Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari 2021

Hotarari 2021

Documente pdf
Hotararea nr.1/2021- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 nrin Actul Adiţional nr.41.
Hotararea nr.2/2021 - organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Sineşti judeţul laşi în anul şcolar 2021-2022.
Hotararea nr.3/2021- modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Sineşti judeţul laşi.
Hotararea nr.4/2021- aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI. din data de 22 decembrie 2020.
Hotararea nr.5/2021-privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI ,din data de 29 ianuarie 2021.
Hotararea nr.6/2021 privind actualizarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe teritoriul UAT comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.7/2021 -privind aprobarea pentru anul 2021 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezantantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.8/2021-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001,persoane apte de munca ,in anul 2021.
Hotararea nr.9/2021-pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport de persoane,pe raza U.A.T comuna SINESTI,judetul IASI.
Hotararea nr.10/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei '' Construire put forat ,rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea avizului de sanatate publica pentru scoala 4 clase in sat Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.11/2021 -privind aprobarea amplasarii de catree S.C Delgaz Grid S.A a instalatiilor electrice pentru lucrarea '' Buclare LEA MT derivatie 20 Kv Osoi- Catargaci (din LEA 20 Kv Tg.Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti -Madarjac''.
Hotararea nr.12/2021 -privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a comunei Sinesti Judetul Iasi pentru perioada 2021-2027''.
Hotararea nr.12/2021 -Anexa.
Hotararea nr.13/2021-privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti nr.72/23.10.2020.
Hotararea nr.14/2021-privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi ,pentru trimestrul IV al anului 2020.
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 1
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 2.
Hotararea nr.15/2021-privind aprobarea de principiu,a concesionarii unei suprafete de 10 mp aflat in proprietatea publica a comunei Sinesti judetul Iasi ,catre S.C Gauss S.R.L.
Hotararea nr.16/2021-privind aprobarea Procesului al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, din data de 19 ianuarie 2021.
Hotararea nr.17/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul 'Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.18/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SlNESTI judetul IASl, din data de 23 martie 2021.
Hotararea nr.19/2021-privind alegerea ''Președintelui de ședință'' al Consiliului local Sinesti Judetil Iași,pentru ședințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.II al anului 2021.
Hotararea nr.20/2021 -privind aprobarea demararii procedurii de achizitie in vederea cumpararii unui teren situat in intravilanul satului Stornești, comuna Sinești,Județul Iași.
Hotararea Nr.21/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SINEȘTI judetul IASI, din data de 25 martie 2021.
Hotararea nr.22/2021-privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.23/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022.
Hotararea nr.24/2021-privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2021.
Hotararea nr.25/2021-privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal lasi - ARSACIS si aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lasi-ARSACIS.
Hotararea nr.26/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul,,Construire sală de sport in localitatea Bocnița comuna Sinesti județul lași"
Hotararea nr.27/2021-privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 plivind Codul fiscal,precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Hotararea nr.28/2021-privind implementarea proiectului ''REABILITARE TERMO-ENERGETICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VENIAMIN COSTACHI STRUCTURĂ ȘCOALĂ PRIMARĂ BOCNIȚA,COMUNA SINEȘTI ,JUDEȚUL IAȘI.
Hotararea nr.29/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotararea nr.30/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 aprilie 2021
Hotararea nr.31/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SINEȘTI județul Iași,din data de 11 mai 2021
Hotararea nr.32/2021-privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești,județul lași pentru anul 2021- forma finala.
Hotararea nr.33.2021-privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2021.
Hotararea nr.34/2021-pentru aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor inregistrate la autoritățile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2020.
Hotărarea nr.35/2021-privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în semestrul II ,anul 2020.
Hotărarea nr.36/2021-acordarea catre S.C. Gauss S.R,L. a dreptului de acces aferente proiectului ,,Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe nga - si racordarea la reteaua de energie electrici existente printr-un brangament nou".
Hotararea nr.37/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020
Hotararea nr.38/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.39/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
Hotararea nr.40/2021-privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Sinești nr.62/28.08.2020.
Hotararea nr.41/2021-privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior Scoala Bocnita, din comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.42/2021-privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu nr.cadastral 60973 inscris in cartea funciara nr.60973,aflat in proprietatea publica comunei Sinești,județul Iași .
Hotararea nr.43/2021-privind modificarea contractului de inchiriere nr.3212016 pentru suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.44/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin 3 din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sinesti judetul Iasi , din data de 28 iunie 2021
Hotararea nr. 45/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti judetul Iasi, din data de 27 mai 2021.
Hotararea nr.46/2021 -privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru anul scolar 2021-2022.
Hotararea nr.47/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.lll al anului 2021.
Hotararea nr.48/2021-privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.49/2021-privind alegerea in conditiile art.123, alin (3) din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021.
Hotarararea nr.50/2021-privind aprobarea Provesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi din data de 28 iunie 2021.
Hotararea nr 51/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul,, Reabilitare termo-energeticA Scoala gimnazialA Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita'comuna sinesti, judelul lasi"
Hotararea nr.52/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT comuna SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul lasi, in perioada 2014 - 2020"
Hotararea nr.53/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin,3 din O U.G nr,57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local SiNESTi judetul Iasi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.54/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a consiliului local SiNESTi judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021
Hotararea nr.55/2021-privind aprobarea transformarii unui post de functie publica si actualizarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.56/2021- privind aprobarea , in forma actualizata a statutului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Hotararea nr. 57/2021 -Privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si mediu al comunei Sinesti ,judetuL Iasi pe anul 2020.
Hotararea nr.58/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.59/2021-privind stabilirea perioadei de efectuare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.60/2021-privind aprobarea ''Regulamentului cuprinzand masurile pentru gospodarirea comunei Sinesti,judetul Iasi ,precum si de constatare a faptelor ce constituie contraventii''
Hotararea nr.61/2021-privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare SiNESTi judetul IASi, din data de O6 august a Consiliului local 2021.
Hotararea nr.62/2021-privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Comunei Sinesti , judetul Iasi pentru perioada 2021-2027 .
Hotararea nr.63/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTIjudetul IASi, din data de 30 august 2021
Hotararea nr.64/2021-privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sinesti in Cadrul Consiliului de Administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ,din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul Comunei Sinesti, Judetul Iasi.
Hotararea nr.65/2021-privind aprobarea devizului actualizat pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.66/2021- privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul ,, Reabilitare termo-energetici Scoala gimnaziala Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.67/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.68/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 09 septembrie 2021
Hotararea nr.69/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim,IV al anului 2021
Hotararea nr.70/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESti judetul Iasi, din data de 20 septembrie 2021
Hotararea nr.71/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI. COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.72/2021-privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L Sinesti nr.6412021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.73/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.74/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 septembrie 2021
Hotararea nr.75/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.
Hotararea nr.76/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA iN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.77/2021-privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI''
Hotararea nr.78/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 01 octombrie 2021
Hotararea nr.79/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr 79/2021- ANEXA
Hotararea nr.80/2021-privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Sinesti, judetul lasi, a unor imobile avand destinatia de drumuri de exploatare situate in extratravilanul localitatii Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.81/2021-privind ratificarea Dispozitiei nr.187/ 2021 a Primarului comunei Sinesti privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr.82/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti judetul IASi din data de 15 octombrie 2021.
Hotararea nr.83/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.84/2021 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/ 2009 consolidat, prin Act Aditional.
Hotararea nr.85/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa Si apa uzata in judetul Iasi,in perioada 2014 - 2020''
Hotararea nr.86/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 15/2021 a valorii materialelor obiectivului de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.87/2021 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 27 octombrie 2021.
Hotararea nr.88/2021-privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Sinesti pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Veniamin Costachi" Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.89/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 02 noiembrie 2021.
Hotararea nr.90/2021- privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI''
Hotararea nr.91/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 05 noiembrie 2021.
Hotararea nr.92/2021-pentru modificarea Anexei nr.l la Hotirarea Consiliului Local Sinesti nr.81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din comuna Sinesti in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020".
Hotararea nr.93/2021- privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.94/2021 - privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lita loan, inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local in cadrul Consiliului Local Sinesti.
Hotararea nr. 95/ 2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi,din data de 16 noiembrie 2021.
Hotararea nr.96/2021- privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulalia proiectelor de hotarari ale consiliului local Sinesti.
Hotararea nr.97/2021 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul lasi, pentru trimestrul III al anului 2021.
Hotararea nr.98/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTi judetul IASi,din data de 26 noiembrie 2021.
Hotararea nr. 99/2021- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi pentru trimestrul IV al anului 2021.
Hotararea nr.100/2021-privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022.
Hotararea nr.101/2021-privind aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S. A.
Hotararea nr.102/2021- privind aprobarea sumelor necesare acordarii de ajutoare pentru incalzire cu combustibili solizi precum si a sumelor reprezentand suplimentul pentru energie, conform prevederilor Legii nr.226/2021
Hotararea nr.103/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 15 decembrie 2021.
Hotararea nr.104/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta " al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.I al anului 2022.
Hotararea nr.105/2021-privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata.
Hotararea nr.106/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 17 decembrie 2021.
Hotararea nr.107/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.

Vizualizari: 143
Data creare: 25-01-2021 10:28:21

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase