/2021 - organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Sineşti judeţul laşi în anul şcolar 2021-2022.
Hotararea nr.3/2021- modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Sineşti judeţul laşi.
Hotararea nr.4/2021- aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI. din data de 22 decembrie 2020.
Hotararea nr.5/2021-privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI ,din data de 29 ianuarie 2021.
Hotararea nr.6/2021 privind actualizarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe teritoriul UAT comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.7/2021 -privind aprobarea pentru anul 2021 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezantantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.8/2021-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001,persoane apte de munca ,in anul 2021.
Hotararea nr.9/2021-pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport de persoane,pe raza U.A.T comuna SINESTI,judetul IASI.
Hotararea nr.10/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei '' Construire put forat ,rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea avizului de sanatate publica pentru scoala 4 clase in sat Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.11/2021 -privind aprobarea amplasarii de catree S.C Delgaz Grid S.A a instalatiilor electrice pentru lucrarea '' Buclare LEA MT derivatie 20 Kv Osoi- Catargaci (din LEA 20 Kv Tg.Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti -Madarjac''.
Hotararea nr.12/2021 -privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a comunei Sinesti Judetul Iasi pentru perioada 2021-2027''.
Hotararea nr.12/2021 -Anexa.
Hotararea nr.13/2021-privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti nr.72/23.10.2020.
Hotararea nr.14/2021-privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi ,pentru trimestrul IV al anului 2020.
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 1
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 2.
Hotararea nr.15/2021-privind aprobarea de principiu,a concesionarii unei suprafete de 10 mp aflat in proprietatea publica a comunei Sinesti judetul Iasi ,catre S.C Gauss S.R.L.
Hotararea nr.16/2021-privind aprobarea Procesului al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, din data de 19 ianuarie 2021.
Hotararea nr.17/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul 'Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.18/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SlNESTI judetul IASl, din data de 23 martie 2021.
Hotararea nr.19/2021-privind alegerea ''Președintelui de ședință'' al Consiliului local Sinesti Judetil Iași,pentru ședințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.II al anului 2021.
Hotararea nr.20/2021 -privind aprobarea demararii procedurii de achizitie in vederea cumpararii unui teren situat in intravilanul satului Stornești, comuna Sinești,Județul Iași.
Hotararea Nr.21/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SINEȘTI judetul IASI, din data de 25 martie 2021.
Hotararea nr.22/2021-privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.23/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022.
Hotararea nr.24/2021-privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2021.
Hotararea nr.25/2021-privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal lasi - ARSACIS si aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lasi-ARSACIS.
Hotararea nr.26/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul,,Construire sală de sport in localitatea Bocnița comuna Sinesti județul lași"
Hotararea nr.27/2021-privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 plivind Codul fiscal,precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Hotararea nr.28/2021-privind implementarea proiectului ''REABILITARE TERMO-ENERGETICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VENIAMIN COSTACHI STRUCTURĂ ȘCOALĂ PRIMARĂ BOCNIȚA,COMUNA SINEȘTI ,JUDEȚUL IAȘI.
Hotararea nr.29/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotararea nr.30/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 aprilie 2021
Hotararea nr.31/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SINEȘTI județul Iași,din data de 11 mai 2021
Hotararea nr.32/2021-privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești,județul lași pentru anul 2021- forma finala.
Hotararea nr.33.2021-privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2021.
Hotararea nr.34/2021-pentru aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor inregistrate la autoritățile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2020.
Hotărarea nr.35/2021-privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în semestrul II ,anul 2020.
Hotărarea nr.36/2021-acordarea catre S.C. Gauss S.R,L. a dreptului de acces aferente proiectului ,,Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe nga - si racordarea la reteaua de energie electrici existente printr-un brangament nou".
Hotararea nr.37/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020
Hotararea nr.38/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.39/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
Hotararea nr.40/2021-privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Sinești nr.62/28.08.2020.
Hotararea nr.41/2021-privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior Scoala Bocnita, din comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.42/2021-privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu nr.cadastral 60973 inscris in cartea funciara nr.60973,aflat in proprietatea publica comunei Sinești,județul Iași .
Hotararea nr.43/2021-privind modificarea contractului de inchiriere nr.3212016 pentru suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.44/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin 3 din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sinesti judetul Iasi , din data de 28 iunie 2021
Hotararea nr. 45/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti judetul Iasi, din data de 27 mai 2021.
Hotararea nr.46/2021 -privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru anul scolar 2021-2022.
Hotararea nr.47/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.lll al anului 2021.
Hotararea nr.48/2021-privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.49/2021-privind alegerea in conditiile art.123, alin (3) din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021.
Hotarararea nr.50/2021-privind aprobarea Provesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi din data de 28 iunie 2021.
Hotararea nr 51/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul,, Reabilitare termo-energeticA Scoala gimnazialA Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita'comuna sinesti, judelul lasi"
Hotararea nr.52/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT comuna SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul lasi, in perioada 2014 - 2020"
Hotararea nr.53/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin,3 din O U.G nr,57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local SiNESTi judetul Iasi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.54/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a consiliului local SiNESTi judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021
Hotararea nr.55/2021-privind aprobarea transformarii unui post de functie publica si actualizarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.56/2021- privind aprobarea , in forma actualizata a statutului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Hotararea nr. 57/2021 -Privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si mediu al comunei Sinesti ,judetuL Iasi pe anul 2020.
Hotararea nr.58/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.59/2021-privind stabilirea perioadei de efectuare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.60/2021-privind aprobarea ''Regulamentului cuprinzand masurile pentru gospodarirea comunei Sinesti,judetul Iasi ,precum si de constatare a faptelor ce constituie contraventii''
Hotararea nr.61/2021-privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare SiNESTi judetul IASi, din data de O6 august a Consiliului local 2021.
Hotararea nr.62/2021-privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Comunei Sinesti , judetul Iasi pentru perioada 2021-2027 .
Hotararea nr.63/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTIjudetul IASi, din data de 30 august 2021
Hotararea nr.64/2021-privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sinesti in Cadrul Consiliului de Administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ,din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul Comunei Sinesti, Judetul Iasi.
Hotararea nr.65/2021-privind aprobarea devizului actualizat pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.66/2021- privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul ,, Reabilitare termo-energetici Scoala gimnaziala Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.67/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.68/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 09 septembrie 2021
Hotararea nr.69/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim,IV al anului 2021
Hotararea nr.70/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESti judetul Iasi, din data de 20 septembrie 2021
Hotararea nr.71/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI. COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.72/2021-privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L Sinesti nr.6412021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.73/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.74/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 septembrie 2021
Hotararea nr.75/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.
Hotararea nr.76/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA iN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.77/2021-privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI''
Hotararea nr.78/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 01 octombrie 2021
Hotararea nr.79/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr 79/2021- ANEXA
Hotararea nr.80/2021-privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Sinesti, judetul lasi, a unor imobile avand destinatia de drumuri de exploatare situate in extratravilanul localitatii Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.81/2021-privind ratificarea Dispozitiei nr.187/ 2021 a Primarului comunei Sinesti privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr.82/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti judetul IASi din data de 15 octombrie 2021.
Hotararea nr.83/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.84/2021 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/ 2009 consolidat, prin Act Aditional.
Hotararea nr.85/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa Si apa uzata in judetul Iasi,in perioada 2014 - 2020''
Hotararea nr.86/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 15/2021 a valorii materialelor obiectivului de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.87/2021 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 27 octombrie 2021.
Hotararea nr.88/2021-privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Sinesti pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Veniamin Costachi" Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.89/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 02 noiembrie 2021.
Hotararea nr.90/2021- privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI''
Hotararea nr.91/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 05 noiembrie 2021.
Hotararea nr.92/2021-pentru modificarea Anexei nr.l la Hotirarea Consiliului Local Sinesti nr.81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din comuna Sinesti in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020".
Hotararea nr.93/2021- privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.94/2021 - privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lita loan, inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local in cadrul Consiliului Local Sinesti.
Hotararea nr. 95/ 2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi,din data de 16 noiembrie 2021.
Hotararea nr.96/2021- privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulalia proiectelor de hotarari ale consiliului local Sinesti.
Hotararea nr.97/2021 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul lasi, pentru trimestrul III al anului 2021.
Hotararea nr.98/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTi judetul IASi,din data de 26 noiembrie 2021.
Hotararea nr. 99/2021- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi pentru trimestrul IV al anului 2021.
Hotararea nr.100/2021-privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022.
Hotararea nr.101/2021-privind aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S. A.
Hotararea nr.102/2021- privind aprobarea sumelor necesare acordarii de ajutoare pentru incalzire cu combustibili solizi precum si a sumelor reprezentand suplimentul pentru energie, conform prevederilor Legii nr.226/2021
Hotararea nr.103/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 15 decembrie 2021.
Hotararea nr.104/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta " al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.I al anului 2022.
Hotararea nr.105/2021-privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata.
Hotararea nr.106/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 17 decembrie 2021.
Hotararea nr.107/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.

Vizualizari: 268
Data creare: 25-01-2021 10:28:21

Publicatii sedinte 2021

Publicatii sedinte 2021

Documente pdf
Publicatie nr.1
Publicatie nr.2
Publicatie nr.3
Publicatie nr.4
Publicatie nr.5
Publicatie nr.6
Publicatie nr.7

Vizualizari: 192
Data creare: 07-01-2021 13:49:16

Dispozitiile Primarului anul 2021

Dispozitiile Primarului anul 2021

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.2/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.3/2021-delegare atributii viceprimar.
Dispozitia nr.4/2021-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Carp Constantin.
Dispozitia nr.5/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.6/2021- privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ a Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.7/2021-schimbare reprezentant legal pentru incasare alocatie de stat.
Dispozitia nr.8/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Buzincu Anica Ana.
Dispozitia nr.9/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.10/2021-incetare alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.11/2021-incetare acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap, beneficiar Cotin Mihai.
Dispozitia nr.12/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr. 4/2021 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.19/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.20/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.21/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.22/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr23/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.24/2021 - privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.25/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.26/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Cogeanu Aurel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.27/2021-delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sineşti, d-nei IACOB CRISTINA, consilier superior cu atributii de agent agricol în aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti județul Iaşi.
Dispozitia nr.28/2021-privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.29/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.28/06.10.1998.
Dispozitia nr.30/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.9/25.09.2006.
Dispozitia nr.31/2021-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.38/25.12.2020.
Dispozitia nr.32/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2021.
Dispozitia nr.33/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.72/28.08.1921.
Dispozitia nr.34/2021-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ailincăi Eugen.
Dispozitia nr.35/2021-privind constituirea Comitetului de coordonare in vederea realizarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sinesti, judetul Iasi pentru perioada 2021-2027.
Dispozitia nr.36/2021-privind incetarea contractului individual de munca pentru d-na Pavel Georgeta avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.37/2021-privind modificarea cuantumului pentru beneficiarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav.
Dispozitia nr.38/2021-privind acordarea stimulentului sub forma de tichete sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.39/2021-privind stabilirea regulilor de asigurare a securitatii si integritatii registrelor si certificatelor de stare civila pentru situatiile de oficiere a casatoriilor in afara sediului primariei locale.
Dispozitia nr.40/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 19 februarie 2021.
Dispozitia nr.41/2021-delegare atributii catre viceprimar pentru perioada 22-26.02.2021.
Dispozitia nr.42/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Carcea Ioana.
Dispozitia nr.43/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Lita Mihai.
Dispozitia nr.44/2021-privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Abaza Irina Florentina.
Dispozitia nr.45/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numitul Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.46/2021-privind prelungirea raportului de serviciu pentru d-nul Tomusescu Octavian consilier superior avand functia de contabil in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.47/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole C Constantin.
Dispozitia nr.48/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole P Constantin.
Dispozitia nr.49/2021-privind incetarea ajutorului social pentru beneficiar Cristea Maria.
Dispozitia nr.50/2021-privind mofificarea cuantumului ajutorului social pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.51/2021-privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judeţul laşi.
Dispozitia nr.52/2021- privind desemnarea Comisiei pentru verificarea respectarii cerintelor legale si a conditiilor stabilite prin autorizatiile de executare a lucrărilor de construcţii.
Dispozitia nr.53/2021- privind numirea domnului Năpȋrlică Benone in funcţia de consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.54/2021-privind acordarea de ajutoare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.
Dispozitia nr.55/2021-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numita Belibou Mariana.
Dispozitia nr.56/2021- constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor realizate conform contractului nr.127/26.05.2008 pentru obiectivul "Construire put forat, rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea obtinerii avizului de sanatate publica pentru Scoala cu 4 clase Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.57/2021-privind incetarea acordarii sporului in cuantum de 25% la indemnizatia primarului.
Dispozitia nr.58/2021- desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 81 Sinesti-Osoi”.
Dipsozitia nr.59/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.60/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.61/2021-privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare din comuna Sinesti Judetul Iasi.
Dispozitia nr.62/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA
Dispozitia nr.63/2021 -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.64/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Horleanu Mihaela.
Dispozitia nr.65/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.66/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA MIHAI.
Dispozitia nr.67/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul CARCEA IOAN.
Dispozitia nr.68/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilitpentru beneficiarul HORLEANU MIHAELA .
Dispozitia nr.69/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei beneficiarului ANTON PAULA.
Dispozitia nr.70/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.71/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELIA -ALINA .
Dispozitia nr.72/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul MANOLE CONSTANTIN.
Dispozitia nr.73/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VALERIU VIOLETA .
Dispozitia nr.74/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul TACHE PETRU.
Dispozitia nr.75/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI pentru sedinta extraordinara din data de 23 martie 2021.
Dispozitia nr.76/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 25 martie 2021.
Dispozitia nr.77/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.78/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia ABAZA IOAN.
Dispozitia nr.79/2021 -privind rectificarea actlui de stare civila de casatorie nr.32 din 06.10.1990.
Dispoziția Nr.80/2021-privind recuperarea unor sume incasate necuvinet,cu titlul de alocație de susținere a familiei de catre beneficiarul BUZINCU ELENA.
Dispoziția nr.81/2021-privind reevaluarea activelor fixe corporale și activele fixe corporale in curs,aflate in patrimoniul comunei Sinești,județul Iași.
Dispoziția nr.82/2021-privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a domnlui Petru Holicov,primar al comunei Sinești,județul Iași.
Dispozitia nr.83/2021-privind constituirea Comisiei de examen, respectiv a Comisiei de soluționare a contestatiilor, pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.84/2021-privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime, doamnei Carcea Melania avand functia contractuala de executie de referent, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judelul lasi.
Dispoziția nr.85/2021-privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare a domnului Petru Holicov, primar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.86/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitei lonita Mihaela -Ana.
Dispoziția nr.87/2021-privind stabilirea programului de functionare si al celui de lucru cu publicul, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.88/2021-privind qcordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitului Chiriac lftime.
Dispoziția nr.89/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinești judetul Iași in sedinta ordinară pentru data de 23 aprilie 2021.
Dispoziția nr.90/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHEL CLAUDIA.
Dispoziția nr.91/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BRAHARIU MARIA.
Dispoziția nr.92/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CHIRILA LILIANA.
Dispoziția nr.93/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L CHIRIAC GABRIEL.
Dispoziția nr.94/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L VIERIU GHEORGHE.
Dispoziția nr.95/2021 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.96/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicatia WebGIS
Dispozitia nr.97/2021-privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Carcea Gheorghe.
Dispozitia nr.98/2021-privind încetarea CIM nr.3561/2020 al d-lui Cogeanu Aurel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Trofin Dumitru.
Dispozitia nr.99/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier achizitii publice.
Dispozitia nr.100/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.101/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta extraordinara din data de 11 mai 2021.
Dispozitia nr.102/2021-acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei numitei Horleanu Florica.
Dispozitia nr.103/2021-constituirea comisiei speciale de constatare a situației de viabilitate si funcționalitate a clǎdirii anexa C3-grup sanitar exterior Scola BOCNIȚA, comuna SINESTI, județul IASI.
Dispozitia nr.104/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.105/2021-privind incetarea contractului de munca nr.3502 din 10.07.2018 al d-nei Onalau Ana avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.106/2021-desemnare diriginte de santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere Scoala Veniamin Costachi din sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.107/2021-privindangajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a d-nei Ilias Gabriela in calitate de asistent personal pentru minorul Ilias Valentin Andrei, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.108/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 27 mai 2021.
Dispozitia nr.109/2021-privind numirea d-nei Simion Elena Larisa in functia publica de consilier achizitii publice, grad professional debutant.
Dispozitia nr.110/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.111/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.112/2021-privind modificarea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.113/2021- îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.114/2021 -privind numirea domnului Perdeica Discultu Iulian in funcţia publică de consilier, grad profesional principal.
Dispozitia nr.115/2021-privind palata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice din aparatul de spiecialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi organizat la data de 17 mai 2021.
Dispozitia nr.116/2021-privind constituirea echipei locale de interventie si sprijin de la nivelul comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.117/2021-privind modificarea dispozitiei primarului cu nr.109/20 mai 2021 a Primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.118/2021-privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) de la nivelul comunei SINESTI, judetul IASI.
Dispozitia nr.119/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei CURTEANU MARIA.
Dispozitia nr.120/2021-privind ajutorului social pentru familia/ D-L HRITCU IOAN.
Dispozitia nr.121/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BOGHIAN PARASCHIVA .
Dispozitia nr.122/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul VIERIU MARIA-SILVIA.
Dispozitia nr.123/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru PINAU MARIA
Dispozitia nr.124/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Pinau Elena in calitate de asistent personal pentru Pinau Daniela, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.125/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia PINAU MARIA
Dispozitia nr.126/2021-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.127/2021 -privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetrul lasi, organizat la data de 07 iunie 2021.
Dispozitia nr.128/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T Sinesti d-nei IACOB CRISTINA avand functia publica de consilier superior cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.129/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de28 iunie 2021.
Dispozitia nr.130/2021 privind numirea doamnei Prisacariu Bianca Elena in functia publica de consilier clasa I , grad profesional debutant,gradatie de vechime 0, avand atributii de asistent social in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.131/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.13 din 24.02.1923
Dispozitia nr.132/2021-privind desemnarea persoanei cu responsabilitatea agentului de inundatii de la nivelul UAT comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.133/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul lASl pentru sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021.
Dispozitia nr.134/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHELUTA PETRU.
Dispozitia nr.135/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul HRITCU RELU.
Dispozitia nr.136/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul GAVRIL FLORINA-ANDREEA.
Dispozitia nr.137/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA
Dispozitia nr.138/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Baiceanu Bianca-Mihaela.
Dispozitia nr.139/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Signeanu Constantin in calitate de asistent personal pentru Plamada Emilia, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.140/2021-privind delegarea exercitarii temporare a atributiilor de stare civila viceprimarului comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.141/2021-privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.142/2021-privind modificarea contractului -individual de munca nr.3504 din 10.07.2018 incheiat intre Comuna Sinesti si doamna Pinau lonela, asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.143/2021-privind acordarea gradatiei de vechime 1 salariatei Pinau Ionela ,avand calitatea de asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.144/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia VIERIU GHEORGHE.
Dispozitia nr.145/2021-privind incetarea ajutoralui social pentru familia MIRON PAVEL
Dispozitia nr.146/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr.147/2021-privind acodarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA.
Dispozitia nr.148/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.
Dispozitia nr.149/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitului Tomusescu Lucian.
Dispozitia nr.150/ 2021-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi in Grupul Interinstitutional pentru coordonarea la nivelul Judetului Iasi a masurilor pentru implementarea obiectivelor Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul lasi, in perioada 2014-2020.
Dispozitia nr.151/2021 privind constituirea Comisiei de receptie a documentelor de proiectare si echipamentelor pentru obiectivul de investitii ,,lnfiintarea a doua statii de pompare de ape uzate in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.152/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI judetul lASI in sedinta ordinara pentru data de 28 iulie 2021.
Dispozitia nr.153/2021-privind acordarea indemnizaliei lunare pentru persoana cu handicap grav Amoraritei Ioan
Dispozitia nr.154/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitului Costandache Gheorghe.
Dispozitia nr.155/2021-privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.156/ 2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 06 august 2021.
Dispozitia nr.157/2021 -privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului Carp Alexandru-Gabriel nascut la data de ...cu domiciliul in,Comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.158/ 2021-privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de "Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.159/ 2021- privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-lui Perdeica-Discultu Iulian, avand functia publica de consilier principal cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.160/ 2021 -privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publica de executie vacanta de consilier juridic, grad profesional superior din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud, Iasi
Dispozitia nr.161/ 2021 -privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publica de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.162/2021 privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr. 163/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 30 august 2021
Dispozitia nr.164/2021- privind acordarea indemnizatiei lunare oentru persoana cu handicap grav PINAU MARTA .
Dispozitia nr.165/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI judetul lASi in sedinta extraordinara pentru data de 09.sptembrie 2021.
Dispozitia nr.166/2021 privind desemnarea reprezentantului primarului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,,Veniamin Costachi" Sinesti, pentru anul scolar 2021-2022.
Dispozitia nr.167/2021-privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de "Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.168/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTijudetul lASi in sedinta ordinara pentru data de 20 septembrie 2021
Dispozitia nr.169/2021 -privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotin Aurora
Dispozitia nr.170/2021-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Abaza Viorica
Dispozitia nr.171/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTi judetul lASi in sedinta extraordinara pentru data de 24 septembrie 2021.
Dispozitia nr.172/2021- Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BUZINCU ANICA- ANA.
Dispozitia nr.173/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentu beneficiarul SURDU IRINA.
Dispozitia nr.174/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA
Dispozitia nr.175/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANTON PAULA.
Dispozitia nr.176/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere o familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELTA- ALTNA
Dispozitia nr.177/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VIERIU VASILE
Dispozitia nr.178/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTIjudetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 01 octombrie 2021
Dispozitia nr.179/2021-privind prelungirea contractului individual de munca nr.350712018 incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si domnul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora ...., persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.180/2021 -Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BUZINCU ANICA-ANA.
Dispozitia nr.181/2021 -privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr. 15 din 05.05.1923
Dispozitia nr.182/2021-privind numirea doamnei Mihaela Catalina Cazacu in functia publica de consilier juridic, grad profesional superior, gradatie de vechime 3, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.183/2021-privind numirea doamnei Petronela Barabasa in functia publica de consilier, grad profesional debutant, gradatie de vechime 4, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinegti, judetul lasi.
Dispozitia nr.184/2021-privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi, organizat la data de 14 septembrie 2021.
Dispozitia nr.185/2021-privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi, organizat la data de 24 septembrie 2021
Dispozitia nr.186/2021-privind acordarea ajutoarelor pentru persoanele defavorizate-POAD.
Dispozitia nr.187/2021- privind rectificarea bugetului local pcntru trimestrul lV, anul 2021.
Dispozitia nr.188/2021 -privind desemnarea persoanei cu atributii de resurse umane in cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.189/2021- privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.190/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea si transmiterea datelor in Registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL),la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.191/2021-privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi, cu evidenta functiilor publice si a functionarilor publici precum si de comunicarea actelor administrative catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici prin intermediul portalului de management dedicat
Dispozitia nr.192/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu derularea programului de instruire in domeniul informaticii la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.193/2021-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.194/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Gafton Carmen in calitate de asistent personal pentru Mihaila Dumitru, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.195/2021-Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/ 2015
Dispozitia nr.196/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 15 octombrie 2021.
Dispozitia nr.197/2021-privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical generalist.
Dispozitia nr.198/2021- privind acceptarea de catre UAT comuna Sinesti, judetul lasi a unei donatii constand in materiale lemnoase din partea Ocolului Silvic Podu lloaiei
Dispozitia nr.199/2021-Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BIRZU DUMITRU
Dispozitia nr.200/ 2021 -Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul IONITA MARIA
Dispozitia nr.201/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia HRITCU IOAN
Dispozitia nr.202/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia STAN VASILE.
Dispozitia nr.203/2021- privind incetarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA
Dispozitia nr.204/2021-privind desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii ,Achizitionare, transport si asternere balast 0-70mm si piatra sparta de cariera (1534 mc) in comuna Sinesti,judetul Iasi
Dispozitia nr.205/2021 - privind desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii ,,Agregate concasate de balastiera 0-63 mm in comuna Sinesti, judetul Iasi"
Dispozitia nr.206/2021--privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.
Dispozitia nr.207/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de 27 octombrie 2021.
Dispozitia nr.208/ 2021-privind desemnarea Comisiei de receptie finala produse ,Furnizare mixtura asfaltica tip BADPC 22.4 cu transport inclus pe o distanta de 50 km."
Dispozitia nr.209/2021- privind actualizarea componentei Comisiei pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor recensamantului populaliei si locuintelor din RomAnia in anul 2021 la nivelul uat.comuna Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.210/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 02 noiembrie 2021
Dispozitia nr.211/2021-privind prelungirea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si doamna Boghian Adriana-Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea, persoana cu handicap qrav
Dispozitia nr.212/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Vieru Maria - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art.37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006
Dispozitia nr. 213/2021-privind incetarea contractului individual de munca nr.3493 din 18.05.2021 al d-nei llias Gabriela, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ilias Valentin Andrei.
Dispozitia nr. 214/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 05 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.215/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA.
Dispozitia nr.216/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia STANCU MARIA.
Dispozitia nr.217/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia APOSTOL IOAN.
Dispozitia nr.218/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul BUZINCU ANICA-ANA.
Dispozitia nr.219/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA.
Dispozitia nr.220/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul FURNICA MARIA .
Dispozitia nr.221/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU ANDREEA -LAVINIA.
Dispozitia nr. 222/ 2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr. 223/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA PETRICA.
Dispozitia nr.224/2021- Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.225/2021- privind desemnarea membrilor care vor alcatui Comisia de receptie pentru produsele furnizate in urma achizitiei aferente proiectului,,Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.226/2021-privind desemnarea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de Hotararea Consiliului Local Sinesti nr.60/2021
Dispozitia nr.227/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Cazacu Catalina Mihaela avand functia publica de consilier juridic, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.228/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 16 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.229/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Signeanu Petronela - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.44812006
Dispozitia nr.230/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Radu Emil - asisten[ personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.231/2021-privind angajarea pentru perioada nedeterminata a doamnei Grosu Adina Gabriela in functia contractuala de executie, de asistent medical in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.232/2021 -privind prelungirea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si doamna Apostol Liliana in calitate de asistent personal pentru minora ...... persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.233/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 26 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.234/2021-privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca de la 15 la 20 de ani pentru Mihai Radu, avand functia publica consilier, grad profesional principal in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.235/2021-privind Regulamentul propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale primarului.
Dispozitia nr.236/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Pinau lonela - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.237/2021-privind stabilirea ajutorului pentru solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.238/2021-privind prelungirea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav.....
Dispozitia nr.239/2021-privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 stabilita ca zi libera.
Dispozitia nr.240/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Miron Gabriel - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.241/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Onofrei Alina- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/20O6.
Dispozitia nr.242/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Boghean Adriana Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.243/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Belibou Monica- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.244/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Dochita Ana- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia 245/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Pinau Elena- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/20O6
Dispozitia nr.246/ 2021- Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.247/2021- privind desemnarea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare al perioadei de stagiu pentru functionarul public Prisacariu Bianca Elena .
Dispozitia nr.248/ 2021- privind desemnarea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare al perioadei de stagiu pentru functionarul public Barabasa Petronela.
Dispozitia nr.249/2021 - privind constituirea Comisiei de receptie dupa finalizarea lucrarilor realizate pentru obiectivul- "lnfiinfare a doua statii de pompare ape uzate in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.250/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual lordachescu Maria- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispozitia nr.251/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Driscu Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispozitia nr.252/2021 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Carare lrina- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006
Dispozitia nr.253/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Apostol Liliana- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006
Dispozitia nr.254/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia SIGNEANU D. PETRU.
Dispozitia nr.255/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia MARDARE ALINA.
Dispozitia nr.256/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia D-L COIOCARIU GHEORGHE .
Dispozitia nr.257/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L BUZILA GH CONSTANTIN
Dispozitia nr.258/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia D-L ALEXANDRU PETRU.
Dispozitia nr.259/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-NA STEFAN CRISTINA.
Dispozitia nr.260/ 2021 -privind constituirea comisiei de receptie produse pentru dotare Scoala gimnaziala Veniamin Costachi sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.261/ 2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 17 decembrie 2021.
Dispozitia nr.262/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul APOSTOL PETRONELA.
Dispozitia nr.263/ 2021- privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 15 decembrie 2021.
Dispozitia nr.264/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.12/31.10.1942
Dispozitia nr.265/2021-privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar BENTA PETRU.
Dispozitia nr. 266/2021-privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.267/2021- privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente investitiei ,,Sistem de supraveghere video stradal in cele 4 sate ale comunei Sinesti, judetul lasi".
Dispozitia nr.268/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 23 decembrie 2021.

Vizualizari: 314
Data creare: 04-01-2021 10:33:20

PRIMARUL COMUNEI SINESTI


PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Foto
PETRU HOLICOV - Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi. Stare civila: casatorit, 2 copii. Studii: licentiat in asitenta sociala. Contact: -tel 0232-325100; -email:sinestiprimaria@yahoo.com

Vizualizari: 373
Data creare: 03-10-2020 21:50:12

ROF aparat de specialitate primar

ROF aparat de specialitate primar

Documente pdf
ROF aparat de specialitate primar-Anexa la HCL 48/2018

Vizualizari: 365
Data creare: 11-08-2020 15:34:49

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate 2020

Documente pdf
Informatii munca in strainatate

Vizualizari: 771
Data creare: 29-04-2020 13:08:30

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Vizualizari: 0
Data creare: 24-04-2020 12:58:38

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Rapoarte de activitate pentru anul 2019

Vizualizari: 0
Data creare: 24-04-2020 12:56:03

Rapoarte activitate compartimente

Rapoarte activitate compartimente

Vizualizari: 70
Data creare: 01-02-2020 12:30:59

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase

ANUNT PUBLIC: OBLIGATIVITATEA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUA

Obligatia inregistrarii in REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta