Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


PRIMĂRIA --> Primar --> Dispoziţii

Dispozitiile Primarului anul 2021

Dispozitiile Primarului anul 2021

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.2/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.3/2021-delegare atributii viceprimar.
Dispozitia nr.4/2021-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Carp Constantin.
Dispozitia nr.5/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.6/2021- privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ a Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.7/2021-schimbare reprezentant legal pentru incasare alocatie de stat.
Dispozitia nr.8/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Buzincu Anica Ana.
Dispozitia nr.9/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.10/2021-incetare alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.11/2021-incetare acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap, beneficiar Cotin Mihai.
Dispozitia nr.12/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr. 4/2021 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.19/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.20/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.21/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.22/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr23/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.24/2021 - privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.25/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.26/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Cogeanu Aurel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.27/2021-delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sineşti, d-nei IACOB CRISTINA, consilier superior cu atributii de agent agricol în aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti județul Iaşi.
Dispozitia nr.28/2021-privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.29/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.28/06.10.1998.
Dispozitia nr.30/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.9/25.09.2006.
Dispozitia nr.31/2021-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.38/25.12.2020.
Dispozitia nr.32/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2021.
Dispozitia nr.33/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.72/28.08.1921.
Dispozitia nr.34/2021-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ailincăi Eugen.
Dispozitia nr.35/2021-privind constituirea Comitetului de coordonare in vederea realizarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sinesti, judetul Iasi pentru perioada 2021-2027.
Dispozitia nr.36/2021-privind incetarea contractului individual de munca pentru d-na Pavel Georgeta avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.37/2021-privind modificarea cuantumului pentru beneficiarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav.
Dispozitia nr.38/2021-privind acordarea stimulentului sub forma de tichete sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.39/2021-privind stabilirea regulilor de asigurare a securitatii si integritatii registrelor si certificatelor de stare civila pentru situatiile de oficiere a casatoriilor in afara sediului primariei locale.
Dispozitia nr.40/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 19 februarie 2021.
Dispozitia nr.41/2021-delegare atributii catre viceprimar pentru perioada 22-26.02.2021.
Dispozitia nr.42/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Carcea Ioana.
Dispozitia nr.43/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Lita Mihai.
Dispozitia nr.44/2021-privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Abaza Irina Florentina.
Dispozitia nr.45/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numitul Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.46/2021-privind prelungirea raportului de serviciu pentru d-nul Tomusescu Octavian consilier superior avand functia de contabil in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.47/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole C Constantin.
Dispozitia nr.48/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole P Constantin.
Dispozitia nr.49/2021-privind incetarea ajutorului social pentru beneficiar Cristea Maria.
Dispozitia nr.50/2021-privind mofificarea cuantumului ajutorului social pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.51/2021-privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judeţul laşi.
Dispozitia nr.52/2021- privind desemnarea Comisiei pentru verificarea respectarii cerintelor legale si a conditiilor stabilite prin autorizatiile de executare a lucrărilor de construcţii.
Dispozitia nr.53/2021- privind numirea domnului Năpȋrlică Benone in funcţia de consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.54/2021-privind acordarea de ajutoare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.
Dispozitia nr.55/2021-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numita Belibou Mariana.
Dispozitia nr.56/2021- constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor realizate conform contractului nr.127/26.05.2008 pentru obiectivul "Construire put forat, rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea obtinerii avizului de sanatate publica pentru Scoala cu 4 clase Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.57/2021-privind incetarea acordarii sporului in cuantum de 25% la indemnizatia primarului.
Dispozitia nr.58/2021- desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 81 Sinesti-Osoi”.
Dipsozitia nr.59/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.60/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.61/2021-privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare din comuna Sinesti Judetul Iasi.
Dispozitia nr.62/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA
Dispozitia nr.63/2021 -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.64/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Horleanu Mihaela.
Dispozitia nr.65/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.66/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA MIHAI.
Dispozitia nr.67/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul CARCEA IOAN.
Dispozitia nr.68/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilitpentru beneficiarul HORLEANU MIHAELA .
Dispozitia nr.69/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei beneficiarului ANTON PAULA.
Dispozitia nr.70/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.71/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELIA -ALINA .
Dispozitia nr.72/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul MANOLE CONSTANTIN.
Dispozitia nr.73/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VALERIU VIOLETA .
Dispozitia nr.74/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul TACHE PETRU.
Dispozitia nr.75/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI pentru sedinta extraordinara din data de 23 martie 2021.
Dispozitia nr.76/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 25 martie 2021.
Dispozitia nr.77/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.78/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia ABAZA IOAN.
Dispozitia nr.79/2021 -privind rectificarea actlui de stare civila de casatorie nr.32 din 06.10.1990.
Dispoziția Nr.80/2021-privind recuperarea unor sume incasate necuvinet,cu titlul de alocație de susținere a familiei de catre beneficiarul BUZINCU ELENA.
Dispoziția nr.81/2021-privind reevaluarea activelor fixe corporale și activele fixe corporale in curs,aflate in patrimoniul comunei Sinești,județul Iași.
Dispoziția nr.82/2021-privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a domnlui Petru Holicov,primar al comunei Sinești,județul Iași.
Dispozitia nr.83/2021-privind constituirea Comisiei de examen, respectiv a Comisiei de soluționare a contestatiilor, pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.84/2021-privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime, doamnei Carcea Melania avand functia contractuala de executie de referent, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judelul lasi.
Dispoziția nr.85/2021-privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare a domnului Petru Holicov, primar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.86/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitei lonita Mihaela -Ana.
Dispoziția nr.87/2021-privind stabilirea programului de functionare si al celui de lucru cu publicul, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.88/2021-privind qcordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitului Chiriac lftime.
Dispoziția nr.89/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinești judetul Iași in sedinta ordinară pentru data de 23 aprilie 2021.
Dispoziția nr.90/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHEL CLAUDIA.
Dispoziția nr.91/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BRAHARIU MARIA.
Dispoziția nr.92/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CHIRILA LILIANA.
Dispoziția nr.93/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L CHIRIAC GABRIEL.
Dispoziția nr.94/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L VIERIU GHEORGHE.
Dispoziția nr.95/2021 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.96/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicatia WebGIS
Dispozitia nr.97/2021-privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Carcea Gheorghe.
Dispozitia nr.98/2021-privind încetarea CIM nr.3561/2020 al d-lui Cogeanu Aurel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Trofin Dumitru.
Dispozitia nr.99/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier achizitii publice.
Dispozitia nr.100/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.101/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta extraordinara din data de 11 mai 2021.
Dispozitia nr.102/2021-acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei numitei Horleanu Florica.
Dispozitia nr.103/2021-constituirea comisiei speciale de constatare a situației de viabilitate si funcționalitate a clǎdirii anexa C3-grup sanitar exterior Scola BOCNIȚA, comuna SINESTI, județul IASI.
Dispozitia nr.104/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.105/2021-privind incetarea contractului de munca nr.3502 din 10.07.2018 al d-nei Onalau Ana avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.106/2021-desemnare diriginte de santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere Scoala Veniamin Costachi din sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.107/2021-privindangajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a d-nei Ilias Gabriela in calitate de asistent personal pentru minorul Ilias Valentin Andrei, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.108/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 27 mai 2021.
Dispozitia nr.109/2021-privind numirea d-nei Simion Elena Larisa in functia publica de consilier achizitii publice, grad professional debutant.
Dispozitia nr.110/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.111/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.112/2021-privind modificarea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.113/2021- îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.114/2021 -privind numirea domnului Perdeica Discultu Iulian in funcţia publică de consilier, grad profesional principal.
Dispozitia nr.115/2021-privind palata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice din aparatul de spiecialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi organizat la data de 17 mai 2021.
Dispozitia nr.116/2021-privind constituirea echipei locale de interventie si sprijin de la nivelul comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.117/2021-privind modificarea dispozitiei primarului cu nr.109/20 mai 2021 a Primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.118/2021-privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) de la nivelul comunei SINESTI, judetul IASI.
Dispozitia nr.119/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei CURTEANU MARIA.
Dispozitia nr.120/2021-privind ajutorului social pentru familia/ D-L HRITCU IOAN.
Dispozitia nr.121/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BOGHIAN PARASCHIVA .
Dispozitia nr.122/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul VIERIU MARIA-SILVIA.
Dispozitia nr.123/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru PINAU MARIA
Dispozitia nr.124/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Pinau Elena in calitate de asistent personal pentru Pinau Daniela, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.125/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia PINAU MARIA
Dispozitia nr.126/2021-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.127/2021 -privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetrul lasi, organizat la data de 07 iunie 2021.
Dispozitia nr.128/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T Sinesti d-nei IACOB CRISTINA avand functia publica de consilier superior cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.129/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de28 iunie 2021.
Dispozitia nr.130/2021 privind numirea doamnei Prisacariu Bianca Elena in functia publica de consilier clasa I , grad profesional debutant,gradatie de vechime 0, avand atributii de asistent social in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.131/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.13 din 24.02.1923
Dispozitia nr.132/2021-privind desemnarea persoanei cu responsabilitatea agentului de inundatii de la nivelul UAT comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.133/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul lASl pentru sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021.
Dispozitia nr.134/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHELUTA PETRU.
Dispozitia nr.135/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul HRITCU RELU.
Dispozitia nr.136/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul GAVRIL FLORINA-ANDREEA.
Dispozitia nr.137/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA
Dispozitia nr.138/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Baiceanu Bianca-Mihaela.
Dispozitia nr.139/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Signeanu Constantin in calitate de asistent personal pentru Plamada Emilia, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.140/2021-privind delegarea exercitarii temporare a atributiilor de stare civila viceprimarului comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.141/2021-privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.142/2021-privind modificarea contractului -individual de munca nr.3504 din 10.07.2018 incheiat intre Comuna Sinesti si doamna Pinau lonela, asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.143/2021-privind acordarea gradatiei de vechime 1 salariatei Pinau Ionela ,avand calitatea de asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.144/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia VIERIU GHEORGHE.
Dispozitia nr.145/2021-privind incetarea ajutoralui social pentru familia MIRON PAVEL
Dispozitia nr.146/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr.147/2021-privind acodarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA.
Dispozitia nr.148/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.
Dispozitia nr.149/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitului Tomusescu Lucian.
Dispozitia nr.150/ 2021-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi in Grupul Interinstitutional pentru coordonarea la nivelul Judetului Iasi a masurilor pentru implementarea obiectivelor Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul lasi, in perioada 2014-2020.
Dispozitia nr.151/2021 privind constituirea Comisiei de receptie a documentelor de proiectare si echipamentelor pentru obiectivul de investitii ,,lnfiintarea a doua statii de pompare de ape uzate in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.152/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI judetul lASI in sedinta ordinara pentru data de 28 iulie 2021.
Dispozitia nr.153/2021-privind acordarea indemnizaliei lunare pentru persoana cu handicap grav Amoraritei Ioan
Dispozitia nr.154/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitului Costandache Gheorghe.
Dispozitia nr.155/2021-privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.156/ 2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 06 august 2021.
Dispozitia nr.157/2021 -privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului Carp Alexandru-Gabriel nascut la data de ...cu domiciliul in,Comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.158/ 2021-privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de "Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.159/ 2021- privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-lui Perdeica-Discultu Iulian, avand functia publica de consilier principal cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.160/ 2021 -privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publica de executie vacanta de consilier juridic, grad profesional superior din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud, Iasi
Dispozitia nr.161/ 2021 -privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publica de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.162/2021 privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr. 163/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 30 august 2021
Dispozitia nr.164/2021- privind acordarea indemnizatiei lunare oentru persoana cu handicap grav PINAU MARTA .
Dispozitia nr.165/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTI judetul lASi in sedinta extraordinara pentru data de 09.sptembrie 2021.
Dispozitia nr.166/2021 privind desemnarea reprezentantului primarului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale ,,Veniamin Costachi" Sinesti, pentru anul scolar 2021-2022.
Dispozitia nr.167/2021-privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor si a expertilor pentru proiectul de "Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.168/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTijudetul lASi in sedinta ordinara pentru data de 20 septembrie 2021
Dispozitia nr.169/2021 -privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotin Aurora
Dispozitia nr.170/2021-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Abaza Viorica
Dispozitia nr.171/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SlNESTi judetul lASi in sedinta extraordinara pentru data de 24 septembrie 2021.
Dispozitia nr.172/2021- Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BUZINCU ANICA- ANA.
Dispozitia nr.173/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentu beneficiarul SURDU IRINA.
Dispozitia nr.174/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA
Dispozitia nr.175/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANTON PAULA.
Dispozitia nr.176/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere o familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELTA- ALTNA
Dispozitia nr.177/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VIERIU VASILE
Dispozitia nr.178/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTIjudetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 01 octombrie 2021
Dispozitia nr.179/2021-privind prelungirea contractului individual de munca nr.350712018 incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si domnul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora ...., persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.180/2021 -Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BUZINCU ANICA-ANA.
Dispozitia nr.181/2021 -privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr. 15 din 05.05.1923
Dispozitia nr.182/2021-privind numirea doamnei Mihaela Catalina Cazacu in functia publica de consilier juridic, grad profesional superior, gradatie de vechime 3, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.183/2021-privind numirea doamnei Petronela Barabasa in functia publica de consilier, grad profesional debutant, gradatie de vechime 4, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinegti, judetul lasi.
Dispozitia nr.184/2021-privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi, organizat la data de 14 septembrie 2021.
Dispozitia nr.185/2021-privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi, organizat la data de 24 septembrie 2021
Dispozitia nr.186/2021-privind acordarea ajutoarelor pentru persoanele defavorizate-POAD.
Dispozitia nr.187/2021- privind rectificarea bugetului local pcntru trimestrul lV, anul 2021.
Dispozitia nr.188/2021 -privind desemnarea persoanei cu atributii de resurse umane in cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.189/2021- privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.190/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea si transmiterea datelor in Registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL),la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.191/2021-privind desemnarea persoanei responsabile la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi, cu evidenta functiilor publice si a functionarilor publici precum si de comunicarea actelor administrative catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici prin intermediul portalului de management dedicat
Dispozitia nr.192/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu derularea programului de instruire in domeniul informaticii la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.193/2021-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.194/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Gafton Carmen in calitate de asistent personal pentru Mihaila Dumitru, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.195/2021-Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/ 2015
Dispozitia nr.196/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 15 octombrie 2021.
Dispozitia nr.197/2021-privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical generalist.
Dispozitia nr.198/2021- privind acceptarea de catre UAT comuna Sinesti, judetul lasi a unei donatii constand in materiale lemnoase din partea Ocolului Silvic Podu lloaiei
Dispozitia nr.199/2021-Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BIRZU DUMITRU
Dispozitia nr.200/ 2021 -Privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul IONITA MARIA
Dispozitia nr.201/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia HRITCU IOAN
Dispozitia nr.202/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia STAN VASILE.
Dispozitia nr.203/2021- privind incetarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA
Dispozitia nr.204/2021-privind desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii ,Achizitionare, transport si asternere balast 0-70mm si piatra sparta de cariera (1534 mc) in comuna Sinesti,judetul Iasi
Dispozitia nr.205/2021 - privind desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii ,,Agregate concasate de balastiera 0-63 mm in comuna Sinesti, judetul Iasi"
Dispozitia nr.206/2021--privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.
Dispozitia nr.207/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de 27 octombrie 2021.
Dispozitia nr.208/ 2021-privind desemnarea Comisiei de receptie finala produse ,Furnizare mixtura asfaltica tip BADPC 22.4 cu transport inclus pe o distanta de 50 km."
Dispozitia nr.209/2021- privind actualizarea componentei Comisiei pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor recensamantului populaliei si locuintelor din RomAnia in anul 2021 la nivelul uat.comuna Sinesti, judetul lasi
Dispozitia nr.210/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 02 noiembrie 2021
Dispozitia nr.211/2021-privind prelungirea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si doamna Boghian Adriana-Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea, persoana cu handicap qrav
Dispozitia nr.212/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Vieru Maria - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art.37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006
Dispozitia nr. 213/2021-privind incetarea contractului individual de munca nr.3493 din 18.05.2021 al d-nei llias Gabriela, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ilias Valentin Andrei.
Dispozitia nr. 214/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 05 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.215/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA.
Dispozitia nr.216/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia STANCU MARIA.
Dispozitia nr.217/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia APOSTOL IOAN.
Dispozitia nr.218/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul BUZINCU ANICA-ANA.
Dispozitia nr.219/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA.
Dispozitia nr.220/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul FURNICA MARIA .
Dispozitia nr.221/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU ANDREEA -LAVINIA.
Dispozitia nr. 222/ 2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr. 223/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA PETRICA.
Dispozitia nr.224/2021- Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.225/2021- privind desemnarea membrilor care vor alcatui Comisia de receptie pentru produsele furnizate in urma achizitiei aferente proiectului,,Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.226/2021-privind desemnarea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de Hotararea Consiliului Local Sinesti nr.60/2021
Dispozitia nr.227/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sinesti, d-nei Cazacu Catalina Mihaela avand functia publica de consilier juridic, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.228/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 16 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.229/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Signeanu Petronela - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.44812006
Dispozitia nr.230/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Radu Emil - asisten[ personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.231/2021-privind angajarea pentru perioada nedeterminata a doamnei Grosu Adina Gabriela in functia contractuala de executie, de asistent medical in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.232/2021 -privind prelungirea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata intre Comuna Sinesti si doamna Apostol Liliana in calitate de asistent personal pentru minora ...... persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.233/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 26 noiembrie 2021.
Dispozitia nr.234/2021-privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca de la 15 la 20 de ani pentru Mihai Radu, avand functia publica consilier, grad profesional principal in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.235/2021-privind Regulamentul propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale primarului.
Dispozitia nr.236/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Pinau lonela - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.237/2021-privind stabilirea ajutorului pentru solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.238/2021-privind prelungirea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav.....
Dispozitia nr.239/2021-privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 stabilita ca zi libera.
Dispozitia nr.240/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Miron Gabriel - asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.241/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Onofrei Alina- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/20O6.
Dispozitia nr.242/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Boghean Adriana Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.243/2021-privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Belibou Monica- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia nr.244/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Dochita Ana- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006.
Dispozitia 245/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Pinau Elena- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/20O6
Dispozitia nr.246/ 2021- Privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.247/2021- privind desemnarea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare al perioadei de stagiu pentru functionarul public Prisacariu Bianca Elena .
Dispozitia nr.248/ 2021- privind desemnarea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare al perioadei de stagiu pentru functionarul public Barabasa Petronela.
Dispozitia nr.249/2021 - privind constituirea Comisiei de receptie dupa finalizarea lucrarilor realizate pentru obiectivul- "lnfiinfare a doua statii de pompare ape uzate in comuna Sinesti, judetul lasi"
Dispozitia nr.250/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual lordachescu Maria- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispozitia nr.251/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Driscu Petronela- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 .
Dispozitia nr.252/2021 - privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Carare lrina- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006
Dispozitia nr.253/2021- privind aprobarea concediului de odihna pentru salariatul contractual Apostol Liliana- asistent personal al persoanei cu handicap grav si acordarea indemnizatiei conf. art. 37 alin. (3) din Legea nr.448/2006
Dispozitia nr.254/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia SIGNEANU D. PETRU.
Dispozitia nr.255/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia MARDARE ALINA.
Dispozitia nr.256/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia D-L COIOCARIU GHEORGHE .
Dispozitia nr.257/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L BUZILA GH CONSTANTIN
Dispozitia nr.258/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia D-L ALEXANDRU PETRU.
Dispozitia nr.259/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-NA STEFAN CRISTINA.
Dispozitia nr.260/ 2021 -privind constituirea comisiei de receptie produse pentru dotare Scoala gimnaziala Veniamin Costachi sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.261/ 2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta ordinara pentru data de 17 decembrie 2021.
Dispozitia nr.262/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul APOSTOL PETRONELA.
Dispozitia nr.263/ 2021- privind convocarea Consiliului local al comunei SiNESTi judetul IASi in sedinta extraordinara pentru data de 15 decembrie 2021.
Dispozitia nr.264/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.12/31.10.1942
Dispozitia nr.265/2021-privind incetarea acordarii ajutorului social stabilit pentru beneficiar BENTA PETRU.
Dispozitia nr. 266/2021-privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.267/2021- privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente investitiei ,,Sistem de supraveghere video stradal in cele 4 sate ale comunei Sinesti, judetul lasi".
Dispozitia nr.268/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 23 decembrie 2021.

Vizualizari: 194
Data creare: 04-01-2021 10:33:20

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase