Primaria Comunei Sinesti - judetul Iasi » Telefon: 0232-325.100 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Autentificare

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Documente pdf
Proces Verbal din 06.01.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.1 din 06.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 19 decembrie 2016
HCL nr.2 din 06.01.2017 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetulul local a deficitului anual al sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016
HCL nr.3 din 26.01.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 06 ianuarie 2017
HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sinesti, jud. Iasi, nr.7/15.O3.2O16
HCL nr.5 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici ai investitiei INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
HCL nr.6 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.7 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Sinesti, Judetul Iasi
HCL nr.8 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei CONSTRUIRE PUT FORAT, REZERVA APA POTABILA SI RETELE EXTERIOARE IN VEDERIA OBTINERII AVIZULUI DE SANATATE PUBLICA PENTRU SCOALA 4 CLASE IN SAT BOCNITA, COMUNA SINESTI,
HCL nr.9 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei REABILITAREA CORP SCOALA SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SCOALA STORNESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI
Proces Verbal din 24.02.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.10 din 24.02.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 26 ianuarie 2017
HCL nr.11 din 24.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL nr.12 din 24.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca, in anul 2017
HCL nr.13 din 24.02.2017 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.90/2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017 in comuna Sinesti judetul Iasi
HCL nr.14 din 24.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.15 din 24.02.2017 privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul IASI, pentru anul scolar 2017-2018
HCL nr.16 din 24.02.2017 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea de catre primar a unor ajutoare de urgenta
HCL nr.17 din 24.02.2017 privind aprobarea incheierea unui contract de comodat intre Comuna Sinesti si Asociatia Grup de Actiune Locala STEJARUL
HCL nr.18 din 24.02.2017 privind stabilirea unor masuri referitoare la asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare a comunei Sinesti judetul Iasi
Proces Verbal din 06.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.19 din 06.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 februarie 2017
HCL nr.20 din 06.03.2017 privind aprobarea valorii totale reactualizate a investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna SINESTI, judetul IASI
HCL nr.21 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
HCL nr.22 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea proiectului REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI SAT SINESTI JUDETUL IASI
Proces Verbal din 16.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.23 din 16.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 6 martie 2017
HCL nr.24 din 16.03.2017 privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cota de 19% TVA, respectiv a indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru restul lucrarior de executat la obiectivul de investitii ai proiectului REABILITARE SI
HCL nr.25 din 16.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.26 din 16.03.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI, judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului II - 2017
Proces Verbal din 28.03.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.27 din 28.03.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 16 martie 2O17
HCL nr.28 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.29 din 28.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACI
HCL nr.30 din 28.03.2017 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei SINESTI judetul IASI pe anul 2016
Proces Verbal din 27.04.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.31 din 27.04.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 28 martie 2017
HCL nr.32 din 27.04.2017 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Sinesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate - A.D.I.S. Iasi
HCL nr.33 din 27.04.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinesti, a unui bun - mijloc fix in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare si valorificarea acestuia in conditiile legii
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017
HCL nr.36 din 11.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 27 aprilie 2017
HCL nr.37 din 11.05.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.38 din 11.05.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Sinesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
HCL nr.39 din 11.05.2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate
HCL nr.40 din 30.05.2017 privind alegerea Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai2017
HCL nr.41 din 30.05.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 11 mai 2017
Proces Verbal din 30.05.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.42 din 30.05.2017 privind masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din UAT Sinesti judetul Iasi
HCL nr.43 din 30.05.2017 privind instituirea unei taxe speciale reprezentand costul serviciilor de copiere in cazul in care solicitarea de informatii potrivit Legii nr.544/2001 implica realizarea de copii de pe documente
HCL nr.44 din 15.06.2017 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 30 mai 2017
Proces Verbal din 15.06.2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei SINESTI judetul IASI
HCL nr.45 din 15.06.2017 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative cu caracter normativ ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.46 din 15.06.2017 privind aplicarea principiilor de transparenta prin aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la documentatiile tehnico-economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ teritoriala a comu
HCL nr.47 din 15.06.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.48 din 15.06.2017 privind aprobarea actualizarii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.49 din 15.06.2017 privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2
HCL nr.50 din 15.06.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de aur 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
HCL nr.51 din 15.06.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului III - 2017

Vizualizari: 5
Data creare: 30-07-2017 21:51:01
Starea vremii
Localitatea: Sinesti
Latitudine -> 47.116001°
Longitudine -> 27.19161°
Astazi
Marti 22-08-2017
Descarcari electrice
Descarcari electrice
Temperatura
15°C
Minima zilei --> 14°C
Maxima zilei --> 22°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 76 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 18.00 km/h
Directie vant --> NV
Soarele rasare --> 6:17 am
Soarele apune --> 8:9 pm
Maine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 13°C
Maxima zilei --> 22°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 12°C
Maxima zilei --> 24°C