Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari 2022

Hotarari 2022

Documente pdf
Hotararea nr.1/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 decembrie 2021.
Hotararea nr.2/2022-privind aprobarea modificarii H.C.L. Sinesti nr.74/23.10.2020 privind stabilirea numarului,denumirii si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local SINESTI judetul IASI mandatul 2020-2024.
Hotararea nr.3/2022- privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Sinesti judetul Iasi, in anul scolar 2022-2023.
Hotararea nr.4/2022-privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr' 2 din 04.O1.2O22 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor anteriori.
Hotararea nr.5/2022- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI,din data de 10 ianuarie 2022.
Hotararea nr.6/2022- privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2022.
Hotararea nr.7/2022 -privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.
Hotararea nr.8/2022- privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca precum si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.9/2022 - privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2022.
Hotararea nr.9/2022-ANEXA 1 -BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI INITIAL PE ANUL 2022 PE SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE.
Hotararea nr.9/2022-ANEXA 2- privind programul obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare partiala sau integrala de la buget.
Hotararea nr.10/2022- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI,din data de 11 Februarie 2022.
Hotararea nr.11/2022-privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. Sinesti nr.9/2022 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi, pentru anul 2022.
Hotararea nr.12/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 25 februarie 2022.
Hotararea nr.13/2022 - privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022 - forma finala.
Hotararea nr.14/2022 - privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2022 .
Hotararea nr.15/2022 - privind nominalizarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sinesti pentru anul 2021
Hotararea nr.16/2022 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in semestrul ll, anul2021 .
Hotararea nr.17/2022 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2021 .
Hotararea nr. 18 / 2022 - privind aprobarea Regulamentului pentru achizitia de imobile, constructii si/sau terenuri,de catre comuna Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.19/2022 - privind insusirea Raportului de activitate proprie desfasurata in anul 2021 de catre viceprimarul comunei SINESTi judetul IASI.
Hotararea nr.20/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi,din data de 16 martie 2022
Hotararea nr.21/2022 -privind alegerea ,,Presedintelui de sedință" al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.ll al anului 2022 .
Hotararea nr.22/2022 -privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, in Comisia de evaluare/negociere pentru achizitia de imobile , constructii si/sau terenuri, de catre comuna Sinesti, județul Iași.
Hotararea nr.23/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 25 martie 2022 .
Hotararea nr.24 -privind aprobarea achizitiei unui imobil constand in teren si constructii aferente in suprafață de 1748 mp. , situat in intravilan sat Stornești,comuna Sinești,județul Iași, inscris in C.F.nr. 61012 cu nr. cadastral 61012 .
Hotararea nr.25/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 30 martie 2022 .
Hotararea nr. 26 / 2022 privind reactualizarea devizului aferent proiectului ,, Reabilitare si modernizare scoală in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iași"
Hotărarea nr.27/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru proiectul de investitii ,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinești,județul Iași '' - cod SMIS 122868 .
Hotararea nr.28/2022 -pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflali in evidentele serviciului de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinești, judetul Iași aferent semestrului ll al anului 2021 .
Hotararea nr.29 / 2022 pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitătile de asistentă medicală comunitară derulate in cadrul comunei Sinești județul lași in semestrul ll al anului 2021 .
Hotararea nr.30 / 2022 - pentru aprobarea organizarii pazei comunale in comuna Sinești, judetul Iasi .
Hotararea nr.31/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Sinești județul IASI , din data de 12 aprilie 2022 .
Hotararea nr.32 / 2022-privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Reabilitare termica a cladirii Primaria comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.33 / 2022 -Privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Actualizare Plan Urbanistic General ( P.U.G) comuna Sinești, județul Iași .
Hotararea nr.34 / 2022 -privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul cu titlul Realizare piste de biciclete in comuna Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.35 / 2022 -privind declararea unor terenuri din comuna Sinesti, judetul Iasi, ca bunuri de uz si de interes public local.
Hotararea nr.36 / 2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 20 aprilie 2022.
Hotararea nr.37/2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul Iasi, pentru trimestrul I al anului 2022 .
Hotararea nr.37/2022 - ANEXA
Hotararea nr.38/2022 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023 .
Hotararea nr.39/2022 - privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ''Modernizare teren de sport pentru copii si tineret in comuna Sinesti, judetul Iasi" si a cofinantarii Proiectului prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024 .
Hotararea nr.39- ANEXA
Hotararea nr.40/ 2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 29 aprilie 2022 .
Hotararea nr.41/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 13 mai 2022 .
Hotararea nr.42 / 2022 - privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative ,aferente Programului pentru școli pentru anul școlar 2022-2023 .
Hotararea nr.43/2022 -privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul lASl pe anul 2021 .
Hotararea nr.44/2022 - privind inventarierea materiei impozabile la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Sinesti, judeJul Iasi, pentru anul fiscal 2022 .
Hotararea nr.45/2022 - privind aprobarea Regulamentului cadru al concesionarii si inchirierii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sinesti ,judetul Iasi.
Hotararea nr.46/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 27 mai 2022.
Hotararea nr.47/2022 - privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ('Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi" .
Hotararea nr.48/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 31 mai 2022 .
Hotararea nr.49/2022 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea moderata a Primariei Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi", a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local .
Hotararea nr.50/2022 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 07 iunie 2022 .
Hotararea nr.51/2022 - privind aprobarea transformarii unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.52/2022 - privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta," al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.III al anului 2022 .
Hotararea nr.53/2022 -privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.54/2022 -privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul ll al anului2022 .
Hotararea nr.55/2022-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 24 iunie 2022 .
Hotararea nr.56/2022 - privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in gestiunea U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi.
Hotararea nr.57/2022 - pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Sinesti nr.13/2022 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022 .
Hotararea nr.58/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2022 .
Hotararea nr.59/2022 - privind alegerea in condițiile art..123 alin.3 din O.U.G nr.57/2019 a Președintelui pentru ședința ordinara a Consiliului Local Sinești județul Iași din data de 22 iulie 2022 .
Hotararea nr.60/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 07 iulie 2022 .
Hotararea nr.61/2022 - privind punerea la dispozitia beneficiarului PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INF.RASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL IASI IN PERIOADA 2OI4-2020, A UNOR terenuri necesare pentru realizarea acestuia .
Hotararea nr.62/2022- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotararea nr.63/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 22 iulie 2022 .
Hotararea nr.64/2022- privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.65/2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești, judetul lași, pentru trimestrul II al anului 2022 .
Hotararea nr.66/2022 - privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa 60005-C3 grup sanitar exterior Scola "Veniamin Costachi" Sinesti, situata in satul Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.67/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 25 august 2022 .
Hotararea nr.68/2022 - privind aprobarea Contractului de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii'(Modernizare teren de sport pentru copii si tineret in comuna Sinesti, judetul lasi" prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociali Iași pentru perioada 2021-2024 .
Hotararea nr.69/2022 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti, judetul lași .
Hotararea nr.70/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 08 septembrie 2022
Hotararea nr.71/2022 - privind alegerea ,,Presedintelui de sedință" al Consiliului local Sinești, judetul lași, pentru sedințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim. IV al anului 2022 .
Hotararea nr.72/2022 - privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții iMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA IN COMUNA SINEȘTI, JUDETUL IAȘI''
Hotararea nr.73/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 15 septembrie 2022 .
Hotararea nr.74 / 2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotărarea nr.75/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local SINESTI judetul IASi, din data de 23 septembrie 2022 .
Hotararea nr.76/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul III al anului 2022 .
Hotararea nr.77/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 27 septembrie 2022 .
Hotararea nr.78/2022 - privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.79/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 14 octombrie 2022 .
Hotararea nr.80/2022 - privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.81/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 01 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.82/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului2022 .
Hotararea nr.83/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 04 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.84/2022 - privind aprobarea predarii amplasamentului destinat constructiei, pe perioada realizarii investitiei ,,Construire si dotare dispensar in comuna Sinesti, localitatea Sinesti, judetul lasi", catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii S.A.
Hotararea nr.85/2022 - privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotararea nr.86/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA ÎN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI".
Hotararea nr.87/2022 - privind modificarea si completarea H.C.L. Sinesti nr.38/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023 .
Hotararea nr.88 / 2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul lASl,din data de 15 noiembrie 2022 .
Hotararea nr.89/2022 - privind acordarea dreptului de uz și servitute, in favoarea S.C" DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținind domeniului public al comunei Sinesti, judetul Iasi .
Hotararea nr.90/2022 - privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru intreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S. A.
Hotararea nr.91/2022 - pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sinesti nr.13/2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice de la nivelul comunei Sinești, județul Iași pentru anul 2022 .
Hotărârea nr.92/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.93/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului "Infiintare facilitate de producție de energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul comunei Sinesti, judetul Iasi" .
Hotărârea nr.94/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 29 noiembrie 2022 .
Hotărârea nr.95/2022 - privind aprobarea documentatiei tehnice (faza S.F,) pentru proiectul de investitie "Inființare facilitate de producție de energie electrica din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi"
Hotărârea nr.96/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 02 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.97/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.98/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 08 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.99/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești judetul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.100/2022-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 19 decembrie 2022 .
Hotărârea nr.101/2022 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sinești județul Iași pentru trimestrul IV al anului 2022 .
Hotărârea nr.102/2022 - privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 21 decembrie 2022 .
Hotărârea 103/2022 - privind alegerea Presedintelui de sedinței al Consiliului local Sinești, judetul Iași pentru sedințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.I al anului 2023 .
Hotărârea nr.104/2022 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești, județul Iași pentru anul 2023 .
Hotărârea nr.105/2022 - privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata .
Hotărârea nr.106/2022 -privind aprobarea transformării unui post din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi .
Hotărârea nr.107/2022 - privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi
Hotărârea nr.108/2022 -privind organizarea retelei școlare a unităților de invătământ preuniversitar din comuna Sinești județul Iași, in anul școlar 2023-2024 .

Vizualizari: 166
Data creare: 06-01-2022 11:06:24

Hotarari 2021

Hotarari 2021

Documente pdf
Hotararea nr.1/2021- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 nrin Actul Adiţional nr.41.
Hotararea nr.2/2021 - organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Sineşti judeţul laşi în anul şcolar 2021-2022.
Hotararea nr.3/2021- modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Sineşti judeţul laşi.
Hotararea nr.4/2021- aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI. din data de 22 decembrie 2020.
Hotararea nr.5/2021-privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI ,din data de 29 ianuarie 2021.
Hotararea nr.6/2021 privind actualizarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe teritoriul UAT comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.7/2021 -privind aprobarea pentru anul 2021 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezantantilor legali ai persoanelor cu handicap.
Hotararea nr.8/2021-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001,persoane apte de munca ,in anul 2021.
Hotararea nr.9/2021-pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport de persoane,pe raza U.A.T comuna SINESTI,judetul IASI.
Hotararea nr.10/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei '' Construire put forat ,rezerva apa potabila si retele exterioare in vederea avizului de sanatate publica pentru scoala 4 clase in sat Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.11/2021 -privind aprobarea amplasarii de catree S.C Delgaz Grid S.A a instalatiilor electrice pentru lucrarea '' Buclare LEA MT derivatie 20 Kv Osoi- Catargaci (din LEA 20 Kv Tg.Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti -Madarjac''.
Hotararea nr.12/2021 -privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a comunei Sinesti Judetul Iasi pentru perioada 2021-2027''.
Hotararea nr.12/2021 -Anexa.
Hotararea nr.13/2021-privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti nr.72/23.10.2020.
Hotararea nr.14/2021-privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi ,pentru trimestrul IV al anului 2020.
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 1
Hotararea nr.14/2021 ANEXA 2.
Hotararea nr.15/2021-privind aprobarea de principiu,a concesionarii unei suprafete de 10 mp aflat in proprietatea publica a comunei Sinesti judetul Iasi ,catre S.C Gauss S.R.L.
Hotararea nr.16/2021-privind aprobarea Procesului al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, din data de 19 ianuarie 2021.
Hotararea nr.17/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul 'Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Sinesti judetul Iasi.
Hotararea nr.18/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local SlNESTI judetul IASl, din data de 23 martie 2021.
Hotararea nr.19/2021-privind alegerea ''Președintelui de ședință'' al Consiliului local Sinesti Judetil Iași,pentru ședințele Consiliului Local Sinești ce vor avea loc in trim.II al anului 2021.
Hotararea nr.20/2021 -privind aprobarea demararii procedurii de achizitie in vederea cumpararii unui teren situat in intravilanul satului Stornești, comuna Sinești,Județul Iași.
Hotararea Nr.21/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local SINEȘTI judetul IASI, din data de 25 martie 2021.
Hotararea nr.22/2021-privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.23/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022.
Hotararea nr.24/2021-privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti,judetul Iasi pentru anul 2021.
Hotararea nr.25/2021-privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal lasi - ARSACIS si aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal lasi-ARSACIS.
Hotararea nr.26/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul,,Construire sală de sport in localitatea Bocnița comuna Sinesti județul lași"
Hotararea nr.27/2021-privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 plivind Codul fiscal,precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Hotararea nr.28/2021-privind implementarea proiectului ''REABILITARE TERMO-ENERGETICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VENIAMIN COSTACHI STRUCTURĂ ȘCOALĂ PRIMARĂ BOCNIȚA,COMUNA SINEȘTI ,JUDEȚUL IAȘI.
Hotararea nr.29/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotararea nr.30/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 23 aprilie 2021
Hotararea nr.31/2021-privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local SINEȘTI județul Iași,din data de 11 mai 2021
Hotararea nr.32/2021-privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinești,județul lași pentru anul 2021- forma finala.
Hotararea nr.33.2021-privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2021.
Hotararea nr.34/2021-pentru aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor inregistrate la autoritățile publice locale in perioada semestrului ll al anului 2020.
Hotărarea nr.35/2021-privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în semestrul II ,anul 2020.
Hotărarea nr.36/2021-acordarea catre S.C. Gauss S.R,L. a dreptului de acces aferente proiectului ,,Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe nga - si racordarea la reteaua de energie electrici existente printr-un brangament nou".
Hotararea nr.37/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020
Hotararea nr.38/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.39/2021-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
Hotararea nr.40/2021-privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Sinești nr.62/28.08.2020.
Hotararea nr.41/2021-privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior Scoala Bocnita, din comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.42/2021-privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu nr.cadastral 60973 inscris in cartea funciara nr.60973,aflat in proprietatea publica comunei Sinești,județul Iași .
Hotararea nr.43/2021-privind modificarea contractului de inchiriere nr.3212016 pentru suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.44/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin 3 din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local Sinesti judetul Iasi , din data de 28 iunie 2021
Hotararea nr. 45/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti judetul Iasi, din data de 27 mai 2021.
Hotararea nr.46/2021 -privind neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru anul scolar 2021-2022.
Hotararea nr.47/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.lll al anului 2021.
Hotararea nr.48/2021-privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul,,Construire teren de sport in localitatea Sinesti, comuna Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.49/2021-privind alegerea in conditiile art.123, alin (3) din O.U.G nr.57/2019 a Presedintelui pentru pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021.
Hotarararea nr.50/2021-privind aprobarea Provesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi din data de 28 iunie 2021.
Hotararea nr 51/2021-privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul,, Reabilitare termo-energeticA Scoala gimnazialA Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita'comuna sinesti, judelul lasi"
Hotararea nr.52/2021-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT comuna SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul lasi, in perioada 2014 - 2020"
Hotararea nr.53/2021-privind alegerea in conditiile art.123 alin,3 din O U.G nr,57/2019 a Presedintelui pentru sedinta ordinara a Consiliului local SiNESTi judetul Iasi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.54/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a consiliului local SiNESTi judetul Iasi , din data de 02 iulie 2021
Hotararea nr.55/2021-privind aprobarea transformarii unui post de functie publica si actualizarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.56/2021- privind aprobarea , in forma actualizata a statutului comunei Sinesti,judetul Iasi.
Hotararea nr. 57/2021 -Privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si mediu al comunei Sinesti ,judetuL Iasi pe anul 2020.
Hotararea nr.58/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 28 iulie 2021
Hotararea nr.59/2021-privind stabilirea perioadei de efectuare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.60/2021-privind aprobarea ''Regulamentului cuprinzand masurile pentru gospodarirea comunei Sinesti,judetul Iasi ,precum si de constatare a faptelor ce constituie contraventii''
Hotararea nr.61/2021-privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare SiNESTi judetul IASi, din data de O6 august a Consiliului local 2021.
Hotararea nr.62/2021-privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Comunei Sinesti , judetul Iasi pentru perioada 2021-2027 .
Hotararea nr.63/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTIjudetul IASi, din data de 30 august 2021
Hotararea nr.64/2021-privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sinesti in Cadrul Consiliului de Administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ,din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul Comunei Sinesti, Judetul Iasi.
Hotararea nr.65/2021-privind aprobarea devizului actualizat pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.66/2021- privind aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru proiectul ,, Reabilitare termo-energetici Scoala gimnaziala Veniamin Costachi structuri scoala primara Bocnita, comuna Sinesti, judetul lasi"
Hotararea nr.67/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.68/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASI, din data de 09 septembrie 2021
Hotararea nr.69/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim,IV al anului 2021
Hotararea nr.70/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESti judetul Iasi, din data de 20 septembrie 2021
Hotararea nr.71/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI. COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.72/2021-privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L Sinesti nr.6412021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.73/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lll al anului 2021
Hotararea nr.74/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 septembrie 2021
Hotararea nr.75/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.
Hotararea nr.76/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA iN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.77/2021-privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI''
Hotararea nr.78/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 01 octombrie 2021
Hotararea nr.79/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr 79/2021- ANEXA
Hotararea nr.80/2021-privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Sinesti, judetul lasi, a unor imobile avand destinatia de drumuri de exploatare situate in extratravilanul localitatii Sinesti, judetul lasi
Hotararea nr.81/2021-privind ratificarea Dispozitiei nr.187/ 2021 a Primarului comunei Sinesti privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul lV al anului 2021
Hotararea nr.82/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti judetul IASi din data de 15 octombrie 2021.
Hotararea nr.83/2021-privind aprobarea implementarii proiectului,,AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA SINESTI. JUDETUL IASI".
Hotararea nr.84/2021 - privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/ 2009 consolidat, prin Act Aditional.
Hotararea nr.85/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT SINESTI - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa Si apa uzata in judetul Iasi,in perioada 2014 - 2020''
Hotararea nr.86/2021-privind aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 15/2021 a valorii materialelor obiectivului de investitie,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ''VENIAMIN COSTACHI'' IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.87/2021 - privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 27 octombrie 2021.
Hotararea nr.88/2021-privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Sinesti pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Veniamin Costachi" Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.89/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 02 noiembrie 2021.
Hotararea nr.90/2021- privind aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI''
Hotararea nr.91/2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi, din data de 05 noiembrie 2021.
Hotararea nr.92/2021-pentru modificarea Anexei nr.l la Hotirarea Consiliului Local Sinesti nr.81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din comuna Sinesti in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020".
Hotararea nr.93/2021- privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
Hotararea nr.94/2021 - privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lita loan, inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local in cadrul Consiliului Local Sinesti.
Hotararea nr. 95/ 2021 -privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTI judetul IASi,din data de 16 noiembrie 2021.
Hotararea nr.96/2021- privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulalia proiectelor de hotarari ale consiliului local Sinesti.
Hotararea nr.97/2021 - privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul lasi, pentru trimestrul III al anului 2021.
Hotararea nr.98/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTi judetul IASi,din data de 26 noiembrie 2021.
Hotararea nr. 99/2021- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul Iasi pentru trimestrul IV al anului 2021.
Hotararea nr.100/2021-privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2022.
Hotararea nr.101/2021-privind aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S. A.
Hotararea nr.102/2021- privind aprobarea sumelor necesare acordarii de ajutoare pentru incalzire cu combustibili solizi precum si a sumelor reprezentand suplimentul pentru energie, conform prevederilor Legii nr.226/2021
Hotararea nr.103/2021-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 15 decembrie 2021.
Hotararea nr.104/2021-privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta " al Consiliului local Sinesti, judetul Iasi, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.I al anului 2022.
Hotararea nr.105/2021-privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata.
Hotararea nr.106/2021- privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SiNESTi judetul IASi, din data de 17 decembrie 2021.
Hotararea nr.107/2021-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2021.

Vizualizari: 268
Data creare: 25-01-2021 10:28:21

Hotarari 2020

Hotarari 2020

Documente pdf
Descriere: HCL nr.1/2020 aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 20.12.2019.
HCL nr.2/2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr.310/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pe trim.IV al anului 2019.
HCL nr.3/2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr.313/30.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pe trim.IV al anului 2019.
HCL nr.4/2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unitǎţilor de învǎţǎmant din comuna Sineşti, judeţul Iaşi în anul şcolar 2020-2021.
HCL nr.5/2020 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor comunei SINESTI, judetul IASI.
HCL nr.6/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I.” S.A a amplasamentului teren in suprafata de 4.400 mp şi asigurarea condiţiilor in vederea realizării obiectivului de investiţii ”Construire Sala de Sport cu tribuna 180 locuri-Proiect tip ȋn satul Storneşti, comuna Sineşti judeţul Iaşi”.
HCL nr.7/2020 privind aprobarea salariilor de bază incepand cu data de 01 ianuarie 2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI judeţul IASI.
HCL nr.8/2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020.
HCL nr.9/2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav ȋncadraţi cu contract de muncă şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap.
HCL nr.10/2020 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 28.01.2020.
HCL nr.11/2020 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.34.
HCL nr.12/2020 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.35.
HCL nr.13/2020 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru anul 2020.
HCL nr.14/2020 privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice de la nivelul comunei Sineşti, judeţul Iaşi pentru anul 2020 - forma finala.
HCL nr.15/2020 privind aprobarea unor modificari in ceea ce priveste structura organizatorica si organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Sinesti, judetul Iasi.
HCL nr.16/2020 privind atribuirea suprafetelor de pasuni comunale disponibile si ramase nealocate, aflate in proprietatea privata a comunei Sineşti, judeţul Iaşi catre crescatorii de animale persoane fizice sau juridice.
HCL nr.17/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „LUCRĂRI DE REFACERE ȘI PREVENIRE DUPĂ CALAMITĂȚI ÎN COMUNA SINEȘTI, JUDETUL IASI”.
HCL nr.18/2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “LUCRARI DE REFACERE SI PREVENIRE DUPA CALAMITATI IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI"
HCL nr.19-aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 21.02.2020.
HCL nr.20-aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la A.R.S.A.C.I.S.
HCL nr.21-privind actualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe teritoriul UATcomuna Sinesti județul Iași.
HCL nr.22-analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în anul 2019.
HCL nr.23-aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ȋnregistrate la autorităţile publice locale ȋn perioada anului 2019.
HCL nr.24-ȋnsuşirea raportului Primarului comunei SINESTI judeţul IASI pe anul 2019.
HCL nr.25 -ȋnsuşirea raportului viceprimarului comunei SINESTI judeţul IASI pe anul 2019.
HCL nr.26-aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti în anul 2020.
HCL nr.26/2020 - Anexa nr.1
Hotararea nr. 26-2020-anexa 2
HCL nr.27-aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în cadrul comunei Sineşti judeţul Iaşi ȋn anul 2019.
HCL nr.28-aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale" cod SMIS 126924.
HCL nr.29-aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 16.03.2020.
HCL nr.30-alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II anul 2020.
HCL nr.31- aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul I al anului 2020.
HCL nr.32- introducerea în domeniul public a bunurilor aferente investiției „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Sinesti, judetul Iasi“ și punerea acestora la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/14.07.2009.
HCL nr.33- modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36.
HCL nr.34-acceptarea de către UAT comuna Sinești județul Iași a ofertelor de donaţii și sponsorizări constând în bunuri materiale ( arbuști ornamentali) în proiectul ”Amenajare parcuri în satele comunei Sinești, judetul Iasi."
HCL nr.35-aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 martie 2020.
HCL nr.36-aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 31 martie 2020.
HCL nr.37- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 10.04.2020.
HCL nr.38- aprobarea indicatorilor economici actualizati la proiectul "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi In sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi.
HCL nr.39-stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.
HCL nr.40-acordarea mandatului special reprezentantului comunei Sinesti în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a de
HCL nr.41-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi, pentru trimestrul II anul 2020.
HCL nr.42- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de 30.04.2020.
HCL nr.43- aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020.
HCL nr.44-aprobarea demararii procedurii de achizitie publica pentru implementarea proiectului privind obiectivul de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sineşti, judetul Iasi’’
HCL nr.45- aprobarea devizului actualizat aferent proiectului de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sineşti, judetul Iasi".
HCL nr.46- aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.37.
HCL nr.47- aprobarea aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024.
HCL nr.48- aprobarea asocierea comunei Sinesti, judetul Iasi la la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BRĂEŞTI -LUNGANI.
HCL nr.49- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi din data de 15.05.2020.
HCL nr.50- alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2020.
HOTARARE nr.51 privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 25 iunie 2020
HOTĂRÂRE Nr.52 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 39
Hotarare Nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Construire sală de sport în localitatea Bocniţa comuna Sinești județul Iași”
HOTĂRÂRE Nr.54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Construire teren de sport în localitatea Sinești, comuna Sinești, județul Iași”
HOTĂRÂRE Nr.55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Reabilitare si modernizare scoala în localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”
Hotarare Nr.56 privind aprobarea transformarii unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Sineşti, judetul Iaşi
HOTĂRÂRE nr.57 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020
HOTARARE Nr.58 privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 08 iulie 2020
HCL nr.59/2020-alegerea în condiţiile art.123 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 a Preşedintelui pentru şedinţa ordinara a Consiliului local SINESTI judeţul IAŞI, din data de 28 august 2020
HCL nr.60/2020-neasumarea de către Consiliul local al comunei Sineşti, judeţul Iaşi a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli pentru anul scolar 2020-2021.
HCL nr.61/2020-aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA "VENIAMIN COSTACHI" IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI”.
HCL nr.62/2020-aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Reabilitare si modernizare scoala în localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”
HCL nr.63/2020-aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020.
HCL nr.64/2020-aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 iulie 2020.
HCL nr.65/2020-privind aprobarea atribuirii pentru folosinta gratuita a unei suprafete de 400 mp de teren, proprietate publica a comunei Sinesti, judetul Iasi, catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi.
HCL nr.66/2020-privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal.
HCL nr.67/2020- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul III al anului 2020.
HCL nr.68- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
HCL nr.69/2020- privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 august 2020.
HCL nr.70- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2020.
HCL nr.71- pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Sinesti nr. 43 din 15 mai 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 – 2020.
HCL 73- privind alegerea viceprimarului comunei SINESTI, judetul IASI, mandatul 2020-2024.
HCL 74-privind stabilirea numãrului, denumirii si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local SINESTI judetul IASI –mandatul 2020-2024.
HCL 75-privind alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce se vor desfasura ȋn urmatoarele 3 luni ale anului 2020.
HCL 76-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
HCL 77-privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cadrul comunei Sinesti județul Iași.
HCL 78-privind completarea componentei Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul Iasi cu mandatul consilierului supleant din partea Partidului National Liberal, d-nul Prisăcariu Cristinel.
HCL 79-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi si a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Sinesti, judetul Iasi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS.
HCL 80-privind desemnarea reprezentantului comunei Sinesti, judetul Iasi si a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Sinesti, judetul Iasi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate – ADIS Iasi.
HCL 81-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din comuna Sinești în vederea Gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”.
HCL 82-privind modificarea continutului art.2 alin.(1) din Hotararea consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi nr. 32 din 10.04.2020.
HCL 83-privind modificarea Hotararea consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi nr. 34 din 10.04.2020.
HCL 84-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 25 septembrie 2020.
HCL 85-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local SINESTI judetul IASI, mandatul 2020-2024 din data de 23 octombrie 2020.
HCL 86-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 octombrie 2020.
HCL 87-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul IV al anului 2020
HCL 88-privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei comunei Sineşti, judetul Iaşi, pentru trimestrul III al anului 2020
HCL 89-privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.40
HCL 90-privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul comunei Sineşti, judeţul Iaşi pentru anul 2021
HCL 91-privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata
HCL 92-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 13 noiembrie 2020
HCL 93-privind alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor avea loc in trim.I al anului 2021
HCL 94-privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru trimestrul IV al anului 2020
HCL 95-privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 18 decembrie 2020

Vizualizari: 624
Data creare: 28-01-2020 13:03:48

Hotarari Consiliul Local 2019

Hotarari Consiliul Local 2019

Documente pdf
HCL nr.1/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 18 decembrie 2018
HCL nr.2/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,Infiintare Sistem de Alimentare cu Apa"
HCL nr.3/2019 privind indemnizatia lunara de sedinta a consilierilor locali
HCL nr.4/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti
HCL nr.5/2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a taxei speciale de salarizare in sarcina utilizatorilor persoane fizice si juridice din Sinesti
HCL nr.6/2019 privind transformarea unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici
HCL nr.7/2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei,,REABILITARE, EXTINDERE si ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA ,,VENIAMIN COSTACHI" Sinesti
HCL nr.8/2019 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pa raza teritoriala a comunei Sinesti
HCL nr.9/2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001
HCL nr.10/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 28 ianuarie 2019
HCL nr,11/2019 privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada desfasurarii proiectului ,,Masuri integrale pentru participare si reintegrare scolara in structuri scolare defavorizate in vederea cresterii participarii la educatie"
HCL nr.12/2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract de munca
HCL nr.14/2019 privind transformarea unui post de executie de natura contractuala, ca urmare a sustinerii examenului de promovare pentru absolvirea unei forme de invatamant superior
HCL nr.15/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare din 30 ianuarie 2019
HCL nr.16 privind aprobarea asocierii dintre comuna Sinesti si comunele Lungani si Popesti in vedera constituirii unei asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru realizarea unor proiecte de interes local
HCL nr.17/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
HCL nr.18/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in anul 2018
HCL nr.19/2019 pentru aprobarea Raportului privind seviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara
HCL nr.20/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale in sem. II 2018
HCL nr.21/2019 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sinesti pe anul 2018
HCL nr.22/2019 privind insusirea Raportului de activitate proprie, desfasurata in anul 2018 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.23/2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, la data de 31.12.2018
HCL nr.24/2019 privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2019
HCL nr.25/2019 pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Sinesti
HCL nr.26/2019 pentru aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor transportati prin curse regulate de transport persoane
HCL nr.27/2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Sinesti prin infiintarea unui post de natura contractuala
HCL nr.28/2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli de catre consiliul local
HCL nr.29/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Sinesti din 28 februarie 2019
HCL nr.30/2019 privind propunerea evaluarii informatiilor profesionale individuale pentru secretarul unitatii administrativ- teritoriale de catre primarul comunei in calitate de evaluator pe anul 2018
HCL nr.31/2019 privind infiintarea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei
HCL nr.32/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2019
HCL nr.33/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consilului local pentru sedintele din trim.II/2019
HCL nr.34/2019 privind alegerea in conditiile art.47 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 18 aprilie 2019
HCL nr.35/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din 28 martie 2019
HCL nr.36/2019 privind incheierea unui contract de comodat intre comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala ,,Stejarul"
HCL nr.37/2019 privind aprobarea bugetului initial de ventituri si cheltuieli pentru anul 2019, al comunei
HCL nr.38/2019 privind stabilirea impozitelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
HCL nr.39/2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti pentru anul 2019
HCL nr.40/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consilului local din 18 aprilie 2019
HCL nr.41/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.30
HCL nr 42/2019 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.31
HCL nr.43/2019 privind aprobarea executiei bugetului local pentru trim.I al anului 2019
HCL nr.44 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA SINESTI"
HCL nr.45/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, din 30 mai 2019.
HCL nr.46/2019 privind indreptarea erorii materiale inscrisa in preambulul Hotararii Consiliului local Sinesti, nr.33 din 18 aprilie 2019.
HCL nr.47/2019 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pe perioada 2016-2019.
HCL nr.48 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.III-2019
HCL nr.49/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 25 iunie 2019.
HCL nr.50/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti, Iasi".
HCL nr.51/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl,
HCL nr.52/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judetul lASl"
HCL nr.53/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTljudetul lASl, din data de 13 august 2019
HCL nr.54 privind mandatului special reprezentantului UATcomuna Sinesti, judeful Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificdrii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si aprobdrii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si imputernicirea Pregedintelui ADIS Iasi
HCL nr.55/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.56/2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS
HCL nr.57/2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul ll al anului 2019
HCL nr.58/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASl, din data de 30 august 2019
HCL nr.59/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judelul lasi pentru trimestrul lll al anului 2019
HCL nr.60/2019 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl, pentru sedintele din perioada trimestrului lV - 2019
HCL nr.61/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la intrarea in operare a noului operator desemnat in urma licitatiei din cadrul proiectului SMID
HCL nr.62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,,Construire camin cultural in comuna SINESTI judelul lASl,,
HCL nr.63/ 2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din 18 sptembrie 2019
HCL 64/2019 privind desemnarea reprezenlantilor Consiliului local Sinesti in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii si cea pentru prevenirea si combaterea violentei in scoliale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti iudetul lasi
HCL nr.65/2019 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 218 din 27 'O9'2O19 privind rectificarea bugetului local pe trim. III, anul 2019
HCL nr.66/2019 privind aprobarea Procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 07 octombrie
HCL nr.67/2019 privind aprobarea reorganizarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei SINESTI. iudetul lASl
HCL nr.68/2019 privind aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si starea de viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare agricola)
HCL nr. 69/2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligaliilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL 70 privind incadrarea zonei de siguranta si de protectie a drumurilor de pe raza comunei Sinesti in vederea predarii amplasamentelor catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publce prin Compania Nalionala de Investitii "CNI" S A'
HCL nr.71/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTl judetul lASl din data de 31 octombrie 2019
HCL nr.72/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2019
HCL nr.73/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului looal SlNESTl judetul lASl, din data de 18 noiembrie 2019
HCL nr. 74/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti iudetul lasi pentru trimestrul lV al anului 2019
HCL nr.75/2019 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SlNESTl, judetul IASI din data de 17 decembrie 2019
HCL nr.76/2019 privind aprobarea indreptarii erorilor materiale cuprinse in dispozitivul Hot. nr. 55 din 31.08.2019
HCL nr.77/2019 privind alegerea,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sediniele din perioada trimestrului I al anului 2020
HCL nr.78/2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul aditional nr.33
HCL nr.79/2019 privind punerea la dispozitie a proiectului "Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul lasi" a unor suprafete de teren pentru constructia noilor investitii aferente acestuia
HCL nr.80/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul lasi
HCL nr.81/2019 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2020
HCL nr.82/2019 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata

Vizualizari: 733
Data creare: 22-02-2019 10:08:06

Hotarari ale Consiliului Local 2018

Hotarari Consiliului Local 2018

Documente pdf
H.C.L. nr.1 din 19.01.2018-privind alegerea,Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele din perioada trimestrului I- 2018
Hotararea nr.2-2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI,judetul lASI, din data de 15 decembrie 2017
Hotararea nr.3-2018-privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul lASl, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.4-2018-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca,in anul 2018
Hotararea nr.5-2018-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI iudetul lASl pentru anul 2018
HCL nr.6/2018 -privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI, judetul lASl
HCL nr.7/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI,judetul IASI, din data de 19 ianuarie 2018
HCL nr.8 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.9/2018-privind aprobarea bugetului pentru anul 2018
HCL nr.10/2018--privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, in suprafata de 52,93 mp apartinand domeniului public al u.a.t. comuna SINESTI judetul IASI
HCL nr.11/2018-privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi.
HCL nr.12/2018-privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilorin Judetul Iasi
HCL nr.13/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 14 februarie 2018
HCL nr.14/2018-privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2018
HCL nr.15/2018- privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Sinesti judetul lasi
Anexa 1 la HCL 15-2018
Anexa 1.a-la HCL 14-2018
Anexa 1.b-la HCL 14-2018
HCL nr.16/2018-privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2018
Anexe la HCL 16-2018
HCL nr.17/2018-privind transformarea gradului profesional al unui post de consilier debutant in consilier grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Juridic, stare civila, asistenta sociala, registru agricol si cadastru, pentru un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu
HCL nr.18/2018-privind aprobarea cheltuielilor cu participarea la programele de formare profesionala asgurate in conditiile art. 194 din Codul muncii pentru salariatul Ciocan lorgu -sef S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi
HCL nr.19/2018-privind analiza stadiului de inscriere al datelor in Registrul agricol in anul 2017 si aprobarea masurilor pentru eficientizarea acestei activitdti in anul 2018
HCL nr.20/2018-pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflati in evidentele serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti desfasurata in semestrul ll al anului 2017
HCL nr21/2018-pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in cadrul comunei Sinesti, judetul lasi semestrul ll al anului 2O17
HCL nr.22/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI, judetul lASI, din data de 28 februarie 2018
HCL nr.23/2018-privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 06 03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cofinantarea proiectului REABITITARE, EXIINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI, SAT SINESTI, JUDETUL IASI.
HCL nr.24/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din 13.03.2018
HCL nr.25/2018 privind modificarea si completarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice al comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.26/2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in cadrul comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.27/2018 privind stabilirea unor normative de cheltuieli potrivit O.G.R. nr.80/2001 in cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul iasi
HCL nr.28/2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru a fi incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav
HCL nr.29/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentelor de asistenta sociala
HCL nr.30/2018 privind aprobarea modelului legitimatiei alesilor locali in autoritatile locale ale comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.31/2018 privind aprobarea modificarilor in Contractul de delegare a gestiuniii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
HCL nr.23/2018 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.24
HCL nr.33/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiluiului local Sinesti, trim.II 2018
HCL nr.34/201 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu, a comunei Sinesti judetul Iasi pe anul 2017
HCL nr.35/2018 pentru aprobarea raportului Primarului comunei Sinesti privind situatia gestionarii bunurilor U.A.T.
HCL nr.36/2018 privind insusirea Raportului de activitate proprie desfasurata in anul 2017 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.37/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale, sem. II 2017
HCL nr.38/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.25/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.39/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 30 martie 2018
HCL nr.40/2818 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.41/2018 privind stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor si operatorilor economici la realizarea activitatilor de buna gospodarire in cadrul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.42/2018 privind actualizarea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna
HCL nr.43/2018 privind organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
HCL nr.44/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
HCL nr.46 privind reactualizarea Statului U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.47/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consilului local al comunei sinesti, judetul Iasi
HCL nr.48/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.45/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti- Iasi, din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.49/2018 privind aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii seviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.26
HCL nr.50 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a COM. Bozieni- Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.21 si nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statul ARSACIS
HCL 52/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor si autovehiculelor de pe raza com. Sinesti - Iasi care nu se supun inmatriculari
HCL 53/2018 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al com. Sinesti pentru trim.I al anului 2018
HCL nr.54/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire teren de sport in loc. Sinesti, com. Sinesti, jud. Iasi
HCL nr.55/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.56/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.57/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consilului local Sinesti, judetul Iasi din 26 iunie 2018
HCL nr.58/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 31 mai 2018
HCL nr.59/2018 privind majorarea cu 0,05 a coeficientului de salarizare stabilit prin HCL nr.53/2017 pentru persoanele autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral de la nivelul comunei Sinesti
HCL nr.60/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consilului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim III 2018
HCL nr.61/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 26 iunie 2018
HCL nr.62/2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS si SC APAVITAL SA, prin Actul Aditional nr.28
HCL nr.63/2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari, Neamt, la Asociatia regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.23 si nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
HCL nr.64/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti - Iasi prntru trim. III al anului 2018
HCL nr. 65/2018 privind alegerea in conditiile art. 47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei extraordinare a Consilului local Sinesti din 10 august 2018
HCL nr.66/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din data de 26 iulie 2018
HCL nr.67/2018 privind aprobarea reamplasarii unui numar de cinci stalpi de iluminat aflati pe domeniul privat al Consilului loca Sinesti - Iasi
HCL nr.68/2018 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinesti - Iasi
HCL nr.69/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei eztraordinare a Consiliului local Sinesti din data de 10 august 2018
HCL nr.70/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti pentru trim.III al anului 2018
HCL nr.71/2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 28 august 2018
HCL nr.72/2018 privind revocarea Hotararii Consilului local al comunei Sinesti nr.59/26 iunie 2018
HCL nr.73/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consilului local al comunei Sinesti si ai Primarului comunei Sinesti in consiliile de administrare ale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.74/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Sinesti, Iasi din data de 14 septembrie 2018
HCL nr.75 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Sinesti nr.5/2018
HCL nr.76/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, Iasi pentru trim.IV al anului 2018
HCL nr.77/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti, Iasi pentru sedintele din perioada trim.IV 2018
HCL nr.78/2018 privind aprobarea demararii procedurilor legale pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului - cuveta iazul Podobita si a luciului de apa aferent, in suprafata de 22,590 ha, aflat in proprietatea publica a comunei
HCL nr.79/2018 privind aprobarea proiectului ,,ACHIZITIE DOTARI UTILAJE PENTRU COMUNA SINESTI, Iasi
HCL nr.80/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 27 septembrie 2018
HCL nr.81/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 01 octombrie 2018
HCL 82/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului scolar, proprietatea comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.83/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, Iasi din data de 15 octombrie 2018
HCL nr.84/2018 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Sinesti in anul scolar 2019-2020
HCL nr.85/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 05 noiembrie 2018
HCL nr.86/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti, Iasi in ARSACIS,referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creanga, Neamt la ARSACIS
HCL nr.87/2018 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern prin intermediul platformei ,,Solutia - SCIM"
HCL nr.88/2018 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr.287 din 20.11.2018, privind rectificarea bugetului local pe 2018
HCL nr.89/2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non - casnice din Sinesti
HCL nr.90/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului initial de achizitii publice de la nivelul comunei pentru anul 2019
HCL nr.91/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 28.XI.2018
HCL nr.92/2018 privind acordarwa unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti in ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Stanita, Neamt la ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.27 si 28 la Actul Constitutiv, respectiv ARSACIS
HCL nr.93/2018 privind alegerea ,, Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.I 2019
HCL nr.94/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pentru trim IV 2018

Vizualizari: 1003
Data creare: 31-01-2018 15:04:17

Hotarari ale Consiliului Local 2016

Hotarari ale Consiliului Local 2016

Documente pdf
HCL nr.69 din 31.10.2016 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASl, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.70 din 31.10.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 13 octombrie 2016
HCL nr.71 din 31.10.2016 cu privire la alegerea delegatului satesc al satului OSOI comuna SINSTI judetul IASI
HCL nr.72 din 31.10.2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.73 din 04.11.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.74 din 04.11.2016 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2016, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.75 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.76 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APA

Vizualizari: 776
Data creare: 02-08-2017 09:12:09

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Documente pdf
HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 19 decembrie 2016
HCL nr.2 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetulul local a deficitului anual al sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016
HCL nr.3 din 26.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 06 ianuarie 2017
HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sinesti, jud. Iasi, nr.7/15.O3.2O16
HCL nr.5 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici ai investitiei INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.6 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.7 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Sinesti, Judetul Iasi
HCL nr.8 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei CONSTRUIRE PUT FORAT, REZERVA APA POTABILA SI RETELE EXTERIOARE IN VEDERIA OBTINERII AVIZULUI DE SANATATE PUBLICA PENTRU SCOALA 4 CLASE IN SAT BOCNITA, COMUNA SINESTI,
HCL nr.9 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei REABILITAREA CORP SCOALA SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SCOALA STORNESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.10 din 24.02.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 26 ianuarie 2017
HCL nr.11 din 24.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL nr.12 din 24.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2017
HCL nr.13 din 24.02.2017 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 in comuna Sinesti judetul Iasi
HCL nr.14 din 24.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.15 din 24.02.2017 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul IASI, pentru anul scolar 2017-2018
HCL nr.16 din 24.02.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea de catre primar a unor ajutoare de urgenta
HCL nr.17 din 24.02.2017 privind aprobarea incheierea unui contract de comodat intre Comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala STEJARUL
HCL nr.18 din 24.02.2017 privind stabilirea unor masuri referitoare la asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare a comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.19 din 06.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 februarie 2017
HCL nr.20 din 06.03.2017 privind aprobarea valorii totale reactualizate a investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna SINESTI, judetul IASI
HCL nr.21 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.22 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.23 din 16.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 6 martie 2017
HCL nr.24 din 16.03.2017 privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de 19% TVA, respectiv a indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru restul lucrarior de executat la obiectivul de investitii ai proiectului REABILITARE SI
HCL nr.25 din 16.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.26 din 16.03.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI, judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II - 2017
HCL nr.27 din 28.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 16 martie 2O17
HCL nr.28 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.29 din 28.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.30 din 28.03.2017 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul IASI pe anul 2016
HCL nr.31 din 27.04.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 martie 2017
HCL nr.32 din 27.04.2017 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Sinesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate - A.D.I.S. Iasi
HCL nr.33 din 27.04.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, a unui bun - mijloc fix in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificarea acestuia in conditiile legii
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017
HCL nr.36 din 11.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 aprilie 2017
HCL nr.37 din 11.05.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.38 din 11.05.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Sinesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
HCL nr.39 din 11.05.2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate
HCL nr.40 din 30.05.2017 privind alegerea Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai2017
HCL nr.41 din 30.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 11 mai 2017
HCL nr.42 din 30.05.2017 privind masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.43 din 30.05.2017 privind instituirea unei taxe speciale reprezentand costul serviciilor de copiere in cazul in care solicitarea de informatii potrivit Legii nr.544/2001 implica realizarea de copii de pe documente
HCL nr.44 din 15.06.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai 2017
HCL nr.45 din 15.06.2017 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative cu caracter normativ ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aplicarea principiilor de transparenta prin aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la documentatiile tehnico-economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ teritoriala a comu
HCL nr.47 din 15.06.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.48 din 15.06.2017 privind aprobarea actualizarii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.49 din 15.06.2017 privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2
HCL nr.50 din 15.06.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de aur 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
HCL nr.51 din 15.06.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2017
HCL nr.52/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti,judetul Iasi,din data de 15 iunie 2017
HCL nr.53/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local
HCL nr.54 privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.55/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti,judetul lasi trimestrul III, anul 2017
HCL nr.56 din 24.08.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl, din data de 27 iulie 2017
HCL nr.57 din 24.08.2017 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 prin Actul Aditional nr,20
HCL nr.58 din 24.08.2017 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.4812009 prin Actul Aditional nr.21
HCL nr.59 din 24.08.2017 privind transmiterea in folosinta gratuita Scolii Osoi,comuna Sinesti a unui spatiu situat in corpul imobilului Centru de zi sat Osoi
HCL nr.60 din 24.08.2017 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judetul lasi pe semestrul I al anului 2017
HCL nr.61 din 24.08.2017 privind aprobarea programului de audiente al consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI iudetul lASl
HCL nr.62/2017-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI din data de 24 august 2017
HCL nr.63/2017-privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SlNESTI pentru sedintele din perioada trimestrului IV - 2017
HHCL nr.64/2017-pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul lasi"
HCL nr.65/2017-privind aprobarea procedurii de achizitie publica de servicii organizate in vederea atribuirii contractului de delegare a activitatii de colectare si transport deseuri
HCL nr.66/2017-privind aprobarea Acordului de cooperare intre Comuna Sinesti judetul lasi din Romania si Comuna Condratesti, Raionul Ungheni din Republica Moldova
HCL nr.67/2017-privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti judelul lasi pe trimestrul III al anului 2017
HCL nr.68/2017-Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si ai primarului comunei Sinesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial
HCL nr.69/2017 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul lAS1, din data de 05 octombrie 2017
HCL nr.70/2017 privind aprobarea Contractului de delegare a activitatii de colectare si transport deseuri in cadrul comunei Sinesti judetul lasi catre SC. EDIL INDUSTRY S.R.L.
HCL nr.71/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI, judetul lASl, din data de 29 septembrie 2017
HCL nr. 72/2017 privind oportunitatea incheierii Acordului de cooperare intre Comuna Sinesti judetul Iasi din Romania si comuna MILESTII MICI raionul IALOVENI-Republica MOLDOVA
HCL nr.73/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl, din data de 05 octombrie 2017
HCL nr.74/2017 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractele de,inchiriere pentru teren cu destinatia de pasune (pajisti) aflate in proprietatea privata a comunei Sineati,judetul lasi
HCL nr.75/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASI, din data de 13 octombrie 2017
HCL nr.76/2017 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.22
HCL nr.77/2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de arare a Com.Prajeni,jud. Botosani la ARSACIS IaSi si aprobarea Actelor Aditionale nr,19 si 20
HCL nr.78/2017 privind predarea catre M.D.R.A.P.F.E.prin Compania Nationala de Investilii "C.N.I." S.A a terenului si asigurarea conditiilor in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire Camin Cultural in comuna Sinesti, jud.
HCL nr.79/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI,din data de 30 octombrie 2017
HCL nr.80/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl,din data de 09 noiembrie 2017
HCL nr.81/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul lasi pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.82/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul lASl,din data de 04 decembrie 2017
HCL nr.83/2017 privind aprobarea desemnarii reprezentantului comunei Sinesti in Adunarea Generala a Actionarilor a APAVITAL S.A. lasi, in vederea exercitarii drepturilor de actionar
HCL nr.84/2017 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotarea spatiilor verzi si de agrement public din satele comunei Sinesti, judetul lasi"
HCL nr.85/2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 04 decembrie 2017
HCL nr.86/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice Ia nivelul comunei Sinesti. judetul lasi, pentru anul 2018
HCL nr.87/2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.88/2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Sinesti, judetul Iasi in vederea casarii si valorificarii
HCL nr.89/2017 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Sinesti nr.267 din 29.11.2O17 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HCL nr.90/2017 privind aprobarea modificarilor aduse Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L. Sinesti nr.34/2o17 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2018

Vizualizari: 911
Data creare: 30-07-2017 21:51:01

Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale in anii anteriori

Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale in anii anteriori

Documente pdf
Hotararea nr.31/06.11.2015 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti judetul Iasi
Anunt Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Anunt Proiect de hotarare 29.04.2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 29.04.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 01.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Referat Proiect de hotarare 01.05.2008 (Anexe) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Hotararea nr.1/22.01.2007 privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.2/22.01.2007 privind aprobarea pentru anul 2007, a numarului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
Hotararea nr.3/22.01.2007 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe
Hotararea nr.4/22.01.2007 privind aprobarea organigramei si statului de functiii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.5/22.01.2007 privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea de catre beneficiarii de ajutor social, a bunurilor proprii care fac obiectul listei anexe nr.6 la Normele metodologice de aplicare a Legii
Hotararea nr.8/22.02.2007 privind aderarea comunei Sinesti la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr.10/29.03.2007 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
Hotararea nr.11/29.03.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal intocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti comuna Sinesti
Hotararea nr.12/29.03.2007 privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
Hotararea nr.13/26.04.2007 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CARP MIHAI si declararea ca vacant a locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
Hotararea nr.14/26.04.2007 privind aprobarea asocierii consiliului local SINESTI la asociatia de dezvoltare intercomunitara Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi
Hotararea nr.15/26.04.2007 privind organizarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor
Hotararea nr.16/26.04.2007 privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National 6/2007
Hotararea nr.17/26.04.2007 privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialiatate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.18/28.05.2007 privind modificarea art.3 din Hotararea nr.23/2004 a Consiliului local Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.19/28.05.2007 privind rectificarea bugetului local al comunei
Hotararea nr.20/28.05.2007 privind trecerea unui teren de 957,2485 ha, situat in extravilanul comunei, din domeniul public in domeniul privat
Hotararea nr.21/28.05.2007 privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Hotararea nr.22/28.05.2007 privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
Hotararea nr.23/28.05.2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietii Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces Verbal din 22.01.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere bugetul local pentru anul 2007, numarul de asistenti personali angajati pentru anul 2007, componenta Comisiei locale de casare si valorificare a mijlocelor
Proces Verbal din 29.03.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere organizarerea pasunatului in sezonul pastoral 2007, planurilor zonale de urbanism pentru unele suprafete de teren situat in intravilanul satelor Sinesti si
Proces Verbal din 26.04.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere incetarea de drept a unui mandat de consilier local, aprobarea participarii Consiliului local la Asociatia Serviciilor de Apa Canal, stabilirea modalitatii
Proces Verbal din 28.05.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere depunerea juramantului consilierului Vartic Gheorghe, modificarea Hotararii nr.23/2004, proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului local pe trimes
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
Hotararea nr.3/24.02.2006 privind asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii in localitatile comunei Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.4/24.02.2006 privind aprobarea Programului Activitatilor Edilitar - Gospodaresti pentru anul 2006
Hotararea nr.5/24.02.2006 privind organizarea pasunatului, administrarea si folosirea pajistilor, stabilirea taxelor de pasunat in anul 2006.
Hotararea nr.6/09.03.2006 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a comunei Sinesti, judetul Iasi, in perioada 2006-2007
Hotararea nr.8/27.03.2006 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local Sinesti, judetul Iasi; Planul de masuri privind prevenirea si combaterea gripei aviare pe teritoriul comunei Sinesti
Hotararea nr.33/08.09.2006 privind suplimentarea bugetului local pentru trimestrul III 2006
Hotararea nr.34/06.10.2006 privind initierea si elaborarea proiectului "Reabilitarea sistemului de iluminat public in satele din comuna Sinesti, judetul Iasi"
Hotararea nr.35/06.10.2006 privind "Programul de lucrari de interes comunitar in domeniul gospodaririi comunale pentru perioada 01.11-15.12.2006" si angajarea pentru perioada determinata a unui numar de 21 de someri din cadrul comunei Sines
Hotararea nr.36/06.10.2006 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV 2006
Hotararea nr.37/13.11.2006 privind aprobarea implicarii Consiliului Local Sinesti in proiectul "Economia bazata pe Cunoastere"

Vizualizari: 1084
Data creare: 30-07-2017 14:10:53

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase

ANUNT PUBLIC: OBLIGATIVITATEA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUA

Obligatia inregistrarii in REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta

Platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta