Primaria Comunei Sinesti - judetul Iasi » Telefon: 0232-325.100 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Programul de audiente Institutia Prefectului judetul Iasi

Documente pdf
Programul de audiente Institutia Prefectului judetul Iasi

Vizualizari: 4
Data creare: 06-12-2017 12:39:15
Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, judeţului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum și funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate. (alineat introdus prin art. unic din Legea nr. 131/2008, în vigoare de la Citeste mai mult...

Vizualizari: 11
Data creare: 07-11-2017 20:28:35
Date de contact salariati

Documente pdf
Date de contact personal

Vizualizari: 12
Data creare: 25-10-2017 12:19:09
Rapoarte anuale de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001

Documente pdf
Raport anual de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001, anul 2016

Vizualizari: 13
Data creare: 27-07-2017 12:28:49
Lista cuprinzand salariile personalului platit din fonduri publice

Documente pdf
Lista cuprinzand salariile personalului platit din fonduri publice

Vizualizari: 19
Data creare: 30-09-2017 12:02:19
Procese verbale sedinte Consiliu local

Vizualizari: 24
Data creare: 28-09-2017 12:05:38
1-TOMUSESCU LUCIAN:LUNI 12,00 -16,00 MAGAZINUL SINESTI.
2-CARCEA DUMITRU:MIERCURI 8,00 - 14,00 PRIMARIA SINESTI.
3-GRIGOROVICI DAMIANA:JOI 11,00 - 15,00 SCOALA „V.COSTACHI".
4-IACOB BEBI:LUNI 12.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
5-MARGINEANU ROZICA 8,00 -12,00 PRIMARIA SINESTI.
6-PRICOP IONUT: 10.00-13.00 PRIMARIA SINESTI.
7-PAFTALA ADRIAN: 10.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
8-POFTALA PAUL: 14.00-16.00 SALA DE SPORT SINESTI.
9-RADU CONSTANTIN: 10.00-14.00 SALA DE SPORT SINESTI.
10-PRICOP MIHAELA:12.00-15.00 SCOALA SAT OSOI.
11-PRISACARIU CRISTINEL:09.00-13.00 SALA DE SPORT SINESTI.
12-ATASIEI VASILE: 10.00-14.00 PRIMARIA SINESTI.
13-SARGHE GABRIEL:10.00-14.00 PRIMARIA SINESTI.

Vizualizari: 24
Data creare: 28-09-2017 11:25:59
Programul de audiente acordate de către personalul cu functii de conducere este:

Primar:-joi intre orele:-9,00 - 12,00
Viceprimar:-marti intre orele:-9,00 - 12,00
Secretar:-zilnic intre orele:-8,30 - 13,00

Vizualizari: 33
Data creare: 24-08-2017 13:14:17
Zilele
saptamanii Programul stabilit
Dimineata Dupa amiaza
LUNI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
MARTI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
MIERCURI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
JOI 7,30 - 12.00 14.00 - 18.00
VINERI 7,30 - 12.00 12.30 - 16.00
SAMBATA LIBER LIBER
DUMINICA LIBER LIBER

Vizualizari: 37
Data creare: 24-08-2017 13:08:59
Oficierea casatoriei:
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Acte necesare, pentru înregistrarea (oficierea) casatoriei:
-Actele de identitate ale solicitantilor;
-Certificatele de nastere, in original si copie xerox;
-Certificatele prenuptiale (medicale, eliberate de cabinetul de planing familial din cadrul policlinicii), valabile 14 zile de la data emiterii, din care sa rezulte mentiunea expresa se poate casatori;
Certificatul prenuptial se elibereaza (de regula) în aceeasi zi.
Dupa caz, mai sunt necesare:
-sentinta de divort ramasa definitiva (hotarârea judecatoreas Citeste mai mult...

Vizualizari: 40
Data creare: 24-08-2017 11:26:02
Termene pentru declararea si inregistrarea nasterii:
-15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
-24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile.
Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti.
Acte solicitate:
-Certificatul medical constatator al nasterii, formular tip, cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
-Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
-Certificatul de casatorie al parintilor Citeste mai mult...

Vizualizari: 42
Data creare: 24-08-2017 11:21:57
Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale in anii anteriori

Documente pdf
Hotararea nr.31/06.11.2015 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinesti judetul Iasi
Anunt Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Proiect de hotarare 27.04.2010 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2011
Anunt Proiect de hotarare 29.04.2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 29.04.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2010
Proiect de hotarare 01.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Referat Proiect de hotarare 01.05.2008 (Anexe) privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2009
Hotararea nr.1/22.01.2007 privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.2/22.01.2007 privind aprobarea pentru anul 2007, a numarului de angajati, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
Hotararea nr.3/22.01.2007 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe
Hotararea nr.4/22.01.2007 privind aprobarea organigramei si statului de functiii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pe anul 2007
Hotararea nr.5/22.01.2007 privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea de catre beneficiarii de ajutor social, a bunurilor proprii care fac obiectul listei anexe nr.6 la Normele metodologice de aplicare a Legii
Hotararea nr.8/22.02.2007 privind aderarea comunei Sinesti la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr.10/29.03.2007 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
Hotararea nr.11/29.03.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal intocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti comuna Sinesti
Hotararea nr.12/29.03.2007 privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
Hotararea nr.13/26.04.2007 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CARP MIHAI si declararea ca vacant a locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
Hotararea nr.14/26.04.2007 privind aprobarea asocierii consiliului local SINESTI la asociatia de dezvoltare intercomunitara Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi
Hotararea nr.15/26.04.2007 privind organizarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor
Hotararea nr.16/26.04.2007 privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National 6/2007
Hotararea nr.17/26.04.2007 privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialiatate al primarului comunei Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.18/28.05.2007 privind modificarea art.3 din Hotararea nr.23/2004 a Consiliului local Sinesti judetul Iasi
Hotararea nr.19/28.05.2007 privind rectificarea bugetului local al comunei
Hotararea nr.20/28.05.2007 privind trecerea unui teren de 957,2485 ha, situat in extravilanul comunei, din domeniul public in domeniul privat
Hotararea nr.21/28.05.2007 privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei
Hotararea nr.22/28.05.2007 privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
Hotararea nr.23/28.05.2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietii Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces Verbal din 22.01.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere bugetul local pentru anul 2007, numarul de asistenti personali angajati pentru anul 2007, componenta Comisiei locale de casare si valorificare a mijlocelor
Proces Verbal din 29.03.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere organizarerea pasunatului in sezonul pastoral 2007, planurilor zonale de urbanism pentru unele suprafete de teren situat in intravilanul satelor Sinesti si
Proces Verbal din 26.04.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere incetarea de drept a unui mandat de consilier local, aprobarea participarii Consiliului local la Asociatia Serviciilor de Apa Canal, stabilirea modalitatii
Proces Verbal din 28.05.2007 incheiat in cadrul sedintei de consiliu local avand in dezbatere depunerea juramantului consilierului Vartic Gheorghe, modificarea Hotararii nr.23/2004, proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului local pe trimes
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
Hotararea nr.3/24.02.2006 privind asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii in localitatile comunei Sinesti, judetul Iasi
Hotararea nr.4/24.02.2006 privind aprobarea Programului Activitatilor Edilitar - Gospodaresti pentru anul 2006
Hotararea nr.5/24.02.2006 privind organizarea pasunatului, administrarea si folosirea pajistilor, stabilirea taxelor de pasunat in anul 2006.
Hotararea nr.6/09.03.2006 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a comunei Sinesti, judetul Iasi, in perioada 2006-2007
Hotararea nr.8/27.03.2006 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local Sinesti, judetul Iasi; Planul de masuri privind prevenirea si combaterea gripei aviare pe teritoriul comunei Sinesti
Hotararea nr.33/08.09.2006 privind suplimentarea bugetului local pentru trimestrul III 2006
Hotararea nr.34/06.10.2006 privind initierea si elaborarea proiectului "Reabilitarea sistemului de iluminat public in satele din comuna Sinesti, judetul Iasi"
Hotararea nr.35/06.10.2006 privind "Programul de lucrari de interes comunitar in domeniul gospodaririi comunale pentru perioada 01.11-15.12.2006" si angajarea pentru perioada determinata a unui numar de 21 de someri din cadrul comunei Sines
Hotararea nr.36/06.10.2006 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV 2006
Hotararea nr.37/13.11.2006 privind aprobarea implicarii Consiliului Local Sinesti in proiectul "Economia bazata pe Cunoastere"

Vizualizari: 37
Data creare: 04-08-2017 14:10:53
Dispozitii primar 2016

Documente pdf
Dispozitia nr.337/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.338/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.339/24.10.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.340/24.10.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.341/24.10.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.342/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.343/24.10.2016 privind incetarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.344/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.345/24.10.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.346/24.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Sinesti jud. Iasi in sedinta ordinara la data de 31.10.2016
Dispozitia nr.347/24.10.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.348/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.349/24.10.2016 privind suspendarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.350/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.351/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.352/24.10.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.353/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.354/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.355/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.356/24.10.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.357/24.10.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.358/26.10.2016 privind stabilirea drepturilor salariale pentru asistent medical comunitar
Dispozitia nr.359/31.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 04 noiembrie 2016
Dispozitia nr.360/08.11.2016 privind delegare drept de semnatura PRIMAR in lipsa acestuia
Dispozitia nr.361/08.11.2016 privind constituirea Comandamentului local privind organizarea interventiilor in vederea prevenirii si combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice comune
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.362/08.11.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.363/10.11.2016 privind constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concursul de recrutare privind functia vacanta de consilier, grad profesional debutant din aparatul de specialitate a
Dispozitia nr.364/10.11.2016 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 11 decembrie 2016
Dispozitia nr.365/11.11.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.366/11.11.2016 privind suspendarea acordarii stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.367/11.11.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.368/11.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.369/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.370/11.11.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.371/11.11.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispozitia nr.372/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de casatorie nr.13 din 08.02.1923
Dispozitia nr.373/17.11.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.75 din 03.09.1920
Dispozitia nr.374/17.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinara la data de 23 noiembrie 2016
Dispozitia nr.375/17.11.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.376/17.11.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.377/17.11.2016 privind incetarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.378/24.11.2016 privind stabilirea ca zi nelucratoare pentru personalul salariat din aparatul de specialitate al primarului a zilei de vineri 2 decembrie 2016
Dispozitia nr.379/25.11.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.380/25.11.2016 privind acordarea unui ajutor financiar pentru procurarea de lemne in vederea incalzirii locuintei
Dispozitia nr.381/28.11.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 08 decembrie 2016
Dispozitia nr.382/12.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare inregistrarii nasterii si decesului unui copil a carui mama se afla in situatie de risc social
Dispozitia nr.383/12.12.2016 privind acordarea dreptului de alocatie de sustinere
Dispozitia nr.384/12.12.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.385/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.386/12.12.2016 privind reluarea platii alocatiei de sustinere
Dispozitia nr.387/12.12.2016 privind acordarea stimulentului social sub forma de tichete sociale potrivit Legii nr.248/2015
Dispozitia nr.388/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui SIGNEANU ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.389/ 13.12.2016privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui GRIGIRESCU VASILE - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.390/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui BOGHEAN GEORGIANA-ANDREEA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.391/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui CARARG IVONA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.392/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui RADU GABRIELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.393/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui APOSTOL MIRUNA-ELENA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.394/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui VIERU PETRU-IULIAN - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.395/13.12.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite d-nei/D-lui MIRON DUMITRITA-MIHAELA - persoana cu handicap grav
Dispozitia nr.396/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.397/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.398/13.12.2016 privind reluarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.399/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.400/13.12.2016 privind suspendarea platii ajutorului social
Dispozitia nr.401/13.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.403/13.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privi
Dispozitia nr.404/13.12.2016 privind acordarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
Dispozitia nr.405/13.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.406/14.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 19 decembrie 2016
Dispozitia nr.407/14.12.2016 privind numirea unui asistent social care sa efectueze demersurile necesare obtinerii cartii de identitate de catre Onalau Maria-Magdalena - minora gravida aflata in situatia de risc social
Dispozitia nr.408/19.12.2016 privind reactualizarea Comisiei pentru receptia achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari, din cadrul Primariei comunei Sinesti judetul Iasi
Dispozitia nr.409/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr.410/21.12.2016 privind constituirea comisiei de inventariere
Dispozitia nr.411/28.12.2016 privind rectificarea actului de stare de civila de nastere nr.90/1954
Dispozitia nr.412/28.12.2016 privind incetarea ajutorului social
Dispozitia nr.413/30.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI in sedinta ordinara la data de 06 ianuarie 2017
Anunt individual nr.399/26.01.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.400/26.01.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.467/01.02.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.468/01.02.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.469/01.02.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.470/01.02.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Proces Verbal nr.2752/23.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Anunt colectiv nr.2752/23.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Anunt colectiv nr.2863/31.05.2016 pentru comunicarea prin publicitate
Proces verbal nr.3115/24.06.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Anunt individual nr.5625/31.10.2016 pentru comunicare prin publicitate
Proces verbal nr.5625/31.10.2016 privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Vizualizari: 41
Data creare: 03-08-2017 15:10:45
Linkuri utile catre pagini web de interes general

Linkuri externe
PRESEDINTELE ROMANIEI
http://www.presidency.ro/
GUVERNUL ROMANIEI
http://www.guv.ro/
PREFECTURA IASI
http://www.prefecturaiasi.ro/
CONSILIUL JUDETEAN IASI
http://www.icc.ro/
FINANTE PUBLICE
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal
http://www.parlament.ro/
PARLAMENTUL ROMANIEI
A.N.F.P.BUCURESTI
http://www.anfp-map.ro/prezentarea_anfp.php
S.E.A.P .LICITATII PUBLICE
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage
INFO UNIUNEA EUROPEANA
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp
CURS VALUTAR
http://www.curs-valutar.ro/insert-curs-valutar.php
METEO
http://www.inmh.ro/
C.F.R. CALATORI
http://www.infofer.ro/
TAROM S.A.
http://www.tarom.ro/
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
http://www.traditii-iasi.ro
Camera Agricolă Județeana Iași
http://www.cajiasi.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi
http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Prima_pagina.php
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iasi
http://www.jandarmeriaiasi.ro/
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iași
http://www.djep-iasi.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
http://www.dasiasi.ro

Vizualizari: 40
Data creare: 02-08-2017 17:24:59
Formulare pentru cereri informatii si reclamatii administrative

Documente pdf
Reclamatie administrativa (raspuns negativ)

Vizualizari: 48
Data creare: 02-08-2017 16:33:43
Hotarari ale Consiliului Local 2007

Documente pdf
HCL Nr. 1/2007 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti
HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea pentru anul 2007 un numar de 18 asistenti personali
HCL Nr. 3/2007 Privind casarea mijloacelor fixe
HCL Nr. 4/2007 Privind aprobarea organigramei si statului de functii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 5/2007 Privind aprobarea cuantumurilir veniturilor potenriale provenite din valorificarea de catre beneficii de ajutor social din cadrul comunei Sinesti
HCL Nr. 6/2007 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit la bugetul local pentru anul 2008
HCL Nr. 8/2007 Privind aderarea comunei Sinesti, judetul Iasi, la Asociatia Comunelor din Romania
HCL Nr. 10/2007 Privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2007
HCL Nr. 11/2007 Privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, imtocmit pentru doua suprafete de teren situate in intravilanul satelor Sinesti si respectiv Stornesti, judetul Iasi
HCL Nr. 12/2007 Privind aprobarea acordarii unui spor de dificultate salariatilor din aparatul de specialitate al primarului care sunt membri ai Comisiei locale de fond funciar
HCL Nr. 13/2007 Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Carp Mihai si declararea ca vacant al locului de consilier local ca reprezentant al Partidului Conservator
HCL Nr. 14/2007 Privind aprobarea asocierii consiliului local Sinesti, judetul Iasi la asociatia de dezvoltare intercomunitara:" Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi"
HCL Nr. 15/2007 Privind organizarea pazei si bunurilor publice si ale cetatenilor
HCL Nr. 16/2007 Privind infiintarea unui centru de zi pentru prestarea de servicii sociale prin Programul de Interes National - PIN 6/2007
HCL Nr. 17/2007 Privind acordarea de burse pentru sustinerea pregatirii de specialitate unor salariati din aparatul de specialitate unor salariati din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 18/2007 Privind modificarea art. 3 din Hotararea nr. 23/2004 a Consiliului local Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 19/2007 Privind rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi, prin suplimentarea capitolelor de venituri si cheltuieli
HCL Nr. 20/2007 Privind trecerea din domeniul public de interes local al comunei Sinesti in domeniul privat al comunei Sinesti, a terenului in suprafata de 957.2485 ha situat in extravilanul comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 21/2007 Privind acordarea sporurilor salariale personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL Nr. 22/2007 Privind acordarea unui ajutor ocazional pentru caz de deces
HCL Nr. 23/2007 privind redimensionarea suprafetei de teren atribuita functionarii Pietei Agroalimentare Miorita Sinesti
Proces verbal incheiat la data de 22 ianuarie 2007
Proces verbal incheiat la data de 29 martie 2007
Proces verbal incheiat la data de 26 aprilie 2007
Proces verbal incheiat la data de 28 mai 2007

Vizualizari: 46
Data creare: 02-08-2017 11:02:00
Hotarari ale Consiliului Local 2016

Documente pdf
HCL nr.69 din 31.10.2016 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASl, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.70 din 31.10.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 13 octombrie 2016
HCL nr.71 din 31.10.2016 cu privire la alegerea delegatului satesc al satului OSOI comuna SINSTI judetul IASI
HCL nr.72 din 31.10.2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.73 din 04.11.2016 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 31 octombrie 2016
HCL nr.74 din 04.11.2016 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2016, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.75 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.76 din 04.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APA

Vizualizari: 44
Data creare: 02-08-2017 09:12:09
Obiective

Administratia locala, ca reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in teritoriu si-a prioritizat obiectivele dupa cum urmeaza:
1. Modernizarea drumului judetean DJ 207A (Popesti- Bocnita- Stornesti- limita judetului Neamt);
2. Repararea Caminului Cultural din satul Sinesti (reparatii capitale);
3. Reabilitarea drumului comunal Sinesti- Osoi;
4. Exploatarea iazului Podobita - identificarea unui partener;


Strategie

Actiunile intreprinse au in vedere urmatoarele patru directii importante:
• Modernizarea retelelor de comunicatie (obiectivele 1, 3 - infrastructura rutiera);
• Imbunatatirea structurilor edilitare (obiectiv 2 - invatamant si cultura);
• Dezvoltarea sector Citeste mai mult...

Vizualizari: 42
Data creare: 02-08-2017 01:54:51
Posibilitati de investitii

Desi zona Moldovei este recunoscuta ca o zona saraca, asezarea ofera posibilitati de investitii in domeniul agriculturii, zootehniei si silviculturii, prin:
• infiintarea asociatiilor agricole;
• achizitionarea produselor agricole;
• prelucrarea produselor lactate si a carnii;
• exploatarea si prelucrarea lemnului;
• dezvoltarea activitatilor piscicole (Iazul Sinesti);
• valorificarea fondului cinegetic existent (cabana de vanatoare, tarc de crestere a porcului mistret).
Dezvoltarea turismului rural, serviciilor si comertului sunt alte directii care merita atentia cuvenita in etapa urmatoare:
• amenajarea de parcuri si terenuri de joaca;
• constru Citeste mai mult...

Foto
Scoala din localitatea Sinesti, comuna Sinesti, jud. Iasi

Vizualizari: 42
Data creare: 02-08-2017 01:52:54
Acte utile

Inregistrarea nasterii:

Termene pentru declararea si inregistrarea nasterii:
• 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
• 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
• 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile.
Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti. Acte solicitate:
• Certificatul medical constatator al nasterii, formular tip, cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
• Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, da Citeste mai mult...

Vizualizari: 40
Data creare: 02-08-2017 01:51:05
Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.
Starea vremii
Localitatea: Sinesti
Latitudine -> 47.116001°
Longitudine -> 27.19161°
Astazi
Vineri 15-12-2017
Innorat
Innorat
Temperatura
4°C
Minima zilei --> 3°C
Maxima zilei --> 8°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 88 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> SE
Soarele rasare --> 7:51 am
Soarele apune --> 4:21 pm
Maine
Averse de ploaie
Averse de ploaie
Minima zilei --> 3°C
Maxima zilei --> 11°C
Poimaine
Descarcari electrice
Descarcari electrice
Minima zilei --> -2°C
Maxima zilei --> 3°C