Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretar U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


PRIMĂRIA --> Primar --> Dispoziţii

Dispozitiile Primarului anul 2021

Dispozitiile Primarului anul 2021

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.2/2021-privind programarea concediului de odihna in anul 2021 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.3/2021-delegare atributii viceprimar.
Dispozitia nr.4/2021-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Carp Constantin.
Dispozitia nr.5/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.6/2021- privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ a Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.7/2021-schimbare reprezentant legal pentru incasare alocatie de stat.
Dispozitia nr.8/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Buzincu Anica Ana.
Dispozitia nr.9/2021-modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.10/2021-incetare alocatie de sustinere a familiei, beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.11/2021-incetare acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap, beneficiar Cotin Mihai.
Dispozitia nr.12/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr. 4/2021 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.19/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.20/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.21/2021-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.22/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr23/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.24/2021 - privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.25/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.26/2021- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.4/2021 pentru numitul Cogeanu Aurel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.27/2021-delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T. Sineşti, d-nei IACOB CRISTINA, consilier superior cu atributii de agent agricol în aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti județul Iaşi.
Dispozitia nr.28/2021-privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.29/2021-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.28/06.10.1998.
Dispozitia nr.30/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.9/25.09.2006.
Dispozitia nr.31/2021-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.38/25.12.2020.
Dispozitia nr.32/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 29 ianuarie 2021.
Dispozitia nr.33/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.72/28.08.1921.
Dispozitia nr.34/2021-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ailincăi Eugen.
Dispozitia nr.35/2021-privind constituirea Comitetului de coordonare in vederea realizarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sinesti, judetul Iasi pentru perioada 2021-2027.
Dispozitia nr.36/2021-privind incetarea contractului individual de munca pentru d-na Pavel Georgeta avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.37/2021-privind modificarea cuantumului pentru beneficiarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav.
Dispozitia nr.38/2021-privind acordarea stimulentului sub forma de tichete sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.39/2021-privind stabilirea regulilor de asigurare a securitatii si integritatii registrelor si certificatelor de stare civila pentru situatiile de oficiere a casatoriilor in afara sediului primariei locale.
Dispozitia nr.40/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 19 februarie 2021.
Dispozitia nr.41/2021-delegare atributii catre viceprimar pentru perioada 22-26.02.2021.
Dispozitia nr.42/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Carcea Ioana.
Dispozitia nr.43/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Lita Mihai.
Dispozitia nr.44/2021-privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Abaza Irina Florentina.
Dispozitia nr.45/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numitul Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.46/2021-privind prelungirea raportului de serviciu pentru d-nul Tomusescu Octavian consilier superior avand functia de contabil in aparatul primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.47/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole C Constantin.
Dispozitia nr.48/2021-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Manole P Constantin.
Dispozitia nr.49/2021-privind incetarea ajutorului social pentru beneficiar Cristea Maria.
Dispozitia nr.50/2021-privind mofificarea cuantumului ajutorului social pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.51/2021-privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in cadrul comunei Sinesti judeţul laşi.
Dispozitia nr.52/2021- privind desemnarea Comisiei pentru verificarea respectarii cerintelor legale si a conditiilor stabilite prin autorizatiile de executare a lucrărilor de construcţii.
Dispozitia nr.53/2021- privind numirea domnului Năpȋrlică Benone in funcţia de consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.54/2021-privind acordarea de ajutoare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.
Dispozitia nr.55/2021-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru numita Belibou Mariana.
Dispozitia nr.56/2021- constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor realizate conform contractului nr.127/26.05.2008 pentru obiectivul "Construire put forat, rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea obtinerii avizului de sanatate publica pentru Scoala cu 4 clase Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.57/2021-privind incetarea acordarii sporului in cuantum de 25% la indemnizatia primarului.
Dispozitia nr.58/2021- desemnarea Comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 81 Sinesti-Osoi”.
Dipsozitia nr.59/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale „Veniamin Costachi” din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.60/2021-desemnarea reprezentantilor Primarului in comisia de concurs, respectiv cea de solutionare a contestatiilor, pentru procedura de ocupare a postului de administrator financiar ce se va organiza in data de 12.03.2021 in cadrul Scolii Gimnaziale Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.61/2021-privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare din comuna Sinesti Judetul Iasi.
Dispozitia nr.62/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia ANTON PAULA
Dispozitia nr.63/2021 -privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.64/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Horleanu Mihaela.
Dispozitia nr.65/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul DODAN VIORICA.
Dispozitia nr.66/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul LITA MIHAI.
Dispozitia nr.67/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul CARCEA IOAN.
Dispozitia nr.68/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilitpentru beneficiarul HORLEANU MIHAELA .
Dispozitia nr.69/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei beneficiarului ANTON PAULA.
Dispozitia nr.70/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CANARAGIU ROXANA-IOANA.
Dispozitia nr.71/2021 -privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul NICAI CAMELIA -ALINA .
Dispozitia nr.72/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul MANOLE CONSTANTIN.
Dispozitia nr.73/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul VALERIU VIOLETA .
Dispozitia nr.74/2021 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul TACHE PETRU.
Dispozitia nr.75/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI pentru sedinta extraordinara din data de 23 martie 2021.
Dispozitia nr.76/2021 -privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara pentru data de 25 martie 2021.
Dispozitia nr.77/2021 -privind incetarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.78/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia ABAZA IOAN.
Dispozitia nr.79/2021 -privind rectificarea actlui de stare civila de casatorie nr.32 din 06.10.1990.
Dispoziția Nr.80/2021-privind recuperarea unor sume incasate necuvinet,cu titlul de alocație de susținere a familiei de catre beneficiarul BUZINCU ELENA.
Dispoziția nr.81/2021-privind reevaluarea activelor fixe corporale și activele fixe corporale in curs,aflate in patrimoniul comunei Sinești,județul Iași.
Dispoziția nr.82/2021-privind majorarea cu 15% a indemnizației lunare a domnlui Petru Holicov,primar al comunei Sinești,județul Iași.
Dispozitia nr.83/2021-privind constituirea Comisiei de examen, respectiv a Comisiei de soluționare a contestatiilor, pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.84/2021-privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime, doamnei Carcea Melania avand functia contractuala de executie de referent, treapta ll in aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judelul lasi.
Dispoziția nr.85/2021-privind majorarea cu 25% a indemnizației lunare a domnului Petru Holicov, primar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.86/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitei lonita Mihaela -Ana.
Dispoziția nr.87/2021-privind stabilirea programului de functionare si al celui de lucru cu publicul, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispoziția nr.88/2021-privind qcordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 lei numitului Chiriac lftime.
Dispoziția nr.89/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinești judetul Iași in sedinta ordinară pentru data de 23 aprilie 2021.
Dispoziția nr.90/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHEL CLAUDIA.
Dispoziția nr.91/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul BRAHARIU MARIA.
Dispoziția nr.92/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul CHIRILA LILIANA.
Dispoziția nr.93/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L CHIRIAC GABRIEL.
Dispoziția nr.94/2021 -privind acordarea ajutorului social pentru familia/ D-L VIERIU GHEORGHE.
Dispoziția nr.95/2021 - privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.96/2021-privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicatia WebGIS
Dispozitia nr.97/2021-privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Carcea Gheorghe.
Dispozitia nr.98/2021-privind încetarea CIM nr.3561/2020 al d-lui Cogeanu Aurel, asistent personal al persoanei cu handicap grav Trofin Dumitru.
Dispozitia nr.99/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier achizitii publice.
Dispozitia nr.100/2021-privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.101/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta extraordinara din data de 11 mai 2021.
Dispozitia nr.102/2021-acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei numitei Horleanu Florica.
Dispozitia nr.103/2021-constituirea comisiei speciale de constatare a situației de viabilitate si funcționalitate a clǎdirii anexa C3-grup sanitar exterior Scola BOCNIȚA, comuna SINESTI, județul IASI.
Dispozitia nr.104/2021-privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica de Servicii de proiectare, verificare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.105/2021-privind incetarea contractului de munca nr.3502 din 10.07.2018 al d-nei Onalau Ana avand calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.106/2021-desemnare diriginte de santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere Scoala Veniamin Costachi din sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.107/2021-privindangajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a d-nei Ilias Gabriela in calitate de asistent personal pentru minorul Ilias Valentin Andrei, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.108/2021-privind convocarea Consiliului local pentru sedinta ordinara din data de 27 mai 2021.
Dispozitia nr.109/2021-privind numirea d-nei Simion Elena Larisa in functia publica de consilier achizitii publice, grad professional debutant.
Dispozitia nr.110/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.111/2021-privind acordarea ajutorului social pentru familia Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.112/2021-privind modificarea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul de recrutare privind functia publicǎ de executie vacanta de consilier debutant cu atributii de asistent social.
Dispozitia nr.113/2021- îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.114/2021 -privind numirea domnului Perdeica Discultu Iulian in funcţia publică de consilier, grad profesional principal.
Dispozitia nr.115/2021-privind palata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice din aparatul de spiecialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi organizat la data de 17 mai 2021.
Dispozitia nr.116/2021-privind constituirea echipei locale de interventie si sprijin de la nivelul comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.117/2021-privind modificarea dispozitiei primarului cu nr.109/20 mai 2021 a Primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.118/2021-privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) de la nivelul comunei SINESTI, judetul IASI.
Dispozitia nr.119/2021-privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei numitei CURTEANU MARIA.
Dispozitia nr.120/2021-privind ajutorului social pentru familia/ D-L HRITCU IOAN.
Dispozitia nr.121/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul BOGHIAN PARASCHIVA .
Dispozitia nr.122/2021-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul VIERIU MARIA-SILVIA.
Dispozitia nr.123/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru PINAU MARIA
Dispozitia nr.124/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-nei Pinau Elena in calitate de asistent personal pentru Pinau Daniela, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.125/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia PINAU MARIA
Dispozitia nr.126/2021-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.127/2021 -privind plata indemnizatiei cuvenita membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea functiei publice de executie de consilier debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetrul lasi, organizat la data de 07 iunie 2021.
Dispozitia nr.128/2021-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general al U.A.T Sinesti d-nei IACOB CRISTINA avand functia publica de consilier superior cu atributii de agent agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.129/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de28 iunie 2021.
Dispozitia nr.130/2021 privind numirea doamnei Prisacariu Bianca Elena in functia publica de consilier clasa I , grad profesional debutant,gradatie de vechime 0, avand atributii de asistent social in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sinesti judetul Iasi.
Dispozitia nr.131/2021-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.13 din 24.02.1923
Dispozitia nr.132/2021-privind desemnarea persoanei cu responsabilitatea agentului de inundatii de la nivelul UAT comuna Sinesti,judetul Iasi.
Dispozitia nr.133/2021-privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti judetul lASl pentru sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021.
Dispozitia nr.134/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul ANGHELUTA PETRU.
Dispozitia nr.135/2021-Privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiarul HRITCU RELU.
Dispozitia nr.136/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul GAVRIL FLORINA-ANDREEA.
Dispozitia nr.137/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul ILIAS GABRIELA
Dispozitia nr.138/2021-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Baiceanu Bianca-Mihaela.
Dispozitia nr.139/2021-privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Signeanu Constantin in calitate de asistent personal pentru Plamada Emilia, persoana adulta cu handicap grav.
Dispozitia nr.140/2021-privind delegarea exercitarii temporare a atributiilor de stare civila viceprimarului comunei Sinesti judetul lasi
Dispozitia nr.141/2021-privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariei comunei Sinesti, judetul lasi.
Dispozitia nr.142/2021-privind modificarea contractului -individual de munca nr.3504 din 10.07.2018 incheiat intre Comuna Sinesti si doamna Pinau lonela, asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.143/2021-privind acordarea gradatiei de vechime 1 salariatei Pinau Ionela ,avand calitatea de asistent personal pentru minora cu handicap grav Pinau Larisa Petronela.
Dispozitia nr.144/2021-privind incetarea ajutorului social pentru familia VIERIU GHEORGHE.
Dispozitia nr.145/2021-privind incetarea ajutoralui social pentru familia MIRON PAVEL
Dispozitia nr.146/2021- privind acordarea ajutorului social pentru familia BAICEANU BIANCA-MIHAELA
Dispozitia nr.147/2021-privind acodarea ajutorului social pentru familia CRISTEA STRATICA.
Dispozitia nr.148/2021-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia MIRON GEORGETA.

Vizualizari: 101
Data creare: 04-01-2021 10:33:20

Dispozitiile Primarului anul 2020

Dispozitiile Primarului anul 2020

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019 din excedent.
Dispozitia nr.2/2020 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Radu Raluca-Madalina.
Dispozitia nr.3/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Apostol Liliana avand calitate de asistent personal pentru minora Apostol Miruna Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.4/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Belibou Monica avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Belibou Doina persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.5/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Boghian Adriana Petronela avand calitate de asistent personal pentru minora Boghian Georgiana Andreea persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.6/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Carare Irina avand calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.7/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr..935/2019 pentru numita Dochita Ana avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Geta ,persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.8/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Driscu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Viorica persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.9/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Iordachescu Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Gafton Eugenia persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.10/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numitul Miron Gabriel avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Miron Dumitrita Mihaela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.11/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Onalau Ana avand calitate de asistent personal pentru minora sau persoana adulta Lupascu Florin persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.12/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Onofrei Alina avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Onel Elena persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.13/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pavel Georgeta avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Pinau Marta persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.14/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pinau Ionela in calitate de asistent personal pentru minora Pinau Larisa Petronela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.15/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Pinau Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Pinau Sandu Cristinel persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.16/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numitul Radu Emil avand calitate de asistent personal pentru minora Radu Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.17/2020- privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Vieru Maria avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Palie Gabriela persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.18/2020-privind stabilirea salariului de bazǎ conform H.G.R.nr.935/2019 pentru numita Signeanu Petronela avand calitate de asistent personal pentru persoana adulta Loghin Maria persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.19/2020-aproba acordarea stimulentului educational pentru perioada decembrie-iunie 2020
Dispozitia nr.20/2020-privind programarea concediului de odihna in anul 2020 pentru primarul si viceprimarul comunei Sineşti judeţul Iaşi
Dispozitia nr.21/2020-privind programarea concediului de odihna in anul 2020 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.22/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia Obrijanu Ioan.
Dispozitia nr.23/2020-desemneaza persoana responsabila cu activitatea de arhiva in cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.24/2020-convocarea sedintei ordinare din 28.01.2020
Dispozitia nr.25/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Apostol Viorica.
Dispozitia nr.26/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Lita Mihai.
Dispozitia nr.27/2020 -privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Baciu Mihaela.
Dispozitia nr.28/2020-privind modificarea reprezentantului legal pentru beneficiul social alocatie de stat pentru copii.
Dispozitia nr.29/2020-privind incetarea ajutorului social stabilit pentru beneficiar Buzila Anica
Dispozitia nr.30/2020-privind numirea doamnei Iacob Cristina in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, gradaţia 5, cu atribuţii de agent agricol în cadrul compartimentului Registru agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.31/2020-privind numirea doamnei Poftala Monica in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de asistent social în cadrul compartimentului Asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.32/2020-privind numirea doamnei Pricop Angelica in funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de tehnician cadastrist în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.33/2020-privind numirea doamnei Munteanu Maria in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, gradaţia 5, cu atribuţii de ofiter de stare civila în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.34/2020-privind numirea domnului Perdeica-Discultu Iulian in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, gradaţia 5, cu atribuţii de agent agricol în cadrul compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi
Dispozitia nr.35/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Lita Constantin
Dispozitia nr.36/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Abaza Florin–muncitor, cantonier în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.37/2020-privind stabilirea salariului de baza brut pentru d-na Carcea Melania –referent, în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.38/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Ciocan Iorgu –referent, şef SVSU în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.39/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Cogeanu Luminita – coordonator Centru de zi Osoi.
Dispozitia nr.40/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Gafton Petru –muncitor, guard în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.41/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Iordachescu Mircea –muncitor, şofer în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.42/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Signeanu Gheorghe –muncitor paznic în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.43/2020 -stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Loghin Nancy – secretar general al U.A.T. Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.44/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Tomusescu Octavian – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.45/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Iacob Cristina – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.46/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Pricop Violeta – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.47/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Munteanu Maria – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.48/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Perdeica –Discultu Iulian - functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.49/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Poftala Elena –referent cultural în aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.50/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Poftala Monica – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.51/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Pricop Angelica – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.52/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Radu Mihai – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.53/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatei Tomuşescu Elena –referent în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitie nr.54/2020 -stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Stefan Marian – functionar public în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.55/2020-privind acordarea stimulentului sub forma tichetelor sociale conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.56/2020-stabilirea salariului de bazǎ brut al salariatului Valeriu Gheorghe –muncitor sofer în aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.57/2020-privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari aferente proiectului "Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi."
Dispozitia nr.58/2020-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Alexandru Natalia.
Dispozitia nr.59/2020-acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate prin programul POAD.
Dispozitia nr.60/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiar Nicai Camelia Alina.
Dispozitia nr.61/2020-privind acordarea ajutorului social pentru persoana singura Hritcu Vasile.
Dispozitia nr.62/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Prodan Mara Cristina.
Dispozitia nr.63/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Vieru Gica.
Dispozitia nr.64/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Boghian Paraschiva.
Dispozitia nr.65/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Nicai Camelia Alina.
Dispozitia nr.66/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Savu Elena.
Dispozitia nr.67/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Hritcu Relu.
Dispozitia nr.68/2020-privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Bita Draceanu Anuta.
Dispozitia nr.69/2020-privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Ramascanu Cristina.
Dispozitia nr.70/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei stabilit pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.71/2020-convocarea sedintei ordinare din 21.02.2020.
Dispozitia nr.72/2020-privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Timofti Aurel.
Dispozitia nr.73/2020-convocare C.L.S.U. si instituirea permanentei la Primaria comunei Sinesti
Dispozitia nr.74/2020-privind constituirea Comisiei de inventariere anualǎ elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii care compun patrimoniul public şi privat al comunei.
Dispozitia nr.75/2020-constituie Comisia de concurs, respectiv Comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de consilier juridic.
Dispozitia nr.76/2020-privind verificarea si evaluarea obligatiilor de plata aferente drepturilor salariale pentru anii 2018 si 2019.
Dispozitia nr.77/2020-privind reincadrarea d-nei Carcea Melania in cadrul compartimentului Monitorul Oficial Local, Informatii pentru cetateni, Registratura si Arhiva.
Dispozitia nr.78/2020-privind desemnarea dirigintelui de şantier, în vederea urmăririi din punct de vedere tehnic a proiectului de lucrǎri „Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.79/2020-constituie Comisia comunala pentru recensamantul agricol runda 2020.
Dispozitia nr.80/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru proiectul de investitie "Infiintare retea de apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.81/2020-convocarea sedintei extraordinare din 16.03.2020.
Dispozitia nr.82/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru familia Canaragiu Roxana-Ioana.
Dispozitia nr.83/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Anton Paula.
Dispozitia nr.84/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Ailincai Petronel.
Dispozitia nr.85/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Cojocaru Rusu Neculai.
Dispozitia nr.86/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Pinau Maria.
Dispozitia nr.87/2020-privind acordarea ajutorului social pentru familia Tache Gheorghe.
Dispozitia nr.88/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.89/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Onalau Teodora.
Dispozitia nr.90/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Birica Teodora Cristina.
Dispozitia nr.91/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Tache Petru.
Dispozitia nr.92/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Canaragiu Roxana Ioana.
Dispozitia nr.93/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Prisacaru Elena.
Dispozitia nr.94/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Mezerus Mariana.
Dispozitia nr.95/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Baiceanu Gheorghe.
Dispozitia nr.96/2020-convocarea sedintei ordinare din 27.03.2020.
Dispozitia nr.97/2020-rectificare actului de stare civila de nastere nr.26/1964.
Dispozitia nr.98/2020-convocarea sedintei extraordinare din 31.03.2020.
Dispozitia nr.99/2020-privind numirea d-nei Monica Mariana Olteanu in functia publica de consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.100/2020-acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Obrijanu Victoria.
Dispozitia nr.101/2020-acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Cotin Ileana.
Dispozitia nr.102/2020-privind acordarea unui ajutor special de urgenta in cuantum de 800 de lei, pentru beneficiar Mirzu Catinca.
Dispozitia nr.103/2020-convocarea sedintei extraordinare din 10.04.2020
Dispozitia nr.104/2020- acorda zile libere conform Legii nr.19/2020 d-nei Olteanu Monica Mariana, avand functia publica de consilier juridic.
Dispozitia nr.105/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.47/1925.
Dispozitia nr.106/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.44/1926.
Dispozitia nr.107/2020-privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.8/1944.
Dispozitia nr.108/2020-privind rectificarea actului de stare civila de nastere nr.62/1955.
Dispozitia nr.109/2020-privind rectificarea actului de stare civila de deces nr.17/2006.
Dispozitia nr.110/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Radu Larisa.
Dispozitia nr.111/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Valeriu Violeta.
Dispozitia nr.112/2020-privind aprobarea transferului in interesul serviciului al d-nei Olteanu Monica Mariana, avand functia publica de consilier juridic.
Dispozitia nr.113/2020-aproba plata indemnizatiei pentru membrii Comisiei de concurs pentru concursul de ocupare a functiei publice de consilier juridic.
Dispozitia nr.114/2020-convocarea sedintei ordinare din 30.04.2020.
Dispozitia nr.115/2020-privind reorganizarea Comitetului local pentru situații de urgență în domeniul managementului fenomenului meteorologic de secetă pedologică la nivelul teritoriului comunei Sinești județul Iași.
Dispozitia nr.116/2020-aproba acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 lei pentru familia numitei Valeriu Vileta.
Dispozitia nr.117/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav, Manole Elena.
Dispozitia nr.118/2020-acorda indemnizatie pentru persoana cu handicap grav, Carcea Dumitru.
Dispozitia nr.119/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru proiectul de investitie "Corpuri de iluminat cu led 30 de W , cu montaj inclus, in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.120/2020-inceteaza acordarea ajutorului social stabilit pentru familia Miron Constantin.
Dispozitia nr.121/2020-dispune acordarea ajutorului social pentru beneficiar Miron Pavel.
Dispozitia nr.122/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in ap. de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.123/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 15 mai 2020.
Dispozitia nr.124/2020-inceteaza alocatia de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Savu Elena.
Dispozitia nr.125/2020-dispune recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire familiei Buzila Anica.
Dispozitia nr.126/2020-dispune recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire familiei Nica Constantin.
Dispozitia nr.127/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Vieru Gica.
Dispozitia nr.128/2020-privind constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrarilor investitiei de „Refacere podet in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale in satul Stornesti, comuna Sineşti, judeţul Iaşi”.
Dispozitia nr.129/2020-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Chilcos Denis-Mihai.
Dispozitia nr.130/2020-privind actualizarea componentei Grupului de lucru POAD 2019-2021.
Dispozitia nr.131/2020-privind prelungirea CIM al numitei Pinau Ionela avand calitatea de asistent personal pentru minora Pinau Larisa-Petronela.
Dispozitia nr.132/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Gafton Mariana.
Dispozitia nr.133/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.134/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit pentru beneficiar Pinau Maria.
Dispozitia nr.135/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in ap. de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.136/2020-aprobă incetarea suspendarii raporilor de serviciu pentru d-na Simion Elena Larisa.
Dispozitia nr.137/2020-convocarea sedintei ordinare din 25.06.2020.
Dispozitia nr.138/2020-aproba prelungire Contract de munca consilier personal al primarului.
Dispozitia nr.139/2020-privind incetarea raportului de serviciu incheiat pentru perioada determinata al d-lui Stefan Marian.
Dispozitia nr.140/2020-constituie Comisia comunala pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021.
Dispozitia nr.141/2020-convocarea sedintei extraordinare din 08.07.2020.
Dispozitia nr.142/2020-privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav Ramascanu Gheorghe.
Dispozitia nr.143/2020-constituie Comisia de examen, respectiv Comisia de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad a functionarilor publici.
Dispozitia nr.144/2020-dispune acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 800 de lei pentru familia Signeanu Duta.
Dispozitia nr.145/2020-stabileste lista de beneficiari pentru produse alimentare - POAD.
Dispozitia nr.146/2020- privind angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d-lui Cogeanu Aurel in calitate de asistent personal pentru persoana adulta Trofin Dumitru, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.147/2020-stabileste lista de beneficiari pentru produse de igiena - POAD.
Dispozitia nr.148/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiar Hritcu Relu.
Dispozitia nr.149/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Boghian Paraschiva.
Dispozitia nr.150/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Ionita Maria.
Dispozitia nr.151/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru beneficiar Gafton Vasilica Ana.
Dispozitia nr.152/2020-privind stabilirea salariului de bază pentru d-na POFTALA MONICA avand functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 2 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.153/2020-stabilirea salariului de bază pentru d-na PRICOP ANGELICA avand functia publicǎ de executie de referent, grad profesional asistent, gradaţia 5 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.154/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 28 iulie 2020.
Dispozitia nr.155/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Carp Constantin.
Dispozitia nr.156/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Voion Anisoara.
Dispozitia nr.157/2020-privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru beneficiar Ramascanu Vasile.
Dispozitia nr.158/2020-constituie Comisia de selectionare a arhivei Primariei si Consiliului Local Sinesti.
Dispozitia nr.159/2020- privind incetarea contractului individual de munca, prin demisie, al numitei Pinau Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Dispozitia nr.160/2020- privind desemnarea persoanelor responsabile cu tinerea evidentei persoanelor aflate in carantina sau izolare.
Dispozitia nr.161/2020-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Cojocaru Rusu Rodica.
Dispozitia nr.162/2020-privind numirea domului Radu Mihai in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 2, avand atribuţii de casier în Compartimentul Financiar-Contabil Taxe si Impozite locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.163/2020-privind numirea doamnei Munteanu Maria in funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5, avand atribuţii de ofiter de stare civila în Compartimentul Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.164/2020-privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor de "Intretinere drumuri prin pietruire cu piatra concasata, cu transport, asternere si compactare in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.165/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.166/2020-constituie Comisia de receptie la documentatia PTH aferenta proiectului Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi in sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.167/2020-desemnare personal tehnico-auxiliar in cadrul Biroului de circumscriptie comunala nr.77 Sinesti.
Dispozitia nr.168/2020-privind delegarea temporara a exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila d-lui Nancy Loghin secretar general al U.A.T. Sineşti, județul Iaşi.
Dispozitia nr.169/2020-privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi pentru perioada 17-21 august 2020.
Dispozitia nr.170/2020-stabilirea salariului de bază pentru d-nul Mihai Radu avand functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 3 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.171/2020-convocarea sedintei ordinare din data de 28 august 2020.
Dispozitia nr.172/2020-privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru numitul Brasovanu Vasile.
Dispozitia nr.173/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.174/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Anton Paula.
Dispozitia nr.175/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei stabilita pentru beneficiarul Cojocaru Daniela.
Dispozitia nr.176/2020-privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
Dispozitia nr.177/2020-actualizare componentei Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.).
Dispozitia nr.178/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2020.
Dispozitia nr.179/2020- interzicerea comercializării si consumului băuturilor alcoolice în ziua votării - 27 septembrie 2020 - în spaţiul de protecţie ale secţiilor de votare precum si pe o distanţă de 500 metri în jurul sediilor acestora, aflate pe raza comunei Sinesti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.180/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Dodan Constantin, in cuantum de 800 de lei.
Dispozitia nr.181/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 25.09.2020.
Dispozitia nr.182/2020-constituie Comisia de receptie pentru lucrarile realizate conform Contractului nr.44/11.09.2020 - Lucrari de eliminare burdusiri si readucere la cota parapet de siguranta.
Dispozitia nr.183/2020-privind recuperarea unor sume incasate necuvenit, cu titlu de alocatie de sustinere a familiei, de catre beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.184/2020-privind recuperarea unor sume incasate necuvenit, cu titlu de alocatie de sustinere a familiei, de catre beneficiarul Vieru Gica.
Dispozitia nr.185/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Mihaila Paraschiva.
Dispozitia nr.186/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Margineanu Vasile.
Dispozitia nr.187/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Vieriu Ioan.
Dispozitia nr.188/2020-privind incetarea platii alocatiei de sustinere a familiei, stabilita pentru beneficiarul Vieriu Gica.
Dispozitia nr.189/2020-privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete conf. Legii nr.248/2015.
Dispozitia nr.190/2020-constituie Comisia de receptie pentru lucrarile realizate conform Contractului nr.45/11.09.2020 - Executii instalatii electrice utilizare SPAU 1 si rezervor + statie de clorinare.
Dispozitia nr.191/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Darabaneanu Vasile, in cuantum de 1000 de lei.
Dispozitia nr.192/2020-aproba acordarea unui ajutor special de urgenta familiei Lita Florentina, in cuantum de 1000 de lei.
Dispozitia nr.193/2020-privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea contractului de furnizare “Agregate naturale concasate de balastiera 0-63mm, 24-63mm pentru drumuri-achizitionare si transport”, in comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.194/2020-constata suspendarea de drept a contractului individual de munca al salariatei Loghin Elena Mihaela pentru plecare in concediu de creşterea a copilului în vârstă de până la 2 ani.
Dispozitia nr.195/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 27.10.2020.
Dispozitia nr.196/2020- privind desemnarea reprezentanţilor primarului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din comuna Sineşti judeţul Iaşi, pentru anul şcolar 2020-2021.
Dispozitia nr.197/2020-privind desemnarea personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.198/2020-aproba organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar;
Dispozitia nr.199/2020-desemnarea responsabilului pentru relatia cu Directia Judeteana de Statistica Iasi in vederea sectorizarii teritoriului pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021.
Dispozitia nr.200/2020-incetare contract de munca consilier personal primar.
Dispozitia nr.201/2020-privind delegarea atributiilor de stare civila.
Dispozitia nr.202/2020-privind delegarea de atributii domnului Carcea Constantin, viceprimar al comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.203/2020-privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei stabilit pentru beneficiarul Gafton Mariana.
Dispozitia nr.204/2020-privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru numita Roman Paraschiva.
Dispozitia nr.205/2020-privind prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe perioada determinata între ComunaSinesti și doamna Boghean Adriana Petronela in calitate de asistent personal pentru minora Boghean Georgiana Andreea, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.206/2020-desemneaza membrii comisiilor de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical comunitar.
Dispozitia nr.208/2020-actualizare componenta comisiei pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarealucrărilor recensământului populației şi locuinţelor din România în anul 2021la nivelul uat.comuna Sineşti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.209/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 13.11.2020.
Dispozitia nr.210/2020-privind prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe perioada determinata între ComunaSinesti și doamna Carare Irina in calitate de asistent personal pentru minora Carare Ivona Mihaela, persoana cu handicap grav.
Dispozitia nr.211/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Buzila Elena.
Dispozitia nr.212/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Gavril Florina Andreea.
Dispozitia nr.213/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Lupascu Maria.
Dispozitia nr.214/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Smerea Cristina.
Dispozitia nr.215/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, beneficiar Obrijanu Ioan.
Dispozitia nr.216/2020-privind incetarea acordarii platii alocatiei pentru sustinerea familiei, stabilita pentru beneficiarul Apostol Viorica.
Dispozitia nr.217/2020-privind incetarea acordarii platii alocatiei pentru sustinerea familiei, stabilita pentru beneficiarul Radu Daniela.
Dispozitia nr.218/2020-desemneaza Comisia de evaluare a ofertelor si expertii cooptati pentru achizitia de lucrari „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.219/2020-privind desemnarea personalului responsabil cu implementarea proiectului denumit „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din comuna Sinesti, judetul Iasi in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”.
Dispozitia nr.220/2020-privind desemnarea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente contractului de servicii nr.56/01.10.2020 pentru „Furnizare eurocontainer 31.9 mp si prestare servicii de montaj la Scoala generala Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Dispozitia nr.221/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Driscu Petronela.
Dispozitia nr.222/2020-desemnarea responsabilului pentru relatia cu Directia Judeteana de Statistica Iasi in vederea sectorizarii teritoriului pentru Recensamantul general agricol runda 2020.
Dispozitia nr.223/2020- privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020.
Dispozitia nr.224/2020- privind interzicerea comercializării si consumului băuturilor alcoolice în ziua votării 06 decembrie 2020, în spaţiul de protecţie ale secţiilor de votare precum si pe o distanţă de 500 metri în jurul sediilor acestora, aflate pe raza comunei Sinesti, judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.225/2020-privind delegarea temporara a unor atributii de secretar general doamnei Iacob Cristina, consilier superior cu atributii de ag. agricol in aparatul de specialitate al primarului.
Dispozitia nr.226/2020-privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat beneficiarului Roman Paraschiva.
Dispozitia nr.227/2020-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.
Dispozitia nr.228/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Carare Irina.
Dispozitia nr.229/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Apostol Liliana.
Dispozitia nr.230/2020-privind acordarea ajutorului social pentru beneficiar Obrijanu Adrian.
Dispozitia nr.231/2020-stabileste ajutorul pentru incalzirea pentru sezonul rece – lista anexa.
Dispozitia nr.232/2020- privind angajarea pentru perioada determinata a doamnei Grosu Adina Gabriela in functia contractuala de executie, de asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.233/2020-desemnare personal auxiliar sectii de votare.
Dispozitia nr.234/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Ilias Gabriela.
Dispozitia nr.235/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Baiceanu Andreea Lavinia.
Dispozitia nr.236/2020-privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei pentru beneficiar Todiras Ursachi Mirela.
Dispozitia nr.237/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Buzincu Elena.
Dispozitia nr.238/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Ciornei Maria.
Dispozitia nr.239/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Margina Marinela.
Dispozitia nr.240/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Nicai Mirabela.
Dispozitia nr.241/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Agrigoroaie Ana.
Dispozitia nr.242/2020-privind incetarea acordarii platii cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei stabilita pentru beneficiar Binca Elena.
Dispozitia nr.243/2020-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
Dispozitia nr.244/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Miron Gabriel.
Dispozitia nr.245/2020- privind constituirea comisiei de inventariere fondului de carte aflat in Biblioteca comunala Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.246/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Vieru Maria.
Dispozitia nr.247/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Signeanu Petronela.
Dispozitia nr.248/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Boghean Adriana Petronela.
Dispozitia nr.249/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Cogeanu Aurel.
Dispozitia nr.250/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Radu Emil.
Dispozitia nr.251/2020- desemnarea persoanei responsabile cu site-ul propriu al autoritatii locale Primaria comunei Sinesti, judetul Iasi.
Dispozitia nr.252/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Iordachescu Maria.
Dispozitia nr.253/2020-aprobare plata indemnizatie conform art.37 alin. (3) din Legea nr.448/2006 pentru solicitant Onofrei Alina.
Dispozitia nr.254/2020-convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din data de 18.12.2020.
Dispozitia nr.255/2020-constituie Comisiei de receptie a lucrarilor pentru obiectivul – "Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII sat Osoi, comuna Sinesti, judetul Iasi".
Dispozitia nr.256/2020-convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020.
Dispozitia nr.257/2020-privind privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Iordachescu Mircea, având functia de muncitor șofer in aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.258/2020-aproba acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 1000 de lei pentru Ilieas Petronela din sat Osoi, comuna Sinesti.
Dispozitia nr.259/2020- privind privind incetarea raporturilor de munca ale doamnei Tomusescu Elena, având functia de bibliotecar in aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti judeţul Iaşi.
Dispozitia nr.260/2020- constituie Comisie receptie lucrari de modernizare spatii cu destinatia cabinete medicale.

Vizualizari: 472
Data creare: 13-01-2020 12:13:25

Dispozitii 2019

Dispozitii 2019

Documente pdf
Dispozitia nr.1/2019
Dispozitia nr.2/2019
Dispozitia nr.3/2019
Dispozitia nr.4/2019
Dispozitia nr.5/2019
Dispozitia nr.6/2019
Dispozitia nr.7/2019
Dispozitia nr.8/2019
Dispozitia nr.9/2019
Dispozitia nr.10/2019
Dispozitia nr.12/2019
Dispozitia nr.13/2019
Dispozitia nr.14/2019
Dispozitia nr.15/2019
Dispozitia nr.16/2019
Dispozitia nr.17/2019
Dispozitia nr.18/2019
Dispozitia nr.19/2019
Dispozitia nr.20/2019
Dispozitia nr.21/2019
Dispozitia nr.22/2019
Dispozitia nr.23/2019
Dispozitia nr.24/2019
Dispozitia nr.25/2019
Dispozitia nr.26/2019
Dispozitia nr.27/2019
Dispozitia nr.28/2019
Dispozitia nr.29/2019
Dispozitia nr.30/2019
Dispozitia nr.31/2019
Dispozitia nr.32/2019
Dispozitia nr.33/2019
Dispozitia nr.34/2019
Dispozitia nr.35/2019
Dispozitia nr.36/2019
Dispozitia nr.37/2019
Dispozitia nr.38/2019
Dispozitia nr.39/2019
Dispozitia nr.40/2019
Dispozitia nr.41/2019
Dispozitia nr.42/2019
Dispozitia nr.43/2019
Dispozitia nr.44/2019
Dispozitia nr.45/2019
Dispozitia nr.46/2019
Dispozitia nr.47/2019
Dispozitia nr.48/2019
Dispozitia nr.49/2019
Dispozitia nr.50/2019
Dispozitia nr.51/2019
Dispozitia nr.52/2019
Dispozitia nr.53/2019
Dispozitia nr.54/2019
Dispozitia nr.55/2019
Dispozitia nr.56/2019
Dispozitia nr.57/2019
Dispozitia nr.58/2019
Dispozitia nr.59/2019
Dispozitia nr.60/2019
Dispozitia nr.61/2019
Dispozitia nr.62/2019
Dispozitia nr.63/2019
Dispoztitia nr.64/2019
Dispozitia nr.65/2019
Dispozitia nr.66/2019
Dispozitia nr.67/2019
Dispozitia nr.68/2019
Dispozitia nr.69/2019
Dispozitia nr.70/2019
Dispozitia nr.71/2019
Dispozitia nr.72/2019
Dispozitia nr.73/2019
Dispozitia nr.74/2019
Dispozitia nr.75/2019
Dispozitia nr.76/2019
Dispozitia nr.77/2019
Dispozitia nr.78/2019
Dispozitia nr.79/2019
Dispozitia nr.80/2019
Dispozitia nr.81/2019
Dispozitia nr.82/2019
Dispozitia nr.83/2019
Dispozitia nr.84/2019
Dispozitia nr.85/2019
Dispozitia nr.86/2019
Dispozitia nr.87/2019
Dispozitia nr.88/2019
Dispozitia nr.89/2019
Dispozitia nr.90/2019
Dispozitia nr.91/2019
Dispozitia nr.92/2019
Dispozitia nr.93/2019
Dispozitia nr.94/2019
Dispozitia nr.95/2019
Dispozitia nr.96/2019
Dispozitia nr.97/2019
Dispozitia nr.98/2019
Dispozitia nr.99/2019
Dispozitia nr.100/2019
Dispozitia nr.101/2019
Dispozitia nr.102/2019
Dispozitia nr.103/2019
Dispozitia nr.104/2019
Dispozitia nr.105/2019
Dispozitia nr.106/2019
Dispozitia nr.107/2019
Dispozitia nr.108/2019
Dispozitia nr.109/2019
Dispozitia nr.110/2019
Dispozitia nr.111/2019
Dispozitia nr.112/2019
Dispozitia nr.113/2019
Dispozitia nr.114/2019
Dispozitia nr.115/2019
Dispozitia nr.116/2019
Dispozitia nr.117/2019
Dispozitia nr.118/2019
Dispozitia nr.119/2019
Dispozitia nr.120/2019
Dispozitia nr.121/2019
Dispozitia nr.122/2019
Dispozitia nr.123/2019
Dispozitia nr.124/2019
Dispozitia nr.125/2019
Dispozitia nr.126/2019
Dispozitia nr.127/2019
Dispozitia nr.128/2019
Dispozitia nr.129/2019
Dispozitia nr.130/2019
Dispozitia nr.131/2019
Dispozitia nr.132/2019
Dispozitia nr.133/2o19
Dispozitia nr.134/2019
Dispozitia nr.135/2019
Dispozitia nr.136/2019
Dispozitia nr.137/2019
Dispozitia nr.138/2019
Dispozitia nr.139/2019
Dispozitia nr.140/2019
Dispozitia nr.141/2019
Dispozitia nr.142/2019
Dispozitia nr.143/2019
Dispozitia nr.144/2019
Dispozitia nr.145/2019
Dispozitia nr.146/2019
Dispozitia nr.147/2019
Dispozitia nr.148/2019
Dispozitia nr.149/2019
Dispozitia nr.150/2019
Dispozitia nr.151/2019
Dispozitia nr.152/2019
Dispozitia nr.153/2019
Dispozitia nr.154/2019
Dispozitia nr.155/2019
Dispozitia nr.156/2019
Dispozitia nr.157/2019
Dispozitia nr.158/2019
Dispozitia nr.159/2019
Dispozitia nr.160/2019
Dispozitia nr.161/2019
Dispozitia nr.162/2019
Dispozitia nr.163/2019
Dispozitia nr.164/2019
Dispozitia nr.165/2019
Dispozitia nr.166/2019
Dispozitia nr.167/2019
Dispozitia nr.168/2019
Dispozitia nr.169/2019
Dispozitia nr.170/2019
Dispozitia nr.171/2019
Dispozitia nr.172/2019
Dispozitia nr.173/2019
Dispozitia nr.174/2019
Dispozitia nr.175/2019
Dispozitia nr.176/2019
Dispozitia nr.177/2019
Dispozitia nr.178/2019
Dispozitia nr.179/2019
Dispozitia nr.180/2019
Dispozitia nr.181/2019
Dispozitia nr.182/2019
Dispozitia nr.183/2019
Dispozitia nr.184/2019
Dispozitia nr.185/2019
Dispozitia nr.186/2019
Dispozitia nr.187/2019
Dispozitia nr.188/2019
Dispozitia nr.189/2019
Dispozitia nr.190/2019
Dispozitia nr.191/2019
Dispozitia nr.192/2019
Dispozitia nr.193/2019
Dispozitia nr.194/2019
Dispozitia nr.195/2019
Dispozitia nr.196/2019
Dispozitia nr.197/2019
Dispozitia nr.198/2019
Dispozitia nr.199/2019
Dispozitia nr.200/2019
Dispozitia nr.201/2019
Dispozitia nr.202/2019
Dispozitia nr.203/2019
Dispozitia nr.204/2019
Dispozitia nr.205/2019
Dispozitia nr.206/2019
Dispozitia nr.207/2019
Dispozitia nr.208/2019
Dispozitia nr.209/2019
Dispozitia nr.210/2019
Dispozitia nr.211/2019
Dispozitia nr.212/2019
Dispozitia nr.213/2019
Dispozitia nr.214/2019
Dispozitia nr.215/2019
Dispozitia nr.216/2019
Dispozitia nr.217/2019
Dispozitia nr.218/2019
Dispozitia nr.219/2019
Dispozitia nr.220/2019
Dispozitia nr.221/2019
Dispozitia nr.223/2019
Dispozitia nr.224/2019
Dispozitia nr.225/2019
Dispozitia nr.226/2019
Dispozitia nr.227/2019
Dispozitia nr.228/2019
Dispozitia nr.229/2019
Dispozitia nr.230/2019
Dispozitia nr.231/2019
Dispozitia nr.232/2019
Dispozitia nr.233/2019
Dispozitia nr.234/2019
Dispozitia nr.235/2019
Dispozitia nr.236/2019
Dispozitia nr.237/2019
Dispozitia nr.238/2019
Dispozitia nr.239/2019
Dispozitia nr.240/2019
Dispozitia nr.241/2019
Dispozitia nr.242/2019
Dispozitia nr.243/2019
Dispozitia nr.244/2019
Dispozitia nr.245/2019
Dispozitia nr.246/2019
Dispozitia nr.247/2019
Dispozitia nr.248/2019
Dispozitia nr.249/2019
Dispozitia nr.250/2019
Dispozitia nr.251/2019
Dispozitia nr.252/2019
Dispozitia nr.253/2019
Dispozitia nr.254/2019
Dispozitia nr.255/2019
Dispozitia nr.256/2019
Dispozitia nr.257/2019
Dispozitia nr.258/2019
Dispozitia nr.259/2019
Dispozitia nr.260/2019
Dispozitia nr.261/2019
Dispozitia nr.262/2019
Dispozitia nr.263/2019
Dispozitia nr.264/2019
Dispozitia nr.265/2019
Dispozitia nr.266/2019
Dispozitia nr.267/2019
Dispozitia nr.268/2019
Dispozitia nr.269/2019
Dispozitia nr.270/2019
Dispozitia nr.271/2019
Dispozitia nr.272/2019
Dispozitia nr.273/2019
Dispozitia nr.274/2019
Dispozitia nr.275/2016
Dispozitia nr.276/2019
Dispozitia nr.277/2019
Dispozitia nr.278/2019
Dispozitia nr.279/2019
Dispozitia nr.280/2019
Dispozitia nr.281/2019
Dispozitia nr.282/2019
Dispozitia nr.283/2019
Dispozitia nr.284/2019
Dispozitia nr.285/2019
Dispozitia nr.286/2019
Dispozitia nr.287/2019
Dispozitia nr.288/2019
Dispozitia nr.289/2019
Dispozitia nr.290/2019
Dispozitia nr.291/2019
Dispozitia nr.292/2019
Dispozitia nr.293/2019
Dispozitia nr.294/2019
Dispozitia nr.295/2019
Dispozitia nr.296/2019
Dispozitia nr.297/2019
Dispozitia nr.298/2019
Dispozitia nr.299/2019
Dispozitia nr.300/2019
Dispozitia nr.301/2019
Dispozitia nr.302/2019
Dispozitia nr.303/2019
Dispozitia nr.304/2019
Dispozitia nr.305/2019
Dispozitia nr.306/2019
Dispozitia nr.307/2019
Dispozitia nr.308/2019
Dispozitia nr.309/2019
Dispozitia nr.310/2019
Dispozitia nr.311/2019
Dispozitia nr.312/2019
Dispozitia nr.313/2019

Vizualizari: 590
Data creare: 11-01-2019 11:43:26

Dispozitii 2018

2018

Documente pdf
Dispozitie-1-2018
Dispozitie-2-2018
Dispozitie-3-2018
Dispozitie-4-2018
Dispozitie-5-2018
Dispozitie-6-2018
Dispozitie-7-2018
Dispozitie-8-2018
Dispozitie-9-2018
Dispozitie-10-2018
Dispozitie-11-2018
Dispozitie-12-2018
Dispozitie-13-2018
Dispozitie-14-2018
Dispozitie-15-2018
Dispozitie-16-2018
Dispozitie-17-2018
Dispozitie-18-2018
Dispozitie-19-2018
Dispozitie-20-2018
Dispozitie-21-2018
Dispozitie-22-2018
Dispozitie-23-2018
Dispozitie-24-2018
Dispozitie-25-2018
Dispozitie-26-2018
Dispozitie-27-2018
Dispozitie-28-2018
Dispozitie-29-2018
Dispozitie-30-2018
Dispozitie-31-2018
Dispozitie-32-2018
Dispozitie-33-2018
Dispozitie-34-2018
Dispozitie-35-2018
Dispozitie-36-2018
Dispozitie-37-2018
Dispozitie-38-2018
Dispozitie-39-2018
Dispozitie-40-2018
Dispozitie-41-2018
Dispozitie-42-2018
Dispozitie-43-2018
Dispozitie-44-2018
Dispozitie-45-2018
Dispozitie-46-2018
Dispozitie-47-2018
Dispozitie-48-2018
Dispozitie-49-2018
Dispozitie-50-2018
Dispozitia nr. 51/2018
Dispozitia nr.54/2018
Dispozitia nr.55/2018
Dispozitia nr.56/2018
Dispozitia nr.57/2018
Dispozitia nr.58/2018
Dispozitia nr.59/2018
Dispozitia nr.60/2018
Dispozitia nr.52/2018
Dispozitia nr.61/2018
Dispozitia nr.62/2018
Dispozitia nr.63/2018
Dispozitia nr.64/2018
Dispozitia nr.65/2018
Dispozitia nr. 66/2018
Dispozitia nr.67/2018
Dispozitia nr.68/2018
Dispozitia nr.69/2018
Dispozitia nr.70/2018
Dispozitia nr.71/2018
Dispozitia nr.72/2018
Dispozitia nr.73/2018
Dispozitia nr.74/2018
Dispozitia nr.75/2018
Dispozitia nr.76/2018
Dispozitia nr.77/2018
Dispozitia nr.78/2018
Dispozitia nr.79/2018
Dispozitia nr.80/2018
Dispozitia nr.81/2018
Dispozitia nr.82/2018
Dispozitia nr.83/2018
Dispozitia nr.84/2018
Dispozitia nr.85/2018
Dispozitia nr.86/2018
Dispozitia nr.87/2018
Dispozitia nr.88/2018
Dispozitia nr.89/2018
Dispozitia nr.90/2018
Dispozitia nr.91/2018
Dispozitia nr.92/2018
Dispozitia nr.93/2018
Dispozitia nr.94/2018
Dispozitia nr.95/2018
Dispozitia nr.96/2018
Dispozitia nr.97/2018
Dispozitia nr.98/2018
Dispozitia nr.99/2018
Dispozitia nr.100/2018
Dispozitia nr.101/2018
Dispozitia nr.102/2018
Dispozitia nr.103/2018
Dispozitia nr.104/2018
Dispozitia nr.105/2018
Dispozitia nr.106/2018
Dispozitia nr.107/2018
Dispozitia nr.108/2018
Dispozitia nr.109/2018
Dispozitia nr.110/2018
Dispozitia nr.111/2018
Dispozitia nr.116/2018
Dispozitia nr.117/2018
Dispozitia nr.118/2018
Dispozitia nr.119/2018
Dispozitia nr.120/2018
Dispozitia nr.121/2018
Dispozitia nr.122/2018
Dispozitia nr.123/2018
Dispozitia nr.124/2018
Dispozitia nr.125/2018
Dispozitia nr.126/2018
Dispozitia nr.127/2018
Dispozitia nr.128/2018
Dispozitia nr.129/2018
Dispozitia nr.130/2018
Dispozitia nr 131/2018
Dispozitia nr.132/2018
Dispozitia nr.133/2018
Dispozitia nr.134/2018
Dispozitia nr.135/2018
Dispozitia nr.136/2018
Dispozitia nr.148/2018
Dispozitia nr.154/2018
Dispozitia nr.155/2018
Dispozitia nr.156/2018
Dispozitia nr.157/2018
Dispozitia nr.158/2018
Dispozitia nr.159/2018
Dispozitia nr.160/2018
Dispozitia nr.161/2018
Dispozitia nr.162/2018
Dispozitia nr.163/2018
Dispozitia nr.164/2018
Dispozitia nr.173/2018
Dispozitia nr.174/2018
Dispozitia nr.175/2018
Dispozitia nr.176/2018
Dispozitia nr.177/2018
Dispozitia nr.178/2018
Dispozitia nr.179/2018
Dispozitia nr.179/2018
Dispozitia nr.180/2018
Dispozitia nr.181/2018
Dispozitia nr.182/2018
Dispozitia nr.184/2018
Dispozitia nr.183/2018
Dispozitia nr.185/2018
Dispozitia nr.187/2018
Dispozitia nr.188/2018
Dispozitia nr.189/2018
Dispozitia nr.190/2018
Dispozitia nr.191/2018
Dispozitia nr.192/2018
Dispozitia nr.193/2018
Dispozitia nr.195/2018
Dispozitia nr.196/2018
Dispozitia nr.197/2018
Dispozitia nr.198/2018
Dispozitia nr.198/2018
Dispozitia nr.199/2018
Dispozitia nr.200/2018
Dispozitia nr.201/2018
Dispozitia nr.202/2018
Dispozitia nr.202/2018
Dispozitia nr.203/2018
Dispozitia nr.204/2018
Dispozitia nr.205/2018
Dispozitia nr.206/2018
Dispozitia nr.207/2018
Dispozitia nr.208/2018
Dispozitia nr.209/2018
Dispozitia nr.210/2018
Dispozitia nr.211/2018
Dispozitia nr.212/2018
Dispozitia nr.213/2018
Dispozitia nr.214/2018
Dispozitia nr.215/2018
Dispozitia nr.216/2018
Dispozitia nr.217/2018
Dispozitia nr.218/2018
Dispozitia nr.219/2018
Dispozitia nr.220/2018
Dispozitia nr.221/2018
Dispozitia nr.222/2018
Dispozitia nr.223/2018
Dispozitia nr.224/2018
Dispozitia nr.225/2018
Dispozitia nr.226/2018
Dispozitia nr.227/2018
Dispozitia nr.228/2018
Dispozitia nr.229/2018
Dispozitia nr.230/2018
Dispozitia nr.231/2018
Dispozitia nr.232/2018
Dispozitia nr.233/2018
Dispozitia nr.234/2018
Dispozitia nr.235/2018
Dispozitia nr.216/2018
Dispozitia nr.237/2018
Dispozitia nr.238/2018
Dispozitia nr.239/2018
Dispozitia nr.240/2018
Dispozitia nr.241/2018
Dispozitia nr.242/2018
Dispozitia nr.243/2018
Dispozitia nr.244/2018
Dispozitia nr.245/2018
Dispozitia nr.246/2018
Dispozitia nr.247/2018
Dispozitia nr.248/2018
Dispozitia nr.252/2018
Dispozitia nr.253/2018
Dispozitia nr.254/2018
Dispozitia nr.255/2018
Dispozitia nr.256/2018
Dispozitia nr.257/2018
Dispozitia nr.258/2018
Dispozitia nr.259/2018
Dispozitia nr.260/2018
Dispozitia nr.261/2018
Dispozitia nr.262/2018
Dispozitia nr.263/2018
Dispozitia nr.264/2018
Dispozitia nr.265/2018
Dispozitia nr.266/2018
Dispozitia nr.267/2018
Dispozitia nr.268/2018
Dispozitia nr.269/2018
Dispozitia nr.270/2018
Dispozitia nr.271/2018
Dispozitia nr.272/2018
Dispozitia nr.273/2018
Dispozitia nr.274/2018
Dispozitia nr.275/2018
Dispozitia nr.276/2018
Dispozitia nr.277/2018
Dispozitia nr.278/2018
Dispozitia nr.279/2018
Dispozitia nr.280/2018
Dispozitia nr.281/2018
Dispozitia nr.282/2018
Dispozitia nr.283/2018
Dispozitia nr.284/2018
Dispozitia nr.285/2018
Dispozitia nr.286/2018
Dispozitia nr.287/2018
Dispozitia nr.288/2018
Dispozitia nr.289/2018
Dispozitia nr.290/2018
Dispozitia nr.291/2018
Dispozitia nr.292/2018
Dispozitia nr.293/2018
Dispozitia nr.294/2018
Dispozitia nr.295/2018
Dispozitia nr.296/2018
Dispozitia nr.297/2018
Dispozitia nr.299/2018
Dispozitia nr.300/2018
Dispozitia nr.301/2018
Dispozitia nr.302/2018
Dispozitia nr.303/2018
Dispozitia nr.304/2018
Dispozitia nr.305/2018
Dispozitia nr.306/2018
Dispozitia nr.308/2018
Dispozitia nr.309/2018
Dispozitia nr.310/2018
Dispozitia nr.311/2018
Dispozitia nr.312/2018
Dispozitia nr.313/2018
Dispozitia nr.314/2018
Dispozitia nr.315/2018
Dispozitia nr.317/2018
Dispozitia nr.323/2018
Dispozitia nr.324/2018

Vizualizari: 569
Data creare: 03-01-2018 08:35:25

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

Info Coronavirus

Informatii coronavirus.Coronavirus