Primaria Comunei Sinesti - judetul Iasi » Telefon: 0232-325.100 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale in anii anteriori

Documente pdf
Hotararea nr.31/06.11.2015 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti judetul Iasi
Anunt Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Anunt Proiect de hotarare 29.04.2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 29.04.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 01.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Referat Proiect de hotarare 01.05.2008 (Anexe) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Hotararea nr.1/22.01.2007 privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.2/22.01.2007 privind aprobarea pentru anul 2007, a numarului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
Hotararea nr.3/22.01.2007 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe
Hotararea nr.4/22.01.2007 privind aprobarea organigramei si statului de functiii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.5/22.01.2007 privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea de catre beneficiarii de ajutor social, a bunurilor proprii care fac obiectul listei anexe nr.6 la Normele metodologice de aplicare a Legii
Hotararea nr.8/22.02.2007 privind aderarea comunei Sinesti la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr.10/29.03.2007 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
Hotararea nr.11/29.03.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal intocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti comuna Sinesti
Hotararea nr.12/29.03.2007 privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
Hotararea nr.13/26.04.2007 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CARP MIHAI si declararea ca vacant a locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
Hotararea nr.14/26.04.2007 privind aprobarea asocierii consiliului local SINESTI la asociatia de dezvoltare intercomunitara Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi
Hotararea nr.15/26.04.2007 privind organizarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor
Hotararea nr.16/26.04.2007 privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National 6/2007
Hotararea nr.17/26.04.2007 privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialiatate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.18/28.05.2007 privind modificarea art.3 din Hotararea nr.23/2004 a Consiliului local Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.19/28.05.2007 privind rectificarea bugetului local al comunei
Hotararea nr.20/28.05.2007 privind trecerea unui teren de 957,2485 ha, situat in extravilanul comunei, din domeniul public in domeniul privat
Hotararea nr.21/28.05.2007 privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Hotararea nr.22/28.05.2007 privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
Hotararea nr.23/28.05.2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietii Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces Verbal din 22.01.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere bugetul local pentru anul 2007, numarul de asistenti personali angajati pentru anul 2007, componenta Comisiei locale de casare si valorificare a mijlocelor
Proces Verbal din 29.03.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere organizarerea pasunatului in sezonul pastoral 2007, planurilor zonale de urbanism pentru unele suprafete de teren situat in intravilanul satelor Sinesti si
Proces Verbal din 26.04.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere incetarea de drept a unui mandat de consilier local, aprobarea participarii Consiliului local la Asociatia Serviciilor de Apa Canal, stabilirea modalitatii
Proces Verbal din 28.05.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere depunerea juramantului consilierului Vartic Gheorghe, modificarea Hotararii nr.23/2004, proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului local pe trimes
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
Hotararea nr.3/24.02.2006 privind asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii in localitatile comunei Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.4/24.02.2006 privind aprobarea Programului Activitatilor Edilitar - Gospodaresti pentru anul 2006
Hotararea nr.5/24.02.2006 privind organizarea pasunatului, administrarea si folosirea pajistilor, stabilirea taxelor de pasunat in anul 2006.
Hotararea nr.6/09.03.2006 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a comunei Sinesti, judetul Iasi, in perioada 2006-2007
Hotararea nr.8/27.03.2006 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local Sinesti, judetul Iasi; Planul de masuri privind prevenirea si combaterea gripei aviare pe teritoriul comunei Sinesti
Hotararea nr.33/08.09.2006 privind suplimentarea bugetului local pentru trimestrul III 2006
Hotararea nr.34/06.10.2006 privind initierea si elaborarea proiectului "Reabilitarea sistemului de iluminat public in satele din comuna Sinesti, judetul Iasi"
Hotararea nr.35/06.10.2006 privind "Programul de lucrari de interes comunitar in domeniul gospodaririi comunale pentru perioada 01.11-15.12.2006" si angajarea pentru perioada determinata a unui numar de 21 de someri din cadrul comunei Sines
Hotararea nr.36/06.10.2006 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV 2006
Hotararea nr.37/13.11.2006 privind aprobarea implicarii Consiliului Local Sinesti in proiectul "Economia bazata pe Cunoastere"

Vizualizari: 4
Data creare: 04-08-2017 14:10:53
Dispozitii primar 2016

Documente pdf
Dispozitia nr.337/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.338/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.339/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.340/24.10.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.341/24.10.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.342/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.343/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.344/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.345/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.346/24.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti jud. Iasi in sedinta ordinara la data de 31.10.2016
Dispozitia nr.347/24.10.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.348/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.349/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.350/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.351/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.352/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.353/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.354/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.355/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.356/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.357/24.10.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.358/26.10.2016 privind stabilirea drepturilor salariale pentru asistent medical comunitar
Dispozitia nr.359/31.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 04 noiembrie 2016
Dispozitia nr.360/08.11.2016 privind delegare drept de semnatura PRIMAR in lipsa acestuia
Dispozitia nr.361/08.11.2016 privind constituirea Comandamentului local privind organizarea interventiilor in vederea prevenirii si combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice comune
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.363/10.11.2016 privind constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate a
Dispozitia nr.364/10.11.2016 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 11 decembrie 2016
Dispozitia nr.365/11.11.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.366/11.11.2016 privind suspendarea acordarii stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.367/11.11.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.368/11.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.369/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.370/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.371/11.11.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.372/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.13 din 08.02.1923
Dispozitia nr.373/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.75 din 03.09.1920
Dispozitia nr.374/17.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara la data de 23 noiembrie 2016
Dispozitia nr.375/17.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.376/17.11.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.377/17.11.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.378/24.11.2016 privind stabilirea ca zi nelucratoare pentru personalul salariat din aparatul de specialitate al primarului a zilei de vineri 2 decembrie 2016
Dispozitia nr.379/25.11.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.380/25.11.2016 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurarea de lemne in vederea incalzirii locuintei
Dispozitia nr.381/28.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 08 decembrie 2016
Dispozitia nr.382/12.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare inregistrarii nasterii si decesului unui copil a carui mama se afla in situatie de risc social
Dispozitia nr.383/12.12.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.384/12.12.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.385/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.386/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.387/12.12.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.388/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui SIGNEANU ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.389/ 13.12.2016privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui GRIGIRESCU VASILE - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.390/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui BOGHEAN GEORGIANA-ANDREEA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.391/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui CARARG IVONA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.392/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui RADU GABRIELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.393/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui APOSTOL MIRUNA-ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.394/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui VIERU PETRU-IULIAN - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.395/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui MIRON DUMITRITA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.396/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.397/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.398/13.12.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.399/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.400/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.401/13.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.403/13.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privi
Dispozitia nr.404/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.405/13.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.406/14.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 19 decembrie 2016
Dispozitia nr.407/14.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare obtinerii cartii de identitate de catre Onalau Maria-Magdalena - minora gravida aflata in situatia de risc social
Dispozitia nr.408/19.12.2016 privind reactualizarea Comisiei pentru receptia achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari, din cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.409/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.410/21.12.2016 privind constituirea comisiei de inventariere
Dispozitia nr.411/28.12.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.90/1954
Dispozitia nr.412/28.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.413/30.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 06 ianuarie 2017
Anunt individual nr.399/26.01.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.400/26.01.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.467/01.02.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.468/01.02.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.469/01.02.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.470/01.02.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Proces Verbal nr.2752/23.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Anunt colectiv nr.2752/23.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Anunt colectiv nr.2863/31.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.3115/24.06.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.5625/31.10.2016 pentru comunicare prin publicitate
Proces verbal nr.5625/31.10.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Vizualizari: 5
Data creare: 03-08-2017 15:10:45
Linkuri utile catre pagini web de interes general

Linkuri externe
PRESEDINTELE ROMANIEI
http://www.presidency.ro/
GUVERNUL ROMANIEI
http://www.guv.ro/
PREFECTURA IASI
http://www.prefecturaiasi.ro/
CONSILIUL JUDETEAN IASI
http://www.icc.ro/
FINANTE PUBLICE
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal
http://www.parlament.ro/
PARLAMENTUL ROMANIEI
A.N.F.P.BUCURESTI
http://www.anfp-map.ro/prezentarea_anfp.php
S.E.A.P .LICITATII PUBLICE
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage
INFO UNIUNEA EUROPEANA
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp
CURS VALUTAR
http://www.curs-valutar.ro/insert-curs-valutar.php
METEO
http://www.inmh.ro/
C.F.R. CALATORI
http://www.infofer.ro/
TAROM S.A.
http://www.tarom.ro/
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
http://www.traditii-iasi.ro
Camera Agricolă Județeana Iași
http://www.cajiasi.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi
http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Prima_pagina.php
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iasi
http://www.jandarmeriaiasi.ro/
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iași
http://www.djep-iasi.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
http://www.dasiasi.ro

Vizualizari: 3
Data creare: 02-08-2017 17:24:59
Formulare pentru cereri informatii si reclamatii administrative

Documente pdf
Reclamatie administrativa (raspuns negativ)

Vizualizari: 5
Data creare: 02-08-2017 16:33:43
Hotarari ale Consiliului Local 2007

Documente pdf
HCL Nr. 1/2007 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti
HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea pentru anul 2007 un numar de 18 asistenti personali
HCL Nr. 3/2007 Privind casarea mijloacelor fixe
HCL Nr. 4/2007 Privind aprobarea organigramei si statului de functii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 5/2007 Privind aprobarea cuantumurilir veniturilor potenriale provenite din valorificarea de catre beneficii de ajutor social din cadrul comunei Sinesti
HCL Nr. 6/2007 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
HCL Nr. 8/2007 Privind aderarea comunei Sinesti, judetul Iasi, la Asociatia Comunelor din Romania
HCL Nr. 10/2007 Privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
HCL Nr. 11/2007 Privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, imtocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti, judetul Iasi
HCL Nr. 12/2007 Privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
HCL Nr. 13/2007 Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Carp Mihai si declararea ca vacant al locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
HCL Nr. 14/2007 Privind aprobarea asocierii consiliului local Sinesti, judetul Iasi la asociatia de dezvoltare intercomunitara:" Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi"
HCL Nr. 15/2007 Privind organizarea pazei si bunurilor publice si ale cetatenilor
HCL Nr. 16/2007 Privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National - PIN 6/2007
HCL Nr. 17/2007 Privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialitate unor salariati din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 18/2007 Privind modificarea art. 3 din Hotararea nr. 23/2004 a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 19/2007 Privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi, prin suplimentarea capitolelor de venituri si cheltuieli
HCL Nr. 20/2007 Privind trecerea din domeniul public de interes local al comunei Sinesti in domeniul privat al comunei Sinesti, a terenului in suprafata de 957.2485 ha situat in extravilanul comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 21/2007 Privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 22/2007 Privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
HCL Nr. 23/2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietei Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces verbal incheiat la data de 22 ianuarie 2007
Proces verbal incheiat la data de 29 martie 2007
Proces verbal incheiat la data de 26 aprilie 2007
Proces verbal incheiat la data de 28 mai 2007

Vizualizari: 6
Data creare: 02-08-2017 11:02:00
Hotarari ale Consiliului Local 2016

Documente pdf
Proces Verbal din 31.10.2016 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Sinesti
HCL nr.69 din 31.10.2016 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASl, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.70 din 31.10.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 13 octombrie 2016
HCL nr.71 din 31.10.2016 cu privire la alegerea delegatului satesc al satului OSOI comuna SINSTI judetul IASI
HCL nr.72 din 31.10.2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.73 din 04.11.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.74 din 04.11.2016 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2016, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.75 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.76 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APA
Proces Verbal din 08.12.2016 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Sinesti
Proces Verbal din 19.12.2016 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Sinesti

Vizualizari: 5
Data creare: 02-08-2017 09:12:09
Obiective

Administratia locala, ca reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in teritoriu si-a prioritizat obiectivele dupa cum urmeaza:
1. Modernizarea drumului judetean DJ 207A (Popesti- Bocnita- Stornesti- limita judetului Neamt);
2. Repararea Caminului Cultural din satul Sinesti (reparatii capitale);
3. Reabilitarea drumului comunal Sinesti- Osoi;
4. Exploatarea iazului Podobita - identificarea unui partener;


Strategie

Actiunile intreprinse au in vedere urmatoarele patru directii importante:
• Modernizarea retelelor de comunicatie (obiectivele 1, 3 - infrastructura rutiera);
• Imbunatatirea structurilor edilitare (obiectiv 2 - invatamant si cultura);
• Dezvoltarea sector Citeste mai mult...

Vizualizari: 5
Data creare: 02-08-2017 01:54:51
Posibilitati de investitii

Desi zona Moldovei este recunoscuta ca o zona saraca, asezarea ofera posibilitati de investitii in domeniul agriculturii, zootehniei si silviculturii, prin:
• infiintarea asociatiilor agricole;
• achizitionarea produselor agricole;
• prelucrarea produselor lactate si a carnii;
• exploatarea si prelucrarea lemnului;
• dezvoltarea activitatilor piscicole (Iazul Sinesti);
• valorificarea fondului cinegetic existent (cabana de vanatoare, tarc de crestere a porcului mistret).
Dezvoltarea turismului rural, serviciilor si comertului sunt alte directii care merita atentia cuvenita in etapa urmatoare:
• amenajarea de parcuri si terenuri de joaca;
• constru Citeste mai mult...

Foto
Scoala din localitatea Sinesti, comuna Sinesti, jud. Iasi

Vizualizari: 4
Data creare: 02-08-2017 01:52:54
Acte utile

Inregistrarea nasterii:

Termene pentru declararea si inregistrarea nasterii:
• 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
• 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
• 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile.
Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti. Acte solicitate:
• Certificatul medical constatator al nasterii, formular tip, cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
• Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, da Citeste mai mult...

Vizualizari: 4
Data creare: 02-08-2017 01:51:05
Organigrama comunei Sinesti, judetul Iasi

Documente pdf
Organigrama comunei Sinesti, judetul Iasi

Vizualizari: 5
Data creare: 01-08-2017 22:02:51
Primar: Holicov Petru

Date Personale:
Data nasterii: 17 septembrie 1964
Locul nasterii: Judetul Iasi, comuna Sinesti

Stare civila: Casatorit, doi copii
Telefon: 0764 477 632

Obiective:
- Realizarea proiectelor de modernizare a drumurilor;

- Infratirea cu o comuna din Uniunea Europeana;

- Identificarea unui partener pentru exploatarea iazului Podobita.

Apartenenta Politica:
Partidul National Liberal


Viceprimar: Carcea Dumitru

Date Personale:
Data nasterii: 23 octombrie 1967
Locul nasterii: Judetul Iasi, comuna Sinesti
Stare civila: Casatorit, patru copii
Telefon: 0764 471 125

Apartenenta Citeste mai mult...

Vizualizari: 8
Data creare: 31-07-2017 15:30:31
Contact

Adresa:
Primaria Comunei Sinesti

Com.Sinesti, Sat Sinesti, 707450
Judetul Iasi
Romania

Telefon si fax: 0232-325100

Email: sinestiprimaria@yahoo.com
Web: http://www.primariasinesti.ro

Vizualizari: 3
Data creare: 31-07-2017 15:18:34
Raportul de activitate al primarului comunei Sinesti - anul 2016

Documente pdf
Raportul de activitate al primarului comunei Sinesti - anul 2016

Vizualizari: 3
Data creare: 31-07-2017 15:10:30
Consiliul local al comunei Sinesti, judetul Iasi are urmatoarea componenta:

1. Carcea Dumitru
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

2. Grigorovici Damiana
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

3. Iacob Gheorghita-Bebi
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

4. Margineanu Rozica
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

5. Paftala Adrian
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

6. Prisacariu Cristinel
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

7. Radu Constantin
Apartenenta politica si data alegerii: P.N.L., 2016

8. Paftala Ioan-Paul
Apartenenta pol Citeste mai mult...

Foto
Primaria Sinesti

Vizualizari: 6
Data creare: 31-07-2017 15:07:33
Hotarari ale Consiliului Local 2017

Documente pdf
Proces Verbal din 06.01.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 19 decembrie 2016
HCL nr.2 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetulul local a deficitului anual al sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016
HCL nr.3 din 26.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 06 ianuarie 2017
HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sinesti, jud. Iasi, nr.7/15.O3.2O16
HCL nr.5 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici ai investitiei INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.6 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.7 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Sinesti, Judetul Iasi
HCL nr.8 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei CONSTRUIRE PUT FORAT, REZERVA APA POTABILA SI RETELE EXTERIOARE IN VEDERIA OBTINERII AVIZULUI DE SANATATE PUBLICA PENTRU SCOALA 4 CLASE IN SAT BOCNITA, COMUNA SINESTI,
HCL nr.9 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei REABILITAREA CORP SCOALA SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SCOALA STORNESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
Proces Verbal din 24.02.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.10 din 24.02.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 26 ianuarie 2017
HCL nr.11 din 24.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL nr.12 din 24.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2017
HCL nr.13 din 24.02.2017 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 in comuna Sinesti judetul Iasi
HCL nr.14 din 24.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.15 din 24.02.2017 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul IASI, pentru anul scolar 2017-2018
HCL nr.16 din 24.02.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea de catre primar a unor ajutoare de urgenta
HCL nr.17 din 24.02.2017 privind aprobarea incheierea unui contract de comodat intre Comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala STEJARUL
HCL nr.18 din 24.02.2017 privind stabilirea unor masuri referitoare la asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare a comunei Sinesti judetul Iasi
Proces Verbal din 06.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.19 din 06.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 februarie 2017
HCL nr.20 din 06.03.2017 privind aprobarea valorii totale reactualizate a investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna SINESTI, judetul IASI
HCL nr.21 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.22 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
Proces Verbal din 16.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.23 din 16.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 6 martie 2017
HCL nr.24 din 16.03.2017 privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de 19% TVA, respectiv a indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru restul lucrarior de executat la obiectivul de investitii ai proiectului REABILITARE SI
HCL nr.25 din 16.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.26 din 16.03.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI, judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II - 2017
Proces Verbal din 28.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.27 din 28.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 16 martie 2O17
HCL nr.28 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.29 din 28.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.30 din 28.03.2017 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul IASI pe anul 2016
Proces Verbal din 27.04.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.31 din 27.04.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 martie 2017
HCL nr.32 din 27.04.2017 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Sinesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate - A.D.I.S. Iasi
HCL nr.33 din 27.04.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, a unui bun - mijloc fix in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificarea acestuia in conditiile legii
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017
HCL nr.36 din 11.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 aprilie 2017
HCL nr.37 din 11.05.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.38 din 11.05.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Sinesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
HCL nr.39 din 11.05.2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate
HCL nr.40 din 30.05.2017 privind alegerea Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai2017
HCL nr.41 din 30.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 11 mai 2017
Proces Verbal din 30.05.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.42 din 30.05.2017 privind masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.43 din 30.05.2017 privind instituirea unei taxe speciale reprezentand costul serviciilor de copiere in cazul in care solicitarea de informatii potrivit Legii nr.544/2001 implica realizarea de copii de pe documente
HCL nr.44 din 15.06.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai 2017
Proces Verbal din 15.06.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.45 din 15.06.2017 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative cu caracter normativ ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aplicarea principiilor de transparenta prin aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la documentatiile tehnico-economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ teritoriala a comu
HCL nr.47 din 15.06.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.48 din 15.06.2017 privind aprobarea actualizarii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.49 din 15.06.2017 privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2
HCL nr.50 din 15.06.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de aur 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
HCL nr.51 din 15.06.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2017

Vizualizari: 5
Data creare: 30-07-2017 21:51:01
Dispozitii primar 2017

Documente pdf
Dispozitia nr.1/03.01.2017 privind programarea concediului de odihna in anul 2017 pentru primarul si viceprimarul comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.2/03.01.2017 privind programarea concediului de odihna in anul 2017 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.3/03.01.2017 privind delegare atributii de serviciu aferente postului de asistent social
Dispozitia nr.4/03.01.2017 privind numirea domnului Perdeica-Discultu Iulian in functia publica de executie de consilier, grad profesional debutant
Dispozitia nr.5/20.01.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 26 ianuarie 2017
Dispozitia nr.6/25.01.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.7/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.8/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.9/25.01.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.10/25.01.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.11/25.01.2017 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.12/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.13/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.14/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.15/27.01.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.16/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.17/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.18/27.01.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.19/03.02.2017 privind desemnarea domnului Ciocan Iorgu responsabil cu activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.20/07.02.2017 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurare de medicamente
Dispozitia nr.21/07.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.22/07.02.2017 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.23/09.02.2017 privind delegare atributii si responsabilitate catre viceprimar
Dispozitia nr.24/09.02.2017privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui BUZILA ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.25/10.02.2017privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.25/1972
Dispozitia nr.26/15.02.2017privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 24 februarie 2017
Dispozitia nr.27/15.02.2017privind majorarea incepand cu data de 01 februarie 2017, a cuantumului brut al salariilor de baza precum si a sporurilor de care beneficiaza personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SI
Dispozitia nr.28/16.02.2017privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna LOGHIN ELENA MIHAELA asistent medical comunitar
Dispozitia nr.29/21.02.2017privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.16/1988
Dispozitia nr.30/21.02.2017privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.31/21.02.2017privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.32/21.02.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.33/21.02.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.34/21.02.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.35/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.36/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.37/21.02.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.38/21.02.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.39/21.02.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.40/23.02.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.41/01.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 6 martie 2017
Dispozitia nr.42/14.03.2017 privind constituirea la nivelul primariei locale Sinesti judelul Iasi, a comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
Dispozitia nr.43/14.03.2017 privind desemnarea doamnei Carcea Melania responsabila pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public
Dispozitia nr.44/14.03.2017 privind desemnarea persoanei responsabile pentru relatia cu societatea civila si punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
Dispozitia nr.45/14.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara de urgenta la data de 16 martie 2017
Dispozitia nr.46/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.47/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.48/16.03.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.49/16.03.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.50/16.03.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.51/16.03.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.52/16.03.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.53/16.03.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.54/16.03.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.55/16.03.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.56/17.03.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara de urgenta la data de 28 martie 2017
Dispozitia nr.57/27.03.2017 privind stabilirea drepturilor salariale pentru doamna LOGHIN ELENA MIHAELA asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al primarului
Dispozitia nr.58/31.03.2017 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru perioada martie 2017 a ajutorului pentru incalzirea locuintei, beneficiarul prestatiei Nastasiu Lucica
Dispozitia nr.59/31.03.2017 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru perioada martie 2017 a ajutorului pentru incalzirea locuintei, beneficiarul prestatiei Poftala Vasile
Dispozitia nr.60/31.03.2017 privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajulorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 priv
Dispozitia nr.61/19.04.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 27 aprilie 2017
Dispozitia nr.62/19.04.2017 privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat gsi in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Regis
Dispozitia nr.63/19.04.2017 privind desemnarea persoanelor imputernicite pentru a constata si aplica in cadrul comunei Sinesti, judetul Iasi contraventiile prevazute la art.20 alin (1) din O.G.R. nr.28/2008 privind registrul agricol
Dispozitia nr.64/19.04.2017 privind desemnarea la nivelul unitatii administrativ teritoriale Sinesti judetul Iasi a agentului de inundatii
Dispozitia nr.65/24.04.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.66/24.04.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.67/24.04.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.68/24.04.2017 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.69/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.70/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.71/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.72/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.73/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.74/24.04.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.75/24.04.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.76/24.04.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.77/25.04.2017 privind modificarea Anexei nr.2 la Dispozitia primarului nr.477/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in munca, datorate prezentei radiatiilor neionizate
Dispozitia nr.78/03.05.2017 privind numirea unui curator special pentru minora Matrescu Diana-Mihaela in vederea reprezentarii in fata notarului public pentru procedura de acceptare a mostenirii dupa Matrescu Dumitru
Dispozitia nr.79/03.05.2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.80/03.05.2017 privind desemnarea responsabilului de caz de prevenire si interventie in orice situatie care impune acordarea de prestatii si/sau de servicii in vederea respectarii dreptului copilului
Dispozitia nr.81/03.05.2017 privind masuri de aplicare a HGR.nr.691/2015 la nivelul Serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispozitia nr.82/05.05.2017 privind constituirea comisiei speciale de organizare si urmarire a lucrarilor de dezafectare a cladirii vechi cu fosta destinatie Casa Tineretului din satul si comuna SINESTI judetul IASI
Dispozitia nr.83/05.05.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 11 mai 2017
Dispozitia nr.84/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.85/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.86/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.87/09.05.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.88/09.05.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.89/09.05.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.90/11.05.2017 privind stabilirea componentei Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial din cadrul Primariei comunei Sinesti
Dispozitia nr.91/11.05.2017 privind stabilirea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.97/16.05.2017 privind desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al primarului care vor sprijini prestatorul de servicii contractat pentru realizarea Planului de Amenajament pastoral al pajistilor din cadrul UAT. Sinesti
Dispozitia nr.98/23.05.2017 privind desemnarea membrilor Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Intretinere a drumurilor pietruite prin sacrificari si cilindrari cu adaos de material pietros, pana la 600 m3/km, pentru anul 2
Dispozitia nr.99/23.05.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 30 mai 2017
Dispozitia nr.100/29.05.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.37/1977
Dispozitia nr.101/06.06.2017 privind majorarea in procent de 30% a cuantumului indemnizatiei lunare a domnului HOLICOV PETRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de primar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.102/06.06.2017 privind majorarea in procent de 30% a cuantumului indemnizatiei lunare a domnului CARCEA DUMITRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.103/08.06.2017 privind rectificarea actului de stare civila de casatorie nr.14/1926
Dispozitia nr.104/09.06.2017 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 15 iunie 2017
Dispozitia nr.105/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.106/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.107/16.06.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.108/16.06.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.109/16.06.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.110/16.06.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.111/19.06.2017 privind delegarea unor atributii d-lui Carcea Dumitru viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi pentru perioada 23.06.-10.07.2017
Dispozitia nr.112/19.06.2017 privind delegarea unor atributii d-nei Iacob Cristina consilier principal comuna Sinesti judetul Iasi pentru perioada 03.07.-07.07.2017
Dispozitia nr.113/19.06.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.114/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.115/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.116/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.117/19.06.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.118/19.06.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.119/26.06.2017 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurare de medicamente
Dispozitia nr.120/04.07.2017 privind actului de stare de civila de nastere nr.83/1927
Dispozitia nr.121/04.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.29/1948
Dispozitia nr.122/04.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.3/1956
Dispozitia nr.123/10.07.2017 privind desemnarea reprezentantilor Primarului si Consiliului local Sinesti ca observatori la concursul pentru ocuparea functiilor de director pentru Scoala Gimnaziala Veniamin Costachicomuna Sinesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.124/iulie 2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare domnului HOLICOV PETRU pentru indeplinirea func[iei de demnitate publica de primar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.125/iulie 2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare domnului CARCEA DUMITRU pentru indeplinirea functiei de demnitate publica de viceprimar al comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.126/12.07.2017 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.20/1985
Dispozitia nr.127/18.07.2017 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.128/18.07.2017 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.129/18.07.2017 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.130/18.07.2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.131/18.07.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul Iasi in sedinta ordinara la data de 27 iulie 2017
Dispozitia nr.132/18.07.2017 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.133/18.07.2017 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.134/18.07.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.135/21.07.2017 privind delegarea temporara a atributiilor pentru functie de executie de paznic d-lui Abaza Florin - muncitor cu atributii de cantonier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.136/25.07.2017 privind stabilirea ca zi nelucratoare pentru personalul salariat din aparatul de specialitate al primarului a zilei de luni 14 august 2017
Dispozitia nr.137/2017-privind stabilirea cu data de 01 .07.2017 a salariului de baza pentru functia publica de conducere de secretar al comunei Sinesti
Dispozitia nr.138/2017 privind reîncadrarea d-nului TOMUSESCU OCTAVIAN in functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5,în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.139/2017 privind reîncadrarea d-nei PRICOP VIOLETA in functia publicǎ de executie de consilier, grad profesional principal, gradaţia 5, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.140/2017 privind reincadrarea doamnei IACOB CRISTINA in functia publicã de executie de consilier grad profesional principal, gradaţia 5 în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinești, judeţul Iași
Dispozitia nr.141/2017 privind reîncadrarea cu data de 01 iulie 2017 a d-nei MUNTEANU MARIA in functia publicǎ de executie de consilier asistent cu atribuţii de ofiţer de stare civilǎ în aparatul de specialitate al Primarului

Vizualizari: 4
Data creare: 30-07-2017 16:46:35
Sinesti

Situata in nordul comunei, cu o populatie de aproximativ 1.800 de locuitori, localitatea este sediul administrativ al comunei, concentrand principalele institutii publice, de invatamant, sanitare, comert sau prestari servicii.
Asezarea este cunoscuta cam de la sfarsitul secolului al XIV-lea, "nasul" localitatii fiind un boier de prin partea locului, un anume Sin Birlic. In documentele vremii, satul este atestat pe la sfarsitul domniei lui Alexandru cel Bun, prin anul 1432.

Stornesti

Foarte aproape de Sinesti, in nordul comunei, la nici jumatate de km distanta, se afla satul Stornesti, al doilea ca marime, cu o populatie de 1.100 locuitori. Asezarea este datata anterior domniei lui Stefan cel Mare si a apartinut tot famil Citeste mai mult...

Vizualizari: 9
Data creare: 30-07-2017 16:22:41
Istoria asezarii

Satul Sinesti dateaza cam de la sfarsitul domniei lui Alexandru cel Bun, prin anul 1432, iar numele se trage, se pare, de la primul boier din partea locului, un anume Sin, care este pomenit in diferite documente de la sfarsitul secolului al XIV-lea si inceputul secolului al XV-lea. Sinsa Birliceste gasit intr-un document ce dateaza din 18 noiembrie 1383, sau Sin Birlic in cronica Husilor, uric pagina 454 din 8 martie 1407.

Comuna Sinesti a fost infiintata, ca unitate de sine statatoare, prin anul 1840. Pana in anul 1908 comuna a fost compusa din sapte sate: Sinesti, Stornesti, Osoi, Bocniat, Zmau, Cotargaci si Crucea. Apoi a fost alipita la comuna Popesti, ca din anul 1932 sa fie reinfiintata, in structura actuala.

_____________ Citeste mai mult...

Foto
Iazul - comuna Sinesti, judetul Iasi

Vizualizari: 10
Data creare: 30-07-2017 13:42:31
Starea vremii
Localitatea: Sinesti
Latitudine -> 47.116001°
Longitudine -> 27.19161°
Astazi
Marti 22-08-2017
Descarcari electrice
Descarcari electrice
Temperatura
15°C
Minima zilei --> 14°C
Maxima zilei --> 22°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 76 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 18.00 km/h
Directie vant --> NV
Soarele rasare --> 6:17 am
Soarele apune --> 8:9 pm
Maine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 13°C
Maxima zilei --> 22°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 12°C
Maxima zilei --> 24°C